sunnuntai 8. joulukuuta 2013

Mielipiteitä Vaasa Citystä
Kuva: AN. Kuva pienoismallista, Setterbergin aikainen Vaasa näytti tältä.

Alla oleva mielipide on toimitettu kaupunkisuunnitteluun. Vaasan kaupunki on käynnistänyt keskustan osayleiskaavan laatimisen, jolla korvataan nykyinen v. 1995 laadittu osayleiskaava. Asia ei etene ihan hetkessä, eli aikaa ja mahdollisuuksia mielipiteiden esittämiseen tullaan varmasti kaupunkilaisille ja eri tahojen edustajille tarjoamaan jatkossakin.

Katso lisää Kaavoituksella parempaa ympäristöä

Vaasan kaupunki
Kaavoitus PL 2
65101 Vaasa

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan tavoitteista (Keskustan osayleiskaava) 
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry 

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

Yleiskaava 2030 ei ole vielä lainvoimainen. Kun se jossain vaiheessa vahvistetaan, nykyinen monilta osin yksityiskohtaisemmin määräävä ja ohjeistava vuoden 1995 keskustan osayleiskaava tarvitsee myös jatkokseen uuden, edellisen kaltaisen keskustan osayleiskaavan. Alueen kehittämistä, ennen kaikkea rakentamista ohjaamaan, tarvitaan selkeitä ja riittävän tarkkoja määräyksiä.

Esitetyt suunnittelun päätavoitteet, keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen, keskustan laajentaminen ja tiivistäminen sekä asukasmäärän nostaminen, keskustan viihtyvyyden ja omaleimaisuuden säilyttäminen, kaupunkikuvan vaaliminen sekä pysäköinnin, liikenteen ja kevyen liikenteen järjestäminen, ovat oikeita, kannatettavia suuntaviivoja. Nämä ovat asioita, joihin tarvitaan pohjaksi kaikkien kaupunkilaisten, niin päättäjien ja suunnittelijoiden kuin myös asukkaiden ja liike-elämän toimijoiden näkemyksiä. Selkeästi sovittavat määräykset luovat toimintaympäristön tuleville vuosikymmenille.

Näistä tavoitteista asukasyhdistyksessämme eniten esillä on ollut huoli mielestämme liialliset vaatimukset nostaa rakentamisen tehokkuusluvut ”pilviin”, sekä pysäköintiin, etenkin asukaspysäköintiin liittyvien ongelmien vähättely. Tärkeänä pidämme joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen onnistunutta hoitamista. Se on ehdoton edellytys yllä olevien tavoitteiden saavuttamiselle.

Tavoite, että osayleiskaavan yhteydessä selvitetään myös täydennysrakentamisen ja korkean rakentamisen mahdollisuudet ja edellytykset keskusta-alueella, tulee olemaan haastavaa.

Kaupunkikuvan ajallisen kerroksellisuuden huomioiminen on herkkä taitolaji, jossa parhaat tulokset saadaan maltilla ja riittävän laajapohjaisella yhteistyöllä. Alueen asukkaiden kuuleminen on oleellinen osa tätä kehitystä.

Kaupunkien, myös Vaasan, keskusta-alueiden tiivistyminen on aikaa myöten tosiasia. Mm. ekologisista syistä ja asukkaiden ikärakenteen kannalta tätä kehitystä ei ole syytä myöskään vastustaa. Edellyttäen, että muutos on hallittua, eikä se tapahdu yksipuolisesti esim. rakennusfirmojen toiveiden mukaisesti.

Tämä kehitys on mahdollista toteuttaa ilman kohtuuttomia ylilyöntejä, ja tavalla, jossa arvostus ja kunnioitus perinteitä kohtaan pidetään mielessä, ja ehdottomasti aina lainvoimaisia kaavoja noudattaen.

Aikataulu keskustan osayleiskaavan eteenpäin viemiselle on oikeanlainen. Vuoden 2014 aikana selvinnee myös Vaasan yleiskaavan 2030 lopullinen sisältö tehtyjen valitusten osalta. Kaupunkisuunnittelun ja päättäjien on toivottavasti mahdollista edetä maltilla mutta päättäväisillä toimilla, vaadittavien vaikutusten arviontien kautta, kohti laadukasta ja kaunista Vaasa Cityä.

Asukasyhdistyksemme hallitus ottaa kantaa asiaan kokouksessa 9.1.2014. Pyydän ystävällisesti saada toimittaa mahdollisia lisähuomioita vielä tammikuussa.

Vaasassa 8.12.2013
Aimo Nyberg
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n pj.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...