torstai 30. kesäkuuta 2016

Siiloista on saanut sanoa sanansa


Kuva: AN. 11.9.2011. Vaasan viljasiilot, yhteensä 18 betonibunkkeria, korkeus on 45 m.


Asukasyhdistyksemme lausunto siiloista

Vaasan kaupunki/ kaavoitus
PL 2
65101 Vaasa


Ennakkolausunto, koskien asemakaavaluonnosta nro 1057, siilot
Lausunnon antaja: Aimo Nyberg, puheenjohtaja,
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry  -  Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf

Tämä lausunto on koonti yhdistyksemme hallituksen kokouksessa 17.5. 2016 käydystä keskustelusta,
ja myös sen jälkeen allekirjoittaneelle lähetetyistä mielipiteistä.
Yhdistyksemme oli myös mukana 16.6. järjestetyllä yleisökävelyllä.

Totean, että yhtä selkeää kantaa ei yhdistyksellämme ole esitettyihin vaihtoehtoihin. Mielipiteet jakautuvat, aika lailla samalla tavalla kuin yleisemminkin vaasalaisten keskuudessa. 

Kannatusta saavat kaikki esitetyt vaihtoehdot, eli:
-          1    -   siilojen säilyttäminen (joko sellaisenaan, tai saneeraus ja uusiokäyttö)
-          2A  -  siilot puretaan, uudisrakennus rakennetaan kiinni vanhaan (myös kulkuyhteydet)
-          2B  -  siilot puretaan, uudisrakennus rakennetaan vanhasta irrallisena (välistä näkyy meri)

Yleisökävelylläkin esitetyt ajatukset siitä, että miksi siilojen paikalle ei voisi vain kunnostaa katua ja puistoa, ja miksi kaupungin on saatava tuloja alueesta, ovat saaneet kannatusta saamassani palautteessa.

Ts. lisävaihtoehto 1B, siilojen säilyttäminen toistaiseksi, ja purkaminen myöhemmin, tulisi vielä ottaa harkintaan. Siilojen purkamisen toteutus käytännössä siis siirrettäisiin parempia taloudellisia aikoja odottamaan. Tuleeko sellaista aikaa koskaan, on sitten jo mahdotonta arvioida.
Siilojen purku ilman uusia rakennuksia palauttaisi ranta-alueelle upean puistoalueen.
Tämä vaihtoehto olisi monen mielestä paras, kun halutaan antaa arvo Setterbergin alkuperäiselle läpi kaupungin kattavalle idealle: kadulta näkymä ja yhteys merelle.
Jos ei tämä ratkaisu ole mahdollinen, niin siilot saa jäädä kertomaan omaa tarinaansa.

Vaasassa 30.6. 2016
Aimo Nyberg, VKA ry:n pj
maanantai 27. kesäkuuta 2016

Köysirata ym. Vaskiluodon metsään?


Kuva: AN.

Vaskiluodon metsäalue Niemeläntien varrella on ollut monen kiistan kohteena jo vuosikausia. Se oli myös yksi Vaasan yleiskaavan 2030 valitusten kohteista. Valitusten tekijöitä oli useitakin tahoja, joista yksityishenkilön tekemä valitus meni läpi.

Tienvarteen suunnitellut kerrostaloalueet eivät siis menneet läpi, vaan korkein hallinto-oikeus kumosi kaupungin haluaman kaavamuutoksen (virkistysalueesta asuinkerrostalo alueeksi).

Vaskiluodon metsään vahvistettiin yleiskaavaan kaavamerkintä V, siis myös tähän esillä olevaan Niemeläntien varteen. Tämä on tilanne edelleen. Osayleiskaavaa Vaskiluodon osalta on valmistelussa, ja se tulee käsittelyyn jo pian, tämän vuoden puolella luultavasti? Nyt on edettävä lainvoimaisen kaavatilanteen mukaan ja sen edellyttämillä menettelytavoilla.

Yleiskaavamerkinnän V selostus:


Kuva: Kaavaselostus, Vaasan yleiskaava 2030. (klikkaa kuvaa, niin saat sen suuremmaksi).


Päivän lehtitietojen perusteella (Pohjalainen 27.06.2016: Puisto sai toimenpideluvan /JOUNI PIHLAJASAARI, VAASA) Vaasan kaupungin vt. rakennustarkastaja Paula Kemppinen on myöntänyt Vaskiluodon metsään, Niemeläntien varteen toimintaluvan Zip adventure park- nimiselle yritykselle.

