sunnuntai 31. toukokuuta 2020

Kuntalaisten osallistuminen ollut paussilla

Paluu uuteen normaaliin on alkamassa, ensi askelia otetaan meillä Suomessakin kesäkuukausien aikana. Selvää kuvaa tulevasta ei ole. On selvää, että viime kuukausien tapahtumien kulusta, koronan takia tehdyistä päätöksistä, määräyksistä, suosituksista jne. tullaan keskustelemaan aivan varmasti vielä pitkään.

Suomessa on mielestäni asiat hoidettu Sanna Marinin hallituksen johdolla hyvin. Tilanne on ollut hallinnassa, ja uhkaan on osattu suhtautua kuten kuuluu, panikoitumatta, laillisuusnäkökulmaa korostaen ja myös yhteisvastuullisuuteen luottaen. Ja aina mahdollisimman ajantasaisen faktan mukaan edeten.

Poikkeusolosuhteilla on tietenkin ollut monia vaikutuksia, hyvin erilaisia ikä- ym. ryhmien kannalta asioita katsoen. Todella kovat ajat koronakaranteeni aiheutti yli 70-vuotiaille, riskiryhmäläisille, joiden kontaktit läheisiin suorastaan estettiin. Traumaattisia kokemuksia varmasti on koettu kaikissa sukupolvissa.

Kokoontumisrajoitukset ovat estäneet myös normaalin kansalaisten osallistumisen kuntademokratiaan.

Taloyhtiöiden kokoukset ovat siirtyneet, samoin pienten ja suurtenkin yhdistysten asioiden hoitaminen. Myös kaupunkien vuorovaikutus asukkaiden kanssa vaikeutui oleellisesti, kun yli 70 -vuotiaat eristettiin, ja yli 10 henkilön kokoontumiset kiellettiin.

Haluan nostaa esiin tämän vähemmän esillä olleen seurauksen poikkeusoloista.

Paikymmentä vuotta sitten kaavoitusta koskevia oikeussääntöjä muutettiin merkittävästi. Tällöin valtion vaikuttamista kuntien kaavapäätöksiin vähennettiin. Tilalle luotiin osallistumisjärjestelmä, jonka tarkoitus on ollut turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, vuorovaikutteisuus ja avoin tiedottaminen. Kaupunkien velvollisuudeksi tuli aina kaavoitukseen ryhdyttäessä laatia suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelyistä (OAS) sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Osallistumisjärjestelmä on toiminut hyvin. Kunnat ovat täyttäneet lain tarkoituksen järjestämällä kaavoituksen alkuvaiheessa kyseisellä alueella kokouksia, joissa kaavan tarkoitusta ja pääpiirteitä on selostettu, ja asukkaille on annettu mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä. Asukkaat ja asukasyhdistykset on aktivoitu vuorovaikutukseen oman elinympäristönsä kehittämisessä.

Nyt kevään 2020 poikkeuskuukausina tämä osallistumisjärjestelmä oli ”paussilla” koronaviruspandemian takia. Tarpeelliset kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset ovat menneet kaiken edelle.

Perustuslain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä hallintolain vaatimukset kansalaisten oikeudesta vaikuttaa oman elinympäristönsä suunnitteluun ja tasapuolisesta kohtelusta eivät siis poikkeusoloissa voineet toimia.

Kesäkuun alusta tulee voimaan joitakin lievennyksiä kokoontumisille.

Jää nähtäväksi miten pian uusi normaali taipuu mm. maankäyttö- ja rakennuslain osallistumisjärjestelyjen mukaisten tilaisuuksien pitämiseen.

Katsellaan, kuulostellaan. Kesä on edessä, ja sen jälkeen kenties hyvinkin toimelias syyskausi.
Kuvituskuva: Havainnekuva 2016 Vaasan kaupunginsivuilta. Torin kehittämisideat olivat ajankohtaisia, suunnitelmia esiteltiin, niistä keskusteltiin ja lausuntoja annettiin.

Teksti: Aimo Nyberg

VKA ry:n vara pj.
aimonyberg at gmail.com

Lähimetsät tärkeitä kaupunkilaisille


Kaupunkien, kuntien ja seurakuntien omistamia pieniä ja suurempiakin metsäalueita löytyy Vaasan seudultakin. Vaasan kaupungissakin ihan merkittäviä hehtaarimääriä.

Suurin osa on suojelemattomia maita. Metsät halutaan nähdä kuntataloudessa ensisijaisesti tuottoa antavina resursseina, joita on siis myös hoidettava.

Virkistysmetsien hoitotarpeesta ja -toimista on erilasia näkemyksiä. Kuluja hoidosta syntyy kaikesta mitä metsissä tehdään; siistitään ryteikköjä, poistetaan kaatuneita tai ihmisille vaaraksi olevia puita, tehdään kulkureittejä jne. Ja nämä kulut pyritään rahoittamaan aika ajoin tehtävillä suurillakin hakkuilla, jopa hehtaarien suuruisilla avohakkuilla. Ei ole poikkeuksellista sekään, että myös muiden kuntasektoreiden miinus merkkisiä taseita paikataan, tai suuria uusia hankkeita järjestetään ”kerralla kuntoon” kaatamalla metsää. Käytetään siis meidän kaikkien kaupunkilaisten yhteistä omaisuutta päättäjiemme keskenään sopimiin tarkoituksiin.

