maanantai 29. huhtikuuta 2013

Hauskaa Vappua!Kuva: KK. Sateenkaari on symboli monelle asialle, erityisesti toivolle ja luottamukselle tulevaisuuden suhteen.

Näin Vapun kunniaksi lainaan SAK:n Palkkatyöläinen lehdessä 2 / 2013 olevaa tutkija Anu Kantolan artikkelia Politiikkaa leimaa luovuttaminen.

Anu Kantola: ”Luovuttamisen tunnelma ja voimattomuus leimaavat suomalaista politiikkaa. Poliittiset toimijat ovat alistuneet talousvallalle; elämme vaikeita aikoja, joille politiikalla ei voi tehdä mitään eikä kansalaisia haluta mukaan vaikuttamaan. Karrikoiden näin.”

”Minun mummoni pärjäsi kiertokouluopinnoilla, kasvatti lapsensa ja tässä jälkikasvu porskuttelee yliopiston dosenttina. Eli Suomi on noussut oikeasti vaikeista ajoista, joista ei historian valossa ole nyt kyse.”

”Pikemminkin kyse on poliitikkojen kädettömyydestä, luovuttamisesta talousmahdin edessä. Talous on ottanut isännän vallan, jonka edessä nöyrrytään saamattomiksi. Kansalaisia pitäisi houkutella tekemään jotain, vaikuttamaan. Kansalaistoiminnalla Suomeen ovat aikoinaan syntyneet ay-liike, työväenliike, osuuskauppaliike, siis ihmisten tekemisen tuloksena, Anu Kantola sanoo.”

Osuvasti sanottu! Edellä oleva kuvaa aika hyvin myös minun omia tuntojani, nyt Vappuna 2013.

Suomen kansalaisilla on perustuslaissa määritelty oikeus tulla kuulluiksi. Lainsäädäntö on kuulemisen osalta jälkeenpäin tarkennettu mm. kuntalakiin, hallintolakiin sekä uusimpana vuonna 2006 voimaan tulleeseen nuorisolakiin, josta hyvänä todisteena ovat nuorisovaltuustot.

Vaasassakin toimii nuorisovaltuusto, kuten 70 prosentissa Suomen kunnista. Viimeksi viime viikolla Vaasan nuorisovaltuusto järjesti keskustelutilaisuuden liikenteestä, bussiyhteyksistä.

Puhu Busseista! Tala om bussar! –tilaisuus oli hieno esimerkki siitä, millä tavalla asioita saadaan keskusteluun ja sitä kautta oikeasti myös eteenpäin. Tilaisuuden juontajat, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Calle Koskela ja vaikuttamisesta vastaava varapuheenjohta sekä paikallisliikennetyöryhmän puheenjohtaja Essi Jaakkonen olivat jakaneet nuorilta ennakkoon tulleet kysymykset viiteen kategoriaan; markkinointiin, bussilinjoihin, Vähänkyrön yhteyksiin, aikatauluihin ja asiakaspalveluun. Lopuksi yleisössä istuneet nuoret saivat kysyä – ja kysyttävää myös oli.

Paikalla olleilta olen kuullut, että tilaisuus oli hieno ja se myös koettiin tärkeäksi!

Suomen kunnissa ylintä päätösvaltaa käyttävät neljän vuoden välein valittavat kunnanvaltuustot. Näin se sanotaan lainsäädännössä! Valtuutettujen tulee olla tästä vastuusta tietoisia, ja kantaa valtuutetun velvollisuutensa kunnialla, oman arvonsa tuntien, vahvoina ja määrätietoisina. Tämä ei mitenkään ole ristiriidassa sen kanssa, että hyvät valtuutetut ovat myös herkkiä kuulemaan kuntalaisia, laajalti erilaisia näkökantoja huomioiden, eikä vain oman puolueensa tai taustaryhmänsä vaatimuksia. Pitkään kunnallisessa politiikassa pysyvät ja viihtyvät valtuutetut ovat juuri tällaisia, laaja-alaisia ja kokonaisuuksia ajattelevia, koko kaupungin parasta ajavia naisia ja miehiä. Monet ovat jaksaneet politikoida eli hoitaa yhteisiä asioita vuosikymmenten ajan.

Vappuna on hyvä hetki kiittää kaikkia kuntapoliitikkoja, ja valtakunnan tason päättäjiäkin, ihan jokaisesta puolueesta! Kiitokset olette ansainneet. Ilman teitä ei Vaasassa eikä Suomessa, ei Euroopassa, eikä valtaosassa nykymaailmaa olisi demokratian pelisääntöjä noudattavaa ihmisten välistä rauhanomaista vuorovaikutusta.

Demokratialle ja sen eteenpäin menolle ei mielestäni ole olemassa vaihtoehtoja.

Haluan toivottaa kaikille hyvää, hauskaa Vappua!

Vaasan Vapunaaton ja Vapunpäivän ohjelmasta löydät tietoa  TÄÄLTÄ

Myös autot ja erilaiset menopelit kuuluvat perinteisesti Vaasassa Vapun katukuvaan! Toivotaan, että sää suosii meitä kaikkia, mitä sitten haluammekin Vappuna tehdä.


Kuva: AN, 1.5.2012. Myös autokulkueita riittänee taas tänäkin vuonna.

sunnuntai 21. huhtikuuta 2013

Viisi valitusta tehty

Vaasan yleiskaava 2030

Jo julkisuudessa olleiden, tiedossa olevien valitusten, eli Vaasan kaupungin ja asukasyhdistyksemme valitusten lisäksi, on kolme yksityistä tahoa jättänyt valitukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä (14.3.2013) Vaasan yleiskaava 2030 asiassa.

Vaasan yleiskaava oli Vaasan edellisen valtuuston lopullisessa käsittelyssä 13.12.2011. Silloin hyväksytystä yleiskaavasta jätettiin 16 valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen tehdyistä valituksista 14.3.2013. Osa valituksista meni läpi, joskin valtaosa tehdyistä valituksista hylättiin, tai niitä ei otettu edes käsittelyyn.