Tien varteen on tarkoitus tehdä seikkailupuisto, jonkinlainen puusta toiseen vaijereiden avulla tapahtuva elämysrata. Rakentamisen kerrotaan alkavan jo ensi viikolla.

Laitteistoa on Vaasaan tulossa jo tänään maanantaina (27.06.2016).

Päivän Pohjalaisen mukaan myös muut Vaasan johtavat virkamiehet ovat asiasta tietoisia, ja sen takana.

Esitän asiaan liittyen seuraavat kysymykset:

1. Onko tämä vt. rakennustarkastajan päätettävissä oleva asia? Eli riittääkö nyt myönnetty toimenpidelupa asian eteenpäin viemiseksi?

2. Löytyykö tämä idea aikaisemmista kaupungin viheraluesuunnitelmista?

3. Onko poliittisilla päättäjillä ollut tästä etukäteistietoa, ja mahdollisuutta lausua mielipiteitään asiasta?

4. Onko kyseessä tiedon puute, vai tahallinen halu, ratkaista jo näin "kesälomien aikana" Vaskiluodon tulevan osayleiskaavan laadintaan liittyvät mahdolliset ongelmat? Toimimalla etukäteen ja mm. ohittamalla tarvittavat ajan tasalla olevat selvitykset?

5. Onko suunnitelmia missään esillä? Radan tarkka sijainti, pituus, tarvitaanko lisää parkkialueita?

6. Joudutanko rakennelmien alta kaatamaan metsää? Alueella tehtiin juuri metsänhoidolliset hakkuut, eli lisää puiden kaatamisia tästä kohtaa metsää ei pidä enää sallia.

7. On todella harmillista, jos asiassa ajaudutaan jälleen vastakkainasettelujen ja mahdollisesti myös valitusten tielle. Eikö avoimeen asian esille ottamiseen ja eteenpäin viemiseen ollut aikaa?Itse idea seikkailupuistosta kauniin luonnon keskellä on omasta mielestäni mitä kannatettavin asia!
(olen pikkupojasta alkaen rakastanut puissa kiipeilyä, - enkä pelkää korkeita paikkoja nykyäänkään)

On selvää, että nykyajan lapset ja nuoret tarvitsevat muutakin kuin ”luomuluontoa”. Aktiviteetteja luonnon pariin pääsemiseksi on osattava tarjota heille, ikäkaudet huomioon ottaen. Ja tottakai aktiiviset kaupungit etsivät ja haluavat löytää uusia rohkeita yritysideoita palvelemaan erilaisia kohderyhmiä, myös lapset ja nuoret huomioiden!
On järkevää ottaa huomioon niin omien asukkaiden kuin turistienkin toiveita.

...

Tähän lopuksi linkki
Zip adventure park-yrityksen nettisivulle. Mielenkiintoinen, hieno yritysidea!

Mutta kuka ihmeessä on houkutellut sitä juuri Niemeläntien varteen Vaskiluodon metsään?

Helsingissä Huopalahdessa voi käydä tutustumassa yrityksen jo toiminnassa oleviin köysiratoihin ym. laitteisiin. Pienehköön metsään aivan kaupungin keskellä, hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden keskelle on tehty ilmeisen suosittu elämysten keidas.

 http://zippy.fi/

Tällä seuraavalla linkillä voit hakea töitä yrityksestä:

http://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku/8983918_fi.htm

Teksti ja kuvat:

Aimo Nyberg

VKA ry:n puheenjohtaja

Ps. kirjoitus on henkilökohtainen, yhdistyksemme hallitus ei ole tätä asiaa vielä käsitellyt.


KOSKA KAIKKI EIVÄT LUE ainakaan näin kesäaikaan päivittäin Pohjalaista, laitan tähän lainaukset, joihin viittaan yllä olevissa kirjoituksissani.
http://www.pohjalainen.fi/

Sanomalehdestä (Pohjalainen 27.06.2016) saamme tänään lukea:

Seikkailupuiston rakentaminen Vaskiluotoon alkaa ensi viikolla /JOUNI PIHLAJASAARI, VAASA

 ”Vaskiluotoon tulevan seikkailupuiston rakennustyöt alkavat viikon kuluttua Vaasassa. Hurjapäiden on määrä päästä kiipeilemään Zip adventure parkin köysiradoille elokuun alussa.