Jos lähimetsiä kaupungeissa ja niiden liepeillä haluaa ajatella luonnon monimuotoisuuden kannalta, niin lähes aina helpoin ja paras ratkaisu olisi vähentää hoitotoimet aivan minimiin. Ihmisille vaaraksi olevat puut voisi kaataa, mutta jättää ne maastoon maalahopuiksi. Näin ei kuitenkaan, ainakaan toistaiseksi, ole haluttu tehdä.

Kuntiin laaditaan metsänhoitosuunnitelmia, noin kerran vuosikymmenessä

Kuntalaisten pitäisi voida vaikuttaa kuntametsien hoitoon. Kysehän on verorahojemme käytöstä. Metsänhoitosuunnitelmissa, jotka siis kaupungin rattaissa kyllä käsitellään, on ongelmana niiden suurpiirteisyys, ne tehdään aika vapaamuotoisiksi ja tilanteeseen jos toiseenkin sopiviksi. Jos vertaa tätä esim. kaavahankkeiden käsittelyyn ja julkisuuteen, niin vuorovaikutus kuntalaisten kanssa jätetään hyvin usein ja tietoisesti mielellään nollaan. Kun asukkaat sitten heräävät yllätyksiin, niin valitusoikeuttakaan ei ole, jos ja kun on toimittu hyväksytyn metsänhoito-ohjelman mukaisesti.

Missä mennään nyt?

Viheralueista tietoa kyllä löytyy netistäkin, mutta uusittavana olevasta Vaasan metsienhoito-ohjelmasta löytyy kaupungin sivuilta kovin heikosti tietoja. Ennen vuodenvaihdetta lisäaikaa saaneelle uuden metsienhoito-ohjelmien julkiselle käsittelylle toivoisi vielä löytyvän aikaa ja asiaankuuluvat menettelytavat.

Viheralueiden hoitoluokista

https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/puistot-ja-viheralueet/viheralueiden-hoitoluokat/

Lainaus

”Vaasan kaupungin viheralueet on jaettu valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukaan erilaisiin hoitoluokkiin alueen käyttötarkoituksen, käyttäjien, luonnonolojen sekä viheralueen laatu- ja kustannustavoitteiden mukaan. Hoitoluokitus määrittelee laatutason, jonka mukaan alue hoidetaan. Hoitotaso ja hoitomenetelmät vaihtelevat suuresti eri hoitoluokissa. Esimerkiksi korkeatasoiset kaupungin edustusviheralueet tarvitsevat hoitoa päivittäin ja taajamametsiä hoidetaan muutamien vuosien välein.”


Tutustu tähän

Laura Räsäsen ja Keijo Savolan kirjoitukseen. Se kertoo mahdollisuuksista palauttaa kaupunkien ja kuntien metsäalueet asukkaiden ja luonnon keitaiksi. (Suomen luonnonsuojeluliitto, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri)

https://www.sll.fi/app/uploads/2018/10/KM-30-valmis-1.01.pdfLaitan tähän loppuun vielä puolen vuoden takaisen blogijuttuni (28.10.2019)

http://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2019/10/metso-ohjelmasta-keskustelua-nyt.html


Koronaeristyksen yksi selkeimpiä vaikutuksia meihin kaupunkilaisiin on ollut tämä: lähdetään ulos luontokohteisiin, mennään vaellusreiteille, luontopoluille ja ihan vaan lähimetsiin, rannoille jne.

Kun kiire unohtuu ja silmiä tulee pidettyä auki ja ajatukset ovat avoimina, niin oivallus kaiken ykseydestä ja ihmisen olemisesta osa kokonaisuutta muuttuu mielissämme itsestäänselvyydeksi.

Kuvalainaus: Vaasan ympäristöseuran fb-sivulta

Teksti: Aimo Nyberg

Kesän 2020 kukkaistutukset Vaasassa

Tältä Vaasan kaupungin sivulta pääset avaamaan kaupungin viheralueyksikön KESÄKUKAT ja RYHMAKASVIT 2020 -lehtisen!

Edellisvuosien tapaan on taas tehty upeat suunnitelmat, keksitty hyvä teema ja värimaailma!

Ole utelias, kannattaa katsoa!

https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/puistot-ja-viheralueet/kesakukat-ryhmakasvit-vaasassa/

(siirry sivulta eteenpäin sivulle Kesäkukkia- Sommarblommor 2020)


Vaasan keskusta-alueen kaunistamiseen kukkaistutuksilla on satsattu osaavien tekijöiden toimesta jo vuosikaudet. Nautitaan taas tästä! Maltetaan aina silloin tällöin istahtaa alas puistojen penkeille, levähtää ja katsella maailmaa ympärillämme.

Kesä on täällä!Kuva: AN. 23.5.2020. Tämä suihkulähdekin on ollut jo jonkun aikaa toiminnassa Tiklaspuistossa hautausmaan kohdalla.

