keskiviikko 29. syyskuuta 2021

HOVIOIKEUDENMETSÄ

 

 

 

Tämä kirjoitus kuluu kirjoitussarjaan Vaasan muinaismuistomerkit. Nyt pyrin esittelemään tätä kohdetta: Hovioikeudenmetsä

SIVUSTOLTA Kulttuuriympäristön palveluikkuna löytyy kohteita niin Vaasasta kuin muualtakin

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_list.aspx 

Lainaus

Hovioikeudenmetsä 1000011469 kiinteä muinaisjäännös  

asuinpaikat, työ- ja valmistuspaikat, kivirakenteet, kivirakenteet, kivirakenteet, historiallinen

 

Kohde sijaitsee vanhan Vaasan ruutukaava-alueen eteläpuolella, Korsholman linnanvallien ja Mustasaaren kirkon eli entisen Vaasan hovioikeuden välittömässä läheisyydessä, Yrittäjänkadun ja Runsorintien välissä. Hovioikeudenmetsikkö on noin 45 hehtaarin kokoinen louhikkoinen metsäalue, jolla on säilynyt poikkeuksellisen hyvin jäänteitä kaupungin kyljessä sijainneesta vanhasta pienviljelyasutuksesta ja siihen liittyneestä maankäytöstä.

Hovioikeudenmetsikössä on tehty muinaisjäännösten inventointi vuonna 1994. Inventoinnissa on luetteloitu yhteensä 28 erillistä maastossa havaittavaa rakennetta tai kohdetta. Alueella on mm. tasaiseksi raivattuja pieniä viljelysaukioita, kiviaitoja ja -muureja, kivijalkoja, kivilatomuksia ja –röykkiöitä, painanteita, vanhoja ojituksia ja jäänteitä 2. maailmansodan aikaisesta sotavankileiristä. Yhtään metsässä olevaa kohdetta ei ole voitu täsmällisesti ajoittaa, muutamaa tämän vuosisadan kohdetta lukuun ottamatta, mutta vuodelta 1710 olevaan karttaan on merkitty yhä edelleen maastossa tunnistettavia ja paikallistettavissa olevia sekä nykyisissä ilmakuvissa näkyviä peltokuvioita. Viljelmien rajat ovat siis voineet olla muuttumattomia lähes 300 vuotta.

Historialliselta taustaltaan alue liittyy elimellisesti muun vanhan Vaasan historiaan. Välittömästi metsän länsipuolella on kuninkaankartano, luoteispuolella Korsholman linna ja pohjoispuolella kaupunkiasutus. Nykykäsityksen mukaan Mustasaari on saanut ensimmäiset asukkaansa 1300-luvulla. Ilmeisesti näihin aikoihin Hovioikeudenmetsäkin on saanut ensimmäiset hyödyntäjänsä. Tämä oletus perustuu lähinnä alueen korkeuteen ja rannansiirtymiskronologiaan. Siten alueen jäännökset ovat sekä ajallisesti että toiminnallisesti hyvin kirjavia, aika-asteikon ulottuessa ehkä myöhäiskeskiaikaisista peltoraivioista jatkosodan aikana käytettyyn sotavankileiriin. Hovioikeudenmetsikön käyttö, etenkin kotitarvemetsänä, taantui Vaasan vuoden 1852 palon jälkeen, jolloin kaupungin keskus siirrettiin nykyiselle paikalleen. Metsäaukioiden viljely ei kuitenkaan loppunut, sillä aukioiden säilyminen nykypäiviin viittaa pitkälle tälle vuosisadalle jatkuneeseen käyttöön.

Historiallisen, todennäköisesti 1780-luvun lopulta peräisin olevan, kartan perusteella alue tunnettiin ennen hovioikeuden valmistumista nimellä Ryss Backen (VMA:n kartta, VAsa Reglering, s.a.). Ryss Backen -nimi oli käytössä siis vähintään vuoteen 1786 saakka, mutta varmasti jonkin aikaa sen jälkeenkin ennen kuin Hovioikeudenmetsä -nimitys vakiintui.

Hovioikeudenmetsikkö on sekä luonnontieteellisesti että historiallisesti poikkeuksellisen ehjä ja monipuolinen kokonaisuus. Alueen tekee ainutlaatuiseksi juuri se, että uudempi asutus tai muu rakentaminen ei ole sitä tuhonnut. Alueella on hyvä polkuverkosto ja se toimii nykyään lähinnä ulkoilu- ja virkistysalueena.

