maanantai 30. maaliskuuta 2020

Kuntalaisaloitteemme

Aloitteemme löytyy netistä täältä:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/13987

Katso koko kuntalaisaloite sivusto: (Vaasan kohdallakin on monta keräystä)

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi


Tässä alla aloitteen teksti molemmilla kotimaisilla kielillä.

Paperista allekirjoitusmahdollisuutta on toivottu, ja sekin kyllä piakkoin järjestyy. Hieman malttia kuitenkin tarvitaan, jotta keräyspaikkojen kanssa asiat saadaan asianmukaisesti hoidettua. Nyt poikkeusaikojen takia on toimittava suurta huolellisuutta noudattaen, eli kaikkia viranomaisten ohjeita noudattaen.

Kiireisimpiä allekirjoittajia voisi suositella allekirjoittamaan kuntalaisaloite netissä. Ja jos tämän onnistuu tekemään, niin paperiversiota, toista kertaa, ei aloitetta siis saa allekirjoittaa!


PUISTO, EI KERROSTALOA VILJASIILOJEN PAIKALLE

Vaasan Höyrymyllyn betonisten viljasiilojen suojelu on hiljattain kumottu Korkeimmassa Hallinto- oikeudessa. Voimassa olevan asemakaavan mukaan siilot voidaan näin ollen purkaa ja korvata isolla kerrostalolla käytettävissä olevalle pienelle tontille aivan rautatien vierelle. Rakennusyhtiön, jolle rakennuslupa myönnetään, pitää suunnitelmien mukaan kustantaa siilojen purkaminen. Sen arvioidaan maksavan noin miljoona euroa. Purkukulut siirtyvät luonnollisesti asuntojen hintaan.

Vaasan Höyrymylly rakensi kyseiset viljasiilot 50-luvun lopulla kaupungin asukkaiden vastalauseista huolimatta. Siilot kohoavat rannalla, Museokadun jatkeella, peittäen yläpuolella sijaitsevat arvokkaat rakennukset, etenkin maaherrantalon.

Siilot ovat olleet käyttämättöminä 90-luvulta lähtien, jolloin Höyrymylly lopetti toiminnan Vaasassa. Suunnitelmaa, jolla ne olisi muutettu esimerkiksi opiskelija-asunnoiksi ei toteutettu.

Me allekirjoittaneet vaasalaiset vastustamme uutta, näköalaa peittävää rakennusta tälle kauniille ja arvokkaalle paikalle. Haluamme, että kaupunki purkaa siilot ja palauttaa alueen kaduksi ja puistoksi. Menestyvällä Vaasalla on varaa korostaa ainutlaatuista ranta-aluettaan kaikkien yhteisenä tilana, kaupunkilaisten ja vierailijoidenkin ilona.

Vastuuhenkilöt: Birgitta Lång, Marita Koskinen, Pirjo Rautio, Aimo Nyberg, Anders Boucht (Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys ry:n hallituksen jäseniä)


PARK, INTE HÖGHUS PÅ SÄDESSILORNAS PLATS

Skydddet av Vasa Ångkvarns sädessilor i betong hävdes nyligen i Högsta Förvaltningsdomstolen. Silorna kan därför rivas och enligt gällande stadsplan ersättas med ett stort höghus på den befintliga lilla tomten alldeles invid järnvägen. Den byggnadsfirma, som av staden beviljas byggnadsrätt skall enligt planerna bekosta rivningen av silorna. Rivningskostnaderna beräknas till c 1 miljon € och kommer naturligvis att överföras på bostädernas pris.

Vasa Ångkvarn byggde dessa sädessilor i slutet av 50-talet trots stadsbornas protester. Silorna står på gatan vid Museigatans slut mot stranden och skymmer ovanliggande värdefulla byggnader, isynnerhet landshövdingsresidenset.

De har stått oanvända sedan 90-talet efter att Ångkvarnen flyttades från Vasa. Planer att omvandla dem till t.ex. studentbostäder har inte förverkligats.

Vi undertecknade vasabor motsätter oss en ny skymmande byggnad på denna vackra och ärevördiga plats. Vi vill att staden svarar för rivningen av silorna och återställer området som gata och park. Ett framgångsrikt Vasa har råd att hålla detta unika strandområde öppet för allmänheten till alla stadsbors och besökares glädje.