Huimimmat haasteet kulkevat tuolloin kymmenen metrin korkeudessa puusta toiseen.

Puistoyrittäjä Christian Gull kertoo, että lipunmyyntipisteiksi ja kävijöiden wc-tiloiksi tarkoitetut kontit tulevat Vaasaan jo tänään maanantaina. Itse puiston rakentajat saapuvat 3. heinäkuuta.

– Tsekkiläinen yritys rakentaa puiston radat avaimet käteen -periaatteella. He ovat tehneet vastaavanlaisia seikkailupaikkoja useisiin Euroopan maihin, eli kokemusta riittää. Olemme sopineet, että puisto voidaan avata elokuun alkupäivinä. Gull sanoo, että vain todella kovat sateet voivat estää aikeet.

– Tarkan avaamispäivän osaamme kertoa ehkä heinäkuun puolivälissä. Gull avaa puiston yhdessä puolisonsa Gerarda Katakinaite-Gullin kanssa Niemeläntien varteen, vastapäätä ravintola Seglistä. Yrittäjä kertoo tutustuneensa vastaavanlaiseen puistoon ensimmäisen kerran puolisonsa kotimaassa Liettuassa.

– Lapsilla ja myös aikuisilla oli siellä tosi kivaa. Uskon, että vaasalaiset ja kaupunkiin tulevat turistit ottavat puistomme omakseen. Seikkailupuistoon tulee erilaisia korkealla yläilmoissa puusta toiseen kulkevia ratoja, joissa koetellaan muun muassa kävijöiden tasapainoa ja ketteryyttä. Lisäksi puistoon tulee elämyslajeista koostuva viisiottelu.

– Kiinnitämme turvallisuuteen erityistä huomiota. Useissa puistoissa kävijät joutuvat itse kiinnittämään koukut turvalaitteisiin radalta toiselle siirtyessään, mutta modernissa mallissa turvavaljaat ovat koko ajan kytkettynä. Gull kertoo, että seikkailupuistoja on Suomessa jo kymmenkunta.

– Puistoja perustetaan jatkuvasti lisää. Nämä ovat nyt todella suosittuja. Vaasaan perustettava Zip on meidän ensimmäinen puistomme. Yrittäjä kertoo, että seikkailupuistoon palkataan ainakin viisi kausityöntekijää.

– Olemme saaneet jo hyviä yhteydenottoja. Otamme vielä kuitenkin hakemuksia vastaan, vaikka jo olemassa olevistakin hakijoista työntekijät pystyttäisiin valitsemaan. Puisto on Gullin mukaan avoinna kesäkauden, mutta myös talvisin tilauksesta.

– Ainoastaan jos lunta ja jäätä kertyy vaijereihin paljon, ei ratoja pystytä pitämään auki. Seikkailupuiston ympärille ei rakenneta ainakaan toistaiseksi aitaa, vaan Vaskiluodon metsä säilyy yleisenä puistona.

– Alue pysyy avoimena, jos välineemme saavat olla ilkivallantekijöiltä rauhassa. Gull sanoo, että radoille pääsy estetään, kun puisto on suljettu, joten yläilmoihin ei kenenkään pitäisi päästä omalla luvalla toikkaroimaan.”
Tähän perään toinen lainaus päivän Pohjalaisesta (27.06.2016):

Puisto sai toimenpideluvan /JOUNI PIHLAJASAARI, VAASA

Zip adventure park sai keskiviikkona toimenpideluvan Vaasan kaupungin vt. rakennustarkastajalta Paula Kemppiseltä . Hän kertoo, että toimenpidelupa riittää, koska alueelle ei rakenneta kiinteitä tiloja, vaan paikalle tulee vain kontteja.

– Puiston varsinaisesta toiminnasta ja sen turvallisuudesta vastaa yrittäjä. Me emme esimerkiksi tarkasta vaijereiden turvallisuutta. Viheraluepäällikkö Timo Jousmäki on katsonut, että itse paikka soveltuu tällaiseen toimintaan. Kemppinen kertoo, että kaupungin viheralueyksikkö myös kohentaa alueella olevaa parkkipaikkaa. Uutta tilaa ei rakenneta.

