sunnuntai 29. huhtikuuta 2018

HAUSKAA VAPPUA!


Kuva: Vanhanajan Vapunviettoa Vaasan Kauppatorilla Vapaudenpatsaalla. Ajankohta ei ole tiedossa. Eikä kuvassa olevista henkilöistäkään ole tietoa, - jos sinulla on, niin ota yhteyttä!
Diakuva skannattu Kari Hallantien arkistosta.


Vinkkejä Vapun 2018 viettoon

Vaasan kaupungin nettisivuilla on erinomainen kooste Vaasan Vapusta 2018, eli meille kaikille tarkoitetuista tilaisuuksista ym. happeningeistä.

Katso, ja valitse

https://www.vaasa.fi/tiedote/vappu-vaasassa-2018


Vappuun kuuluu tietenkin yhdessäolo, pienemmissä tai isommissa porukoissa. Nautitaan siitä mitä eteen tulee, minne itse kukin tiensä löytääkään.

Jos satut menemään mukaan Topeliuksen patsaalle, ylioppilaiden lakitusriehaan, tai käyt patsaalla ihan muuten vain, niin suosittelen sinulle ”löytöretkeä yksityiskohtiin”. Eli katsopa tarkkaan, onnistutko erottamaan jalustan reliefissä olevan mielenkiintoisen piilokuvan.
Kuvat: AN. Vuoren sisällä oleva temppeli näkyy mainiosti, jos vaivautuu katsomaan kohdetta alle metrin etäisyydeltä (klikkaamalla näitäkin kuvia, saat ne suuremmiksi).


Lue lisää patsaasta: Zacharias Topelius, 22. toukokuuta 1915 (Rojekti X= esittely)

http://vaasaennenjanyt.blogspot.fi/2017/05/zacharias-topelius-22-toukokuuta-1915.html

Kuvat (paitsi ensimmäinen) ja teksti: Aimo Nyberg,
aimonyberg(at)gmail.com

torstai 26. huhtikuuta 2018

Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista

Tästä kirjoituksesta lähetin osan sanomalehti Pohjalaiseen, joka ilokseni julkaisi sen tänään 26.4.2018, hyvin toimitettuna ja tiivistettynä mielipidekirjoituksena. Kiitos lehdelle.

Kansalaisyhteiskuntaan voi jokainen osallistua 

Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän vuoropuhelua, toistemme kuuntelua, vuorovaikutteista ja tasa-arvoista asioiden eteenpäin viemistä. Yhdessä vastuunkantamista.

Mielestäni tämä ei tarkoita päättäjiltämme vallasta luopumista, siirtämistä somelle, sosiaaliselle medialle. Somen kuviot etenevät omien lakiensa mukaan, eivätkä ne ole kansanvaltaisia – kaikkea muuta.

Jos ja kun politiikka on rikki, se pitää korjata.

Eli pitää selvittää, mikä ei toimi, ja miksi ei toimi. Sen jälkeen pitää yrittää etsiä ja löytää tähän päivään paremmin sopivat tavat hoitaa yhteisiä asioita.

Uudet 2000-luvun välineet, laitteet ja ohjelmistot, ovat muuttaneet ympäröivää maailmaamme ällistyttävän paljon. Sosiaalinen media on noussut merkittävään asemaan siinä, miten ihmiset ympäröivää todellisuutta tänä päivänä kokevat. Ja nimenomaan vuorovaikutuksessa toinen toistemme kanssa. Uusien laitteiden, ohjelmistojen myötä on syntynyt ja syntyy koko ajan yhteydenpitoverkostoja, kuten mahdollisuuksia tapahtumien mainontaan, kertoa yhteisistä kokemuksista, elämyksistä jne. ja valitettavasti myös ongelmaksi asti epäasiallisen propagandan levittämisen ym. vihanpidon muotoihin.

Somessa ennakkosensuuria ei meillä länsimaissa juurikaan ole, onneksi. Näin haluan edelleen sanoa, ja toivoa vastuullisen vapauden pitävän pintansa. Valheita, vihaa, rasismia ym. levittäjien yhteisöjämme hajottavien tahojen haluan jäävän marginaaliin.

Tiedonvälitys, ihmisten välinen vuoropuhelu on siirtynyt aivan uudelle tasolle. Tällaista ei kait ole ollut koskaan ihmiskunnan historian saatossa. Haluan uskoa, että kasvaminen vastuuseen, toisia arvostavat käytöstavat, saavat voiton tässä nettimaailman meille avaamassa ennennäkemättömän vapauden huumassa.

2000-luvulla avautunut uusi maailma on aivan toinen kuin useimpien meidän kokema lapsuus, nuoruus ja työssäoloaikakin. Valtaisat uudet mahdollisuudet ovat edessämme jokapäiväisessä elämässämme, ja lähes olemattomin kustannuksin.

Alustoja tuoda omaa sanomaansa esille, jakaa materiaalia, tekstiä, kuvia, videoita, ääntä, on vuosi vuodelta aina vaan enemmän. Oikeat ja väärät tiedot, perustellut faktat, tahalliset valheet, kuten myös kiireessä tehdyt puutteelliset, yksipuoliset näkemykset, kaikki ne kilpailevat bittiavaruudessa pääsystä digitaalisten laitteiden kautta yksilöiden tietoisuuteen, ajatuksiimme ja vaikuttamaan tunteiden kautta toimintaamme.

Some ei voi eikä saa korvata politiikkaa! On aika puolustaa politiikkaa, yhteisten asioiden hoitamista. Rehellistä, avointa, suoraselkäistä asioihin tarttumista. Ei vain vastuun kantamista, vaan myös vastuun jakamista, yhdessä olemista ja toinen toistemme auttamista.

Olen itse toiminut vuosia kolmannen sektorin saralla. Näkemykseni on , ettei nykyisiä haasteita, isoja asioita (sote-uudistus varsinkin on tällainen mahdoton yhtälö) saada toimimaan ilman meitä kaikkia.

Kokonaisuutta ei pidä unohtaa

Esitän tässä näkemykseni viidestä eri tasoina toimivasta yhteiskunnallisesta toimintakentästä.

1. Päätösten tekeminen, ja niistä vastuun kantaminen, kuuluu Suomessa, kuten länsimaisessa demokratiassa muuallakin, poliittisille toimijoille eri tasoilla, eli paikallistasolta EU:hun asti. Tämä edustuksellinen demokratia toimii meillä vakiintunein muodoin, ja on parhaimmillaan yhteisten asioiden hoitamista. Huonosti hoidettuna se näkyy vain henkilökohtaisena tai puolueen, joskus myös yksipuolisena alueellisena etujen ajamisena. Vallan määrä poliitikoilla vaihtelee vähäisestä hyvin suureen.

2. Virkamiehet, päätöksiä valmistelevat asiantuntijat ovat työhönsä palkattuja oman osaamisalueensa, kuten hallinnon, lainsäädännön, talouden, kaavoituksen, rakennetun ja henkisen ympäristön, infrastruktuurin, sosiaali- ja terveyspuolen, koulutuksen ym. pitkäaikaisen kehityksen tuntijoita, eli nykytilan hallitsevia, ja tulevaisuuden ratkaisujen näkijöitä. Päätöksenteon ulkopuolisina he ovat parhaimmillaan puolueettomia, toki yhteisönsä tavoitteisiin sitoutuneita. Heidän tulee kyetä laajaan yhteistyöhön, vuorovaikutukseen kaikkien tahojen kanssa. Asiantuntijavaltaa ainakin on, ja sitä käytetään.

3. Vastuullisen journalismiin sitoutunut media, ns. vallan vahtikoirat. Tähän kuuluu länsimaisessa demokratiassa vapaa, toimintakykyinen lehdistä, printti ja media, kaikki muutkin tiedotusvälineet, siis sekä verorahoitteinen eduskunnan hallinnoima YLE, että monet kaupalliset toimijat. Puolueisiin, aatteisiin tai esim. uskonnollisiin taustoihin sitoutuneet lehdet ym. lasketaan usein kuuluvaksi tähän tasoon, vaikka minun mielestäni ne voitaisiin luokitella myös neljänteen kategoriaan. Vaikutusvaltaa voidaan pitää suurena.