Luonti: 22.4.2008 Viimeisin muutos: 9.5.2008
Vesa Alén inventointi 1994
Huomautuksia: Vanhan Vaasan Hovioikeudenmetsän inventointi 23.5.-22.6.1994. Pohjanmaan museo.
Kaisa Lehtonen tarkastus 2008

Lainaus päättyy

  

Missä metsä on?

 


Kuvalainaus yllä mainitulta kyppi.fi/palveluikkuna -sivulta

Autolla Vanhaan Vaasaan tulleet voivat tulla esim. Mustasaaren kirkon parkkipaikalle, jonka kulmasta lähtee polku metsään. Tai Yxgärden ohi, auton voi jättää jo Runsorintien varteen Eteläisen tullipaviljongille.

 

ALUEEN vieressä Runsorintien toisella puolella on Korsholman linnan vallit ja Risti -muistomerkki

http://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2017/06/risti-korsholman-valleilla-19-kesakuuta.html 

 

Vanhan Vaasan Pyhän Marian kirkon rauniot ovat myös lähellä kävelymatkan päässä.

Keskiaikaisen kirkon ja kellotapulin rauniot, rakennettu 1500-luvulla. Kirkkoa pidennettiin 1650-luvulla ja se muutettiin 1750-luvulla ristikirkoksi. Kirkko tuhoutui Vaasan palossa v. 1852. Kirkon sisä- ja ulkopuolella on hautoja.
Tällä hetkellä, syksyllä 2021, alue on aidattu, eikä rauniokirkkoon pääse tutustumaan kuin aidatun alueen ulkopuolelta.

Tämä kirjoitus ja kuvat ovat jo aikaisemmin tehty.
Saadaanko Pyhän Marian kirkon raunioille joskus vielä suojakatos?

http://vaasaennenjanyt.blogspot.com/search?q=Pyh%C3%A4n+marian 


 

HOVIOIKEUDENMETSÄN HISTORIAAN liittyy myös tämä

Lainaus Wikipediasta

Vaasan sotavankileirin eli Sotavankien kurileiri 24:n (virallinen kirjaintunnus Ri) perustamisesta annettiin käsky 25. kesäkuuta 1942 ja leiri lakkautettiin 31. lokakuuta 1944. Ensin leiri perustettiin Kerimäen Riitasensuolle mutta siirrettiin vuoden 1943 alkupuolella Vaasan Mustasaareen, jolloin siitä tuli pääleiri ja Helsingbystä tuli alaleiri.

Vankileiri sijaitsi Vanhan Vaasan ja Runsorin rajoilla Hovioikeudenmetsässä. Hovioikeudenmetsässä on vankileirin jäänteiden lisäksi vanhan asutuksen ja viljelyn jäänteitä ja Vaasan kaupunki esittää metsää suojeltavaksi.”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vaasan_sotavankileiri 


Vaasalaisia.info, videotiimi: Pentti Suksi, Kari Lajunen

Kurileiri 24 Vaasa, osat 1 ja 2

Osa 1

https://www.youtube.com/watch?v=vb0xCQGDljE 

Osa 2

https://www.youtube.com/watch?v=eIXNabheq8Q 


Kuva: AN, Arvo Myllymäen kirja Kurileiri, sotavankileiri 24

 

 

 

 

Kuvat: AN 26.9.2021. 

 

Kuva: AN

 

Hyvät ystävät!

Tätä Vaasan patsas/muistomerkki/muinaismuistomerkki - hanketta voit seurata myös facebookissa!

Voit olla mukana tietojen etsimisessä, täydentämisessä, ja voit auttaa myös uusien valokuvien ottamisessa tai vanhojen kuvien löytämisessä. Kaikenlainen jakaminen on tätä päivää!
Kommentoi, osallistu keskusteluun aiheesta Hovioikeudenmetsä

TÄÄLLÄ

Tutustu ja seuraa, - saa myös mielellään tykätä tätä koko hankkeen sivustoa! 

https://www.facebook.com/rojektixon/


Teksti ja kuvat: Aimo Nyberg
Rojekti X=:n inspiraattori, eläkkeellä oleva kuvisope
aimonyberg(at)gmail.com

 

 

 

 


 

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...