– Mielestäni on äärimmäisen hienoa, että kaupunkiin saadaan tällaista kehon toimintaa, ettei kaikkien tarvitse paeta mökeille, pohtii rakennustarkastaja. Samaa mieltä Kemppisen kanssa on kaupungingeodeetti Osmo Ovaska .

– Kun hanke tuli ilmi, pidimme ideaa heti teknisellä puolella hyvänä. Saamme turisteille ja lapsille jotain vipinää, kun Wasalandiakin meni kiinni. Seikkailupuisto toimii kaupungin omistamalla maalla. Ovaska kertoo, että yrittäjän kanssa on päätetty solmia alueesta kymmenen vuoden vuokrasopimus. Kaupungingeodeetin mukaan vuosivuokra on muutamia tuhansia euroja.

– Lähtökohta on, että metsään ei tule pysyviä rakennuksia, eikä aluetta aidata. Yhdessä kaavoittajan ja viheralueyksikön kanssa olemme katsoneet, että paikka on toimintaan sopiva. Kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso kertoo, että alue on kaavassa merkitty puistoksi. Jos alueelle tulee vain kontteja eikä aluetta aidata, on toiminta kaavan mukaista.

– Reitistöjen ja puiston muu käyttö täytyy turvata. Kukaan ei saa omia tällaista aluetta. Parkkipaikan käytöstä puiston omistajien on sovittava yhteistyössä alueen muiden yrittäjien kanssa. Myös Korkealaakso toivottaa puiston tervetulleeksi.

– On hienoa, että tällaista toimintaa tulee seudulle. Otamme ilolla vastaan. Puistoyrittäjä Christian Gull kertoo yhteistyön kaupungin virkamiesten kanssa toimineen sujuvasti.

– Olemme saaneet paljon apua myös Vasekista. Meillä ei ole mitään moitittavaa.

Lähde: Pohjalainen, 27.06.2016.

Herättää hämmästystä


Kuva 1. AN, 16.6.2015. Vaskiluodossa on pitkään ollut Segeliä vastapäätä”parkkipaikka” Vaskiluodon metsässä. Alun perin se on kait kaupungin katujen kunnossapitopuolen (?) tien viereen valtaama huoltoalue, ns. huoltotasku. Tätä eikä muitakaan vastaavia  ei kaavamerkinnöissä ole merkittyinä, ja ne ovat siis luvattomia.

Tänään ko. paikka on tyhjä autoista ja työmaakoneista, sillä sinne laitetun pahvilapun mukaan alueelle on tulossa pian kaivinkoneita.Kuva 2 ja 3. AN, 16.6.2015. Samassa paikassa Segeliä vastapäätä, ojanpenkassa, on sitkeästi kasvanut erittäin harvinaisen kasvi. Kasviasiantuntijoiden mukaan ko. karvakirvelin esiintymä on mahdollisesti ainoa jäljellä oleva koko Suomessa.

Esiintymä on luultavimmin saanut alkunsa ajoilta, kun laivojen painolasteina käytettiin mm. maata, muun tuontitavaran vähäisyyden takia. Maa-aines, kasvien siemenet mukanaan, tyhjennettiin sitten jonnekin satamatien varteen, jonka jälkeen purjelaivat lastattiin täyteen tervatynnyreitä, turkiksia ym. vientiartikkeleita mm. Tukholmaan ja maailmalle vietäviksi.Kuvat 4 ja 5. AN, 16.6.2015. Karvakirveli on yksi Vaskiluodon harvinaisista vieraslajeistamme. Muitakin harvinaisuuksia on vielä jäljellä eri puolilla Vaskiluotoa, ja niistä on edelleen havaintoja viime vuosiltakin.Kuvat 6 ja 7, AN, 16.6. 2015. Viime vuonna kaupungin niittomiehet tekivät työtään, kuten ovat tehneet taas tänäkin vuonna, ja osa karvakirveliesiintymästä katkottiin ennen juhannusta. Luultavasti koiranputkina, tai ainakin pois siistittävinä, tarpeettomina tienvarsikasveina.