Kuukauden ajan on ollut mahdollisuus tehdä jatkovalituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näitä on siis tehty 5 kpl. On hyvin vaikeaa arvioida, miten jatkovalitusten määrään vaikutti se, että myös kaupunki päätyi valittamaan. Tosiasia lienee kuitenkin sellainen, että kun juristit ovat vahvasti mukana kuvioissa, niin harvoin jätetään prosesseja kesken, ts. katsomatta loppuun asti, eli miten omille näkökannoille käy.

Nämä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyt viisi valitusta merkitsevät sitä, että nyt jatkuvan valitusprosessin ajan, arviolta ainakin vuoden ajan, kaavoitustyötä jatketaan nykytilanteen pohjalta, eikä uusi Vaasan yleiskaava 2030 ole vielä lainvoimainen valitusten kohteina olevien alueiden osalta.

Tämä ei suinkaan tarkoita, että tilanne olisi ongelmallinen, tai vaatisi suunnitelmien eteenpäin viemisen lopettamista. Kaavoitus on jatkuva prosessi, nykyisten osayleiskaavojen pohjalta tehtävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset ovat arkea koko ajan. Tästä erinomaisena esimerkkinä ovat mm. Vaasan keskustan alueella viimeisen vuoden aikana ja tänä keväänä vauhdilla eteenpäin menneet hankkeet, kuten Klemettilä Pohjoinen, Mäkikaivontien alue, Linja-autoaseman aukio jne. Hyvällä alulla oleva raviradan aluekin saadaan toivottavasti pian vauhtiin.

Valitukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen ovat julkisia, ja siis myös tilattavissa korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta. VKA ry:n tekemä valituskirjelmä on nähtävillä tästä päivästä alkaen yhdistyksemme virallisilla nettisivuilla.http://vkaicv.nettisivu.org/ 

Kuvat: AN. Asukasyhdistyksemme yleiskaavavalituksissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen on kyse: 1.) Vaskiluodon metsän säilymisestä nykyisellään, 2.) keskustan osa-yleiskaavan lainvoimaisena pitämisestä.

lauantai 20. huhtikuuta 2013

Entiselle linja-autoasemalle
Kuva: 8M TEAM, 19.4.2013 klo 8.45

Alueelle suunnitellaan uutta kauppa- / elämyskeskusta, joka pitää sisällään mahdollisesti musiikki- ja kongressitilan. Asemakaavan muutos on alkanut tänä keväänä.Vaasan kaupunki
Kaavoitus PL 3
65101 Vaasa

Vs. kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso
Kaavoitusarkkitehti Juha-Matti Linna

Mielipide

Kaava nro 962
LINJA-AUTOASEMAN AUKION ALUE ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry.

Asukasyhdistyksemme hallitus on kokouksessaan 8.4.2013 valtuuttanut allekirjoittaneen laatimaan aikaisempiin kannanottoihimme perustuvan mielipiteen entisen linja-autoaseman aukion alueen tulevista suunnitelmista, ja toimittamaan sen kaavan valmistelijoille.

1. Nyt käynnistynyt ”toinen kierros” on hyvä asia. 90-luvun puolivälissä käynnistynyt ja Spondan kanssa aloitettu ja lopulta lopetettu hanke ei ollut samoihin aikoihin voimaan tulleen uuden kuntalain edellyttämän vuorovaikutus- ja asukkaiden kuulemismenettelyjen mukaisesti hoidettu (tai ainakin siinä oli selviä puutteita).

2. Nyt ote on selkeästi toinen, oikeanlainen. Asiaan tartutaan ripeästi ja määrätietoisesti.
- Projekti on tuotu kaikkien tietoon ja julkisuuteen mm. keskustelutilaisuudessa kirjastossa.
- Ota kantaa.fi ja keskustelumahdollisuudet netissä ovat erinomainen lisä, ja osoitus aidosta halusta kuulla ja ottaa huomioon erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä
- Aikataulutus, prosessin kulku on selkeä, ja eteneminen tapahtuu arkkitehtikilpailun kautta
- Hankkeessa on luovuttu tavoittelemasta vain pelkkää kauppakeskusta, eli yksipuolinen maksimaalinen taloudellinen hyöty kaupungille ei ole ainoa syy ko. kohteen uudelle kaavoitukselle.
- Oletettavaa on myös, ettei poliittinen päätösprosessi jää menneiden aikojen tyyliin salaisiksi kabinettipäätöksiksi, vaan avoimempi, läpinäkyvä demokraattinen päätöksenteko voimistuu.

VKA ry puoltaa käynnistynyttä prosessia, ja ko. alueen asemakaavan ja tonttijaon muutosta.
Hanke on käynnistetty keskustan osa-yleiskaavan ollessa voimassa, ja etenee toivottavasti esitetyllä tavalla.

Edessä olevasta arkkitehtikilpailun toivomme johtavan laadukkaaseen lopputulokseen. Mitä kaikkea alueelle sitten lopulta tuleekin, jää nähtäväksi. Kauppakeskus + jotain on parempi lähtökohta kuin pelkkä kauppakeskus. Musiikki- ja kongressitiloja kohteeseen monet kannattavat, ja mikä etteivät ne sinne sopisi. Viihtyisiä katettuja aukioita ym. vapaata tilaa on myös moni ehdottanut. Liikennejärjestelyissä ja maanalaisissa parkkihalleissa on huomioitava myös mahdollisesti tulevat tunneliratkaisut ja esim. paikallisbussiliikenteen tarpeet. Riittääkö nykyisen matkakeskuksen kapasiteetti jatkossa on sekin kysymysmerkki. Asukasyhdistyksemme aikaisemmat kannanotot ovat korostaneet mahdollisuutta saada alueelle myös asuntoja ja palveluja, tämäkin on edelleen puolustettavissa oleva näkökohta, vaikka totta on myös se, että Klemettilään aivan lähialueille tulee suuret määrät asuntotuotantoa.

VKA ry:n puolesta Aimo Nyberg, puheenjohtaja

perjantai 19. huhtikuuta 2013

Kaupungin kaavoituskatsaus 2013Kaupungin tiedotuslehti, kaavoituskatsaus 2/2013 on tänään jaettu postin mukana kaupunkilaisille.

