perjantai 30. syyskuuta 2011

Blogilinkki / Hannu Katajamäki


Aluetieteen professori Hannu Katajamäki pohtii Vaasan seudun menneisyyttä ja tulevaisuutta blogikirjoituksessaan Hyvän elämän paikka (19.9.2011)

Hän kirjoittaa mm. näin Vaasan alueelle tärkeästä energiateollisuudesta:

Energian aika alkaa sattumien summana
Vaasan seudun teollinen murros johti erikoistumisen prosessiin, jonka ytimenä on energiatalous. Energiatalouteen päätyminen on seurausta yksittäisistä tapahtumista, jotka ovat yhdistyneet otollisiksi yhdistelmiksi. Jo 1880-luvulla Vaasassa valmistettiin vesiturbiineja. Tärkeitä lenkkejä sattumusten ketjussa oli, kun suurin velkoja Wärtsilä osti konkurssiin ajautuneen Onkilahden Konepajan vuonna 1936 ja Strömberg päätyi Vaasaan sotaa pakoon.

Siirry blogiin ja lue koko teksti  Hyvän elämän paikka

Hannu Katajamäki on erikoistunut yhteiskunnallisen kehityksen erittelyyn paikallisyhteisöissä. Erityisen ansioitunut hän on maaseutualueiden kehityksen asiantuntijana.

Hannu Katajamäki on UUSI PAIKALLISUUS -hankkeen keskeinen ideoija ja valtakunallisen ohjausryhmän puheenjohtaja. Palosaaren osahankkeen projektipäällikkönä on Anne Majaneva-Virkola. Muut mukana olevat paikkakunnat ovat Kemijärvi ja Hervanta Tampereelta. Hanketta koordinoi Suomen Setlementtiliitto ja rahoittaja on RAY. Hankkeen tavoitteiksi on asetettu mm. lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia asuinalueensa palveluihin, harrastusmahdollisuuksiin ja maankäytön suunnitteluun.

Nyt on todella mielenkiintoista nähdä, miten palosaarelaiset ottavat kantaa pian julkistettaviin Palosaaren salmen alueen / Mansikkasaaren ideakilpailun ehdotuksiin. Sanomalehti Pohjalaisessa kaavoitusarkkitehti Juhani Hallasmaa sanoo tänään (30.9.2011) – Kilpailu on hyvin mielenkiintoinen. Meillä on viisi aivan erilaista ehdotusta. Ideakilpailun voittajat julkaistaan lokakuun loppupuolella, jonka jälkeen alueen kaavoitus alkaa.

Kaikki viisi kilpailuehdotusta julkaistaan netissä, sivustolla Vaasan Palosaaren salmen alueen ideakilpailu
minkä jälkeen yleisöllä on kolme viikkoa aikaa arvioida ja kommentoida ehdotuksia. Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.


Keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa on varmasti tiedossa, sillä mm. Palosaaren asukasyhdistys on tehnyt Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle esityksen Mansikkasaaren suojelemisesta kokonaan eli kaikkia rakennuksia, pihapiirejä ja puistoalueita. Kaupungin hallituksen suunnittelujaostossa on hyväksytty aivan toisenlaiset suuntaviitat Mansikkasaaren kehittämiselle.

Mansikkasaari, kuten Vaskiluotokin, koskettavat kaikkia vaasalaisia. Hyvinkin erilaisia mielipiteitä sallittakoon. Prosessi etenee, alueen asukkaita kuullaan, suunnittelijat tekevät ehdotuksia ja päättäjät päättävät, eli toimitaan demokratian hengessä.

Posti toi kotiin tänään myös Vaasan kaupungin tiedotuslehden 3/2011. Tuhti, energinen paketti, taas täynnä asiaa. Mukana on myös Palosaarta käsittelevä artikkeli, jossa todetaan: Palosaarta kehitetään asukkaiden avustuksella.


Mansikkasaaren rantaa 30.9.2011. Kuva AN

sunnuntai 25. syyskuuta 2011

Wärtsilän suojeltu puutalo


Wärtsilä hakee poikkeamislupaa koskien vanhan veturimiesten huoltorakennuksen purkamista. Rakennus sijaitsee Pitkänkadun varrella ja on saanut suojelustatuksen niinkin myöhään kuin 2009 asemakaavassa. Rakennus on suojeltu merkinnällä sr-5. Aiemmat maininnat löytyvät keskustan osayleiskaavasta 1995. Wärtsilän tarkoituksena on kunnostaa viereinen tiilinen veturitalli henkilöstöravintolaksi. Kyseessä oleva suojeltu puurakennus on Wärtsilän mukaan sen verran tiellä tulevan henkilöstöravintolan huoltoajoa ajatellen, että he haluavat hakea poikkeuslupaa purkamista varten.