Ansvarspersoner: Birgitta Lång, Marita Koskinen, Pirjo Rautio, Aimo Nyberg, Anders Boucht (medlemmar i Invånarföreningen i centrala Vasa rf:s styrelse)


Paperisia keräyslistoja on tulossa tällä viikolla. Keräyspaikat ja mahdolliset kerääjät (ehkä mahdotonta nyt) selviävät lähipäivinä.

Aimo Nyberg
aimonyberg(at)gmail.com

keskiviikko 25. maaliskuuta 2020

Kyse ei ole enää siiloista, vaan…

Entiseen ei pidä palata, - silti tehtyjä virheitä voidaan joskus jopa korjata.

Riittäisikö Museonkadun avaaminen rantaan asti, ja puistoalue ilman kerrostaloa?

Postikortti 1936, Högnäs 


Kuva: 2018, Nyberg 

Kuvaparin ylemmässä kuvassa näkyy erinomaisen hyvin se, millaisia olivat Museokatu ja rannan puistoalue Maaherrantalon ja Pohjanmaan museon edustalla ennen viljasiilojen rakentamista.

Rannassa oli myös toimiva rautatie Vaskiluotoon.

Alempi kuva kertoo tilanteen nyt, tällä hetkellä.


Siilot ovat nyt siis menossa purkuun

Korkein hallinto-oikeus on 19.3.2020 tekemällään päätöksellä hylännyt Vaasan siilokaavasta tehdyn valituksen.

Lainaus Vaasan kaupungin sivuilta (julkaistu 19.3.2020)

”Vaasan kaupunginhallitus linjasi jatkomenettelyn pääpiirteet vuonna 2017. Linjauksen mukaan tontin luovutuksesta järjestetään avoin ja yleinen tontinluovutuskilpailu. Kilpailussa käytetään valintamenettelynä hintakilpailua, jossa korkeimman hinnan tarjonnut valitaan tontin rakennuspaikan toteuttajaksi. 

Voittajaksi valitun tahon tulee sitoutua järjestämään kohteesta yleinen arkkitehtikilpailu, jonka pohjalta uudisrakentamista koskevat luvat haetaan ja kohde rakennetaan. Voittaja saa myös purettavakseen siilorakenteet kokonaisuudessaan sekä ostaa uudisrakentamista koskevat velvoiteautopaikat kaupungin ja HSS:n tekemän sopimuksen mukaisesti.” 

”Tekninen toimiala viimeistelee tontinluovutusmenettelyn tarjouspyyntöasiakirjoja kevään 2020 aikana.”

Lainaus päättyy


Tarvitaanko mitään siilojen tilalle?

Eilen 24.3.2020 viljasiilojen luona pidetyssä tiedotustilaisuudessa Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – ICV rf hallituksen jäseniä oli tuomassa esille mielipidettä, jonka mukaan

- viljasiilot tulee purkaa kaupungin kustannuksella

- alue on palautettava kaduksi ja puistoksi

- uutta näköalaa peittävää rakennusta ei puistoon/kadulle kaavoitetulle uudelle pienelle tontille tarvita


Infon oli kutsunut koolle pj. Birgitta Lång, ja paikalla olivat myös yhdistyksemme hallituksen jäsenet Anbders Boucht ja allekirjoittanut, Aimo Nyberg.

Paikalla ollut lehdistö, Vasabladet ja Ilkka-Pohjalainen, sekä radio Yle Österbotten ovat asiasta tänään 25.3.2020 myös uutisoineet.

Tämänhetkinen juridinen tilanne, samoin pitkään käydyn demokraattisen päätöksenteon lopputulos on tottakai kaikkien vaasalaisten ymmärrettävä. Kyse ei ole instituutioiden kunnioituksen puutteesta, saatikka kiusanteosta, vaikka tätäkin kyllä saa kuulla.

PUISTO, EI KERROSTALOA VILJASIILOJEN PAIKALLE - PARK, INTE HÖGHUS PÅ SÄDESSILORNAS PLATS kuntalaisaloite otetaan käyttöön syystä, että se tarjoaa mahdollisuuden vaasalaisille ilmaista mielipiteensä, kannatuksensa tälle vaihtoehdolle.

Aloite on kirjattu järjestelmään, ja se aukeaa allekirjoituksia varten lähiaikoina. Paperisia allekirjoituslistoja on myös tulossa, molemmilla kotimaisilla kielillä, niistä lisää infoa myöhemmin.

Miksi tästä vaihtoehdosta ei viime vuosina ole juurikaan puhuttu? Hyvä kysymys.