Lehti on jälleen kerran erinomaisen hyvä tietopaketti Vaasan kaupunkisuunnittelun ajantasatilanteesta, eli siitä missä kaupungin kaavoituksessa tällä hetkellä mennään. Näin laadukasta kaavoituskatsausta ei monessakaan Vaasan kokoisessa kaupungissa pystytä tekemään. Tästä on syytä olla kiitollinen.

Lehti kannattaa myös säästää koko tulevan vuoden. Kohteiden etenemistä on näin helpompi seurata, ja myös ymmärtää kokonaisuutta. Vaasan kaavoituksesta on viime vuosina keskusteltu liian usein epämääräisesti, ja joiltain osin mielestäni jopa asiattomasti virkamiehiä syyttäen.

Kaavoitustyö on vuosia, jopa vuosikymmeniä vievä prosessi, eikä se läheskään aina mene niin nopeasti, eikä aina juuri sellaisena läpi, mitä ensimmäisissä visioissa esitellään. Esimerkiksi sanomalehti Pohjalainen on viime vuosina ollut hyvin voimakkaasti tuomassa julkisuuteen useitakin hankkeita, joiden eteenpäinmeno on ollut vielä monen mutkan takana. Tästä on ollut seurauksena ihmettelevä ilmapiiri, mistä tällainen viivytys oikein johtuu, ja ketkä ovat syyllisiä? Aika usein myös kaikenmaailman (ammatti)valittajat ovat valitettavasti saaneet kuulla kunniansa.

Vaasan päättäjiltä on myös mielestäni puuttunut jossain määrin kaavoitukseen liittyvää asiantuntemusta, ja ns. turnauskestävyyttä, kun on vaadittu suunnittelun ja kaavoitustyön nopeuttamista sellaisillekin ratkaisuille, jotka ovat vastoin voimassaolevia kaavoja. Kun päättäjät sitten pannaan omissa puolueissaan ns. ruotuun ja ryhmäkuriin vedoten ei sallita kunnollista keskustelua asioista, toimitaan menneiden vuosikymmenten tyylillä.

Maan tapa 1960 – 1990-luvuilla oli sopia kaavoitusasiat, kuten muutkin isot asiat, poliittisen ylätason kabineteissa. Nykyinen kuntalaki vuodelta 1995 edellyttää avoimempaa, kaikkia asianosallisia mukaan kutsuvaa, vuorovaikutteista otetta myös kaavoituksessa. Mielestäni Vaasan kaupunkisuunnittelun virkamiehet ovat tähän pyrkineet, ja ovat tässä myös monin kohdin onnistuneet jopa erinomaisesti.

Nyt julkaistu kaavoituskatsaus on tästä oiva todiste. Kiitos tästä!

Tänään ilmestynyt kaupungin tiedotuslehti on luettavissa TÄÄLLÄ

Aikaisemmat kaupungin tiedotuslehdet löytyvät myös netistä TÄÄLTÄ

keskiviikko 17. huhtikuuta 2013

Loftetissa hieno näyttely!

Lapset ja Luonto
Barnen och Naturen
NE KAIKKEIN TÄRKEIMMÄT
DE ALLRA VIKTIGASTE
Luonnonkukkahanke
  Naturblomsprojektet
Ria Sandelin

TAIDENÄYTTELY LOFTETISSA 15.4. – 18.5
Minulla oli ilo olla mukana avajaisissa, ja aion käydä tässä näyttelyssä
vielä uudestaan, - montakin kertaa!

KESÄ TULEE TÄNÄ KEVÄÄNÄ VAASAAN
TÄMÄN UPEAN LUONNONKUKKAHANKKEEN MUKANA!

LOFTET on juuri oikea paikka näille töille, ja niiden katselemiseen!
En laita tähän juttuuni lainkaan kuvia, vaan suosittelen todella omakohtaista
tutustumista Rian akvarelleihin ja nukketöihin.


Ria Sandelin on syntynyt Vaasassa ja palannut kotikaupunkiinsa lähes 40 vuoden jälkeen vuonna 2007. Taideopinnot hän suoritti Taideteollisessa Korkeakoulussa vv. 1979-81.
Työuransa hän on tehnyt taiteen ja viestinnän parissa lähinnä opetustehtävissä mm. taideaineiden opettajana eri oppilaitoksissa, viestintäkouluttajana omassa yrityksessään sekä mediatuotannon päätoimisena opettajana Turun taideakatemiassa. Viimeiset kolme vuotta Ria Sandelin on omistautunut oman taiteen tekemiseen.


Ria Sandelin är född i Vasa och har år 2007 återvänt till sin hemstad efter nästan 40 år. Sina konststudier avlade hon vid Konstindustriella Högskolan åren 1979-81. Sin karriär inom konst och kommunikation har hon i huvudsak ägnat åt undervisning, bl a som lärare inom konstämnen vid olika läroinrättningar, som utbildare i kommunikation i eget företag samt som huvudlärare i mediaproduktion vid Åbo Konstakademi. De senaste tre åren har Ria Sandelin ägnat åt sitt eget konstnärsskap.

Lapset ja Luonto
NE KAIKKEIN TÄRKEIMMÄT
Luonnonkukkahanke
Ria  Sandelin

Meillä on kaksi todellisuutta. Ympärillämme oleva luonto, joka on alkuperäinen ja toinen todellisuus, joka on ihmisen rakentama ja keinotekoinen.
Jälkimmäistä ei ole ilman ensimmäistä. Luonto on olemassaolomme elinehto, joten se on tärkein ja arvokkain perintömme, mitä voimme lapsillemme ja heidän lapsilleen sekä tuleville jälkipolvillemme antaa.

Näyttelyn tavoite on taiteen keinoin tuoda esille Vaasan ympäristön arvokkaita alkuperäisiä luonnonkasveja kaupunkiympäristössä ja maaseudulla. Perinteistä luonnonympäristöä, joka on jatkuvan kasvun ja muutoksen alla, ja jossa ihminen on, omilla toimillaan, saanut aikaan myös haitallisia muutoksia. Vieraslajien tuonti, teollisuus, tehometsä- ja maatalous sekä ilmastonmuutos ovat uhkaamassa hävittää nykyistä eläin- ja kasvikuntaamme.