Purku-uhan alainen rakennus kuuluu arvokkaaseen miljööseen. Poikkeamislupa-asia tullaan käsittelemään todennäköisesti jo alkavalla viikolla kaupunginhallituksen suunnittelujaoston kokouksessa. Vasabladetin (22.9.2011) kirjoituksen mukaan ainakin Pohjanmaan museo on ottanut kantaa asiaan, eikä puolla poikkeamislupaa suojellun rakennuksen purkamiseen.

Asukasyhdistyksemme virallista kantaa ei vielä ole. Yhdistystämme ei tässä vaiheessa ole lausuntojen antajien listalla, ainakaan lausuntopyyntöpostia emme ole saaneet. Keskustelemme asiasta seuraavassa hallituksemme kokouksessa.

Vaasan satamatietä kiirehdittävä

Uusi tieyhteys, Vaasan satamatie, raskaalle ja vaaralliselle kuljetusliikenteelle Vaskiluodon satamaan ja satamasta suunnitteilla olevaan logistiikkakeskukseen lentokentän itäpuolelle voi joskus toteutua. Näillä näkymin tuskin kuitenkaan vielä tällä vuosikymmenellä.

Vaskiluodon siltaa korjataan ja parannetaan parhaillaan kestämään tulevina vuosina voimakkaasti lisääntyvää liikennettä, niin Sundomiin tulevien uusien asuntoalueiden asukkaiden työmatka ym. autoilua varten, kuin myös Vaasan ydinkeskustan läpi ajavaa teollisuuden raaka-aineita ym. kuljettavia rekkoja varten. Wärtsilän ja muun Vaasalle tärkeän energiateollisuuden superraskaat laite- ja konekuljetukset on tietenkin pystyttävä turvaamaan. Oman kaupungin sataman elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn takaaminen on Vaasassa selkeästi ymmärretty.

Parin vuoden päästä Vaskiluodon korjatulla sillalla on oletettavasti melkoinen meno. Vaasanpuistikon asukkaiden esiintuomia riskejä ja haittoja kuten jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen turvallisuus kysymykset, melu, tärinä, mahdolliset pölyhaitat biopolttoaineen kuljettamisesta, pystytään ratkomaan vain välttävästi. Erilaisilla rajoituksilla, mm. liikennevaloilla on toki jonkinlaista merkitystä, mutta oleellista asiaa, eli liikenteen, erityisesti raskaan liikenteen vähentämistä, ei tällä tavalla pystytä hoitamaan.

Vaasan satamatien suunnittelun vaihtoehtoja on asukkaille esitelty vuoden mittaan Vaasassa ja Sundomissa pidetyissä tilaisuuksissa.

Esillä olleista vaihtoehdoista VKA ry on pitänyt ainakin toistaiseksi parhaana Vikbyn vaihtoehtoa, joka tässä kartassa näkyy alimpana, ja siis kiertää Sundominlahden kokonaan.


Vaasan kaupunkisuunnittelusta kaavoitusarkkitehti Juha-Matti Linna on todennut, että Vaasan satamatie on satamaa ja logistiikkakeskusta yhdistävä hanke, jossa on pohdittu myös raideyhteyttä. Rautatien osalta suunnittelu ei ainakaan vielä ilmeisesti ole ajankohtaista.

Asukasyhdistyksessämme on vankka mielipide siitä, että Vaasan sataman kehittämisstrategiaan tulee olennaisena osana kuulua Vaasan satamatien suunnittelu ja sen saaminen mahdollisimman nopeasti myös toteutusvaiheeseen.

Vaasan satamatiehanketta eteenpäin vieville poliitikoille ja päättäjille uskon löytyvän kiitosta ja kunniaa hyvin laajalta kannattajakunnalta, niin elinkeinoelämän suunnalta kuin tavallisilta ihmisiltäkin.

torstai 22. syyskuuta 2011

Sundominlahti ennen ja nyt


Tältä Hietalahden Villan edustan entiseltä laiturilta on aikoinaan lähdetty veneellä mm. Munsmon satamaan Sundominlahden toiselle rannalle.
Kuvat ovat vuoden 2007 huhtikuulta. / AN.