4. Omaa agendaansa ajavat toimijat, eli: voittoa tavoittelemattomat, suuremmat ja pienemmät yhteisöt, yhdistykset, ja nykyään yhä enemmän myös vapaamuotoiset kertaluontaiset ns. yhden asian liikkeet. Näissä kaikissa toimitaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden puolesta, omien sääntöjen ja voimassa olevien lakien edellyttämällä tavalla. Toteutuksesta vastaa valittu johtoryhmä, joka on aina vaihdettavissa vuosittaisissa kokouksissa. Parhaimmillaan tämä toiminta on yhteistyökykyistä, vastuullista, inhimillistä kanssakäymistä toinen toistemme kanssa. Vaikuttamiseen on mahdollisuuksia, vallankäyttöön hyvin vähän.

Omaa agendaansa ajavat luonnollisesti myös: kaupalliset, voittoa tavoittelevat suur- ja pienyritykset, yritysmaailma kaiken kaikkiaan. Omistajiensa varallisuuden kasvattaminen on kaiken perusta, tämä toteutuu, kun onnistutaan markkinatalouden pelisääntöjen mukaisesti löytämään kysyntää omalle tarjonnalle, tuotteille ja palveluille. Yrityksen toiminta-ajatus, omat periaatteet, oma agenda saadaan nykymaailmassa mielestäni parhaiten läpi, kun toimitaan avoimessa yhteistyössä koko muun yhteiskunnan kanssa, lokaalisti ja globaalisti. Vaikutusvalta vaihtelee. Rahan vallankäytöstä ei läheskään aina saada julkisuuteen tietoja.

On selvää, että yhteiskuntamme, ja koko maailmamme on erilaisten intressien kilpakenttä. Tätä pidetään toimivana mallina, ja itse asiassa myös kaiken uudistamisen, eteenpäinmenon takeena.

5. 2000-luvulla kehittyneet somen ilmiöt, eli digitaalisuuden voittokulun myötä syntyneet toimintaympäristöt. Niiden jatkuva monipuolistuminen on luonut epävarmuutta ja epäyhtenäisyyttä, ja aiheuttaa suurta epäluottamusta siihen, mihin enää voi luottaa. Vaikka hyvin suuri osa blogeista, fb-ryhmistä jne. on asiallisia, on joukossa ryhmiä, joiden sisällä esiintyy epämääräisiä trolleja ym. valheellisten viestien levittäjiä. Mihin tämä kaikki vielä onkaan menossa, sitä on vaikea ennustaa. Maailmalla lait ja mm. tietosuojakäytännöt vaihtelevat. EU:ssa ollaan ottamassa tiukempia otteita, mutta onnistutaanko tässä? Vaikutusvaltaa on ja ei ole. Hämmästyttävistäkin ilmiöistä on saatu kuulla mm. vaaleihin vaikuttamisesta.

Mielestäni tämä tarkoittaa, kansalaistoiminnan mittakaavassa, että etsimme ja löydämme erilaisia mielipiteitä, ja päädymme olemaan jotain mieltä. Valitsemme keinot eteenpäin pääsemiseksi, ja tartumme päättäväisesti asian vaatimiin tehtäviin. Me emme ole päättäjiä, se kait on itsestäänselvyys. Me emme ole virkavastuulla toimivia, asioihin perehtyminen ei ole meille aina kovin helppoa. Me emme ole myöskään kaikkien puolella, (jopa eri alueilla asuvien asukkaiden intressit voivat olla ristiriidassa). Tiedämme, ja ymmärrämme sen, että monet ovat eri mieltä kuin me. Emme ole puolueettomia (sen jälkeen, kun kantamme on yhdessä sovittu).

Olemme toivon mukaan kuitenkin aina yhteistyöhaluisia, kykeneviä vuorovaikutukseen kaikkien kanssa tasavertaisessa hengessä. Ja jos olemme jossain asiassa tehneet virhearvion, asia voidaan ottaa aina uudelleen arvioitavaksi. Päätökset tehdään aina tässä ja nyt, niiden toimesta, jotka kokouksissa ovat läsnä.

Hyvä esimerkki. Koko oman puheenjohtajakauteni aikana olemme toivoneet Vaasan keskustan läpiajoliikenteen, etenkin raskaan liikenteen aiheuttamiin ongelmiin ratkaisuja. Vaihtoehtoja on ollut, mm. Vaasan ohitustie, siis satamatie Vaskiluodosta Sundomin, ja Vikbyn kautta etelään ja pohjoiseen johtaville valtaväylille. Muitakin malleja on esillä ollut, ja kenties vielä pitää löytää uusiakin.

Eteneekö tämä asukkaiden kannalta jo ikuisuuskysymykseksi muodostunut asia tänä päivänä enää mitenkään? Saammeko kenties vielä suuren akkutehtaan satamaliikenteen Vaasan Kauppatoritorin laitaan?

Aimo Nyberg, puheenjohtaja
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry

Teksti on julkaistu toimitettuna, hieman lyhennettynä versiona Pohjalaisen mielipideosastolla 26.4.2018

Yhteystiedot: Aimo Nyberg 050 3308540 aimonyberg(at)gmail.comKuvituskuva netistä: Tämä kartta kertoo Vaasan ja Vaskiluodon merkityksen logistisena ja strategisena alueena Pohjolassa. Merenkurkkua ei ole syyttä korostettu, kun yhteyksiä Ruotsiin ja pidemmällekin on haluttu edistää. Vaasan kohdalla tämä toivottavasti tarkoittaa ohitustietä, jolla rajoitetaan kaupungin cityn läpiajoliikennettä.
lauantai 21. huhtikuuta 2018

VAASAN VPK 150-VUOTTA & PALOKUNNAN TALON MUISTOLAATTA

Tuorein paljastus on tämä, - nimittäin tänään 21.4.2018 paljastettiin uusin muistolaatta Vaasassa.

Osoite: Kirkkopuistikko 34


Kuva: AN, 21.4.2018. Nykyään Kulttuuritalo Fanny nimeä kantava rakennus sai seinäänsä merkittävän muistolaatan.

Muistomerkki on toteutettu asiankuuluvalla tavalla, komeana valutyönä Sundomissa. Metalliseos on ajan myötä patinoituvaa, ja myös tekstin kirjainten fontti on aikaa kestävää, ts. ajattoman kaunista ja selkeää. Muistolaatta on myös mittasuhteiltaan ja sommittelultaan hyvin yhteensopiva vanhan ja arvokkaan rakennuksen, eli alkujaan siis Palokunnantalon kanssa.

Tänään paljastettu muistolaatta on sekä 150 vuotta sitten perustetun Vaasan palokunnan, että palokunnan v. 1885 valmistuneen rakennuksen yhteinen muistomerkki.

Laatan vasempaan reunaan on upeasti lisätty vaakunakokonaisuus, jossa on keskellä Vaasan vaakuna, ja sivuilla palokuntaan viittaavat liekit ja tikkaat ym. kalustoa. Vaakunan päällä on vuosiluku 1868, kahteen osaan jaettuna, välissä kruunukuvio, ja alla isoilla kirjaimilla VPK – FBK.

Muistolaatassa oleva teksti: Tämän rakennuksen rakensi Vaasan VPK 1985 Detta hus byggdes av Vasa FBK 1885.

Oikeassa ala kulmassa on teksti: OSKARS 2017

Laatan valutyön on tehnyt Oskars klockgjuteri – kellovalimo

https://oskars-gjuterivalimo.com/

Paljastustilaisuus seremonioineen oli hieno tilaisuus 

Klo 11 käynnistynyt tilaisuus lippuineen, puheineen, oli onnistunut kokonaisuus. Erityisen ansiokas oli kuultu historiikkitiivistelmä. Toivoa sopii, että siitä saadaan vielä painettuna materiaalia, tai esim. vapaapalokuntalaisten nettisivuille faktaa ja kuvia jossain vaiheessa kaikkien luettavaksi.