Olen kehystänyt lähes kaikki akvarellityöt kirpputoreilta hankkimillani vanhoilla kehyksillä. Isoimpien ja kehystyksellisesti vaativampien töiden kehystyksen on suorittanut alan ammattilainen uudesta materiaalista.

Näyttelyn nuket, tytöt Orvokki, Viola, Kanerva ja Vuokko, pojat Kuisma ja Alpi sekä kaksoset Jini ja Jani on vaatetettu lähinnä roskiin menevistä muovipusseista - muovijätteestä, jonka jätämme jälkeemme.

Nuket on tehty kuvanveiston tapaan ilman muotteja muovailumateriaalina sanomalehtipaperista tehty massa.

Toivon luonnonkukkien ja nukkelasten kanssa vietettyjen hetkien tuovan katsojalleen iloa vilpittömyydellään ja aitoudellaan. Ja ehkäpä myös hellyyttävän hämmennyksen kokemuksia, joita itse koin niitä tehdessäni.

Ne kun syntyivät, niinkuin luonnossa ja elävässä elämässäkin asiat tapahtuvat, lähes itsestään.Barnen och naturen

DE ALLRA VIKTIGASTE
Naturblomsprojektet
Ria Sandelin

Vi har två verkligheter. Naturen kring oss som är genuin, samt den andra verkligheten, konstgjord och byggd av människan.
Den senare finns inte utan den första. Naturen är grundvalet för vår existens och därmed det viktigaste och värdefullaste arvet som vi kan ge våra barn, deras barn, samt kommande generationer.

Utställningens mål är att genom konsten lyfta fram Vasanejdens ovärderliga och ursprungliga vilda växter i stads- och lantmiljö. Den traditionella naturliga miljön som ständigt befinner sej i utveckling och där människan med sin verksamhet även orsakat skadliga förändringar. Införandet av främmande arter, industrin, skogsskövling och lantbruk samt den globala uppvärmningen hotar förgöra vårt nuvarande växt- och djurliv.

Jag har ramat in nästan alla mina akvareller med ramar som jag fyndat på loppmarknader. Inramningen av de större och tekniskt mer krävande arbetena har utförts i nya material av en expert.

Utställningens dockor, flickorna Orvokki, Viola, Kanerva och Vuokko, pojkarna Kuisma och Alpi samt tvillingarna Jini och Jani har fått kläder sydda av kasserade plastpåsar, plastavfall som vi lämnar efter oss.

Dockorna är tillverkade såsom skulpturer utan att använda former och modelleringsmassan är gjord av tidningspapper.

Jag hoppas att stunderna jag tillbringat med vildblommorna och dockebarnen ger tittarna glädje med sin uppriktighet och äkthet. Och kanske även en känsla av ömsint förvåning, något jag själv upplevde under arbetets gång.

De föddes nämligen nästan av sej själva, såsom det ofta sker i naturen och det verkliga livet.• • •

Ensiksi tärkeimmät hänen elämässään ovat yhteinen luonnonympäristömme, sen hengissä pitäminen, omat ja meidän kaikkien lapset ja lapsenlapset sekä heidän tulevaisuutensa tällä planeetalla.

Det allra viktigaste i hennes liv är vår gemensamma natur och miljö, att hålla dessa vid liv, hennes egna och allas våra barn och barnbarn samt deras framtid på vår planet.

• • •


tiistai 16. huhtikuuta 2013

Valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen


Kuva: AN. Sarjasta vuodenkierto.

Tämä teksti on julkasitu myös Pohjalaisen mielipidekirjoituksena 17.4. 2013, ja on luettavissa myös vaasalaisia.info -sivustolla.

Vaskiluodon kaupunginpuoleinen metsäalue on kaupungin omistuksessa, ja siksi se on ollut houkutteleva kohde niin poliittisille päättäjille kuin myös, tämä on kaikkien tunnustettava, rahantekomahdollisuudet tunnistaville rakennuttajille. Kohteen muuttaminen osittain asuntotuotantoon ei ole ollut eikä ole helppoa.
Kukaan eikä mikään taho ei voi pelkillä omilla haluillaan perustella edes omistamallaan maa-alueellaan mitä sille tulisi tehdä. Lait ja säädökset ovat monestakin syystä olemassa olevaa turvaavia, säilyttäviä.

Vaskiluotoon on tehty erilaisia kaavoja reilusti yli sadan vuoden ajan. Satamanalue varastotiloineen ja yritysalueineen on muuttunut luontevasti ajan tuomien vaatimusten mukaan. Vaasalle elintärkeä merenkulku on onnistuneesti pystytty turvaamaan. Tämä on erinomainen asia.

Vaskiluodon kaupunginpuoleinen ranta-alue on myös muodostunut veneseurojen ylläpitämien moottori- ja purjeveneiden mallikelpoisiksi satama-alueiksi. Niemenkärjessä oleva leirintäalue on tuonut alueelle suuret määrät tyytyväisiä turisteja ihailemaan ja myös kiittämään kaupunkimme kauneutta ja palveluja.

Metsäalue Vaskiluodossa sen sijaan jää useimmalle vain satunnaisesti Vaskiluodossa vierailevalle merkityksettömäksi ”ryteiköksi”, ja joillekin siis myös potentiaaliseksi taloudellisesti hyödynnettäväksi raakamaaksi. Tällöin unohdetaan, että jo yli satavuotisen Nikolainkaupungin / Vaasan kaupungin kaavoitusprosessin kuluessa metsälle on annettu monenlaisia kaavamerkintöjä turvaamaan alueen pitämistä luonnontilaisena / virkistyskäytössä / suojeltavana alueena jne.

Prosessissa oleva Vaasan yleiskaava 2030 on ko. Vaskiluodon metsäalueen osalta hyvin samansuuntainen kuin alueella edelleen voimassa oleva Vaskiluodon osayleiskaava. Lukuun ottamatta siis sitä seikkaa, että metsäalueesta halutaan nyt ottaa alueet Niemeläntien varresta, kuten nykyinen leirintäaluekin, asuntotuotantoon.