Kaupungin rahantarve on varmasti yksi syy. Kohteeseen on myös liittynyt todella paljon erilaisia intressejä, ja toiveajatteluakin. Vuorovaikutusta ei ole ollut, eikä taida olla edelleenkään tarpeeksi.

Tässä kaikessa toinen toistemme tarkoitusperien epäilyjen keskellä on saattanut käydä niin, että yksinkertaisin ratkaisu ”siilo ongelmaan” on jäänyt löytämättä.

Aimo Nyberg,
VKA ry -ICV rf hallituksen jäsen
aimonyberg(at)gmail.com

tiistai 24. maaliskuuta 2020

Viljasiilojen tilalle pelkkä puisto

Tänään 24.3.2020 on keskipäivän aikaan pidetty LEHDISTÖINFO asukasyhdistyksemme eli VKA ry:n - ICV rf toimesta. Kokoonkutsujana oli pj. Birgitta Lång

TULOSSA - INOM KORT

kansalaisaloite.fi sivustolle (ke 25.3.2020)

PUISTO, EI KERROSTALOA VILJASIILOJEN PAIKALLE

PARK, INTE HÖGHUS PÅ SÄDESSILORNAS PLATS

Vaasan Höyrymyllyn betonisten viljasiilojen suojelu on hiljattain kumottu Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa. Voimassa olevan asemakaavan mukaan siilot voidaan näin ollen purkaa ja korvata isolla kerrostalolla käytettävissä olevalle pienelle tontille aivan rautatien vierelle. Rakennusyhtiön, jolle rakennuslupa myönnetään, pitää suunnitelmien mukaan kustantaa siilojen purkaminen. Sen arvioidaan maksavan noin miljoona euroa. Purkukulut siirtyvät luonnollisesti asuntojen hintaan.

Vaasan Höyrymylly rakensi kyseiset viljasiilot 50-luvun lopulla kaupungin asukkaiden vastalauseista huolimatta. Siilot kohoavat rannalla, Museokadun jatkeella, peittäen yläpuolella sijaitsevat arvokkaat rakennukset, etenkin maaherrantalon. Siilot ovat olleet käyttämättöminä 90-luvulta lähtien, jolloin Höyrymylly lopetti toiminnan Vaasassa. Suunnitelmaa, jolla ne olisi muutettu esimerkiksi opiskelija-asunnoiksi ei toteutettu.

Me allekirjoittaneet vaasalaiset vastustamme uutta, näköalaa peittävää rakennusta tälle kauniille ja arvokkaalle paikalle. Haluamme, että kaupunki purkaa siilot ja palauttaa alueen kaduksi ja puistoksi. Menestyvällä Vaasalla on varaa korostaa ainutlaatuista ranta-aluettaan kaikkien yhteisenä tilana, kaupunkilaisten ja vierailijoidenkin ilona.

Vastuuhenkilöt: Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys ry:n hallituksen jäseniä

Katso myös Vaasan kaupungin sivuilla on tämä tietopaketti: Siilot (ak1057)

https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/kehittyva-ja-kansainvalinen-vaasa/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/voimassa-olevat-asemakaavat/siilot-ak1057/
Kuvat: AN 24.3.2020. Vaasan entiset viljasiilot

Kuvat ja tekstin koonti: Aimo Nyberg, VKA ry - ICV rf varapj.

perjantai 20. maaliskuuta 2020

Siiloista saatiin päätös KHO:sta

Vuosikirjanumero: KHO:2020:26

Antopäivä: 19.3.2020

Taltionumero: 1282 Diaarinumero: 335/1/19

Korkeimman hallinto-oikeuden päätösasiakirja on luettavissa kokonaan netissä
 
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1584426897607.html


Lyhyesti sanottuna siis Korkein hallinto-oikeus on 19.3.2020 tekemällään päätöksellä hylännyt Vaasan siilokaavasta tehdyn valituksen.

Katso Vaasan kaupungin sivulta tähän liittyvä uutinen
  
https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/korkein-hallinto-oikeus-hylkasi-siilokaavasta-tehdyn-valituksen/


Jatkoa odotellessa voi vaikka kerrata aikaisempia vaiheita, ja samalla itse kukin voi yrittää peilata tulevaisuuden visioitamme tämän kevään akuuttiin koronvirusepidemiaan ja sen jälkeisiin vuosiin.