Seremoniaan kuului myös rakennuksen nykyisen omistajan, eli Vaasan kaupungin kiittäminen, ja palkitseminen hyvästä yhteistyöstä tämän muistolaattahankkeen toteuttamisessa. Sekä teknisen toimen johtaja Markku Järvelä että aluetaidemuseotutkija Jaakko Linkamo saivat vastaanottaa komeat kunniamerkit.

Etukäteen tästä VPK:n juhlaviikonlopun tapahtumista on kerrottu paikallisissa lehdissä. Pohjalaisessa 17.4.2018, (katso digilehdestä, edellyttää tilausta) on hieno kirjoitus: VPK on elämäntapa ja tärkeä avun tuoja

https://www.pohjalainen.fi/

Lyhyt lainaus

”Vaasan VPK:n taival alkaa Vanhan Vaasan palon 1852 jälkeiseltä ajalta. Silloisessa Nikolainkaupungissa päätettiin vihdoin 1868, että palokunta on saatava. Sitä ennen kaupungissa oli liikkunut sammutuspareja liekkejä taltuttamassa.

VPK rakennutti 1885 tilat Kirkkopuistikko 34:ään. Toiminta oli alussa hyvin monipuolista. VPK:lla oli esimerkiksi oma kirjasto sekä yleisurheilu-, soutu- ja nyrkkeilyjaostot. Parhaimmillaan jäseniä oli hulppeat noin 450.” (pitkä artikkeli)

Lainaus päättyy

Juhlavuottaan viettävä Vaasan VPK järjestää kesällä 4.-7. kesäkuuta kaikille avoimen yleisötapahtuman Kutterisatamassa vaskiluodossa. Lue lisää

http://www.vaasanvpk.fi/


Muutamia kuvia muistolaatan paljastustilaisuudesta 
Kuvat: AN. 21.4.2018.


Kuva: AN

HUOM! OBS!

Hyvät ystävät!

Tätä Vaasan patsas/muistomerkki - hanketta voit seurata myös facebookissa!

Halutessasi voit olla mukana tietojen etsimisessä, täydentämisessä, ja voit auttaa myös uusien kuvien ottamisessa, vanhojen löytämisessä. Kaikenlainen jakaminen on tätä päivää!

Kommentoi / aloita, osallistu keskusteluun aiheesta Vaasan palokunta 150-vuotta & Palokunnantalon muistolaatta netissä osoitteessa

TÄÄLLÄ

Käy tykkäämässä ja seuraa myös koko rojektia!

https://www.facebook.com/rojektixon/

Teksti ja kuvat: Aimo Nyberg
Rojekti X=:n inspiraattori, eläkkeellä oleva kuvisope

aimonyberg(at)gmail.com

Sivua on päivitetty viimeksi 25.4. 2022

perjantai 20. huhtikuuta 2018

Ollaan provosoitumatta

Ei tietenkään pidä provosoitua, kun asukasyhdistyksistä esitetään lehdessä Tekstaten-palstalla vääristeleviä väitteitä. Vuoropuhelu olisi nyt tarpeen, ihan kasvotusten. Sitä odotellessa käyn läpi omia ajatuksiani. Esitän asukasyhdistystoiminnan perusteita, oikein ”pidemmän kaavan kautta”.

Asukasyhdistyksen rooli 

Lue tämä, ja ajattele itse asiaa.

Luet nyt asukasyhdistyksen blogia, siis Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n nettijulkaisua. Allekirjoittanut toimii ylläpitäjänä, mutta tällä sivulla on kirjoituksia ja kuvia aina silloin tällöin muiltakin. Kirjoittajat ovat esiintyneet omilla nimillään. Jos nimimerkkiä halutaan käyttää, on oikea henkilöllisyys oltava ylläpidosta vastaavan tiedossa.

Nyt asiaan.

Miksi pitää selventää, mikä on asukasyhdistyksen rooli? 

Toimivilla yhdistyksillä, tavoitteitaan ajavilla asukasyhdistyksilläkin, on tarve saada äänensä kuuluviin. Haluamme vaikuttaa Vaasan ja vaasalaisten hyvän elämän puolesta, tämän päivän, sekä onnellisen tulevaisuuden puolesta.

Asianosallisten kuuleminen, oman asuinympäristönsä asioista, on Suomen lakeihin kirjattu. Yhdyskuntasuunnittelusta vastaavat virkamiehet sanovat suoraan olevansa kiitollisia saamistaan asiallista mielipiteistä, ehdotuksista, kannanotoista, jotta eri tahojen kokemukset olemassa olevasta, ja unelmat tulevasta rakennetusta ympäristöstä, saadaan hyödynnetyksi päätöksentekijöiden käyttöön.

Somesta on hyötyä ja haittaa

Sosiaalinen media on noussut merkittävään asemaan siinä, miten ihmiset ympäröivää todellisuutta tänä päivänä kokevat. Ja nimenomaan vuorovaikutuksessa toinen toistemme kanssa.

Blogit ovat osa somea, - tätäkin sivustoa on ylläpidetty jo vuodesta 2011. Asialinjalla on haluttu olla, avoimia kaikkiin suuntiin. Vaasa ennen ja nyt Vasa förr och ny -sivuston seuraajien määrä ei ole valtaisa, ajoittain toki ihan hyvä.

On aivan selvää, että lehtiin ym. mediaan emme saa näkemyksiämme julki kuin äärimmäisen harvoin. Todellisuus tässä mielessä on aivan toista kuin vielä muutama vuosi sitten.

Uusien laitteiden, ohjelmistojen myötä on syntynyt ja syntyy koko ajan yhteydenpitoverkostoja, mahdollisuuksia tapahtumien mainontaan, ja valitettavasti myös ongelmaksi asti epäasiallisen propagandan levittämisen ym. vihanpidon muotoihin.

Ennakkosensuuria ei enää ole, onneksi. Näin haluan edelleen sanoa. Tiedonvälitys, ihmisten välinen vuoropuhelu on aivan uudella tasolla. Tällaista ei kait ole ollut koskaan ihmiskunnan historian saatossa. Kasvaminen vastuuseen, toisia arvostavat käytöstavat, saavat toivottavasti voiton tässä nettimaailman ennennäkemättömän vapauden huumassa.

On kuitenkin muistettava, tunnustettava, että laikki kirjoittelu somessa, blogikirjoituksetkaan, eivät välttämättä aina ole VJ:n eli vastuullisen journalismin sääntöjen mukaisia. Osaamisessa, voimavaroissa ja ilman muuta myös asenteissa on ongelmia.

Viime aikoina on noussut vahvasti esiin etenkin päivittäislehdistön piirissä halu korostaa, että heidän toimittamansa julkaisut ovat luotettavan tiedon lähteitä. Asioita taustoitetaan, eri näkökantoja tuodaan esille, ja myös mahdollisesti tehdyt virheelliset uutisoinnit, väärät tiedot oikaistaan mahdollisimman pian.

Entä miten on näissä somekanavissa? VJ:n tunnusta ei näille saada, - ainakaan minulla ei ole tiedossani, että olisi haettukaan.

Useimmat blogit ovat johonkin pieneen elämän osa-alueeseen, teemaan keskittyviä, joskus jopa niitä markkinoivia, avoimestikin kaupallisia sivustoja. Sitten on harrastuksiin, yhdessä tekemiseen liittyviä somen yhteisöjä, sivustoja, jossa käydään hyvinkin eritasoista vuoropuhelua.

2000-luvulla avautunut uusi maailma on aivan toinen kuin useimpien meidän kokema lapsuus, nuoruus ja työssäoloaikakin. Valtaisat uudet mahdollisuudet ovat edessämme jokapäiväisessä elämässämme, ja lähes olemattomin kustannuksin.