Noin 70 vuotta sitten nykyinen raviradan alue oli vielä suo ja peltoaluetta, eli merenlahdesta vähitellen hyötykäyttöön saatavaa maa-aluetta. Asutus päättyi Hietalahdessa Malmönkadun tienoille. Asunnoista pääsi talvisin suoraan kotiovelta luistelemaan valtaojaa pitkin merenlahdelle asti. Näin minulle on kertonut vaimoni isä, nykyään Helsingissä asuva Erkki Kaski. Vaasa ja vaasalaiset ovat Erkille edelleen tärkeitä.

Maankohoaminen on ollut ja on edelleenkin merkittävä kaupunkikuvan muutosten aiheuttaja Vaasassa. Tämä tiedetään, mutta miten tiedot ja kokemukset osataan parhaiten ottaa huomioon lyhyen ja pitkäntähtäimen kaupunkisuunnittelussa?

Koko Sundominlahden nykytilanne ja lähiaikojen vaatimat toimenpiteet on syytä nostaa keskusteluun, joko omana erillisenä kysymyksenä tai sitten yhdessä Vaasan kaupungin rantojen kunnostuksen, sekä Vaskiluodon alueen kokonaisvaltaisen tulevaisuuden suunnittelun kanssa. (Yleiskaava 2030)

Valtuustoryhmät odottavat ehdotuksia virkamiehiltä ja virkamiehet mielipiteitä tavallisilta ihmisiltä, mm. asukasyhdistyksiltä. Näin se menee, päättäjät päättävät, kaupunkisuunnittelijat ym. asiantuntijat laativat suunnitelmat, ihmisten mielipiteitä kuunnellen ja luonnon kestävää kehitystä vaalien. Asukkaat ovat oman asuinalueensa parhaita asiantuntijoita, siksi keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa tarvitaan, mielellään jo kaiken suunnittelun alkuvaiheissa, jotta jälkipuheet ja mahdolliset ikävät valitukset jäävät mahdollisimman vähälle.

Mitä mieltä Sinä olet Sundominlahden ruoppauksesta, mahdollisista tekosaarista, teistä ja silloista, onko töiden aloittamisella jo kiire?

Kommentoi tätä kirjoitusta, tai voit myös ottaa yhteyttä asukasyhdistyksemme hallituksen jäseniin kertoaksesi ajatuksiasi. Myös kaikenlainen kuvamateriaali aiheesta on erittäin tervetullutta.

Asukasyhdistyksemme järjestää 15.11.2011 syyskokouksen yhteydessä yleisötilaisuuden VASKILUOTO TEEMASTA.

maanantai 19. syyskuuta 2011

Vaasan satama-alue


Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos koskien Vaskiluodon satama-aluetta on nähtävillä ja ladattavissa kaupungin sivuilla 19.9.2011 alkaen.

Tutustu suunnitelmiin! Vaskiluodon sataman asemakaava luonnos
www.vaasa.fi > Kaavoitus ja rakentaminen >Kaavoitus > Kuulutukset

Vaskiluoto kokonaisuudessaan on asukasyhdistyksemme syksyn 2011 toiminnan painopistealue. Syyskokouksessa 15.11. on tarkoitus pitää yleisötilaisuus asiaan liittyvistä kysymyksistä. Yhdistyksen tilaisuudet ovat avoimia, niin jäsenille, jäseniksi liittyville kuin myös kaikille asioista kiinnostuneille.

Suoraan sanottu


Vaskiluodon siltaremontin työntekijöitä ja myös meitä sillalla liikkujia turvataan nopeusrajoituksella. Sallittu nopeus on 30 km/h. Tämän jälkeen mittari alkaa vilkkua ensin keltaista ja törkeimmissä ylityksissä punaista.


Siltaremontti kestää pitkään, noin puolitoista vuotta.

Vaskiluodon siltaremontti alkoi maanantaina. Sanomalehti Pohjalainen uutisoi asiasta esittämällä myös kuvia suunnitelmista ja työpiirustuksista (14. - 15.9.2011). Alennetut nopeusrajoitukset on nyt otettu käyttöön, käytössä on enää yksi kaista molempiin suuntiin.