Kuva: AN

Tässä noin vuoden takainen blogikirjoitukseni aiheesta, eli henkilökohtainen mielipidekirjoitukseni 17.1.2019. Siilot nurin?

http://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2019/01/siilot-nurin.html
 

Kuva ja tekstin koonti: Aimo Nyberg

Vaskiluodon kokonaisuus

Ilmakuvistakin sen näkee. Vaskiluoto ei ole vain Vaasan satama, teollisuusalue ja suuria varastoalueita. Kaupunkilaisille hyvin tärkeää aluetta on myös Niemeläntien varresta alkava metsäinen, erittäin monipuolinen ja monikäyttöinen virkistysalue.

Wärtsilän Smart Technology Hub

Tätä siis tehdään: Katso Vaasan kaavoituksen sivuilta

https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/kehittyva-ja-kansainvalinen-vaasa/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/voimassa-olevat-asemakaavat/smart-technology-hub-ak1091/

19.3. 2020 Vaskiluodossa näytti tältäKuva: AN, 19.3.2020.


Asukasyhdistykset antavat mielipiteitä ja lausuntoja, eli ottavat kantaa monenlaisiin asioihin. Pyydettyjä lausuntoja Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarfäreningen I centrala Vasa ICV rf on antanut ja antaa mm. Vaasan kaupungin kaavoitukselle useita vuodessa.

Vaskiluodon sataman kehittäminen, tavara- ja matkustajaliikenteen eteenpäinmeno, ja Wärtsilän tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus on saanut ja saa yhdistyksemme tuen. Näitä toimintoja varten kaavoitetuilla alueilla.

Vaasan yleiskaavassa oleva Vaskiluodon metsäalueen kaavamerkintä on ollut ja on edelleen yhdistyksellemme tärkeä.

Katso viimeisin mielipite asukasyhdistyksemme virallisilta sivuilta: VKA ry – ICV rf mielipide Vaskiluodon ulkoilureitit b 454

http://vkaicv.nettisivu.org/


Kannanottoasia oli hallituksen kokouksen 3/2020 esityslistalla 16.3.2020. Kokous peruttiin koronavirusepidemian vuoksi. Asia pystyttiin kuitenkin käsittelemään s-postitse, ja mielipide on nyt lähetetty Vaasan kaupungin kaavoitukselle.

Kuva ja teksti: Aimo Nyberg, varapj. VKA ry – ICV rf

keskiviikko 18. maaliskuuta 2020

Arki pyörii

Koronavirus – COVID-19 on aiheuttanut mittavia toimia maassamme ja koko maailmassa.

Annettuja ohjeita on syytä noudattaa, meidän kaikkien. Ja samalla pitää kiinni arjesta. Elämä jatkuu ja asiat hoituvat. Niin hyvin kuin nyt on mahdollista. Onneksi monet työt voivat jatkua lähes entiseen malliin. Elämä ei pysähdy, nyt poikkeusoloissakaan.

Kuvat: AN 17. -18.3.2020. Taloyhtiömme ikkunaremonttia varten tuotiin eilen pihallemme aikamoiset paketit, ja tänään lasit ja parvekeovet nostetaan asentamista varten huoneistojen parvekkeille. Työ tulee kestämään ilmeisesti viikkoja.

Kuvat: AN, 18.3.2020, Tuossa muutaman sadan metrin päässä ovat nosturit ja miehet myös täydessä työn touhussa. Vaasan keskussairaalan laajentaminen etenee.

Kiinassa kerrottiin jokin aika sitten pistetyn pystyyn kokonaisia uusia sairaaloita muutamissa viikoissa koronaepidemian takia. Suomessa ja Vaasassa ei ihan tähän pystyttä, ei ole tarvettakaan.

Sairaalarakentamisesta on syytä meilläkin kyllä huolehtia.

Koronavirus – COVID-19 ei mitä luultavimmin ole lopullinen yhteenotto virusten ja ihmisten välillä.

Blogikirjoitukset tässä Vaasa ennen ja nyt blogissa todennäköisesti nyt harventuvat. Kokoukset ym. yleisötilaisuudet kun on lähes kaikki peruttu. Juttuja tulee, jos jotain on, mistä kirjoittaa. Kuvaamista en vähennä, eli niitä ainakin aion tässä pitkin matkaa julkaista.

Jaksellaan, ja selvitään kaikesta. Yhdessä lähimpien kanssa, toinen toisiamme auttaen.

Aimo

perjantai 13. maaliskuuta 2020

Arvonsa mukainen muistolaatan uudelleenpaljastus

Pro Patria Vaasan rautatieläiset muistolaatta on jälleen kaikkien nähtävillä Vaasan rautatieasemalla.