Kuva ja teksti: Aimo Nyberg

perjantai 29. toukokuuta 2020

Svedjehamn toukokuun lopulla 2020

Olemme vaimoni kanssa tänä keväänä liikkuneet paljon ulkona kahdestaan. Havaintojemme mukaan luonnossa liikkuminen on kasvattanut suosiotaan. Tämä on aivan ymmärrettävää ja perusteltua nyt poikkeuskeväänä. Koronaviruksen uhkaan on haluttu löytää ”lääkettä” luonnosta, raikkaasta ulkoilmasta, auringonvalosta, aistien avaamisesta väreille, tuoksuille, äänille, liikkumisesta erilaisissa maastoissa, kosketeltavista luonnonmateriaaleista jne. Metsien, puiden elinvoiman näkeminen, kokeminen näin kasvukauden alkaessa on avannut luontoon halunneiden silmät, ja toisilla jopa sylit, kun on tehnyt mieli kietoa kätensä jonkun puun ympärille.

Yksi suosikkikohteistamme on ollut jo vuosikausia Raippaluodon Svedjehamn. Kohde on yksi Maailmanperintöalueen helpoimmin saavutettavista kohteista. Näkötorni Saltkaret on jo tuttu paikka monille vaasalaisille, ja turistejakin siellä on viime vuosina käynyt todella paljon.
Metsähallituksen rakentamalla näkötornilla on erinomaiset opasteet.

Kävelemiseen on tehty aivan upeita reittejä, lyhyitä ja esteettömiäkin, ja tietenkin myös pidempiä ja vaativampiakin.

Lintujen bongaus ja myös lintukuvaus kuuluvat vaimon ja minun harrastuksiin. Nyt pesintäaikaan on erityisen tärkeää kunnioittaa luontoa, sen kaikkien lajien etuoikeutta omiin elinympäristöihinsä.

Kävelyreiteillä pysyminen on tärkeää. Niin reipas ulkoilu kuin rauhallinen kasvien, lintujen, luonnonilmiöiden tarkkailukin kyllä onnistuu näiltä meitä ihmisiä varten tehdyillä kävelyreiteillä.

Minulla on lähes aina myös kamera mukana. Lintukuvaus on mielenkiintoista, joskin kovin haasteellista. Eilen aamupäivällä oli Bodvatnetin kävelyreitillä erinomaiset olosuhteet. Lintujen laulua kuului kaikkialta, mutta niiden näkeminen on silti kovin vaikeaa. Ne kun ovat liikkeissään erittäin nopeita, ja vaikkei puissa vielä ole kuin pienet hiirenkorvalehdet, niin aina tuntui jonkun pienen lehden tai oksan peittävän juuri linnun pään tai muun tärkeän tunnistamiskohdan. Eivätkä nuo pienet ystävämme puiden oksilla tottele kuvaajan ajatuksia kääntymisestä parhaaseen mahdolliseen kuvauskulmaan.

Laitan tähän muutaman lintukuvan. Emme vaimoni kanssa nyt uskalla tehdä lintujen lajimäärittelyä, eli varmuudella sanoa mitä näimme ja kuvasin. Otamme mielellään vastaan apua lajimäärittelyssä.

Pajusirkku, pajulintu…nokikana, kalalokki?Kuvat: AN, 28.5.2020 


Kotimaanmatkailu, lähimatkailu on tämän kesän teema.

Ideoita kohteista, kokemuksia ja kuviakin voisimme jakaa toisillemme entistä enemmän. Somen kanavat ovat tähän erinomaisia. Ja oikeasti myös tämä vaasaennenjanyt blogi!

Jos Sinulla on kiinnostusta pienen kuva + tekstijutun tekemiseen tähän blogiin, niin ota yhteyttä!

Svedjehamn on mahtava kohde ympäri vuoden. Tässä yksi aikaisempi blogijuttuni lokakuulta 2017.

http://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2017/10/samoilla-paikoilla-lokakuu.html

Perehdy lisää: Svedjehamn
 
http://www.merenkurkku.fi/koe-merenkurkku/kayntikohteet/svedjehamn/

Merenkurkun saaristo
https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/merenkurkun-saariston-info/

Unescon maailmanperintökohde, Merenkurkun saaristo

http://www.merenkurkku.fi/maailmanperintoalue/hallinto/maailmanperintosopimus/maailmanperintoluettelo/suomen-maailmanperintokohteet/


Kuvat ja teksti: Aimo Nyberg
aimonyberg at gmail.com

torstai 21. toukokuuta 2020

Leila Roinisen opinnäytetyö on täyttä asiaa

Leila Roininen on viheraluehortonomi Vaasan kaupungin viheralueyksikössä. Hänen uunituore opinnäytetyönsä PUHETTA PALOKADULTA on erinomainen ja erittäin tärkeää luettavaa etenkin nyt koronakeväänä.

Tällaiseen vuorovaikutukseen meillä oli mahdollisuus vielä muutama kuukausi sitten! Allekirjoittaneella ja Vaasan kantakaupungin asukasyhdistykselläkin oli ilo olla tässä mukana. Kiitokset tästä Leilalle!

