torstai 21. toukokuuta 2020

Leila Roinisen opinnäytetyö on täyttä asiaa

Leila Roininen on viheraluehortonomi Vaasan kaupungin viheralueyksikössä. Hänen uunituore opinnäytetyönsä PUHETTA PALOKADULTA on erinomainen ja erittäin tärkeää luettavaa etenkin nyt koronakeväänä.

Tällaiseen vuorovaikutukseen meillä oli mahdollisuus vielä muutama kuukausi sitten! Allekirjoittaneella ja Vaasan kantakaupungin asukasyhdistykselläkin oli ilo olla tässä mukana. Kiitokset tästä Leilalle!

Luotan toki siihen, että kun uuteen normaalin päästään, niin siihenkin kuuluu entisen kaltainen ja kehittyvä kuntademokratian toimintamalli, jossa osalliset voivat olla mukana oman lähiympäristönsä kommentoinnissa ja kehittämisessä.

Roinisen opinnäytetyö ei ole ihan hetkessä noin vaan läpiluettavissa, pelkästään pikaisesti silmäilemällä omaksuttavaa tekstiä (sivumäärä 65 +15).

Kokonaisuus pitää sisällään hyvin paljon ennen ja nyt faktaa ko. palokujasta. Asukkaiden ja muiden osallisten kuulemistapoja esitellään myös ansiokkaasti. Ja tietenkin myös sitä millaisia parannuksia tälle palokujalle eri tahot toivovat.

Suosittelen perehtymistä tähän Leila Roinisen opinnäytetyöhön.

Lainaus opinnäytetyön johdannosta:

”Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kehittämissuunnitelma Vaasan kaupungin kaavoitukselle historiallisesti arvokkaalle, Kiinanmuuri-nimellä tunnetun talon vieressä sijaitsevalle palokadulle. Kyseisen palokadun kehittämissuunnitelman laadinta on juuri nyt ajankohtainen, sillä palokadulta on suora sivuttaisjatkumo Hovioikeudenpuistikolle alueelle, jota parhaillaan kehitetään ja suunnitellaan osaksi Vaasan keskustassa sijaitsevaa kävelykatua.” 

PUHETTA PALOKADULTA

Osallisten mielipiteiden kartoittaminen osana kaavoitukselle laadittua kehittämissuunnitelmaa
– Case Vaasa

Leila Roininen

Opinnäytetyö

Kevät 2020

Maaseudun kehittämisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulu


Julkaisun pysyvä osoite on

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004255889

 
”Palokadut ovat keskeinen osa Vaasan katukuvaa. Niiden alkuperäinen tarkoitus on ollut hidastaa tulipalojen leviämistä puutalokortteleissa. 

Tässä opinnäytetyössä laadittiin kehittämissuunnitelma ydinkeskustassa sijaitsevalle ja historiallisesti arvokkaalle palokadulle. Kehittämissuunnitelman tavoitteena oli saada palokadun alue viihtyisäksi, toimivaksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi, jonka avulla pystyttäisiin palauttamaan alueelle perinteinen, historiallinen palokadun ilme ja toiminnallisuus. 

Lisäksi testattiin erilaisten osallistamismenetelmien soveltuvuutta eri sidosryhmien osallistamisessa. Työssä arvioitiin lyhyesti eri osallistamismetodien käyttäminen, soveltuvuus ja toimivuus pienempien ja haasteellisten kohteiden esisuunnittelun apuna. 

Menetelminä käytettiin gåtur-metodia, nominaaliryhmätyötekniikkaa (Nominal Group Technique), World Café -menetelmää, suunnittelupajaa sekä Maptionnaire -ohjelmalla laadittua kyselyä. Yhteensä eri osallistamismenetelmiin osallistui 31 osallistujaa. Työn toimeksiantajana oli Vaasan kaupungin kaavoitus. 