Sodissamme kaatuneiden rautatieläisten muistotaulun uudelleenpaljastustilaisuus oli tänään 13.3. 2020 Talvisodan päättymisen 80 v. muistopäivänä.Muistolaatan uudelleen paljastivat Mauri Vieri (oikealla puolella) ja Armas Rinne (vasemmalla puolella) Tässä Pro patria laatassa on 35 nimeä. Paljastustilaisuus asiaankuuluvine puheineen ym. seremonioineen pidettiin Vaasan rautatieasemalla tänään 13.3. 2020 klo 15.00 alkaen.Professori Ilkka Virtanen kertoi Talvisodan tilanteista, tunnelmista 80 vuoden takaa, ja vertaili myös sotien aikaa tähän päivään. Hän kertasi myös lyhyesti sen miksi muistolaatta oli muutaman vuoden kateissa, ja miten se nyt saatiin takaisin kaikkien nähtäville (katso tämän blogin kirjoitus 6.3.2020: Talvisodan päättymistä muistetaan 13. maaliskuuta).Muistolaatan paljastuspuheen piti Armas Rinne (oikealla). Korsukuorolaiset ja yleisö lauloivat tilaisuudessa virren 577 sekä Maammelaulun, molemmilla kotimaisilla.
Muistosanat, hiljaisen hetken ja rukouksen toimitti kenttärovasti Aulis Harju, joka myös toi muistolaatan alle kaatuneiden omaiset ry:n lahjoittaman havuseppeleen.
Tänään olivat siniristiliput saloissa Talvisodan päättymisen 80 v. muistopäivän kunniaksi. 80 vuotta sitten liputettiin myös, mutta silloin oli suruliputus ja liput olivat puolitangossa. Suomi menetti Talvisodassa sodassa 11 % maa-alastaan ja toiseksi suurimman kaupungin eli Viipurin.

Myöhemmin tänään illalla Vaasassakin sytytettiin 105 kynttilää osana valtakunnallista yhteistapahtumaa. Seppeleenlasku ja 105 kynttilän sytytys Vanhan hautausmaan sankarihautamuistomerkillä klo 18.

Kirkkokonsertti klo 19 Vaasan kirkossa peruttiin pahentuneen virusepidemia tilanteen vuoksi.

Kuvat ja teksti: Aimo Nyberg

keskiviikko 11. maaliskuuta 2020

Pysy muutoksissa mukana, ja vaikuta mielipiteilläsi asioihin

Erinomaista asiaa taas tämän vuoden 2020 Vaasan kaupungin kaavoituskatsauksessa!

Katso Vaasan kaupungin sivuilta

Kaavoituskatsaus 2020

https://issuu.com/graafisetpalvelut_vaasa/docs/vaasa_kaavoituskatsaus2020?fr=sZWRkYzgwNjkxOQKuvalainaus kaupungin sivuilta

Tekstin koonti: Aimo Nyberg


Asukasyhdistysten toimenkuvaan kuuluu kaavoitustilanteiden seuraaminen. Myös pyydettyihin lausuntopyyntöihin vastaaminen. Ja tottakai aina kun aihetta on, mielipiteiden ja kannanottojen tekeminen ja esiin tuominen.

Suosittelen perehtymään oman asuinalueesi suunnitelmiin

Perehdy nyt ilmestyneestä kaavoituskatsauksesta vaikka vain yhteen kohteeseen, mahdollisimman perusteellisesti. Mieti erilaisia näkökulmia ko. kohteen kehittämiseen. Muodosta omat näkökantasi. Ole rohkea, ja anna oman äänesi kuulua! Yhdessä muiden mielipiteitään esiin tuovien kanssa olet osa demokraattista, toimivaa kansalaisyhteiskuntaa!

Asukaat ovat oman alueensa parhaita asiantuntijoita! Ei jätetä omaa lähiympäristöä koskevaa päätöksentekoa yksinomaan taloudellista ja poliittista valtaa pitävien vaikuttajien käsiin.

Suunnittelun avoimuus, läpinäkyvyys, demokraattinen käsittely on tärkeää ja tätä päivää!

Asukasyhdistyksiin voi jokainen halutessaan liittyä

Vaasan kantakaupungin alueella tämä tapahtuu siten, että ilmoittaa jonkun yhteystiedon hallituksemme jollekin jäsenelle. Yhdistyksemme on rekisteröitynyt yhdistys, ja meillä on säännöt, vuosikokoukset ym. toimintaa. Jäsenmaksu on 10 € vuodelta 2020.