Tämä vaatimus hämmästyttää suuresti, kun tiedossa on, että vuosikymmenten saatossa alue on määritelty tärkeäksi luontoalueeksi, ja erityisesti kaupungin puoleisen rannan asukkaille heidän lähivirkistysalueekseen. Aluetta käyttävät myös kaupungin koulut, monet yhdistykset ja seurat, siellä olevalla kuntoradalla käy erittäin paljon väkeä talvet kesät. Alueella on myös todennettu luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kasvi- ja eläinlajeja.

Vaasan kaupungin hallitus on kokouksessaan 8.4.2014 valitettavasti päätynyt valittamaan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koskien ensisijaisesti juuri tätä vaatimusta saada rakentaa Vaskiluodon metsään Niemeläntien varteen ja leirintäalueelle tulevaisuudessa kerrostaloja.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry on tunnetusti ollut Vaskiluodon metsän puolesta koko 20-vuotisen toimintansa ajan. Aiomme olla tätä edelleen. Hallituksemme kokous on päätynyt uudistamaan Vaasan hallinto-oikeuden 14.3. hylkäämät valituksemme, eli myös yhdistyksemme on jättänyt vaatimukset korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi.

Aimo Nyberg, VKA ry:n puheenjohtaja

sunnuntai 14. huhtikuuta 2013

Kaupungin valitus saa muita mukaan

Huomenna 15.4. päättyy mahdollisuus tehdä valitus Vaasan hallinto-oikeuden 14.3. antamasta päätöksestä.

Vaasan kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 8.4. päättänyt jatkaa valitustietä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pääsyy kaupungin valitukseen on ilmeisesti se, että kaupunki, ts. päättäjät, virkamiehet ja kaupungin juristit katsovat annettujen selvitysten olleen riittäviä. Vaasan hallinto-oikeuden kanta on siis toinen.

Kaupunki haluaisi säilyttää erityisesti Vaskiluodon metsään Niemeläntien varteen ja nykyiselle leirintäalueelle Vaasan yleiskaavaan 2030 piirretyt kerrostalorakentamisen mahdollistavat merkinnät. Näin on siis käynnistymässä uusi valitusten vaihe. Valitettavasti.

Ovatko kaupungin omasta mielestään tarvittavat selvitykset olleet oikein tehtyjä ja riittäviä, ratkaistaan siis korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Käsittely vienee aikaa, oletettavasti samaan tapaan kuin tapahtui hallinto-oikeus vaiheessakin, joka kesti 14 kuukautta.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry on tunnetusti ollut Vaskiluodon metsän puolesta koko 20-vuotisen toimintansa ajan. Aiomme olla tätä edelleen. Hallituksemme kokous on päätynyt uudistamaan Vaasan hallinto-oikeuden 14.3. hylkäämät valituksemme, eli myös yhdistyksemme on jättänyt vaatimukset korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi.

Aimo Nyberg, VKA ry:n puheenjohtaja

lauantai 13. huhtikuuta 2013

Vedellä hiekat pois!

Kuva: AN. Vesipesurilla hiekan ja pölyn puhdistusta taloyhtiön pihalla 13.4.2013

Kuluneella viikolla Vaasan ilmanlaatuarvot olivat valtakunnan heikoimpia, punaisella mentiin usean päivän ajan. Tämänpäiväinen sade on helpottanut tilannetta selvästi.

Katso linkki ilmanlaatu.fi

Jotain tarttis tehrä, tuleviakin vuosia ajatellen!

Kaupungilla on totta kai kaikkea mahdollista ja mahdotontakin mietitty asiantilan parantamiseksi, näin on tehty teknisen toimen johtoa myöten. Valtavan siivousurakan toteuttava työjohto ja työntekijät, toimivat annettujen resurssien ja ohjeiden puitteissa, ajoittain myös kovan ”yleisöpaineen” alla. Jokainen meistä kun haluaisi, totta kai, omat alueet kuntoon mahdollisimman pian.

Asiaa ei ainakaan huononna se, että jokainen tekee asian eteen nyt oman osansa, ja niin hyvin ja ripeästi kuin pystyy. On edesvastuutonta piittaamattomuutta omasta ja erityisesti muiden terveydestä, jos vaan syyttää muita asiantilasta, eikä ole itse valmis ottamaan myös vastuuta omasta lähiasuinalueestaan!

Itselleni tulee ainakin mieleen tällaista:

ASUKKAAT: Talvihiekoitus on mitoitettava sellaiselle tasolle, että liukastumisvaara on pieni, mutta hiekka on myös poistettavissa nopeasti ja helposti heti kun se on mahdollista. Lehtipuhaltimia ei saa kaupunkien keskusta-alueella käyttää hiekanpoistamiseen, vaan on aina käytettävä vesipesureita. Talviaikaan vanhempien ikäluokkien suosimia kenkiin kiinnitettäviä liukastumisen estolaitteita kannattaa suosia.
Jos taloyhtiön hallitus ei ajoissa osaa tai halua hoitaa pihojen puhdistamista hiekasta ja pölystä, esim. säästösyistä, voivat asukkaat tehdä ainakin osan työstä aina myös yhteisvastuulla eli talkoilla.

Siis ellei muuten onnistu, niin vaikka TALKOILLA OMAT PIHAT JA JALKAKÄYTÄVÄT PUHTAIKSI!

Huhtikuun puolesta välistä alkaen ja Vappuun mennessä toimeen tulee ryhtyä. Äitienpäivän aikoihin alkaa maa ja puut jo vihertyä kunnolla, silloin luonto hoitaa jo loput hommat.

TALOYHTIÖT: Hallitusten jäsenten tulee tietää vastuunsa ja velvoitteensa, ja myös toimia määräysten mukaisesti. Pihojen autopaikat, jalkakäytävät, ja joissain paikoin varmaan myös kaduilla olevat alueen asukkaiden autojen paikat pystytään kyllä puhdistamaan. Ellei tämä onnistu yhdellä harjakoneen käynnillä taloyhtiön vastuualueella, niin homma on tehtävä niin monta kertaa, että puhdasta varmasti on.