Alustoja tuoda omaa sanomaansa esille, jakaa materiaalia, tekstiä, kuvia, videoita, ääntä, on vuosi vuodelta aina vaan enemmän. Oikeat ja väärät tiedot, perustellut faktat, tahalliset valheet, kuten myös kiireessä tehdyt puutteelliset, yksipuoliset näkemykset, kaikki ne kilpailevat bittiavaruudessa pääsystä digitaalisten laitteiden kautta yksilöiden tietoisuuteen, ajatuksiimme ja vaikuttamaan tunteiden kautta toimintaamme.

Tämä Vaasa ennen ja nyt -blogi edustaa myös taustayhteisönsä agendaa. Tämä blogi on asukkaiden asialla. Siis niiden toimesta, jotka ovat yhdistyksessämme mukana, ja heidän näkemystensä mukaisesti. Toimimme yhdistyksemme sääntöjä noudattaen, osana suurta vapaaehtoistyötä tekevien kansalasijärjestöjen monenkirjavaa joukkoa. Koemme olevamme tärkeä osa perinteistä suomalaista demokraattista järjestelmää.

Kokonaisuutta ei pidä unohtaa

Esitän tässä oman näkemykseni viidestä eri tasoina toimivasta yhteiskunnallisesta toimintakentästä.

 1. Päätösten tekeminen, ja niistä vastuun kantaminen, kuuluu Suomessa, kuten länsimaisessa demokratiassa muuallakin, poliittisille toimijoille eri tasoilla, eli paikallistasolta EU:hun asti. Tämä edustuksellinen demokratia toimii meillä vakiintunein muodoin, ja on parhaimmillaan yhteisten asioiden hoitamista. Huonosti hoidettuna se näkyy vain henkilökohtaisena tai puolueen, joskus myös yksipuolisena alueellisena etujen ajamisena.

2. Virkamiehet, päätöksiä valmistelevat asiantuntijat ovat työhönsä palkattuja oman osaamisalueensa, kuten hallinnon, lainsäädännön, talouden, kaavoituksen, rakennetun ja henkisen ympäristön, infrastruktuurin, sosiaali- ja terveyspuolen, koulutuksen ym. pitkäaikaisen kehityksen tuntijoita, nykytilan hallitsevia, ja tulevaisuuden ratkaisujen näkijöitä. Päätöksenteon ulkopuolisina he ovat parhaimmillaan puolueettomia, toki yhteisöönsä tavoitteisiin sitoutuneita. Heidän tulee kyetä laajaan yhteistyöhön, vuorovaikutukseen kaikkien tahojen kanssa.

3. Vastuullisen journalismiin sitoutunut media, ns. vallan vahtikoirat. Tähän kuuluu länsimaisessa demokratiassa vapaa, toimintakykyinen lehdistä, printti ja media, kaikki muutkin tiedotusvälineet, siis sekä verorahoitteinen eduskunnan hallinnoima YLE, että monet kaupalliset toimijat. Puolueisiin, aatteisiin tai esim. uskonnollisiin taustoihin sitoutuneet lehdet ym. lasketaan usein kuuluvaksi tähän tasoon, vaikka minun mielestäni ne voitaisiin luokitella myös neljänteen kategoriaan.

4. Omaa agendaansa ajavat toimijat, ei voittoa tavoittelevat, suuremmat ja pienemmät yhteisöt, yhdistykset, yhteisöt, ja nykyään yhä enemmän myös vapaamuotoiset kertaluontaiset ns. yhden asian liikkeet. Näissä kaikissa toimitaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden puolesta, omien sääntöjen ja voimassa olevien lakien edellyttämällä tavalla. Toteutuksesta vastaa valittu johtoryhmä, joka on aina vaihdettavissa vuosittaisissa kokouksissa. Parhaimmillaan tämä toiminta on yhteistyökykyistä, vastuullista, inhimillistä kanssakäymistä toinen toistemme kanssa.

Omaa agendaansa ajavat myös kaupalliset, voittoa tavoittelevat suur- ja pienyritykset, yritysmaailma kaiken kaikkiaan. Omistajiensa varallisuuden kasvattaminen on kaiken perusta, joka toteutuu, kun onnistutaan markkinatalouden pelisääntöjen mukaisesti löytämään kysyntää omalle tarjonnalle, tuotteille ja palveluille. Yrityksen toiminta-ajatus, omat periaatteet, oma agenda saadaan nykymaailmassa parhaiten läpi, kun toimitaan yhteistyössä koko muun yhteiskunnan ja maailman kanssa.

On selvää, että yhteiskuntamme, ja koko maailmamme on erilaisten intressien kilpakenttä. Tätä pidetään toimivana mallina, ja itse asiassa uudistamisen, eteenpäin menon takeena.

5. 2000-luvulla kehittyneet somen ilmiöt, eli digitaalisuuden voittokulun myötä syntyneet toimintaympäristöt. Niiden jatkuva monipuolistuminen on luonut epävarmuutta ja epäyhtenäisyyttä, ja aiheuttaa suurta epäluottamusta siihen mihin enää voi luottaa. Vaikka hyvin suuri osa blogeista, fb-ryhmistä jne. on asiallisia, on joukossa toimijoita, ryhmiä, joiden sisällä esiintyy epämääräinen ns. trollien ym. valheellisten viestien levittäjien joukko. Mihin tämä kaikki vielä onkaan menossa, sitä on vaikea ennustaa.

Maailmalla lait ja mm. tietosuojakäytännöt vaihtelevat. EU:ssa ollaan ottamassa tiukempia otteita, mutta onnistutaanko tässä?


Haluan toivoa, että tätä asukasyhdistyksemme blogia seuraavat, myös satunnaisesti lukevat, esim. juuri tätä kirjoitusta nyt lukeva vaasalainen tai mistä päin tahansa oleva, luokittelee blogimme neljänteen toimintakenttään, omaa agendaansa ajaviin toimijoihin.

Mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että etsimme ja löydämme erilaisiakin mielipiteitä, ja sitten päädymme olemaan jotain mieltä. Valitsemme keinot eteenpäin pääsemiseksi, ja tartumme päättäväisesti asian vaatimiin tehtäviin.

Me emme ole päättäjiä, se on kait itsestäänselvyys.

Me emme ole virkavastuulla toimivia, eikä asioihin perehtyminen ole meille aina kovin helppoa.

Me emme ole myöskään kaikkien puolella, (jopa eri alueilla asuvien asukkaiden intressit voivat olla, ja ovat usein ristiriidassa). Tiedämme, ja ymmärrämme sen, että monet ovat eri mieltä kuin me.

Emme ole puolueettomia (sen jälkeen kun kantamme on yhdessä sovittu).

Olemme toivon mukaan kuitenkin aina yhteistyöhaluisia, kykeneviä vuorovaikutukseen kaikkien kanssa tasavertaisessa hengessä. Ja jos olemme jossain asiassa tehneet virhearvion, asia voidaan ottaa aina uudelleen arvioitavaksi. Päätökset tehdään aina tässä ja nyt, niiden toimesta, jotka kokouksissa ovat läsnä.

Yhdistyksemme on avoin kaikille halukkaille. Tervetuloa mukaan! Joukkoomme kuuluu tänäkin päivänä myös muutamia, jotka eivät asu Kantakaupungin, Vöyrinkaupungin tai Vaskiluodon alueilla. Muutama ei edes Vaasassa (entisiä vaasalaisia, jotka edelleen maksavat jäsenmaksunsa, eli 10 € vuodessa).

Liittyminen asukasyhdistykseemme onnistuu ottamalla yhteyttä hallituksemme jäseneen, sihteeriin tai keneen tahansa meistä nykyisistä hallituksen jäsenistä.

Katso lisää VKA ry:n virallisilta sivuilta
http://vkaicv.nettisivu.org/


Jaa sinäkin kirjoituksiasi, kuviasi!
Tänne allekirjoittaneen ylläpitämälle yhdistyksemme blogille voit myös sinä lähettää kirjoituksia tai kuvia. Esim. vuodenaikoihin ym. teemoihin liittyviä tunnelmia Vaasasta.Kuvat: AN. 19.4.2018. Kevät on jo pitkällä. Koulun pihalta löytyy oppilaiden lennokkkeina pois heittämiä monisteita, ja aurinkoisimmilla paikoilla seinustan vieressä alkaa jo vihertää.