Katso lisää yhdistyksemme virallisilta sivuilta
 
http://vkaicv.nettisivu.org/

Tietoja koko kaupungin asukasyhdistyksistä ja aluetoimikunnista löydät kaupungin sivuilta

https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/osallistu-ja-vaikuta/asukasyhdistykset/

Aimo Nyberg
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n varapuheenjohtaja


perjantai 6. maaliskuuta 2020

Talvisodan päättymistä muistetaan 13. maaliskuuta

Valtioneuvoston viestintäosasto 7.2.2020 12.43

Tiedote 59/2020

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/talvisodan-paattymista-muistetaan-13-maaliskuuta

Lainaus

” Suomen ja Neuvostoliiton välinen rauhansopimus astui voimaan 13. maaliskuuta 1940. Se päätti 105 päivää jatkuneen talvisodan. Sodan loppumisesta on kulunut maaliskuussa 2020 tasan 80 vuotta. Vuosipäivän muistoksi 13. maaliskuuta kello 10–10.30 järjestetään Helsingin tuomikirkossa yleisölle avoin valtakunnallinen muistohetki, johon myös valtionjohto osallistuu."


Myös Vaasassa muistetaan Talvisodan päättymistä

Liput salkoon! 

Valtioneuvosto on päättänyt päivän olevan kertaluonteinen liputuspäivä.

105 kynttilää sytytetään 

Vaasassa toteutetaan osana valtakunnallista yhteistapahtumaa seppeleenlasku ja 105 kynttilän sytytys Vanhan hautausmaan sankarihautamuistomerkillä klo 18.

Kirkkokonsertti klo 19

Vaasan kirkossa on hartausohjelmaa ja Pohjanmaan Maanpuolustussoittokunnan konsertti klo 19.

Asemalla Pro Patria laatan uudelleen paljastus klo 15

Vaasan rautatieläisten Pro Patria muistotaulun uudelleen paljastus, eli tuominen takaisin julkiseen tilaan kaikkien nähtäville.
TIEDOTE TIEDOTUSVÄLINEILLE


Ilkka Virtanen, FT, KTT h.c.

Talousmatematiikan professori (emer.), Vaasan yliopisto


Rautatieläisten Pro Patria -taulun uudelleen paljastus

Vaasan rautatieasemalla on ollut pitkään yleisötiloissa esillä viime sodissa menehtyneiden Vaasan rautatiepiirin rautatieläisten Pro Patria -muistotaulu. Taulussa on 35 menehtyneen rautatieläisen nimet. Näistä 30 on menehtynyt asevelvollisina, joko rintamalla tai esim. sairauden johdosta sotilassairaalassa. Viisi on saanut surmansa Vaasan pommituksissa talvisodan aikana.

VR myi useita vuosia sitten aseman ja se siirtyi Airaksinen-yhtiöiden omistukseen. Asemalle tuli useita eri alojen toimijoita, joiden seinille muistotaulun ei katsottu sopivan vaan se siirrettiin VR:n käyttöön jääneeseen tilaan, jota käytetään lähinnä veturinkuljettajien ja konduktöörien taukotilana. Taulu oli tilassa asianmukaisesti esillä, mutta ei ollut matkustavan yleisön nähtävissä.

Kaksi isänmaallista historianharrastajaa, Armas Rinne ja Aimo Nyberg lähtivät selvittämään aseman yleisötilasta kadonneen muistotaulun kohtaloa ja saivat selville sen edellä kuvatun uuden sijainnin. Yksityishenkilöinä he eivät voineet suoraan vaikuttaa taulun siirtämiseen asemalla tilaan, johon yleisöllä olisi pääsy. He kääntyivät Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf:n puoleen, jonka tiesivät olleen aktiivinen monissa maanpuolustukseen liittyvissä muistomerkkihankkeissa. Killan puheenjohtaja Ilkka Virtanen tuli mukaan muistotaulun uudelleensijoitushankkeeseen. Mukaan pyydettiin myös Vaasan Reserviupseeripiiri – Vasa Reservofficersdistrikt ry:tä edustava Raimo Latvala, joka on niin ikään ollut toteuttamassa useita muistomerkkihankkeita.