Uskoakseni kaupunki on luottanut taloyhtiöiden kykyyn hoitaa oma osuutensa kunnialla, ja totta on, että valtaosa hoitaakin hommansa. Kokonaiskuva on kuitenkin enemmän huolimattoman puolella kuin kiitettävä suoritus. On ilmeistä, että jonkinlaiset huomautukset tai jopa sakkouhka voisivat parantaa tilannetta.

KAUPUNKI: Kaupungilla on päävastuu katualueiden hoidosta ja siis puhdistuksestakin. Jollain kaupungin virkamiestaholla tulee olla myös vahva vastuu ja kyky ohjata sekä valvoa yksityisten kiinteistöjen tekemää pihojen, jalkakäytävien ja niille kuuluvien katuosuuksien puhdistuksen laatua. Onko Vaasalla tällaista toimintaa, siitä en ole varma?

Muiden kaupunkien kokemuksia kannattaisi ottaa selville. Tässä suhteessa Vaasa voisi myös pyrkiä maan parhaimmiston joukkoon!

Erityinen toive vielä kaupungille: EPV:n kanssa on etsittävä keinoja kaupungin läpiajavan rekkaliikenteen vähentämiseksi, esim. pahimpana pölykuukautena eli huhtikuussa rajoitettaisiin rekkojen määrää ohjaamalla osan rekoista kiertämään Sundomin kautta. Tai kuljetukset voisi siirtää pois kumipyöriltä. EPV ei ilmeisesti halua siirtyä rautatiekuljetuksiin, ainakaan näillä VR:n tariffeilla, sen sijaan on toivottavasti mahdollista harkita myös laivakuljetuksia. Biopolttoainettakin on hiilen tapaan saatavilla ulkomailta ja kotimaastakin satamien kautta.

Vaasan Satamatie, eli tieyhteys Vaskiluodon satamasta Sundomin kautta lentokentän viereen rakennettavalle logistiikkakeskukselle on tulevaisuuden ratkaisu, jota on Mustasaaren kunnan kanssa ajettava eteenpäin ponnekkaasti. Hanke on saatava etenemään valtion tiehankkeiden listalla.

Resurssit, eli koneet laitteet, miehet jne. Missään tapauksessa tähän huhti- toukokuun suureen ruljanssiin varattuja rahoja ei saa tulevina vuosina vähentää. Viime vuosina jokakeväinen valitus on oman kokemukseni mukaan vain yltynyt. Syitä on myös vaikeissa talviolosuhteissa, ja lisääntyneessä liikenteessäkin, mutta huolestuttavaa on se, ettei toimivia ratkaisuja ole kovin helpolla löytymässä.

Toimeenpaneva työnjohto ja työntekijät, onko heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään, parannusehdotuksiaan kuunneltu? Uskoakseni näin on, toivon kuitenkin, että tämän vuoden kritiikki johtaisi nyt uudenlaiseen konkreettisia toimia etsivään ja löytävään yhteistyöhön mahdollisen monen osapuolen kesken.

Katso vielä linkki: Katupölyn vähentäminen kiinteistön hoidossa / kaupungin ohjeistus
Kuva: AN. Vesipesurilla hiekan ja pölyn puhdistusta 13.4.2013

perjantai 12. huhtikuuta 2013

Surullista

Tänään


Kuva: AH, 12.4.2013, klo 9:22


Muistoissamme


Kuvat. AN, 3.4. 2023 Entinen Club 25, ja sen vieressä olleet Unisefin ym. kaupat

torstai 11. huhtikuuta 2013

Katujen puhdistus on käynnissä


Kuva: AN, 14.4.2012

Linkki ilmanlaatu.fi

Viime vuoden tapaan olen taas saanut yhteydenottoja keskusta-alueen asukkailta KATUPÖLY asiassa.

Tilanne on todella viimevuotistakin pahempi.
Sääolosuhteet ovat merkittävä selittävä tekijä, toinen oikeasti tilannetta pahentava seikka on se, etteivät taloyhtiöt hoida velvoitteitaan, ja puhdista pihojaan ja jalkakäytäviä riittävän ripeästi.

Uusia keinoja tarvittaisiin, ettei sama toistu joka vuosi! Olisikohan taloyhtiöiden siivousintoa millään parannettavissa jonkinlaisilla sakoilla tai muilla sanktiolla? Jollain taholla tulisi olla mahdollisuus ainakin antaa huomautuksia tällaisesta muiden terveyttä vaarantavasta, edesvastuuttomasta piittaamattomuudesta.

Toki on niin, että meidän asukkaiden tulee itse olla vaatimassa omilta taloyhtiöiltä reippaita toimia heti kun se on mahdollista. Pihojen ja jalkakäytävien puhdistaminen on ammattilaisten työtä, eikä esim. lehtipuhaltimia saisi sallia keskustan alueella lainkaan. Työ aina maksaa, mutta huhtikuun mittainen pölypiina on täällä keskustassa asuville liian kova kärsimys!

Viime vuonna soitin mm. Elyyn, ja sain kehotuksen ottaa yhteyttä kaupungin toimeenpanevaan työnjohtoon. Sieltä minulle vakuutettiin uskottavasti, että kaikki mahdollinen tehdään, ja että keskusta on prioriteettilistan kärjessä. Vaasanpuistikkoa, jolla lisääntynyt rekkaliikenne todella aiheuttaa vakavia ilmanlaatuongelmia, puhdistetaan niin hyvin kuin pystytään. Koneet ovat suuria, ja puhdistus tehdään veden kanssa harjaten. Pysäköidyt autot joudutaan kiertämään, ja tosiasia on, että yksityisiltä pihoilta ja kujiltakin tulee uutta pölyä ja hiekkaa kunnes luonto alkaa vihertyä, ja sateiden jälkeen maa ja puiden vehreys taas alkavat sitoa itseensä ilman epäpuhtauksia.