Kuvituskuvat ja teksti: Aimo Nyberg
aimonyberg(at)gmail.com


keskiviikko 18. huhtikuuta 2018

Alkuun on jo päästy!


Vauhdissa ovat!
Sekä miehet että koneet.

Valtava urakka edessä, on viikkojen työ saada Vaasan kadut taas kesäkuntoon.
Annetaan kaikki tuli kaupungin työlle, ja pidetään huoli myös siitä, että omissa taloyhtiöissämme ei viivytellä, tai tehdä puhdistöitä riittämättömästi. 


Kuva: AN. 17.4.2018

Kuvat ja teksti: Aimo Nyberg

Seuraa ilmanlaatua

https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu

tiistai 17. huhtikuuta 2018

Kevätkokouksemme 2018 kannanototSääntömääräisessä kevätkokouksessamme 16.4. 2018 käytiin läpi viime vuoden vuosikertomus ja talousasiat. Hallitus sai vastuuvapauden, ja yhdistyksemme toimintaa jatketaan entiseen malliin, uusiakin toimintamuotoja etsitään.

Tulevan kesän ja syksyn toiminnasta lähetetään jäsenkirje Vapun jälkeen.

Kokous antoi kaksi kannanottoa, jotka on toimitettu myös tiedotteina eteenpäin Vaasan kaupungille, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle: liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, ja medialle.

Kannanotto 1

Kantakaupungin asukasyhdistys on huolissaan kuulon vaurioista.

Liikenteen yleismelu on noussut Vaasan ydinkeskustassa hälyttävälle tasolle.

Varsinkin Vaasanpuistikolla autoliikenteen aiheuttamat desibelit ylittävät jopa Suomen kansallisen turvarajan eli 85 desibeliä.

Kuulonhuoltoliiton ja Vaasan seudun kuuloyhdistyksen mittausten tulokset kertovat vaarasta.

Vaasanpuistikon keskimääräinen melu oli 87 desibeliä. Pitkänkadun ja Vaasanpuistikon kulmassa liikenteen melu oli vilkkaimpaan aikaan 125 desibeliä. Kun paikalle lisäksi sattui hälytysajoneuvo, desibelit nousivat nopeasti kuuloyhdistyksen mittauksen mukaan jopa 170:ään.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry on huolissaan sekä keskustan asukkaiden että turistien turvallisuudesta etenkin kaupungin sydämessä, torin seudulla.

Jos liikenteen yleismelua ei saada kuriin, edessä on esimerkiksi kuulohäiriöiden lisääntyminen.

Yhdistyksen mukaan meluhaittojen lisäksi yhä kasvava raskas liikenne varsinkin Vaskiluotoon vaarantaa turvallisuutta ja aiheuttaa hengitystieongelmia ydinkeskustassa.

Kannanotossaan yhdistyksen kevätkokous edellyttää, että Vaasan kaupunki ottaa nopeasti esille suunnitelmat, joilla runsasta liikennettä ja samalla yleismelua rajoitetaan.

Asukasyhdistys kiinnitti huomiota raskaan ja vaarallisen liikenteeseen suureen määrään jo kaksi vuotta sitten kommentissaan Vaasan keskusta yleiskaavaan.

Koska esillä olleet liikennesuunnitelmat kaupungin keskustan ohittavista väylistä ovat aiheuttaneet arvostelua, asukasyhdistys odottaa tarkasteluun nopeasti myös uusia vaihtoehtoja.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry

Kevätkokouksessaan Vaasassa maanantai-iltana 16.4.2018


Kannanotto 2

Asukkaiden aktiivisuuden puolesta

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf esittää toiveen kaikille vaasalaisille: osallistutaan aktiivisesti kaupungin järjestämiin kuulemistilaisuuksiin, jotka ovat kaavoitukseen kuuluvia ja lainedellyttämiä toimintamuotoja, siis toimivan kuntademokratian oleellinen osa.

Omaan asuinympäristöönsä ja sen tulevaisuuteen tulee asianosallisten aina voida sanoa sanansa, ts. saada tulla kuulluksi.

Vaasassa on hyvin otettu käyttöön myös erilaiset nettikyselyt, ja viimeisimpänä uutuutena toteutettu Pop Up-tapahtuma, Vaasan ja Vaasan seudun ilmettä kartoittava ja uudistava tempaus viime viikolla Rewell Centerissä.

Tämä kaikki on eteenpäinmenoa, hyviä keinoja etsiä ja löytää parempaa tulevaisuutta meille kaikille!

Vaasassa 16.4. 2018

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n kevätkokous


Yhteystiedot: Aimo Nyberg, VKA ry:n pj 050 3308540 aimonyberg(at)gmail.comAntoisa asukasilta

Asukasyhdistyksemme eilinen (16.4.2018) kokonaisuus, asukasilta opastuksineen Vaasan Kaupungintalolla ja Maaherrantalossa, ja siellä illan päätteeksi pidetty sääntömääräinen kevätkokous, oli jälleen kerran miellyttävä asukkaiden tapaaminen.

Vaikka Marskinryyppy ei illan kulkuun kuulunutkaan, saatiin Vaasa Mustasaari oppaan Eva Reinikaisen mahtavista selostuksista omakohtainen tuntuma sadan vuoden takaisiin tapahtumiin Vaasassa.

Ja enemmänkin, sillä etenkin Kaupungintalolla Evan ansiokkaat yksityiskohtaiset faktatiedot saivat aikaan mukavaa omakohtaistakin muistelua osallistujien keskuudessa.

Oppaallemme suuret kiitokset, kuten myös kahvituksesta ja tarjoilun hoitaneelle Cafe Maestrolle.Kuvat: AN. 16.4.2018. Vaasan kaupungintalon juhlasali on uskomaton näyttö siitä, mihin vaasalaiset, noin 6000 asukasta pystyivät, kun uutta Vaasaa rakennettiin vanhan Vaasan palon jälkeen.Tämä Magnus Isaeuksen suunnittelema talo valmistui vuonna 1883.

Saimme kuulla myös Vaasan kaupungintalossa olevasta taiteesta, kattomaaluksista, veistoksista ym. tärkeitä asioita. Erityisen mielenkiintoista oli kuulla oppaamme kertovan Vaasan vaakunaan liittyvistä vaiheista.

Vaakunaan kuuluva Vapaudenristi olisi pidemmänkin esitelmän aihe, - kuinkakohan moni muistaa, että Vaasa ja Mikkeli ovat Helsingin lisäksi ainoat kaupungit, jotka saavat vaakunassaan pitää Vapaudenristiä.

Katso Vaasan kaupungin sivuilta lisää

https://www.vaasa.fi/vaakuna-ja-logo
Kuvat: AN, 16.4. 2018. Maaherrantalo on monille vieraampi paikka, eikä siellä kovinkaan moni ole käynyt. Rakennuksen historia liittyy todella moneen merkkihenkilöön, ja erilaisiin vaiheisiin.

Nykyään tila on kaupunginjohtajan käytössä erilaisissa tilaisuuksissa. Myös Pohjanmaanmuseon tiloja ja varastoja on talossa. Alimmassa kuvassa on rekonstruktio C.G. E. Mannerheimin huoneesta vuoden 1918 tammikuulta. Suomen hallitusvallan päämaja sijaitsi tällöin Vaasassa, aluksi siis tässä rakennuksessa, ja sittemmin vielä Vaasan kaupungintalolla.Maaherrantalon pääsisäänkäynnin vieressä seinällä on muistolaatta.

Kiitos kaikille eilen opastuskierroksilla mukana olleilla!