Luotan toki siihen, että kun uuteen normaalin päästään, niin siihenkin kuuluu entisen kaltainen ja kehittyvä kuntademokratian toimintamalli, jossa osalliset voivat olla mukana oman lähiympäristönsä kommentoinnissa ja kehittämisessä.

Roinisen opinnäytetyö ei ole ihan hetkessä noin vaan läpiluettavissa, pelkästään pikaisesti silmäilemällä omaksuttavaa tekstiä (sivumäärä 65 +15).

Kokonaisuus pitää sisällään hyvin paljon ennen ja nyt faktaa ko. palokujasta. Asukkaiden ja muiden osallisten kuulemistapoja esitellään myös ansiokkaasti. Ja tietenkin myös sitä millaisia parannuksia tälle palokujalle eri tahot toivovat.

Suosittelen perehtymistä tähän Leila Roinisen opinnäytetyöhön.

Lainaus opinnäytetyön johdannosta:

”Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kehittämissuunnitelma Vaasan kaupungin kaavoitukselle historiallisesti arvokkaalle, Kiinanmuuri-nimellä tunnetun talon vieressä sijaitsevalle palokadulle. Kyseisen palokadun kehittämissuunnitelman laadinta on juuri nyt ajankohtainen, sillä palokadulta on suora sivuttaisjatkumo Hovioikeudenpuistikolle alueelle, jota parhaillaan kehitetään ja suunnitellaan osaksi Vaasan keskustassa sijaitsevaa kävelykatua.” 

PUHETTA PALOKADULTA

Osallisten mielipiteiden kartoittaminen osana kaavoitukselle laadittua kehittämissuunnitelmaa
– Case Vaasa

Leila Roininen

Opinnäytetyö

Kevät 2020

Maaseudun kehittämisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulu


Julkaisun pysyvä osoite on

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004255889

 
”Palokadut ovat keskeinen osa Vaasan katukuvaa. Niiden alkuperäinen tarkoitus on ollut hidastaa tulipalojen leviämistä puutalokortteleissa. 

Tässä opinnäytetyössä laadittiin kehittämissuunnitelma ydinkeskustassa sijaitsevalle ja historiallisesti arvokkaalle palokadulle. Kehittämissuunnitelman tavoitteena oli saada palokadun alue viihtyisäksi, toimivaksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi, jonka avulla pystyttäisiin palauttamaan alueelle perinteinen, historiallinen palokadun ilme ja toiminnallisuus. 

Lisäksi testattiin erilaisten osallistamismenetelmien soveltuvuutta eri sidosryhmien osallistamisessa. Työssä arvioitiin lyhyesti eri osallistamismetodien käyttäminen, soveltuvuus ja toimivuus pienempien ja haasteellisten kohteiden esisuunnittelun apuna. 

Menetelminä käytettiin gåtur-metodia, nominaaliryhmätyötekniikkaa (Nominal Group Technique), World Café -menetelmää, suunnittelupajaa sekä Maptionnaire -ohjelmalla laadittua kyselyä. Yhteensä eri osallistamismenetelmiin osallistui 31 osallistujaa. Työn toimeksiantajana oli Vaasan kaupungin kaavoitus. 

Kaikki osallistujaryhmät olivat tyytymättömiä palokadun nykyiseen tilaan. Tärkein yksittäinen konkreettinen parannusehdotus on palokadun läpikulkemisen mahdollistaminen. Eri osallistamistilaisuuksissa myös esteettömyyden, pinnoitteiden, valaistuksen, alueen viihtyisyyden ja kunnossapidon parannuksia pidettiin tärkeinä. Osallistamistilaisuuksissa ja laaditussa suunnitelmassa pysäköintipaikkojen osittainen säilyttäminen ja kulttuurihistoriallinen arvo nousivat myös tärkeiksi huomioitaviksi kokonaisuuksiksi. 

Kehittämissuunnitelma mahdollistaa alueen jatkosuunnittelun ja toimii pohjana alueen mahdollisessa kaavoituksessa. Osallistamismenetelmistä gåtur-metodi yhdistettynä johonkin toiseen menetelmään, jolla kootaan kävelykierroksen tulokset, osoittautui toimivaksi ja suositeltavaksi osallistamisen tavaksi vastaavissa suunnittelukohteissa.”

Leila Roininen PUHETTA PALOKADULTA 

Osallisten mielipiteiden kartoittaminen osana kaavoitukselle laadittua kehittämissuunnitelmaa –Case Vaasa 

TULOKSET. 

Osallistamistilaisuuksien tulokset 

"Käytännössä kokeiltiin viittä eri osallistamismenetelmääneljälle eri sidosryhmälle, joita palokadun tulevaisuus ja sen mahdollinen suunnittelu ja toteutus tulee koskemaan. Lähes heti työn alusta alkaen oli selvää, että yhtä ainoaa ja oikeaa ratkaisua esisuunnitelmalle, joka tyydyttäisi kaikkia osapuolia, ei tule löytymään. Työhön valittiin laaja osallistaminen suhteessa suunniteltavan alueen kokoon. 