Viime kesäisen kasvien kuvausretken jälkeen otimme asukasyhdistyksemme nimissä yhteyttä kaupungin kuntatekniikan viheralueyksikköön. Asiamme eli paheksuntamme huoltotaskujen laajentumisista Niemeläntien varrella, ja toiseksi harvinaisen kasvin, karvakirveliesiintymän niittämisestä, otettiin kyllä tosissaan. Osaavat alan ammattilaiset tuntuivat ymmärtävän mistä oli kyse.

Viheraluepäällikkö Timo Jousmäen tapasin tänäkin keväänä 23.5. hänen toimistossaan kaupungin puutarhalla siivoustalkoidemme järjestelyiden merkeissä. Silloinkin oli puhetta taas tästäkin asiasta, ja miten asia hoidettaisiin tulevana kesänä parhain päin.

Herättää suurta hämmästystä 

Juuri tähän kohtaan Vaskiluodon metsää ollaan nyt siis suunnittelemassa, ja tämän päivän lehtitiedon mukaan jo toteuttamassakin, alkavan heinäkuun aikana, - seikkailurataa?

Teksti ja kuvat: Aimo Nyberg

VKA ry:n puheenjohtaja

Ps. kirjoitus on henkilökohtainen, yhdistyksemme hallitus ei ole tätä asiaa vielä käsitellyt.

Merimetsoille häätö Vaasan edustalta

Jotain yritetään tehdä – keväällä 2017.

Tältä kesältä ollaan jo taas siinä vaiheessa, että kohta puolin merimetsokolonnat lähtevät pois pesintäsaariltaan Vaasan kantakaupungin edustalta Juckasgrunnanilta, Onkikarilta ja Suvilahden rantakivikoilta.

Populaatio on jälleen kasvanut merkittävästi, eli laji on jo ns. vakiinnuttanut paikkansa Vaasan kaupungin eteläisellä kaupunginselällä, ts. poikkeuksellisen lähellä kaupungin keskustaa.

Keskustelin asiasta Vaasan ympäristötoimen johtaja Christer Hangelinin kanssa huhti-toukokuun vaihteessa, ja asia tuntui olevan viranomaisten perusteellisessa selvityksessä. Merimetso on suojeltu laji, eli helppoa ei ole estää tai rajoittaa lajin räjähdysmäistä lisääntymistä asutuksen välittömässä läheisyydessäkään. Haitat ovat kasvaneet kuitenkin merkittäviksi, ja joitakin poikkeusmenettelyjä on jo muualla vireillä. Todennäköisesti jatkossa myös täällä meillä Vaasassakin. Mitä toimet ovat, - siinäpä on miettimistä?

Lainaus Pohjalaisen digilehdestä 27.06.2016 (lue kirjoitus kokonaan lehden nettisivulta)

”Vaasan kaupungin Eteläisellä kaupunginselällä sijaitsevilla Juckasgrynnanin ja Onkikarin saarilla on nyt kolmatta kesää pesinyt merimetsoyhdyskunta. Yhdyskunnan kasvun nähdään laajentuvan niin, että Vaasan kaupunki hakee poikkeamislupaa merimetsoyhdyskunnan häätämiseksi.

Ympäristötoimen johtaja Christer Hangelin kertoo, että Vaasan kaupunki on käynyt läpi Eteläisen kaupunginselän merimetsoyhdyskunnan tilaa, asiasta käytyä keskustelua, asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja mahdollisia toimenpiteitä.

Ongelman laajuutta on verrattu myös vastaaviin yhdyskuntiin muualla Pohjanlahden rannikolla.
– Katsomme, että ongelma on mitä ilmeisimmin laajentumassa sellaiseksi, että tilanteeseen tulee puuttua lainsäädännön mahdollistamilla perusteilla, kertoo Hangelin.

Kaupunki hakee Juckasgrynnanin ja Onkikarin saarten maanomistajana poikkeamislupaa merimetsoyhdyskunnan häätämiseksi. Käytännössä kaupungin harkitsemat häätämistoimenpiteet voitaisiin toteuttaa keväällä 2017.”Kuvat ja tekstin koonti: Aimo Nyberg

sunnuntai 26. kesäkuuta 2016

Vaasassa arvokkaita muistomerkkejä

Olen hyvän ystäväni ja opiskeluajan kollegani Heikki Kastemaan innoittamana lähtenyt mukaan Wikiprojektiin: Suomen patsaat ja muistomerkit Wikipediaan 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiprojekti_Suomen_patsaat_ja_muistomerkit_Wikipediaan  

Jo useiden vuosien ajan olen sekä kerännyt tietoja Vaasan kaupungissa olevista patsaista ja muistomerkeistä, että kuvannut niitä. Kuvia patsaista on eri vuodenajoilta, erilaisissa sää- ja valo-olosuhteissa kuvattuina, ja myös monenlaisista tilanteista, joissa patsaat ovat joko pääroolissa, tai sitten niinsanotusti vain taustana.