Aimo Nyberg

Kevätkokouksemme 2018 kannanotot, katso myös seuraava blogikirjoitus.

lauantai 14. huhtikuuta 2018

Tervetuloa opastuksiin ja kevätkokoukseen

Maanantaina 16.4. 2018 klo 18.15 pidettävää asukasyhdistyksemme sääntömääräistä KEVÄTKOKOUSTA edeltää opastukset:

klo 16.00 Vaasan Kaupungintalolla (opastus + tarjoilu)
klo 17.30 Maaherrantalossa (opastus + kokous)

Yhdistyksemme jäsenille opastuskierrokset ovat ilmaisia. Ellet ole jäsen, voit liittyä yhdistykseemme paikan päällä. Vuosimaksu 2018 on 10 €.

Opastukset vetää Vaasa-Mustasaari opasyhdistyksestä Eva Reinikainen. Saamme kuulla rakennusten vaiheista, ja tietenkin sadan vuoden takaisista tapahtumista, keväältä 1918.

Ennakkoilmoittautumista pyydettiin torstaihin 12.4. mennessä, mutta opastuksiin on edelleen mahdollista ilmoittautua mukaan ottamalla pikaisesti yhteyttä: aimonyberg(at)gmail.com tai 050 3308540.


Kuva: AN, 3.1.2017, Maaherrantalo kuvassa vasemmalla.

Asukasyhdistyksemme kevätkokous 2018 pidetän tässä arvokkaassa rakennuksessa, II krs. maanantaina 16.4. klo 18.15. Kokousta ennen on opastuskierros klo 17.30 alkaen.

Suosittelen ”valmistautumaan” opastuksiin kuuntelemalla nämä erittäin mielenkiintoiset sanomalehti Pohjalaisen toimittaja Anne Laurilan kokoamat podcast-sarjan jaksot:

Kuuntele POHJALAISEN podcast-sarjan toinen osa: Vaasan kaupungintalolta hallittiin koko Suomea keväällä 1918

HUOM! Kuuntelu edellyttää Pohjalaisen digitilausta

https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/kuuntele-podcast-sarjan-toinen-osa-vaasan-kaupungintalolta-hallittiin-koko-suomea-kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4-1918-1.2588416

Kuuntele myös POHJALAISEN podcast-sarjan kolmas osa: Komea Maaherrantalo rakennettiin alun perin ”opiskelijakämpäksi” 

https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/kuuntele-podcast-sarjan-kolmas-osa-komea-maaherrantalo-rakennettiin-alun-perin-opiskelijak%C3%A4mp%C3%A4ksi-1.2594568

HUOM! Kuuntelu edellyttää Pohjalaisen digitilausta

Lainaus

”Keväällä 1918 Maaherrantalossa oli valkoisten joukkojen päämaja, ja joukkojen ylipäällikkö C.G.E. Mannerheim myös asui siellä. Niin ikään Suomen hallitus eli senaatti piti siellä kokouksiaan, ennen kuin siirtyi Vaasan kaupungintalolle. Maaherrantalolta siis hallittiin juuri itsenäistynyttä Suomea.”

Lainaus päättyy

Tervetuloa VKA ry:n kevätkokoukseen, ja kokousta edeltäviin opastuksiin!

Aimo Nyberg
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n pj.


torstai 12. huhtikuuta 2018

Asukasyhdistysten neuvottelukunta koolla

Purolan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Peter Remahl johtaa Vaasan asukasyhdistysten neuvottelukuntaa jo monen vuoden kokemuksella. Hienosti vuosikokous sujui taas tälläkin kertaa, eli kiitokset sekä pj:lle että sihteerille, Isolahti - seura ry:n puheenjohtaja Britta Airennelle.

Kokous oli eilen, keskiviikkona 11.4. hallintotalolla. Paikalla oli edustajia lähes kaikista vaasalaisista asukasyhdistyksistä. Rekisteröityneet ja aktiivisesti toimivien yhdistysten ajantasaiset tiedot löytyvät kaupungin sivuilta

https://www.vaasa.fi/asukasyhdistykset

https://www.vaasa.fi/palvelut/asukasyhdistykset

Kokouksen alussa kaupungin kulttuurikeskuksen kulttuuripäällikkö Sanna Bondas kertoi suunnitelmissa olevasta Garden Fest tapahtumasta.
Ajankohta on 1.9. 2018, ja sitä kehitellään kulttuurikahvila Skafferiet Ritzin toimesta.
Tapahtumalle ollaan tekemässä omaa kotisivua, ja seuraava tilaisuus, jossa koko tapahtumaa taas ideoidaan, on 2.5.2018.

Jos Kulttuurikahvila Skafferiet Ritzin toiminta kiinnostaa, katso heidän nettisivua http://www.kulturskafferiet.com/

Kokouksen asioita

Kokouksessa käytiin lyhyesti myös keskustelua siitä, että Vaasassa on joillakin alueilla aluetoimikuntia, eli kaupunginhallituksen asettamia, alueen yhteistyötä eteenpäin vieviä, poliittiseen päätöksentekoon tiiviisti kuuluvia toimijoita. Kaikilla alueilla näitä ei kuitenkaan ole. Saattaisi olla paikallaan kehittää tätä kokonaisuutta, jossa riippumattomilla ja hyvinkin erilaisilla asukkaiden yhdistyksillä olisi mahdollisimman hyvä yhteistyö aluetoimikuntien kanssa.

Saimme kuulla vs. hallintojohtaja Anna-Maija Iitolan yhteenvedon tänä keväänä Vaasan kaupungin asukas- ja kyläyhdistyksille sekä aluetoimikunnille tehdystä kyselystä. Kysely oli hyvä, ja tulokset toivottavasti auttavat viemään eteenpäin asukkaiden omia toimintamahdollisuuksia. Toisin sanoen mahdollistamaan kaiken kaikkiaan kolmannen sektorin, erilaisten vapaaehtoisten toimijoiden mahdollisuuksia olla apuna soten ym. muutosten tuomien haasteiden ratkomisessa.

Kaupungin suunnitelmissa on ollut esillä kokeilla osallistuvaa budjetointia, joka tarkoittaa, että asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä tiettyä asiaa varten myönnetyn määrärahan käytöstä. Asia tulee esille kaupunginvaltuustossa syksyn talousarviokäsittelyssä, eli silloin näemme, onko Vaasassa tahtoa tällaiseen kokeilun aloittamiseen ja millaisilla määrärahoilla?

Pitkä keskustelu käytiin ajankohtaisesta asiasta, nimittäin Miten valmistaulua EU:n tietosuojadirektiivin DGPR:n voimaantuloon ( siirtymäaika päättyy 25.5.2018). Tilanne tuntuu hämmentävältä, vaikealtakin. Selkeitä ohjeita, toimintaohjetta ei tunnu oikein olevan. Tässä on kuitenkin kaikkien onnistuttava, ja näin uskomme myös yhdistyksissämme tapahtuvan.

Edellisvuosien tapaan asukasyhdistysten neuvottelukunta keskusteli ja sopi keskenään kaupungille jätettävästä avustusanomuksesta, ja sen jakamisesta. Anomuksia oli tullut tänäkin vuonna parisenkymmentä. Kaupunginhallituksen vuosittainen jaossa oleva potti on edelleen yhteensä 20 000 €. Paikalla olleilta nousi esiin toive korottaa tätä määrärahaa tulevina vuosina.
Vs. hallintojohtaja Anna-Maija Iitola vie anomuksen kaupunginhallituksen käsittelyyn ja päätettäväksi.

Päätimme myös järjestää kesällä yhteisen bussimatkan asuntomessuille Poriin. Ajankohta on näillä näkymin maanantaina 16.7. 2018. Koko päivän reissu siis, jonne voivat ilmoittautua mukaan halukkaat kaikista Vaasan asukasyhdistyksistä. Matkaan varattiin 500 €, jolla saamme osan bussimaksusta maksettua. Sisäänpääsylipuista, ruokailusta kukin asukasyhdistys sopinee minkä suuruinen hinta jää osallistujan maksettavaksi. Matkaan lähdetään taas yhdellä bussilla, eli kun ilmoittautumislinkki nettiin saadaan auki, on syytä olla nopea, paikat menevät varaamisjärjestyksessä (seuraa tätä blogia, tai voit kysellä myös allekirjoittaneelta).