Siltaa korjataan kestämään raskaat kuljetukset
Kun uudistettu silta otetaan taas käyttöön, valmiina on kaksi erillistä siltaa, joista toinen on erikoiskantava raskasta liikennettä varten. Tämä on suoraan sanottu! Eli raskaan liikenteen mahdollisuudet ajaa Vaskiluotoon ja Vaskiluodosta suoraan kaupungin ydinkeskustan läpi turvataan tällä siltaprojektilla.

Vaasan kaupungille ja myös meille vaasalaisille asukkaille on toki ensiarvoisen tärkeää taata teollisuuden toimintaedellytykset, erityisesti laajan energiateollisuuden, mutta myös muun perinteisen ja uudemman teollisuuden. Näin päättäjämme turvaavat meille työtä ja kaupungille verotuloja palvelujen tuottamiseen.

Tiet ja sillat ovat kaikkien käytössä, siis myös raskaan- ja jopa vaarallisen rekkaliikenteen kuljetusväylinä. Tämä on totta. Asukasyhdistyksemme on jo vuosia ollut tavallisten kaupunkilaisten asialla, ja vaatinut parannuksia mm. Vaasanpuistikon liikennejärjestelyihin. Näkemyksiämme on kuunneltu, osa niistä toteutuneekin nyt alkaneessa siltaremontissa. Jos ja kun siltaremontti toteutetaan suunnitellusti, niin Sininen tie saa selkeän kasvojen kohotuksen Vaskiluodon sillan alueella.

Vielä jää kuitenkin toivomisen varaa. Vaikeaa on ymmärtää sitä, ettei Vaasassa ole onnistuttu suunnittelemaan ja varmistamaan toteutusta uudelle tieyhteydelle, eli satamatielle Vaskiluodosta Sundomin kautta Mustasaaren rajalle, suunnitteilla olevaan logistiikkakeskukseen sekä etelään ja pohjoiseen meneville pääteille. En tiedä toista tämän kokoista kaupunkia, jossa raskaan liikenteen sallitaan ajaa ydinkeskustassa! Tällainen liikenne on muualla ohjattu kaupunkikeskusten ulkopuolisille kiertoteille.

Keskustan asukkaiden kannalta perusongelma on edelleen se, että keskustan läpi tullaan tulevaisuudessa ajamaan jopa nykyistä huomattavasti enemmän raskaalla kuljetuskalustolla. Lisääntyvät melu-, tärinä-, pölyhaitat ainakin ovat ennakoitavissa, kun Vaskiluodon Voiman polttoainemuutos mereltä tuotavasta hiilestä maitse kaupungin läpi kuljetettavaan biopolttoaineeseen toteutetaan tulevina vuosina. Kun tälle muutokselle haettiin ympäristölupaa, niin ilman muuta siitä olisi pitänyt tehdä YVA juuri tuon kuljetusten lisääntymisen ja ympäristöhaittojen takia. Tosiasioita on vähätelty, kun sanotaan vaikutusten olevan vähäisiä. Tällaisen haitallisen liikenteen lisääminen kaupungin keskustassa ei pitäisi olla mahdollista enää tänä päivänä. Sen enempää enää kommentoimatta edellisen hallituksen energiapolitiikkaa, risupaketteja jne. voisi nyt toivoa uusien päättäjien tajuavan kokonaisuuden paremmin ja asukkaidenkin näkökulmasta.

Viite lakitekstiin Laki ympäristövaikutusten arvioinnista

sunnuntai 11. syyskuuta 2011

Luvalla satama-alueelle


Entisinä aikoina, viime vuosituhannella, ei lupia satama-alueelle menoon tarvittu.

Nyt tilanne on toinen. Satama-alueelle on toki mahdollista päästä myös kuvaamaan, kunhan hoitaa luvan satamapäälliköltä. Tein näin, koska osallistun parhaillaan Pohjanmaan museon valokuvakurssille, ja löysin museon kuva-arkistosta erinomaisia satama-alueelta otettuja valokuvia. Näitä ns. lähtökohtakuvia työstän kurssin ajan, eli vanhoja negatiiveja ja uutta nyt kuvattua materiaalia yhdistelemällä, ns. editoimalla on tarkoitus luoda uutta, ainutkertaista valokuvaa. Lopputuloksena syntyy kollaaseja tai muuta taidevalokuvaa.