Nyt lähden purkamaan tätä kuvamateriaalia, ja jakamaan sitä Wikipediaan.

Tämä projekti käynnistyy toden teolla nyt heinäkuussa. Tarkoitus on saada Kastemaan Heikki myös käymään täällä Vaasassa, viimeistään syksyn aikana. Heikki on Wikipedia Suomen hallituksen puheenjohtaja, ja hänen toiveena on saada koolle ja tavata myös täällä Vaasassa paikallisia Wikipedia kirjoittajia. Ja toive on tottakai saada myös uusia kirjoittajia ja kuvaajia tulemaan mukaan tekemään vapaaehtoistyötä suomalaisen Wikipedian parissa. Tekijöitä tarvitaan, eikä työ tule loppumaan, se on varmaa!

Heikki Kastemaa kirjoittaa blogia nimimerkillä Kulttuurinavigaattori. http://kulttuurinavigaattori.blogspot.fi/

Hän toimii Wikimedia Suomen hallituksen puheenjohtajana.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Suomi

Kannattaa lukea myös tämä
https://fi.wikipedia.org/wiki/Heikki_Kastemaa


Kuva: AN. 25.6.2016, Taiteilijaprofessori Nandor Mikolan muistolaatta osoitteessa Rantakatu 11 A, Vaasa.

Vaasasta löytyy isompia ja pienempiä muistolaattoja, jopa muistomerkkejä ja veistoksia, joita ei ole toistaiseksi kirjattu wikipediaan, eikä mihinkään muuhunkaan kokonaisvaltaiseen ajantasaiseen luetteloon.

Jos sinulla on tiedossasi tällainen kohde, toivon sinun kertovan siitä minulle. Otetaan kohteesta selvää ja kirjataan se mukaan!

Projekti on tottakai jatkuvasti täydentyvä, eikä koskaan siis täydellinen, mutta nyt mielestäni kannattaa yrittää saada ”valmista” Suomen 100-vuotis juhlavuoden kunniaksi!

Yhdessä, tillsammans! Suomen juhlavuoden tunnus olkoon innoittajanamme!

Soita tai laita tulemaan s-postilla vinkkejä, kuvia, tekstejä jne.

Aimo Nyberg
aimonyberg(a)gmail.com
0503308540Jääkäripatsaalle kunnostusrahaa
Kuvat: Aimo Nyberg, Jääkäripatsas Vaasanpuistikon päässä. (25.6.2016)

Patsaita kuntoon juhlavuodeksi

Vaasassa julkisia veistoksia kunnostetaan 27 000 euron edestä.

Suurin kunnostus tehdään Vaasanpuistikon päässä olevalle Jääkäripatsaalle, jolle odotetaan aktiivista käyttöä Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Muistomerkkiä ehostetaan 12 500 eurolla.

Jääkäri-näyttelyn valmistelua tuetaan yhteensä 9 000 000 eurolla. Pohjanmaan museossa Suomen itsenäisyyden juhlavuonna järjestettävä näyttely esittelee jääkäriliikkeen historiaa sekä sisällissodan tapahtumia ja merkitystä alueen näkökulmasta.

Lähde: Sanomalehti Pohjalainen, 23.6.2016 / Vanha Vaasan alue saa opasteet JANETTE LITMANEN, VAASA

torstai 23. kesäkuuta 2016

On keskikesän juhlan aika

Opettajapariskuntana olemme vaimoni kanssa saaneet kuulla näin kesäisin, - varmaankin jokaisena kesänä 80-luvun alusta asti, että opettajan ammatin hyvät puolet ovat nämä: kesäkuu, heinäkuu ja elokuu!

Mielestämme hyviä puolia on paljon, paljon muitakin! En niitä nyt lähde tässä erittelemään, - siitä tulisi nimittäin sellainen kertomus, ettei sen parempaa kesälukemista löytyisi ammattikirjailijoiltakaan! Kustantajat kilpailisivat siitä saadakseen sen minulta julkaistavakseen, - kenties jopa Finlandia ehdokkuus olisi näköpiirissä?