Lisäinfoa: Peter Remahl, 050-5262802 Asukasyhdistyksien Neuvottelukunnan pj.
Aimo Nyberg, 050 3308540 aimonyberg(at)gmail.com VKA ry:n pj.


Kuva: AN. Arkistokuva. Tässä ollaan matkalla Petterin johdolla Kokkolan asuntomessuille kesällä 2011.

Perinnettä on pidetty yllä aina kun asuntomessut ovat olleet kohtuullisen lähellä. Tänä kesänä siis Poriin

Katso ja seuraa Asuntomessujen/Porin asuntomessujen virallista nettisivua

http://asuntomessut.fi/

Jutun koonti: Aimo Nyberg

Ps. Asukasyhdistysten toiminnasta, tavoitteista, kannanotoista jne. saa parhaiten selvyyden yhdistyksissä toimivilta, mukana olevilta, - eikä esim. ilmaisjakelulehdistä, Pohjalaisen Tekstaten-palstalla, ym. somessa kirjoittelevien vääristelevää ja pelottelua harrastavien kirjoittajien jutuista ja kommenteista.

Aimo

keskiviikko 11. huhtikuuta 2018

Kiinnostava mahdollisuus


Kuvalainaus Vaasan kaupungin sivuilta

Kannattaa käydä!

Positiivisilla ajatuksilla, innostavilla ideoilla eteenpäin!

Lainaus VAASAN KAUPUNGIN sivuilta

Seudun uutta ilmettä tehdään yhdessä asukkaiden kanssa – Pop up -tapahtuma 11.–13.4.

https://www.vaasa.fi/nyheter/seudun-uutta-ilmetta-tehdaan-yhdessa-asukkaiden-kanssa-pop-up-tapahtuma-11-134

Vaasa ja Vaasan seutu ovat uudistamassa ilmettään! Haluamme tehdä uutta ilmettä asukkaiden kanssa yhdessä. Tämä on mahdollista tällä viikolla Rewell Centerin aulan pop up –pisteessä, ke-pe 11.-13.4. klo 11–17 (pe klo 11–18). Sinun ääntäsi tarvitaan. Tule piipahtamaan pisteellä ja vaikuta, miltä me näytämme tulevaisuudessa! Tervetuloa!

Vasa och Vasaregionen håller på att förnya sitt utseende! Vi vill att den nya framtoningen byggs tillsammans med regionens invånare. Detta är möjligt i en pop up-punkt som finns i Rewell Center ons-fre 11–13.4 kl. 11–17 (fre kl. 11–18). Din åsikt är viktig för oss. Kom och påverka hur vi ser ut i framtiden! Välkommen!

Blogikirjoituksen koonti: AN

maanantai 9. huhtikuuta 2018

Olet tervetullut mukaan

Viikon päästä maanantaina 16.4. 2018 klo 18.15 pidettävää asukasyhdistyksemme sääntömääräistä KEVÄTKOKOUSTA edeltää opastukset:

klo 16.00 Vaasan Kaupungintalolla (opastus + tarjoilu)
klo 17.30 Maaherrantalossa (opastus + kokous)

Yhdistyksemme jäsenille opastuskierrokset ovat ilmaisia. Ellet ole jäsen, voit liittyä yhdistykseemme paikan päällä. Vuosimaksu 2018 on 10 €.
Opastukset vetää Vaasa-Mustasaari opasyhdistyksestä Eva Reinikainen. Saamme kuulla rakennusten vaiheista, ja tietenkin sadan vuoden takaisista tapahtumista, keväältä 1918.

Ennakkoilmoittautumista pyydetään, viim. torstaina 12.4.
aimonyberg(at)gmail.com tai 050 3308540

Kuva: AN, 4.12.2017, Vaasan Kaupungintalo


Tähän kohtaan voin suositella tätä erinomaista toimittaja Anne Laurilan Vaasan Kaupungintalon esittelyä.

Kuuntele POHJALAISEN podcast-sarjan toinen osa: Vaasan kaupungintalolta hallittiin koko Suomea keväällä 1918

HUOM! Kuuntelu edellyttää Pohjalaisen digitilausta

https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/kuuntele-podcast-sarjan-toinen-osa-vaasan-kaupungintalolta-hallittiin-koko-suomea-kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4-1918-1.2588416

Lainaus

”Keväällä 1918, kun Suomessa käytiin sisällissotaa, Suomen hallitus eli senaatti piti Vaasan kaupungintalolla kokouksiaan. Täällä siis tehtiin päätöksiä, jotka koskivat koko Suomea, täältä hallittiin itsenäisyytensä alkutaipaleella ollutta maata. Senaatti kokoontui huoneessa, jota nykyään kutsutaan Peilisaliksi.”

Lainaus päättyy

Lue myös

Vaasan Kaupungintalon julkisivussa olevat Valtionhoitajien korkokuvat (Svinhufvud ja Mannerheim) on esitelty tässä blogissa

http://vaasaennenjanyt.blogspot.fi/2017/12/valtionhoitajien-korkokuva.html


Tervetuloa VKA ry:n kevätkokoukseen, ja kokousta edeltäviin opastuksiin!
Aimo Nyberg, pj.tiistai 3. huhtikuuta 2018

Jäsenille kutsu kevätkokoukseen

Asukasyhdistyksemme jäsenkirje 1/2018 lähti ennen pääsiäistä, ja se saapunee postiluukusta huomenna keskiviikkona.

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään arvokkaassa paikassa, eli entisessä Maaherrantalossa ma 16.4.2018 klo 18.15. alkaen.

Olemme varanneet ko. päivään opastukset Kaupungintalolle klo 16.00 ja Maaherrantaloon 17.30. Saamme kuulla näistä rakennuksista, ja erityisesti niiden sadan vuoden takaisesta historiasta.
Päivän tilaisuuksiin on ilmoittauduttava etukäteen 10.4. mennessä.
Klikkaa kuvaa, niin saat sen suuremmaksi!

Terveisin Aimo Nyberg

maanantai 2. huhtikuuta 2018

Aina ei voi onnistua.

Rojekti X=:n kuukausiraportti: HUHTIKUU

Edes patsaan kuvaaminen, siis liikkumattoman, paikallaan pysyvän kohteen valokuvaaminen ei joka tilanteessa ole mahdollista. Ainakaan toivotulla tavalla. Etenkin valojen ja varjojen suuntia kannattaa katsoa tarkkaan.

Kotona vasta huomasin, että olin ollut väärään aikaan paikalla. Huolimattomuudelleni näytettiin pitkää nenää!


Kuva: AN. 31.3. 2018. Stundars, Gunnar Rosenholmin muistomerkki. Stundarsin ulkoilmamuseo, Stundarsintie 5, Sulva, Muistomerkin tekijä: Tea Helenelund.


Kuva: AN, 31.3. 2018. Tyttö ja sammakko, Stundarsin ulkoilmamuseo, Stundarsintie 5, Sulva, Veistoksen tekijä: Tea Helenelund.

Näistä molemmista, ja alla olevan luettelon kohteista tarvitaan siis vielä kuvia ja perustietoja, jotta saamme Rojeti X= hankkeen maaliin! (Tarkkaan ottaen nämä kaksi kohdetta eivät kuulu Vaasan julkisten patsaiden ja muistomerkkien luetteloon, koska ovat Mustasaaren puolella)

Vähäkyröön, joka on liittynyt Vaasaan muutamia vuosia sitten, yritetään saada järjestymään kuvausretki toukokuun viimeiselle viikonlopulle, joka lauantaiksi tai sunnuntaiksi, eli siis 26. tai 27. 5. Varalle on ajateltu viikonloppua 9.-10.6. Katsotaan, kuinka järjestelyt saadaan onnistumaan.

Olisi hienoa, jos saamme paikallisilta oppailta ja kotiseutuihmisiltä kaikkea mahdollista apua, eli reittien suunnitteluun ohjeita, kuvauksiinkin vinkkejä, ja tietenkin sitä faktaa, tarpeellisia taustatietoja!