Osallistamistuloksissa löytyi kaksi selkeää korjattavaa asiaa. Palokadun läpipääsemistä ja kulkuyhteyden rakentamista sekä valaistuksen parantamista pidettiin tärkeinä. Alueen vihreyden ja puuston säilyttäminen tai lisääminen ja parkkialueidenkunnon parantaminen myös yhdisti kaikkia vastaajaryhmiä. Toki yksittäisiä täysin vastakkaisia mielipiteitä esiintyi. 

Osallistamistilaisuuksissa myös ihmeteltiin kiinteistöjen omien rakenteiden ja asukkaiden omaisuuden varastoimista kaupungin hallinnassa olevalla viheralueella. Omaisuuden varastoimisen salliminen julkisella viheralueella edesauttaa ihmisten käsitystä siitä, että alue on osa kiinteistöjen yksityistä pihaa. Toivottiin, että kiinteistöjen omat toiminnot siirretään tonteille. Keskustelua herätti eniten jätepisteen sijainti viheralueella sekä piha-aluetta rajaavat betoniesteet kettinkeineen. Kaupunkikuvan ja toiminnallisuuden vuoksi on tärkeää, että ylimääräiset rakenteet saadaan poistettua viheralueelta. 

Kasvillisuuden säilyttämisestä ja lisäämisestä oli monta mielipidettä. Esitettiin toive, että puut poistetaan kokonaan tai niistä poistetaan joka toinen. Toivottiin myös parempaa viheralueiden ylläpitoa ja viherjätteen tehokkaampaa poistoa. Toisaalta toivottiin myös kasvillisuuden, erityisesti kukkivien kasvien ja pensaiden lisäämistä. Puiden alle toivottiin uutta nurmikkoa tai kunttaa. Parhaiten todennäköisesti toimisi puiden latvuston harventaminen sekä kuolleiden oksien poisto ja mahdollinen varjoisan paikan siirtonurmikko lisätyn kasvualustan päälle. 

Kioskin pikaista poistamista toivoivat kaikki siitä mielipiteensä esittäneet osallistujat. Sitä pidettiin liian massiivisena ja näkymää rajaavana elementtinä. Kioskin läheisyydessä olevaa ympäristöä pidettiin yleisilmeeltään sekavana eikä mitenkään viihtyisänä. Alueen viihtyisyyteen toivottiin parannusta."

Lainaukset päättyvätKuvalainaus opinnäytetyöstä liite 2. Kutsu lähialueen asukkaille.


Blogikirjoituksen tekstin koonti: Aimo Nyberg

Nokkosta kuivuriin

Kuvat: AN. Nokkosia keittiön pöydällä, hyötykasvikuivuriin menossa. Kirjankansi ja lainaus (sivu 138) on kuvattu Virpi Raipala-Cormier´n kirjasta Luontoäidin kotiapteekki, kasvilääkintä ja luontaishoidot, WSOY 1997 

Kuvat ja teksti: Aimo Nyberg

Vieraslajeja poistamaan

Lue Vaasan kaupungin sivuilta
 
https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/talkooavustukset-nyt-haettavissa/

Lainaus

”Yhdistyksillä ja seuroilla on mahdollisuus osallistua pujon ja jättipalsamin kitkentätalkoisiin ja saada talkooavustusta. Lisäksi Viheralueyksikkö myöntää avustuksia kaupunkiympäristön kunnostamiseksi.

Pujon ja jättipalsamin kitkentätalkoot ja talkooavustus

Viheralueyksikkö järjestää yhdistyksille ja seuroille mahdollisuuden osallistua jättipalsamin ja pujon poistamiseen kaupungin omistamilta viheralueilta ja lähimetsistä.

Jättipalsamin kitkentä tehdään 1.6.– 31.7.2020 ja pujon kitkentä 22.6.– 14.8.2020. Kiinnostuneet yhdistykset ja seurat voivat ottaa yhteyttä Viheralueyksikköön sähköpostitse viheralueyksikko(at)vaasa.fi

– Vieraslajina jättipalsami leviää nopeasti, vähentää luonnon monimuotoisuutta ja edesauttaa maaperän kulumista. Pujo puolestaan allergisoi voimakkaasti, kertoo viheraluehortonomi Leila Roininen. 

Yhdistys voi esittää kitkettävää aluetta tai kaupungilla on valmiina esittää kohteita, joissa työtä voi suorittaa. Tarkemmat ohjeistukset annetaan työn aloittamisen yhteydessä. Yhdistyksellä pitää olla voimassa oleva talkoovakuutus. Suoritetusta talkootyöstä maksetaan kohteen suuruuden mukaan määriteltävä talkooavustus.

Avustukset kaupunkiympäristön kunnostamiseen

Vaasan kaupungin Viheralueyksikkö myöntää avustuksia myös kaupunkiympäristön kunnostamiseen. Talkooavustuksia voivat anoa vain rekisteröidyt yhdistykset, kuten kaupunginosayhdistykset, asukasyhdistykset tai muut vastaavat.

Vapaamuotoiset anomukset on toimitettava Viheralueyksikköön (kaupunginpuutarha), Rantamaantie 5, 65350 Vaasa, 22.5.2020 klo 12.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”Talkooavustukset”.