Leikki sikseen, pitkistä opettajien kesälomista olen toki osannut aina olla onnellinen ja nöyrästi kiitollinen.

Muistan kun lapsemme olivat vielä pikkutyttöjä, ja he olivat keskenään pohdiskelleet havaintojaan ympäröivästä todellisuudesta, niin he sitten yllättäen kysyivät ääneen meiltä opettajavanhemmilta, että eikö kaikkien lasten äideillä ja isillä olekaan koko kesää vapaata?
En muista, mitä vastasimme ja miten selitimme tämän lastemme maailmankuvaa järkyttäneen epäoikeudenmukaisuuden.

Aika rientää, maailma muuttuu ympärillämme joka hetki.

Paremmaksi maailma muuttuu, vaan hyväksi ei milloinkaan.

Lopunajan profeettojakin on toki aina liikkeellä, - epävarmuus kun tuntuu aina vaan kasvavan vähän kaikessa.

Omalta osaltani tämä kesä on mennyt näin: ensin tuli toukokuun lopussa kuukauden sairasloma, - tänään sitten alkoi kesäloma, ja mikä parasta, elokuussa saan jäädä eläkkeelle! Etu se on tämäkin päästä eläkkeelle jo kuusikymppisenä. Olen tästäkin sopimusyhteiskuntamme antamasta edusta hyvin kiitollinen.

Tähän muutama tänään kuvaamani fiiliskuva


Kuvat: AN. 23.6.2016

Olen nyt siis ainakin oman elämäni suhteen jonkinlaisella aikainkäänteellä.

Olen yhden jakson lopussa, ja toivottavasti myös uuden vaiheen alussa.

Mitä tuleman pitää, sen näyttää aika. Mennään nyt eteenpäin päivä kerrallaan. Huomenna on uusi aamu, ja myös ensimmäinen päivä Britannian EU-äänestyksen jälkeen.

Meillä täällä kotomaassa on keskikesän huipennus, juhannus! Toivotan kaikille oikein hyvää, hauskaa juhannusta!

t. Aimo Nyberg


maanantai 13. kesäkuuta 2016

Vaasan siilot


Kuva: Aimo Nyberg, 8.3.2015. Vaasan höyrymyllyn vanhat siilot Rantakadulla.

Lainaus kaupungin sivuilta:

Vaikuta siilojen tulevaisuuteen yleisökävelyllä 

Kaupungin rannassa sijaitsevat siilot ovat vaikuttava maamerkki kaupungin keskustassa ja niiden tulevaisuus on puhuttanut kaupunkilaisia. Siilojen ympäristöön tutustutaan ja mielipiteitä alueen tulevaisuudesta kerätään yleisökävelyllä torstaina 16.6.

Yleisökävely aloitetaan kokoontumalla Museokadun päässä siilojen kohdalla torstaina 16.6. klo 18.

– Yleisökävely on tavallista yleisötilaisuutta konkreettisempi tapa päästä tutustumaan alueeseen ja kertomaan mielipiteensä, kertoo kaavoitusarkkitehti Anne Majaneva kaavoituksesta. Kävelyn jälkeen kokoonnutaan jatkamaan keskustelua ja koostamaan tulleet ideat ja ajatukset Academillin Bruhn-saliin.
Siilojen asemakaavan muutoksella etsitään ratkaisua alueen tulevaan käyttöön. Nyt nähtävillä olevissa kaavaluonnoksissa on esillä kolme vaihtoehtoa: siilot säilyttävä vaihtoehto ja kaksi purkavaa vaihtoehtoa, joissa tilalle tuleva uudisrakentaminen on ratkaistu eri tavoin. Hienolle paikalle rantaan halutaan löytää paras mahdollinen ratkaisu yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Asemakaavaluonnokset ovat nähtävissä 1.7. asti osoitteessa www.vaasa.fi/kaavoitus/ak1057

Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Anne Majaneva anne.majaneva(at)vaasa.fi, 040 743 8149Pystytäänkö Vaasan siilot purkamaan?

Voisiko siiloihin sittenkin tehdä asuntoja?

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen kevään viimeisessä hallituksen kokouksessa asia oli esillä. Omaa lausuntoamme emme vielä antaneet, mutta keskustelimme kyllä vaihtoehdoista.

