torstai 29. elokuuta 2019

Vaasan keskustan osayleiskaava saa lainvoiman

Lainaus Vaasan kaupungin sivulta

Kuulutukset 21.8.2019

Keskustan osayleiskaava on hyväksytty


kuulutusaika 22.8.–6.9.2019

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vaasan keskustan osayleiskaavan 10.6.2019.

Kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Materiaalit

https://www.vaasa.fi/kaavoitus/oyk_keskusta
 
maankäyttö- ja rakennuslaki 200 § maankäyttö- ja rakennusasetus 93 §

Osayleiskaava koskee Vaasan keskusta-aluetta, mukaan lukien Onkilahden kaakkoisranta, hautausmaa-alue, Hietasaari, Hietalahden ranta- ja urheilupuisto, Kuparisaari, Etelä- ja Pohjois-Klemettilä sekä Vöyrinkapunki.

VAIHEET
vireille 5.3.2013
luonnos 17.3.-19.4.2016
ehdotus 1.6.-3.7.2017
2. ehdotus 10.9.-10.10.2018
hyväksytty 10.6.2019
lainvoima

Osayleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäytön strategisen ja fyysisen kehittämisen työkalu. Sillä ohjataan yhdyskuntarakennetta ja yleispiirteistä maankäyttöä sekä sovitetaan yhteen erilaisia toimintoja. Keskustan osayleiskaavan tarkoitus on kehittää Vaasan keskusta-aluetta toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti sekä liikenteellisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Astuessaan voimaan se korvaa Vaasan kokonaisyleiskaavan keskusta-alueen osalta ja ohjaa asemakaavan muutosten laadintaa alueella.

Osayleiskaavan päätavoitteet ovat keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen, kaupunkirakenteen kehittäminen energiatehokkaasti ja resurssiviisaasti, keskustan laajentaminen ja tiivistäminen sekä asukasmäärän nostaminen, liikenteen ja liikkumisen kehittäminen keskustassa, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan huomioiminen sekä ilmastonmuutoksen ja maankohoamisen vaikutusten huomioonottaminen tulevaisuuden kaupunkirakenteessa ja rantaviivassa.

Lainaus päättyy

Perehdy asiaan halutessasi perusteellisesti, yllä mainitun nettilinkin kautta. Lue liitteet ja selvitykset

LIITTEET
-osallistumis- ja arviointisuunnitelma
-kaavakartta
-kaavaselostus
-lausunnot ja muistutukset sekä vastineet

SELVITYKSET
-keskustastrategia arviointi
-Eteläisen Kaupunginselän saariketjun vaikutuksista
-Etelä-Klemettilän kehittämisen selvitys ja suunnitelma
-korkean rakentamisen selvitys
-kulttuuriympäristöselvitys liikenneselvitys
-luontoselvitys
-täydennysrakentamisselvitys
-ullakko- ja kattorakentamisselvitys
-hulevesiselvitys kaupallinenselvitys

Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Emma Pitkäjärveltä kaupungin kaavoituksesta emma.pitkajarvi(at)vaasa.fi


Miltä Vaasa näyttää 10 vuoden kuluttua? 

Toteutuuko tulevaisuus sellaisena kuin se vuosikymmeniä aikaisemmin kaavoitetaan?

No ei kaikki tietenkään, suunnitelmien suuntaisesti kyllä, ja osin jopa täysin, mutta aika tulee muuttamaan suunnitelmia paljon. Yleiskaavan, ja osayleiskaavan jälkeen tulevat vielä pienempien alueiden asemakaavat ja sitten vielä toteutettavien hankkeiden rakennuspiirustukset.

Muutoksia aiheuttavat – elämän eteenpäinmeno. Taloudelliset, poliittiset, tuotantoteknilliset seikat, jopa ajantrendit, vapaassa markkinataloudessa meidän ihmisten kulutustottumukset, muotiseikat, ns. ajanhenkikin.

Asiat muuttuvat ajan myötä, hyvätkin suunnitelmat voivat muuttua ajastaan jälkeen jääneiksi hyvinkin nopeassa tahdissa. Itse asiassa olemme nyt tämän tapaisessa murrosvaiheessa 2020-luvun koittaessa. On valtavan paljon asioita, joita ei kannata, eikä enää edes oikeastaan voi tehdä kuten ennen.

Entiseen hyvään, turvalliseksi koettuun elämään nojaavat usein ikääntyneet ihmiset. Pitkä elämänkokemus antaa ilman muuta viisautta arvioida asioita, mutta vaarana on vanhoihin toimintatapoihin juuttuminen, ja kyvyttömyys etsiä ja löytää uusia mahdollisuuksia.

On tärkeää, että kaupunkisuunnittelua ammatikseen tekevät virkamiehet, suunnitelmien ja selvitysten laatijat saavat tehdä työtään huolella ja joskus jopa pitkäänkin. Huolimaton työ, virheellisiin lähtökohtiin pohjautuva tulevaisuuden suunnittelu ei ole kenenkään etu, ja jää lopulta tulevien sukupolvien korjattavaksi ja maksettavaksi.

Nykytilanteessa korostuu edustuksellisen demokratian päättäjien tärkeä rooli. Kyvyt ottaa asioista selvää, suoranainen uteliaisuus tarttua eri intressien näkökulmiin, luottamus vuorovaikutukseen, ja lopulta vahvuus tehdä päätöksiä demokratiamme tarjoamissa puitteissa. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Kun tämä politiikan määritelmä on poliitikolla johtotähtenään, uskon hänen saavan parhaan työn ilon, niin paikallistasolla kuin isommissakin ympyröissä.

Lähiympäristömme, koko Suomi ja maailma muuttuu joka hetki. Myös muista syistä kuin ihmisen vaikutuksesta. Olemme mukana muutoksessa, halusimmepa sitä tai ei.

Kuvalainaus: Vaasan kaupungin sivuilta

Teksti: Aimo Nyberg

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...