Kaikki osallistujaryhmät olivat tyytymättömiä palokadun nykyiseen tilaan. Tärkein yksittäinen konkreettinen parannusehdotus on palokadun läpikulkemisen mahdollistaminen. Eri osallistamistilaisuuksissa myös esteettömyyden, pinnoitteiden, valaistuksen, alueen viihtyisyyden ja kunnossapidon parannuksia pidettiin tärkeinä. Osallistamistilaisuuksissa ja laaditussa suunnitelmassa pysäköintipaikkojen osittainen säilyttäminen ja kulttuurihistoriallinen arvo nousivat myös tärkeiksi huomioitaviksi kokonaisuuksiksi. 

Kehittämissuunnitelma mahdollistaa alueen jatkosuunnittelun ja toimii pohjana alueen mahdollisessa kaavoituksessa. Osallistamismenetelmistä gåtur-metodi yhdistettynä johonkin toiseen menetelmään, jolla kootaan kävelykierroksen tulokset, osoittautui toimivaksi ja suositeltavaksi osallistamisen tavaksi vastaavissa suunnittelukohteissa.”

Leila Roininen PUHETTA PALOKADULTA 

Osallisten mielipiteiden kartoittaminen osana kaavoitukselle laadittua kehittämissuunnitelmaa –Case Vaasa 

TULOKSET. 

Osallistamistilaisuuksien tulokset 

"Käytännössä kokeiltiin viittä eri osallistamismenetelmääneljälle eri sidosryhmälle, joita palokadun tulevaisuus ja sen mahdollinen suunnittelu ja toteutus tulee koskemaan. Lähes heti työn alusta alkaen oli selvää, että yhtä ainoaa ja oikeaa ratkaisua esisuunnitelmalle, joka tyydyttäisi kaikkia osapuolia, ei tule löytymään. Työhön valittiin laaja osallistaminen suhteessa suunniteltavan alueen kokoon. 

Osallistamistuloksissa löytyi kaksi selkeää korjattavaa asiaa. Palokadun läpipääsemistä ja kulkuyhteyden rakentamista sekä valaistuksen parantamista pidettiin tärkeinä. Alueen vihreyden ja puuston säilyttäminen tai lisääminen ja parkkialueidenkunnon parantaminen myös yhdisti kaikkia vastaajaryhmiä. Toki yksittäisiä täysin vastakkaisia mielipiteitä esiintyi. 

Osallistamistilaisuuksissa myös ihmeteltiin kiinteistöjen omien rakenteiden ja asukkaiden omaisuuden varastoimista kaupungin hallinnassa olevalla viheralueella. Omaisuuden varastoimisen salliminen julkisella viheralueella edesauttaa ihmisten käsitystä siitä, että alue on osa kiinteistöjen yksityistä pihaa. Toivottiin, että kiinteistöjen omat toiminnot siirretään tonteille. Keskustelua herätti eniten jätepisteen sijainti viheralueella sekä piha-aluetta rajaavat betoniesteet kettinkeineen. Kaupunkikuvan ja toiminnallisuuden vuoksi on tärkeää, että ylimääräiset rakenteet saadaan poistettua viheralueelta. 

Kasvillisuuden säilyttämisestä ja lisäämisestä oli monta mielipidettä. Esitettiin toive, että puut poistetaan kokonaan tai niistä poistetaan joka toinen. Toivottiin myös parempaa viheralueiden ylläpitoa ja viherjätteen tehokkaampaa poistoa. Toisaalta toivottiin myös kasvillisuuden, erityisesti kukkivien kasvien ja pensaiden lisäämistä. Puiden alle toivottiin uutta nurmikkoa tai kunttaa. Parhaiten todennäköisesti toimisi puiden latvuston harventaminen sekä kuolleiden oksien poisto ja mahdollinen varjoisan paikan siirtonurmikko lisätyn kasvualustan päälle. 

Kioskin pikaista poistamista toivoivat kaikki siitä mielipiteensä esittäneet osallistujat. Sitä pidettiin liian massiivisena ja näkymää rajaavana elementtinä. Kioskin läheisyydessä olevaa ympäristöä pidettiin yleisilmeeltään sekavana eikä mitenkään viihtyisänä. Alueen viihtyisyyteen toivottiin parannusta."

Lainaukset päättyvätKuvalainaus opinnäytetyöstä liite 2. Kutsu lähialueen asukkaille.


Blogikirjoituksen tekstin koonti: Aimo Nyberg

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...