Lisätietoja antaa viheraluehortonomi Leila Roininen, puh. +358400959179, leila.roinine(at)vaasa.fi

Lainaus päättyy

Asukasyhdistyksemme on tällaista vieraslajien torjuntaa aina toivonut, ja jonain vuonna ollut mukana talkoita järjestämässä. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i centrala Vasa rf ei näillä näkymin talkoita nyt kesällä 2020 pysty järjestämään. Ainakaan yksin, kenties yhdessä jonkun toisen yhdistyksen kanssa tämä voisi onnistuakin. Huhti-toukokuu on mennyt ilman kokouksia maamme poikkeustilan ohjeistusten ja määräysten mukaisesti. Paluu normaaliin, tai uuteen normaaliin toivottavasti onnistuu piakkoin.

Toivon, että moni osallistuisi vieraslajien kitkentätalkoisiin omatoimisesti. Jättipalsamin torjunta sopii erityisen hyvin talkootyöksi. Pyydä lupa torjuntatoimiin maanomistajalta ja järjestä talkoot! Paras apu löytyy kaupungin viheralueyksiköstä.Kuva: AN, 28.7.2019. Jättibalsamilla on kauniit kukat. Kukinta-aika on vasta heinä – syyskuussa.

Tutustu Vieraslaji portaaliin

http://vieraslajit.fi/


Jättipalsami

http://vieraslajit.fi/fi/lajit/MX.39158/show

 Kuva ja tekstin koonti: Aimo Nyberg

tiistai 19. toukokuuta 2020

Taiteiden Yö 2020: TUNNISTA JA KUVAA

Nyt koronakeväänä yhdessä tehtäviä valokuvausretkiä ei ole mahdollista järjestää. Perinteinen retki Vähäänkyröön olisi taas puoltanut paikkaansa toukokuun lopussa. Suosittelen siellä käymistä omin päin, varsinkin kun siellä on taas uutta nähtävää (katso blogikirjoitus 17.5.2020).

Valokuvausta harrastaville minulla olisi tarjota ”korvaava tehtävä”.

Taiteiden Yö järjestetään tänäkin vuonna elokuussa, 6. päivä torstaina, mutta erilaisena kuin aikaisempina vuosina. Tämä siis koronaepidemian takia. Kaupungin kulttuurisuunnittelija Leena Nyqvist kertoo tiedotteessaan, että nyt etsitään jotain pienimuotoisempaa ja virtuaalisempaa ohjelmaa (katso edellinen blogikirjoitus)


Tätä haluaisin yrittää toteuttaa

Vaasan julkisiin patsaisiin, muistomerkkeihin ja muistolaattoihin liittyen (Rojekti X= hanke) voisimme laittaa TUNNISTA JA KUVAA tehtäviä Rojekti X= facebook sivulle
https://www.facebook.com/rojektixon/

Toteutus on elokuun 2020 alussa.

Testi tehdään nyt.

Jos olet mukana facbookissa, toivon sinun menevän yllä mainitulle fb-sivulle, ja kokeilevan TUNNISTA JA KUVAA tehtävää.

Eli toivon Sinun osallistuvan tähän testiin ja antavan siitä myös palautetta minulle.

Jos innostuit ideasta, niin pyydän vielä apuasia. Käy kuvaamassa kolmea eri kohdetta, ja ota teoksen mielenkiintoisesta yksityiskohdasta lähi- tai erikoislähikuva. Lähetä nämä kuvat minulle, ja kerro myös mikä on teoksen nimi, josta ne on kuvattu. Näistä kootaan siis TUNNISTA osuus.

KUVAA osuuteen tarvitaan tehtävänanto, eli mieti jokin mielenkiintoinen veistoksen, muistomerkin tai muistolaatan yksityiskohta, jonka etsimisen, löytämisen ja kuvaamisen annat facebook kommentoijille tehtäväksi.

Kuvat saavat olla kännykällä tai millaisella kameralla vaan otettuja.

Tästä saadaan hyvä Taiteiden Yön tapahtuma, jos ja kun materiaalia saadaan riittävästi. Toivon saavani apua mahdollisimman monelta, myös uusilta kuvaajilta.

Kannattaa seurata ja tykätä yllä mainittua fb-sivua, niin pysyt kärryillä, miten tässä edetään kesän mittaan.

Pidetään yhteyttä

Aimo Nyberg
eläkkeellä oleva kuvisope
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n varapj.
Rojekti X= hankkeen vetäjä (Vaasan julkiset patsaat, muistomerkit ja muistolaatat)

Yhteydenotot ja kuvien lähetys:
aimonyberg(at)gmail.com


Esimerkkinä jotain tällaista

TUNNISTA:

1. VARJOJA METSÄSSÄ, Erkki Kannosto, 2006

2. ZACHRIS TOPELIUS, Emil Wikström, 1915

3. LUOTSI-suihkukaivo, Wäinö Aaltonen, 1959

Eli yhdistä oikea kuva (A,B,C) veistoksen nimeen, tekijään, paljastusvuoteen (1,2,3)


KUVAA:

Etsi ja löydä veistos, jonka varpaista otat kuvan. Kerro myös mikä on teoksen nimi, ja missä se on?


Ei muuta kuin kuvaamaan! Ja miettimään hauskaa kuvaustehtävää muille!