Kyse ei siis ole vain perinteisestä vertailevasta eri aikakausia esittävien kuvien näyttämisestä rinnakkain. Projektin aikataulu on tiukka. Alkavalla viikolla on pimiötyöskentelyä museon tiloissa, joka löytyy entisen maaherran talon kellarista. Keskiviikkona 21.9 kurssilaisten töitä pitäisi olla esillä Pohjanmaan museolla avattavan Wasa Sinfonietta Ensamble konsertin yhteydessä.


Tämä Vaasa ennen ja nyt blogi kaipaa edelleen kaikenlaista kuvamateriaalia. Torin ympäristöstä, keskikaupungilta, mutta myös esim. Vaskiluodosta. Eikä pelkästään rakennuksista ja maisemista, vaan myös kuvia tapahtumista, ihmisistä, työnteosta satamassa jne. Pelkät kuvatkin ovat kiinnostavia, mutta jos niihin liittyy vielä tarinaa, juttua, tietoja, niin aina vaan mielenkiintoisempaa.


Maailma muuttuu ja me sen mukana, haluamme tai emme. 11.9.2001 muutti huomattavasti tavallisen ihmisen elämää mm. matkustamisen osalta. Lentokentät, satamat jne. ovat ottaneet käyttöön uudet tiukat turvallisuusmääräykset.


Tänään sunnuntaina satamassa oli hiljaista. Heti maanantaina aamulla on tulossa hiililaiva, ja tavaraa tulee ja menee. Satama on kaiken kaikkiaan ”hyvässä vireessä”, satamajohtaja Teijo Seppelinin johdolla mennään vahvasti eteenpäin. Hyvä niin, sillä sataman pysyminen kehityksessä mukana on aina ollut ja tulee aina olemaan Vaasalle ensiarvoisen tärkeää.

maanantai 5. syyskuuta 2011

Vaihtoehto varpaiden tuijottelulle


Tiedätkö Sinä missä Vaasassa kohtaat nämä katseet?

Kun seuraavan kerran käyt Kauppatorinlaitaa, ihaile rauhassa näkemääsi.

Kuvassa on Hartmanin talon korkokuvat Hovioikeudenpuistikkolla. Itse talo on kohta satavuotias, liikepalatsin ensimmäinen osa valmistui vuonna 1912. Talon on piirtänyt Kauno Sakari Kallio. Kiveen hakatut erittäin hienot korkokuvat ovat taiteilija John Munsterhjelmin suunnitelmien mukaan toteuttaneet veljekset Jaakko, Jussi, Aleksanteri ja Matti Harjunpää.

Vaasan kaupunkikuvassa on erittäin paljon kaunista katseltavaa, arkkitehtuuria, rakennuksia ja yksityiskohtia, monenlaisia kuvataiteen helmiä, on upeita puistoja ja bulevardeja istutuksineen ym.
Kun kuljemme pää pystyssä, silmät auki, ja pysähdymme muutamiksi hetkiksi havainnoimaan ympärillämme olevaa kaunista kaupunkiamme, yllätymme varmasti.

Kamera on oiva välinen havainnointiin. Kuvat mahdollistavat kuljetun reitin jälkitarkastelun, myös opiskelun ja tiedon keruun kohteista. Koululaisille on tarpeen kaiken muun viisauden lisäksi kertoa myös omasta kotikaupungistamme, avata historiallisia yhteyksiä, kertoa alati tapahtuvasta muutoksesta ympäristössämme.


9 -11.9. vietetään jokavuotista Euroopan rakennusperintöpäivää, jota vietetään 2011 Suomessa jo 20. kerran. Juhlavuoden teema tarkastelee tällä kertaa "Kulttuurin reittejä". Suomessa päiviä koordinoi ympäristöministeriön nimittämät ohjausryhmä ja työryhmä, joissa ovat mukana Suomen Kotiseutuliitto, Museovirasto, Suomen Kuntaliitto, Opetushallitus, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry ja Suomen ympäristökasvatuksen seura ry.

Lisää tietoa saat osoitteista http://www.rakennusperinto.fi/  http://www.kotiseutuliitto.fi/

Euroopan rakennusperintöpäivä

Kulttuurin reittejä

Aineistot
Vaasassa koulumme kulttuurireitti kulkee mm. Rantakadulla

Vöyrinkaupungin koulussa vietämme perjantaina 9.9. liikuntapäivää. Yhtenä vaihtoehtona oppilailla on kaupunkisuunnistus.

Katso reitti ja reitin varrella olevat kohteet DIAESITYKSESTÄ tämän sivun alalaidasta Diaesitys: Liikuntapäivä 9.9.2011

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...