Vähäkyrö kuvasafari tehdään henkilöautoilla, mukaan toivotaan asiasta kiinnostuneita kuvaajia ja kirjoittajia, ja autokuskeja. Ollaan yhteydessä.


ROJEKTI X = :ssa on esitelty jo yhteensä 111 kohdetta. 

Blogikirjoitukset on julkaistu tässä blogissa
http://vaasaennenjanyt.blogspot.fi/ (Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n blogi).

Tätä blogia täydentää fb-sivusto
https://www.facebook.com/rojektixon/ , joka on tarkoitettu aiheeseen liittyvään keskusteluun ja mahdollisen lisämateriaalin jakamiseen ko. kohteista.

Jos tämä kokonaisuus, vielä keskeneräinen lista kiinnostaa, niin suorat linkit voit saada allekirjoittaneelta, esim. opetuskäyttöä tai henk.koht, patsasbongausta varten.

KOHTEITA, JOTKA OVAT EDELLEEN ESITTELEMÄTTÄ, koska tärkeitä tietoja, kuvia vielä puuttuu

X= Antiikkipatsas jäljennökset, Setterbergin puisto Koulukadun ja Rantakadun välissä, 1929-1936
1. Borghesialainen miekkailija, leikkikentän reunassa Koulukadun puolella
2. Apollo, suihkulähteen lähellä
3. Venus, suihkulähteen lähellä
4. Lepäävä Merkurius, puiston reunassa Rantakadun puolella
5. Poika ja hanhi, puiston reunassa Rantakadun puolella
Antiikkipatsasjäljennösten vieressä puutarhauurnat, 2 kpl
Suunnitteilla esittelykirjoitus kesäkuussa 2018.

X= Eteläinen tullitupa, rakennettiin 1820 arkkitehti C.J. Engel, Vanha Vaasa, seinässä laatta.

X= Hovioikeuden muistolaatta, arkkitehti C.F. Adelcrantz, 1786, Mustasaaren kirkko

X= Illuusio – maisemapylväs, Jorma Valkama ja Ari Jääskö. Palosaaren sillan kupeessa, syksy 2007

X= Jarl Hemmerin muistolaatta. Tea Helenelund, Stundars Hemmer-talon eteinen 30.10.1953

X= Mennyt aika, Edvin Hevonkoski. Teos poistettu Kasarmin alueelta, minne?

X= Meri ja veden muisti, Pekka Jylhä, Suvilahti Patterinniemi

X= Mustasaaren koulun sankarivainajat, Koulun vanhan päärakennuksen edessä, 1925

X= Peikko ja Impi, Elias Ilkka, kiveen hakannut Aleksanteri Harjunpää, 1917 Meriniemi, lahjoitus Vaasan kaupungille 1959, Tiklaspuisto

X= Vaasan 400-v muistolaatta ja Kasvun ja Tiedon puu, Academillin edustalla rannalla, (2.10. 2006?)

X = Wasa fruntimmersskola/ Wasa Svenska Flicskola/Wasa Flicklyseum -muistolaatta, 2004

X = Viljo Revell -muistolaatta Rewell Centerin pylväässä Ylätorilla

X= Venäläisten sotavankien hauta-alue, Ortodoksinen hautausmaa, Kappelinmäki

X= VÄHÄKYRÖ, kaikki patsaat ja muistomerkit puuttuvat!
Suunnitteilla esittelykirjoitus kesäkuussa 2018.


LISÄKSI JOITAKIN TEOKSIA on tilapäisesti pois alkuperäiseltä paikaltaan rakennustöiden takia.

X= Nuoruuden lähde, Tea Helenelund-Suominen, Vaasan keskussairaalan etupiha (keväällä 2018 takaisin)

X= Auringonpalvoja, Tea Helenelund-Suominen, Vaasan keskussairaalan edessä, (keväällä 2018 takaisin) Keskussairaalan pihalla on ollut kaksi Tea Helenelund-Suomisen teosta. Patsaat on nyt pihatöiden takia peitetty/siirretty. Nyt parhaillaan valmistellaan pihaa. Keväällä vaasalaiset voivat taas nauttia näistä taideteoksista. (Sairaalan pääaulassa on myös yksi kipsiteos, lahja Helenelundilta, Sen nimi on ”Tyttö ja Siipirikkolintu – Flicka med vingbruten fågel.” eli kopio Inkerinpuiston pronssityöstä)

X=? Jos tiedät vielä muita patsaita ym. muistomerkkejä, niin kerro niistä!

JOS VOIT AUTTAA, eli tiedät vielä jonkun muun luettelosta puuttuvan teoksen, tai tiedät yllä olevista teoksista edes vähän lisää, tarkempia tietoja, tai sinulla on mielenkiintoisia valokuvia Vaasan muistomerkeistä, olen todella kiitollinen yhteydenotostasi.

Aimo Nyberg

aimonyberg(at)gmail.com

050 3308540

sunnuntai 1. huhtikuuta 2018

Susipari Vaskiluotoon


Vaskiluodon metsään tehty liikuntapuisto Zippy Tappi Parkki on saanut laajennusluvan kaupungin rakennusvalvonnalta.

Köysiratoja tehdään lisää, ja uudeksi vetonaulaksi tehdään susiaitaus, jonka yli asiakakat saavat liidellä köysien varassa. Ikärajaksi ollaan suunnittelemassa 18 v.

- Tällaista ei ole vielä missään päin maailmaa, kertoi eilisessä infotilaisuudessa Ähtärin eläinpuiston hoitaja Matti Harakka.

Vaasan kaupungin ja Ähtärin eläinpuiston sopimuksen mukaan Vaasa mainostaa vahvasti pandoja, ja järjestää myös bussikuljetuksia Ähtärin eläinpuistoon. Vastavuoroisesti sieltä tuodaan tänne, Vaskiluodon metsään aidattavalle alueelle, kaksi sutta. Vanha susipari.

Ähtäriläisten mukaan nämä sudet ovat jo tottuneet olemaan aidattuina, ja pariskunta on hyvin sopeutunut ihmisten läsnäoloon. Tosin kokemuksia ei ole siitä, miten sudet suhtautuvat niiden yli ”lentäviin” ruokalähetyksiin.

Ravinnon suhteen Ähtäristä tuotavat sudet ovat vähään tyytyväisiä, muutama jänis tai vaikkapa koira viikossa riittää, sanoo eläintenhoitaja Matti Varis.

Vastustetaan 

Asukasyhdistyksemme on antanut kannanoton kaupunginhallitukselle: vastustamme!

Vaskiluodon metsän tulee jatkossakin säilyä kaupunkilaisten monipuolisena virkistysalueena. Marjojen poiminta, luonnossa virkistyminen, vapaa kulkeminen alueella jokamiehen oikeuksineen on ehdottomasti turvattava.

Kaupungin hallituksen on peruttava rakennusvalvonnan myöntämä köysirata-alueen laajennus.

Asia vaatii nyt nopeita toimia. Olemme asukasyhdistyksemme nimissä, ja yhdessä Vaasan ympäristöseuran kanssa, kutsuneet vaasalaisia ja paikallista lehdistöä jatkotoimia suunnittelevaan kokoukseen Hotelli Tropiikkiin klo 17.

Tilaisuuteen toivotaan myös kaupunkimme päättäjiä. Iloksemme saimme pikailmoittautumisen jo vaasalaiselta kansanedustajalta. RKP:n kansaedustaja Joakim Strand ehtii paikalle muiden kiireiden välissä. Joakim on profiloitunut vahvasti tässäkin asiassa, hänen mielestään ainut oikea susi on täytetty susi.

Tervetuloa – välkommen, nähdään klo 17, tänään 1.4. 2018, Tropiikin C.G.Wolf-kabinetissa.

Aimo

Ps. 

Suomen ensimmäiset PANDAT, Lumi ja Pyry ovat tänään sunnuntaina MTV-3 kanavalla klo 16.00.
Dokumentti on toimittaja Petri Sarasteen tekemä, ja se kertoo pandojen matkasta Suomeen, Ähtäriin, ja millaisen vastaanoton ne ovat täällä saaneet.LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...