Kiitos, pidetään yhteyttä Aimo

Infoa Taiteiden yöstä 6.8.2020


Kuvalainaus: Vaasan kaupungin sivuilta


Leena Nyqvist, Vaasan kaupungin kulttuurisuunnittelija

Hei!

Tässä info Taiteiden yöstä.

Mikäli mietitte teidän tapaa olla mukana tänä vuonna, ottakaa yhteyttä, niin katsomme yhdessä siihen mahdollisuuksia. Täyttäkää kuitenkin ilmoittautumislomake ensin.

Hej!

Här finns info om Konstens natt.

Om ni funderar vara med i år, kontakta mig, så vi kan se tillsammans vilka möjligheter det kan finnas att deltag. Fyll i i alla fall anmälningsblanketten först.


Vaasan Taiteiden yö järjestetään tänä kesänä 6.8.2020 pienimuotoisemmin kuin aiemmin ja virtuaalisia sisältöjä painottaen. Ilmoittautua voi 12.6. saakka. Tapahtuman 30. juhlavuosi siirtyy ensi vuodelle.

Tänä vuonna ohjelmassa suositaan ennen kaikkea virtuaalista sisältöä ja liikuteltavia tapahtumia.

–Koronatilanteen vuoksi emme järjestä ohjelmaa totutuilla tapahtumapaikoilla, kuten torilla, vaan mahdollisia esityksiä pyritään liikuttamaan eri puolilla kaupunkia asukkaiden luo, kertoo kulttuurisuunnittelija Leena Nyqvist.

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut koordinoi tapahtumaa ilmoittautumisten kautta.

Yksittäisiltä toimijoilta toivotaan virtuaaliseen lähettämiseen soveltuvaa materiaalia tallenteena, kuten videona. Sisältö voi olla esimerkiksi erilaisia työpajoja, esityksiä tai tietoiskuja.

Suunnitelmissa on, että esimerkiksi yhtyeet voivat esiintyä studiolavalla, josta esitys striimataan eri kanaviin yleisön seurattavaksi. Suorien lähetysten välissä esitetään videotallenteita.

Viimeistä ilmoittautumispäivää on siirretty parilla viikolla eteenpäin, 12.6.2020 saakka.

Ilmoittautua voi Taiteiden yön verkkosivulla osoitteessa

https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/taiteiden-yo/ .

 

Vasas Konstens natt ordnas i sommar den 6 augusti 2020 i mindre skala än tidigare och med betoning på virtuellt innehåll. Anmäla sig kan man till och med 12 juni. Evenemangets 30-årsjubileum flyttas till nästa år.

I årets program gynnas framför allt virtuellt innehåll och rörliga evenemang.

-Till följd av coronavirussituationen ordnar vi inget program på de vanliga evenemangsplatserna, såsom torget, utan eventuella föreställningar strävar vi efter att förflytta till olika delar av staden så att de kommer till invånarna, berättar kulturplanerare Leena Nyqvist.

Vasa stads kulturservice samordnar evenemangen via anmälningarna.

Önskemålet är att enskilda aktörer har material, i form av inspelningar såsom videor, som lämpar sig för virtuell sändning. De kan innehålla t.ex. olika workshoppar, föreställningar eller puffar.

I planerna finns att t.ex. grupper kan uppträda på en studioscen, och uppträdandet strömmas via olika kanaler så att publiken kan följa med det. Mellan strömningarna visas videoinspelningar.

Den sista anmälningsdagen har skjutits på med ett par veckor, till den 12 juni 2020.

Anmäla sig kan man på Konstens natts webbsida på adressen:
https://www.vaasa.fi/sv/se-och-upplev/kultur-i-vasa-och-vasaregionen/konstens-natt/ .

Leena Nyqvist

Kulttuurisuunnittelija Kulturplanerare


Lainaus kaupungin sivuilta

Taiteiden Yö 

Tänä vuonna vietämme kaikesta huolimatta Taiteiden yötä 6.8.2020! Ohjelma tulee pääosin olemaan netin välityksellä mutta pyrimme järjestämään jotain pieniä live-esityksiä eri kaupunginosiin. Jos haluat olla mukana, lähetä meille videosi toiminnastanne. Lyhyt video voi olla työpaja, esitys tai vaikkapa tietoisku.

https://www.facebook.com/vaasantaiteidenyo/


Teksti ja kuvalainaus: Vaasan kaupungin sivuilta.
logikirjoituksen koonnut: Aimo Nyberg

sunnuntai 17. toukokuuta 2020

Tutustumaan Vähänkyrön kohteisiin

Vähäkyröläiset osaavat mitä vaan ja näyttävät muille esimerkkiä.

Lähimatkailu todella kannattaa, avaa silmämme. Kauas ei kannata lähteä, kun tällaista on tarjolla ihan omassa kotikaupungissamme, ehkäpä Vaasan elinvoimaisimmassa ”kotiseutukulttuurin näyteikkunassa” Vähässäkyrössä.