Neuvottelut Airaksinen -yhtiöiden hallituksen puheenjohtajan Jukka Airaksisen kanssa johtivat muistotaulun siirron osalta myönteiseen tulokseen ja taululle löydettiin edustava paikka vanhan asemarakennuksen laituritasanteen puoleisella ulkoseinällä uuden lasiseinäisen terassin suojassa. Täällä se on jälleen yleisön nähtävissä. Muistotaulu on rakenteeltaan massiivista graniittia, joten se vaatii erittäin järeän kiinnityksen seinään. Siirtotyö uskottiinkin kokonaisuudessaan alan ammattilaisten, Jio Rakennus Oy:n suorittamaksi. Siirron yhteydessä kiinnitysruuvien kantoihin palautettiin alkuperäisiä heraldisia ruusukkeita vastaavat patinoidut metalliruusukkeet, alkuperäiset olivat aikojen kuluessa hävinneet ja ne oli korvattu tauluun vähemmän sopivilla kevytrakenteisilla korvikkeilla. Pohjanmaan Maanpuolustuskilta sitoutui vastaamaan siirtotyön ja ruusukkeiden hankinnan kustannuksista.

Rautatieaseman Pro Patria -muistotaulussa on vahva kytkentä talvisotaan sekä talvisodan pommituksissa menehtyneiden että sen taisteluiden seurauksena menehtyneiden johdosta. Työryhmä on päättänyt kunnioittaa sekä muistotaulussa mainittujen että kaikkien muiden sodissa menehtyneiden muistoa järjestämällä pienimuotoisen muistotilaisuuden Pro Patria taulun uudelleen paljastuksen muodossa. Tilaisuus toteutetaan Vaasan asemalla talvisodan päättymisen 80-vuotismuistopäivänä perjantaina maaliskuun 13. päivänä klo 15. Muistotaulun paljastuksen suorittaa Mauri Vieri, jonka Paavo -veljen ja Aarno-serkun nimet ovat taulussa. Tiedotusvälineet ja yleisö ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa.

Ilkka Virtanen80 vuoden takaiset asiat kiinnostavat tänä päivänä niin vanhempia kuin nuorempiakin. Tapahtumien kulkuun, taustoihin, seurauksiin voi perehtyä esim. Wikipediassa

https://fi.wikipedia.org/wiki/Talvisota


Jos haluat katsoa kuvia Talvisodan pommituksista Vaasassa, ja perehtyä mihin päin Vaasaa venäläiset pommikoneet pommejaan pudottivat yhteensä kuudessa pommituskerrassa, niin katso vielä tästä blogista aiheeseen liittyvä kirjoitussarja Talvisodan pommitukset Vaasassa 1 – 6.
Kuva-aineisto perustuu kirjaan: VAASA 105 Vasa. Nils-Erik Nykvist, Julkaisija – Utgivare: Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta, 1989.

http://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2020/02/talvisodan-pommitukset-vaasassa-6.html


Kuva ja tekstin koonti: Aimo Nyberg


torstai 5. maaliskuuta 2020

Yhdistykset yhteistyöhön

Yhdistykset toimimaan entistä paremmin yhdessä

Kolmannen sektorin, eli laajan yhdistysten ja erilaisten vapaaehtoistoimijoiden roolia on viime vuosien aikana Suomessa haluttu arvostaa entistä korkeammalle. Tämä on näkynyt erityisesti sosiaali- ja terveyspuolella.

Oma asukasyhdistyksemme, Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i centrala Vasa rf on viime kokouksessaan 18.2.2020 päättänyt hakea Pohjanmaan yhdistykset ry - Österbottens Föreningar rf jäsenyyttä. Tämä on nyt mahdollista, kun mukaan otetaan muitakin kuin ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Pohy, Pohjanmaan yhdistykset, on meidänkin yhdistyksellemme erinomaisen sopiva paikka. Kattoyhdistys on erilaisissa yhdistyksissä toimivien ihmisten ”isompi” tapaamispaikka, yhteen kokoava foorumi sekä ihan fyysisesti toimitilojen/kokoustilojen suhteen kuin myös digitaalisena toimintaympäristönä.

Katso Pohyn nettisivut, molemmilla kotimaisilla hienosti toimivat sivut

https://www.pohy.fi/

https://www.pohy.fi/sv
Tähän yksi lainaus tulevista tilaisuuksista, lainaus Vaasan kaupungin ja Pohyn sivuilta

Vaasan yhdistysilta - Vasa Föreningskväll

Järjestäjä: Pohjanmaan Yhdistykset ry - Österbottens Föreningar rf ja Vaasan kaupunki - Vasa stad

Aika: 12.3.2020 klo 17.30.–19.30.
Paikka: Valtuustosali, Raastuvankatu 33.