SAATUA ASUKASPALAUTETTA

”Juuri se, että nuo rekkaväylät, ensimmäisinä Vaasanpuistikko ja Koulukatu, nämä keskeiset asuntokadut, pitää saada erikoiskäsittelyyn heti!”

”Eihän nyt ole pitkään aikaan enää ollut lunta maassa, ja päivät plussalla, kyllä nuo väylät voidaan hoitaa vaikka pitkin talvea hieman eri tavalla. Joku hinta tästä rekkarallista pitää maksaa, ellei sitten tosiaan vaikka se että estetään koko läpiajo, ainakin ja vähintään 22-07 väillä.”

”Asia osataan hoitaa monissa muissa kaupungeissa, niin miksei täällä. Tukholmassa on pantu nastakielto tietyille kaduille, ei tämä sen kummempi asia ole.”

 ”Kaupungilla on vastuu ja sanansa sanottavana miten liikenne järjestellään ja miten ympäristöä hoidetaan.”

Ratkaisuja pitää etsiä tulevia vuosia varten.
Poikkeuksellisen vaikeat vuodet kun tuntuvat vaan toistuvan vuosi toisensa perään. Tänä talvena on hiekoitettu poikkeuksellisen paljon, ja kevät myöhässä, tuulet nostattavat pölypilviä, ei ole tullut vettä taivaalta, eli ongelma on tänä vuonna tosi paha, ennätyksellisen huono. Keneltä löytyy tahtoa ja kykyä asiantilan parantamiseen?

Rekkaliikenteestä vielä
Rekkaliikenne on kuulunut ja tulee aina kuulumaan Vaskiluotoon. Tiet ovat julkisia, ja Vaasa ja Vaasan satama on merkittävä reittiyhteys Eurooppaan. EPV:n tuoma rekkaliikenteen lisäys sen sijaan on harmillinen asia. EPV on Vaskiluodossa ja meren äärellä siksi, että hiiltä on sinne tuotu vuosikymmenet laivoilla. Nyt on siirrytty myös biopolttoaineen käyttöön, turvetta ja puuhaketta kuljetetaan kumipyörillä, ja valitettavasti se joudutaan tekemään ajamalla Vaasan keskustan läpi. Kuljetusten siirtäminen rautateille ei ilmeisesti nykyhinnoilla ole kannattavaa, sen sijaan mahdollisuus saada edullista biohaketta ym. polttoainetta ulkomailta tai kotimaasta laivarahtina tulee ottaa varteenotettavana vaihtoehtona huomioon, ja siis ratkaisuna vähentää oleellisesti rekkaliikennettä Vaasan keskustassa.

Asukasyhdistyksemme ottaa vastaan ideoita ja konkreettisia parannusehdotuksia tämänkin asian hoitamiseksi entistä paremmin. Jatkamme yhteydenpitoa kaupungin kanssa, asiassa kuin asiassa.
Kuva: AN. Onko myös niin, että puhdistustyöhön on liian vähän miehiä ja kalustoa? Työ on kovaa, vaatii ammattitaitoa. Työn tultua valmiiksi ikään kuin palataan ”normaalitilaan”, ja harva muistaa kiittää tehdystä työstä?

lauantai 6. huhtikuuta 2013

Nettiin mukaan ideoimaan!

HUOMIO HUOMIO!

Erityisesti kaikki nuoret
Ja kaikki muutkin tulevaisuuteen luottavat, omaan asuinympäristöönsä ja elinolosuhteisiinsa vaikuttamisesta kiinnostuneet vaasalaiset!Tulevaisuutta tehdään nyt

Vaikka on itsestään selvää, että asioita ei ratkaista ja päätetä netissä, ei puhelinäänestyksillä, eikä silläkään kuka pitää kovinta ääntä, eikä toivottavasti myöskään epädemokraattisilla painostusmenetelmillä, niin oikeasti myös sosiaalisessa mediassa mielipiteiden esittämisellä on merkitystä, ja annetut ideat ja palautteet ovat äärimmäisen arvokkaita.

Kun viranomaiset, suunnittelijat valmistelevat asioita päättäjien valintoja varten, on todella hienoa, että kaikkia mahdollisia kuulemiskeinoja ja kanavia käytetään.

Siis ei muuta kuin mukaan vaikuttamaan!

1. IDEOI Vaasan entisen linja-autoaseman asemakaavan muutos otakantaa.fi Mene kohtaan Hankkeet.

2. KESKUSTELE Vaasan kaupungin strategiatyön Facebook-sivu kannustaa kaupunkilaisia keskusteluun

Kansalaisten käytössä on Vaasassa monia muitakin hienoja blogeja, foorumeja, nettisivustoja. Kuuluisin ja suurin on ilman muuta vaasalaisia.info

Myös tämä Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry.n blogi, jota pj:nä ylläpidän, on avoin kaikenlaisille Vaasaa käsitteleville kuville ja kirjoituksille! Pidetään yhteyttä!

perjantai 5. huhtikuuta 2013

Mitä mieltä sinä olet?

Tekeekö Vaasan kaupunki mielestäsi oikein, jos se (kaupunginhallitus) päätyy valittamaan Vaasan hallinto-oikeuden Vaasan yleiskaava 2030 päätöksestä? (annettu 14.3.2013)

Kaupunki voi viedä Vaasan yleiskaavan 2030 yksittäisen tai useammankin Vaasan hallinto-oikeuden hylkäämän kohdan Korkeimman hallinto-oikeuden uusintakäsittelyyn. Valitusaikaa on 15.5. asti.

Mahdollisen kaupungin valituslistan ”kärkihanke” on Vaskiluodon kaupunginpuoleisen alueen Niemeläntie ja nykyinen leirintäalue, joille yleiskaavassa oltiin ehdottamassa asuntorakentamista. (Nyt siis hylätty)

OTA KANTAA! Voit kommentoida tätä juttua alla olevaan KOMMENTTI osaan, eli klikkaa kohtaa Ei kommenttaja / kommentti, ja kirjoita mielipiteesi sinne, (puolusta, vastusta, pohdi…)

tai voit lähettää lyhyen tai pidemmänkin jutun julkaistavaksi tässä blogissa. Yhteydenotot: aimonyberg(at)gmail.com
Kaikki asialliset tekstit eri näkannoilta ovat tervetulleita!

