maanantai 30. maaliskuuta 2020

Kuntalaisaloitteemme

Aloitteemme löytyy netistä täältä:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/13987

Katso koko kuntalaisaloite sivusto: (Vaasan kohdallakin on monta keräystä)

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi


Tässä alla aloitteen teksti molemmilla kotimaisilla kielillä.

Paperista allekirjoitusmahdollisuutta on toivottu, ja sekin kyllä piakkoin järjestyy. Hieman malttia kuitenkin tarvitaan, jotta keräyspaikkojen kanssa asiat saadaan asianmukaisesti hoidettua. Nyt poikkeusaikojen takia on toimittava suurta huolellisuutta noudattaen, eli kaikkia viranomaisten ohjeita noudattaen.

Kiireisimpiä allekirjoittajia voisi suositella allekirjoittamaan kuntalaisaloite netissä. Ja jos tämän onnistuu tekemään, niin paperiversiota, toista kertaa, ei aloitetta siis saa allekirjoittaa!


PUISTO, EI KERROSTALOA VILJASIILOJEN PAIKALLE

Vaasan Höyrymyllyn betonisten viljasiilojen suojelu on hiljattain kumottu Korkeimmassa Hallinto- oikeudessa. Voimassa olevan asemakaavan mukaan siilot voidaan näin ollen purkaa ja korvata isolla kerrostalolla käytettävissä olevalle pienelle tontille aivan rautatien vierelle. Rakennusyhtiön, jolle rakennuslupa myönnetään, pitää suunnitelmien mukaan kustantaa siilojen purkaminen. Sen arvioidaan maksavan noin miljoona euroa. Purkukulut siirtyvät luonnollisesti asuntojen hintaan.

Vaasan Höyrymylly rakensi kyseiset viljasiilot 50-luvun lopulla kaupungin asukkaiden vastalauseista huolimatta. Siilot kohoavat rannalla, Museokadun jatkeella, peittäen yläpuolella sijaitsevat arvokkaat rakennukset, etenkin maaherrantalon.

Siilot ovat olleet käyttämättöminä 90-luvulta lähtien, jolloin Höyrymylly lopetti toiminnan Vaasassa. Suunnitelmaa, jolla ne olisi muutettu esimerkiksi opiskelija-asunnoiksi ei toteutettu.

Me allekirjoittaneet vaasalaiset vastustamme uutta, näköalaa peittävää rakennusta tälle kauniille ja arvokkaalle paikalle. Haluamme, että kaupunki purkaa siilot ja palauttaa alueen kaduksi ja puistoksi. Menestyvällä Vaasalla on varaa korostaa ainutlaatuista ranta-aluettaan kaikkien yhteisenä tilana, kaupunkilaisten ja vierailijoidenkin ilona.

Vastuuhenkilöt: Birgitta Lång, Marita Koskinen, Pirjo Rautio, Aimo Nyberg, Anders Boucht (Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys ry:n hallituksen jäseniä)


PARK, INTE HÖGHUS PÅ SÄDESSILORNAS PLATS

Skydddet av Vasa Ångkvarns sädessilor i betong hävdes nyligen i Högsta Förvaltningsdomstolen. Silorna kan därför rivas och enligt gällande stadsplan ersättas med ett stort höghus på den befintliga lilla tomten alldeles invid järnvägen. Den byggnadsfirma, som av staden beviljas byggnadsrätt skall enligt planerna bekosta rivningen av silorna. Rivningskostnaderna beräknas till c 1 miljon € och kommer naturligvis att överföras på bostädernas pris.

Vasa Ångkvarn byggde dessa sädessilor i slutet av 50-talet trots stadsbornas protester. Silorna står på gatan vid Museigatans slut mot stranden och skymmer ovanliggande värdefulla byggnader, isynnerhet landshövdingsresidenset.

De har stått oanvända sedan 90-talet efter att Ångkvarnen flyttades från Vasa. Planer att omvandla dem till t.ex. studentbostäder har inte förverkligats.

Vi undertecknade vasabor motsätter oss en ny skymmande byggnad på denna vackra och ärevördiga plats. Vi vill att staden svarar för rivningen av silorna och återställer området som gata och park. Ett framgångsrikt Vasa har råd att hålla detta unika strandområde öppet för allmänheten till alla stadsbors och besökares glädje.

Ansvarspersoner: Birgitta Lång, Marita Koskinen, Pirjo Rautio, Aimo Nyberg, Anders Boucht (medlemmar i Invånarföreningen i centrala Vasa rf:s styrelse)


Paperisia keräyslistoja on tulossa tällä viikolla. Keräyspaikat ja mahdolliset kerääjät (ehkä mahdotonta nyt) selviävät lähipäivinä.

Aimo Nyberg
aimonyberg(at)gmail.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...