Kaupunginjohtaja Tomas Häyry ja Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Jukka Kentala kutsuvat keskustelemaan, millainen olisi järjestöystävällinen Vaasa!

17.30–17.45 Yhdistysten Vaasa - Föreningarnas Vasa (Tomas Hayry)

17.45–18.00 Verkostojohtajan roolit osallisuuden edistämisessä-Nätverksledarens olika roller för att främja delaktighet(Kirsi Lehto)

18.00–18.10 Askeleet kohti yhdistysten Vaasaa - Stegen mot föreningarnas Vasa (Jukka Kentala)

18.10–19.00 Työpajatyöskentelyä ja keskustelua kahvin lomassa - Workshop och diskussion och kaffe

19.00–19.30 Illan yhteenveto - Sammanfattning av kvällen

Mukaan mahtuvat ensimmäiset 70 ilmoittautunutta! Toivomme yhtä edustaa/yhdistys.
Muista ilmoittautua linkin kautta: (katso Pohyn sivuilta)
Tilaisuus on kaksikielinen, avoin ja maksuton kaikille järjestöille ja yhdistyksille!
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Vaasan kaupunki ja Järjestö 2.0: Pohjanmaa sekä Pohjanmaan yhdistykset.
Tervetuloa!


Tutustu myös FB-sivuun, Pohjanmaan Yhdistykset ry - Österbottens Föreningar rf

TÄÄLLÄ


 
Tämän blogikirjoituksen
kuvalainaus Pohyn sivuilta,
tekstin koonti Aimo Nyberg, VKA ry – ICV rf varapj.

tiistai 3. maaliskuuta 2020

Kymmenen pointtia demokratiasta

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – ICV rf kuuluu Suomen Kotiseutuliittoon.

Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutublogissa julkaistaan Kotiseutuliiton kirjoitusten lisäksi muiden alan asiantuntijoiden kirjoituksia.

Suosittelen lukemaan aina silloin tällöin myös tätä blogisivustoa

https://kotiseutuliitto.fi/blogi/
 
Tässä esim. erittäin hyvä kirjoitus, ”isommista ympyröistä”, suomalaisen demokratian tilasta: Kymmenen pointtia demokratiasta 25.2.2020 Emilia Palonen, yliopistolehtori, Helsingin yliopistoKuvalainaus Suomen Kotiseutuliiton sivulta: Emilia Palonen puhui Kotiseutuliiton kansalaisyhteiskuntaa käsittelevässä seminaarissa keväällä 2019. Kuva: Anna-Maija Halme.


Lue Emilia Palosen blogikirjoitus täältä kokonaan

https://kotiseutuliitto.fi/blogi/kymmenen-pointtia-demokratiasta/

Lainaus pointista 7

”Vallan pitäminen ja hallinnoiminen ei itsessään ole demokratiaa. Puolueiden ja kansalaisten välinen dialogi pitäisi siis saada arkeen ja puolueet yhtä lailla kuin hallinto jalkautumaan.”HUOM! OBS!

Myös tämä blogi, vaasaennenjanyt, on avoin foorumi kenen tahansa julkaista omia kirjoituksiaan ja kuviaan.

Jonkinlainen yhteys Vaasaan on suositeltavaa, mutta laajempiakin aiheita voi ottaa esille.

Aineiston tulee olla asiallista, ja hyvän nettietiketin mukaista. Mielellään myös omalla nimellä, ja yhteystiedot tulee jättää tämän sivuston ylläpitäjälle (ei julkaista, ellei haluta).

Aineisto, tekstit ja kuvat tulee toimittaa allekirjoittaneelle, ja julkaiseminen on sitten niin pian kuin on mahdollista, tai sovitusti jonain ajankohtana.

Blogessa julkaistuja kirjoituksia, valokuvia ei oikein pääse kommentoimaan, ainakaan yhtä helposti kuin esim. fb:ssa, mutta tämän saman voi tehdä kirjoittamalla oman juttunsa, ja viitata siinä johonkin aikaisempaan juttuun.

Siispä, nyt vaan tekemään omaa blogijuttua julkaistavaksi tällä foorumilla!

Esim. demokratian eteenpäinmenon mahdollisuuksista.

Yhteydenotot: Aimo Nyberg,
Vaasa ennen ja nyt blogin ylläpitäjä
aimonyberg(at)gmail.com
050 3308540

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...