Lainaus Vaasan kaupungin sivuilta. Julkaistu: 08.05.2020

https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/vahankyron-kohteisiin-taideteoksia/

 
Vähänkyrön kohteisiin taideteoksia 

Vähänkyrön historiallisia kohteita nostetaan esiin uudella tavalla liittämällä niiden yhteyteen taideteoksia. Tarkoituksena on nostaa esiin paikallisidentiteettiä sekä houkutella vierailijoita alueelle. 

Lähde tutustumaan kohteisiin 

Karttapohjainen sovellus

https://kartta.vaasa.fi/vahakyromatkailu/ 
 
Kymmenen työtä esille 14.5. alkaen 

Kyseessä on vähitellen täydentyvä kokonaisuus, jossa taideteos ja ympäristö kohtaavat. Kokonaisuudessa on mukana ympäristötaidetta, yhteisötaidetta, veistoksia, maalauksia ja installaatioita. 

Kymmenen työtä asetetaan esille 14.5. alkaen. Teoksissa on nähtävillä mm. pläkkipeltiä, jättiläisen jalkoja, historiallisia figuureita sekä luonnonmateriaaleja. 

Teoksia asetetaan mm. Vähänkyrön Kirkonmäelle, Kirkkosaaren virkistysalueelle, uhrikuppien yhteyteen Vähänkyrön apteekin kiinteistöön sekä Tervajoen autohuolto Oy:n / IKH:n myymälään. Osa teoksista jää Vähäänkyröön pysyvästi, osa määräajaksi. 

Teokset toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulun Kankaanpään Taidekoulun kampuksen opiskelijat. 

Vähässäkyrössä historiallisia kohteita on rautakaudelta lähtien, viikinkiajan kautta keskiajalle ja Krimin sodan kautta viime vuosisadan vaihteeseen. 

Taideteoksilla lanseerataan Vähänkyrön Kulttuurikehä 

Taideteosten asettaminen toimii avauksena Vähänkyrön Kulttuurikehälle, josta tehdään sekä fyysinen että karttapohjainen digiversio. 

Aluepalvelupäällikkö Suvi Ahon mukaan Vähäänkyröön on saatu mallia Kankaanpään Taidekehästä, joka on yli sadan pysyvästi kaupunkimiljööseen sijoitetun taideteoksen vähitellen täydentyvä kokonaisuus. 

– Kulttuurikehän lanseeraus tutustuttaa asukkaamme ja eri toimialojemme työntekijät myös uudenlaiseen työskentelytapaan lähiympäristön kehittämisessä historiaa, viestintää, digipalveluja sekä viherrakentamista ja kulttuuripalveluja hyödyntäen, Aho luonnehtii. 

Vähänkyrön Kulttuurikehän käynnistämiseen on saatu rahoitusta Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki –ohjelmasta. 

Lainaus päättyy


Kahtena viime vuonna olemme tehneet vetämäni patsashankkeen eli Rojekti X=:n puitteissa retket, valokuvaus- ja tutustumisretket Vähäänkyröön. Toukokuun lopussa tehdyillä päivän reissuilla tuli kyllä todella hyvin selväksi miten hienoa seutua maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti Vähäkyrö oikeasti on.

Katso v. 2018 kuvasafarin satoa

http://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2018/05/lahimatkailua-vahassakyrossa.html

Ja tässä viime vuoden 2019 kuvat kohde-esittelyineen

Mestoosplassi

http://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2019/05/mestoosplassi.html

Jättiläistentie

http://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2019/05/jattilaisten-tie.html

Kylymä helevetti

http://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2019/05/kylyma-helevetti.html


Myös Vaasan kaupungin karttapalvelun sivuilla olevassa palvelussa Vaasan patsaat ja muistomerkit on esiteltynä Vähänkyrön kävelyreitti (6 kohdetta keskustassa)

https://kartta.vaasa.fi/patsaat/

Savilahti-talo on erinomainen aloituspaikka omatoimisillekin tutustumiskäynneille. Toivotaan, että kahvilatoiminta, ja museoiden ym. auki pitäminen onnistuu taas pian.

Tähän lopuksi vielä parin vuoden takaisia kuvia Savilahti-talolta ym. toukokuun lopulta 2018.

http://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2018/05/vahakyro-savilahti-talo.html
Kuvat ja tekstin koonti: Aimo Nyberg

tiistai 12. toukokuuta 2020

Nyt ulos luontoon!

Sunnuntaina, äitienpäivänä oli kylmää, taivaalta tuli räntäsadetta. Nyt saadaan onneksi lämpöä ja auringonvaloa, voimaa kosteaan äitimaan syliin.

Luonnon uskomattoman nopean kasvun aika on nyt alkanut!

Tässä muutamia luontokuvia katsottavaksi kaikille luonnosta kiinnostuneille, etenkin niille, joille ulkoilu jää nyt olosuhteiden pakosta minimiin, tai on kokonaan mahdotonta.
Muistetaan tämä

Erityisesti tähän aikaan luonnossa liikuttaessa otamme aina huomioon lintujen pesintärauhan. Samoin myös kasvien, kukkien oikeudet kasvaa juuri siinä missä ovat.
Kaikessa liikkumisessa, kuten valokuvaamisessa luonnossa on kunnioitettava luontoa.

Kuvat ja teksti: Aimo Nyberg aimonyberg(at)gmail.com

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...