MYÖS TÄMÄN VOIT TEHDÄ VAIKKA HETI!tiistai 2. huhtikuuta 2013

Linja-autoaseman aukion alue

Kaupungilla, tai pitäisikö sanoa Vaasan kaupunkisuunnittelun virkamiehillä, on nyt selkeästi uudenlainen ote linja-autoaseman aukion suunnittelussa.

Tälle entiselle linja-autoaseman korttelille oltiin vielä jokin aika sitten tekemässä mammuttimaista kauppakeskusta Spondan kanssa. Hanke ajautui karille. Kaikkia syitä hankkeen kaatumiseen ei varmasti ole julkisuuteen kerrottu, mikä on tietysti aivan ymmärrettävää.

Merkittävä hidaste, ongelmakin, Vaasan keskustaan ideoitujen rakennusprojektien etenemiselle on viime vuosina ollut kaavoitustilanne. Voimassa on vanha osa-yleiskaava, ja siinä on luonnollisesti esim. linja-autoaseman kohdalla ihan muut kuin kauppakeskuksen mahdollistavat kaavamerkinnät. Uutta, Vaasa 2030 yleiskaavaa on jouduttu odottamaan kovin pitkään. Toiveikkaana voidaan olla taas, uusi yleiskaava saanee lainvoiman, piakkoin – ellei siis valituskierre edelleen jatku jonkun tai joidenkin toimesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Asukasyhdistyksemme oli yksi niistä tahoista, joka kritisoi aikaisempaa Spondan kanssa tehtyä yhteistyöhanketta, ja sen tuloksena syntynyttä mammuttimaista koko korttelin täyttävää, yksipuolisesti kauppakeskuksena toimivaa ideaa. Nyt näyttäisi siltä, että tällä ”toisella kierroksella” olisi mahdollisuus parempaan. Olennainen muutos on tapahtunut myös siinä, että nyt kaupunkilaisia toivotaan mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan mielipiteillään siihen millaiseksi tämä merkittävä hanke kaupunkikuvallisesti ja toiminnoiltaan muotoutuu. Toivoa sopii, että myös asiaa koskeva päätöksenteko sujuu päättäjien toimesta mallikkaasti.

Lainaus kaupungin kaavoituksen sivulta:

”Aloite kaavamuutokseen on tullut kaupungilta. Tavoitteena on luoda alueelle uusi urbaani keskustakortteli tärkeään julkisen ympäristön solmukohtaan. Tavoitteena on mahdollistaa keskustan kaupalliselle toiminnalle lisätilaa, eheyttää kaupunkikuvaa, lisätä keskustan elinvoimaisuutta sekä laajentaa ydinkeskustan kaupallista kiinnostavuutta linja-autoaseman aukion alueen ja kauppatorin välille. Muutoskorttelin naapurialueille ollaan kaavoittamassa merkittävästi asutusta lisää, joten kaavamuutoskortteli toimii uusien asukkaiden lähipalvelujen paikkana mutta myös kaupunginosan keskuksena. Pelkästään Klemettilä pohjoisen alueelle on tulossa 3000 uutta asukasta mutta keskustastrategian mukaisen täydennysrakentamisen kautta Klemettilässä radan itäpuolisen alueen asukkaiden määrä kasvaa noin 7000 asukkaalla. Kaava toteutuessaan mahdollistaa ensimmäisen merkittävän rakennushankkeen, jolla keskusta laajenee radan yli. Kortteliin voisi sijoittaa musiikki- ja kongressitiloja, kaupan tiloja, julkisia palveluita ja kohtaamispaikkoja. Korttelin suunnittelussa tulee huomioida alueen aukiomainen historia ja toiminta julkisena tilana mm. identiteettiä luovan aukion ja ympäristön houkuttelevan laadun kautta.”

Hyvin kirjoitettu! Myös se, ettei asuntoja ko. kortteliin tule, on perusteltu vakuuttavasti.
Toivottavasti kuitenkin kohteesta saadaan monipuolisempi kuin vain pelkkä kauppakeskus.

Asiasta kuullaan lisää TORSTAINA 4.4. klo 17 – 19 kirjaston Draamasalissa.

Tilaisuuden ohjelma

klo 17:00 Tilaisuuden avaus Teknisen toimen johtaja Markku Järvelä
klo 17:10 Keskustastrategiatyön esittely projektipäällikkö Marketta Kujala
klo 17:30 Entisen linja-autoaseman aukion alueen suunnittelu, tavoiteasettelu, otakantaa –sivusto
vs. kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso
klo 18:00 Keskustelua
klo 18:50 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Toivoa sopii, että mahdollisimman moni vaasalainen kokee tärkeäksi osallistua tähän torstain tilaisuuteen!Kuva: AN. Tämä Kasarmin alueella ollut nostokurki oli rakentamassa neljässä vaiheessa noussutta ympyrätaloa, Kompassia. Valmista alkaa pian olla tämän kohteen osalta.

Vaasassa riittää, muunlaisista puheista huolimatta, riittävästi toteutuvia asunto- ym. rakennuskohteita vuosiksi ja vuosikymmeneksikin. En käy niitä tässä luettelemaan, suunnitelmia on usealla alueella, myös keskustaan kuuluvissa kortteleissa ollaan jo kaavoituksenkin suhteen hyvin pitkällä.

Päättäjien ja kaavoittajien toivon tämän hyvin ymmärtävän. Ei siis kannata murehtia edes Vaskiluodon metsän jättämistä nykytilaan. Mielestäni on tarpeetonta heittää parhaita namupaloja (ensisijaisesti omia etujaan ajaville) rakennusfirmoille, jotka kyllä osaavat olla varaamassa itselleen kaiken mahdollisen ja mahdottomankin. Minusta on kokoajan tuntunut käsittämättömältä, että voidaan vaatia kaavamuutoksia siihen suuntaan, että jo olemassa olevia viheralueita, virkistysalueita, ym. luontokohteita muutettaisiin yksityisiksi asunnoiksi, pihoiksi ja parkkialueiksi.

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...