Aikaa antaa mielipiteitä on siis vain kesäkuun ajan.

Osallistutaan torstaina 16.6. klo 18 yleisökävelylle!

Historian havinaa: Siilojen rakentamista (1958-59, 1963) edelsi kova kiista siitä, saadaanko siiloja katualueelle rakentaa vai ei. Suuri teollisuusyritys silloisena suurimpana alueen työnantajana vei voiton asukkaiden vastustuksesta huolimatta.

Tänään: Siilojen purkamisen perusteena voisi olla parempi kaupunkitila. Syntyykö se muodostamalla alueelle alun perin ollut puisto? (kaupungin suunnitelmien mukaan tämä ei olisi taloudellisesti mahdollista).
Uudisrakentamisenkin myötä Museokatu avautuisi Setterbergin kaavan mukaisesti rantaan. Uusia julkisia paikkoja syntyisi rannan tuntumaan. Kaupunkikuva uudistuisi laadukkaan toteutuksen myötä, ja pitkäaikainen turhautuminen, asioiden lykkääminen vain eteenpäin, loppuisi vihdoinkin.

Lopullisten päätösten teko kuuluu tässäkin asiassa päättäjillemme. Asemakaavan toteuttamisella on tottakai vaikutuksia alueen rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan, palveluihin, yhdyskuntatalouteen sekä liikenteeseen.
Muutosten vauhti vaihtelee monistakin syistä, - vanhan säilyttäminen ja kohteiden rohkea uudistaminen kuuluvat molemmat elävään, toimivaan kaupunkikulttuuriin.


Kuvan muokkaus: Aimo Nyberg. Vaasassa siilot ovat kiinni rakennettuina viereiseen rakennukseen. Mahdollinen purku on mitä ilmeisemmin hyvin vaativa projekti.

Kuvat ja tekstin koonti: Aimo Nyberg

tiistai 7. kesäkuuta 2016

Tule mukaan!

Sinä, jolla on kamera, ja olet kuvannut ja kuvaat mielellään kotikaupunkiamme Vaasaa, - kerro meille muille ottamillasi kuvilla miltä sinun Vaasasi näyttää kesällä 2016!

Lähetä kuvat, ja mielellään lyhyet kuvaukset kuvauskohteistasi tämän blogin ylläpitoon osoitteeseen aimonyberg(at)gmail.com (Mukaan myös tiedot kuvaajasta. Korvauksia ei julkaistavista kuvista makseta.)

Sivustomme on ollut kesäkuun alussa pari viikkoa paussilla allekirjoittaneen sairasloman takia. Vasemman silmän verkkokalvoleikkaus meni oikein hyvin, kiitos VKS:n osaavan silmäkirurgiatiimin! Toipuminen vaatii minulta vielä aikaa ja kärsivällisyyttä.

Juttuja näille sivuille tulee nyt siis harvakseltaan.

Paussin ajattelin käyttää myös sivuston ilmeen uudistamiseen. Visuaalisesti ja muutenkin.

Mielestäni uuteen ilmeeseen kuuluu nyt myös ”toimituskunnan” laajentaminen, eli toivottavasti mukaan saadaan uusia kirjoittajia ja valokuvaajia, joilta löytyy halukkuutta julkaista monipuolisia, persoonallisia näkemyksiä sanoin ja kuvin Vaasan asioista.

Tämä Vaasa ennen ja nyt Vasa förr och nu -sivusto on Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen ylläpitämä sivusto. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että tätä tehdään vain jäsenistömme iloksi.

Allekirjoittanut toimii sivuston ylläpitäjänä, ja toivon mahdollisimman suurta kiinnostusta sivustoamme kohtaan kaikilta vaasalaisilta, ja miksei laajemminkin.

Sivustomme on täysin ei-kaupallinen, ja sitoutumaton kansalaisfoorumi.

Tulkaa siis mukaan, kirjoituksin ja kuvin!

Aimo Nyberg, sivuston vastaava ylläpitäjä

Tuija Arina-Sundelin, kuvia Kuubasta

Kuva: AN. Kuvattu 12.2. 2016 Black Wall Gallerian näyttelyssä. Esillä oli silloin Tuija Arina-Sundelinin kuvia Kuuban matkalta.

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...