sunnuntai 23. huhtikuuta 2023

Linnuilla, liito-oravilla ym. pesintärauha

 

Meitä luonnossa mielellään liikkuvia on tärkeää näin keväisin muistuttaa eläinten PESINTÄRAUHASTA. Kävelijöitä, juoksijoita, maastopyöräilijöitä jne. ja erityisesti koirien ulkoiluttajia, että pitävät koiransa kiinni kytkettyinä. Tärkeänä isona ryhmänä kannattaa muistuttaa pesintärauhoituksista kaikkia luontokuvaajia, lintubongareita, erilaisiin tietojärjestelmiin (tiira.fi, laji.fi) havaintoja merkitseviä luontoaktiiveja.

Lakeja, jotka ovat meidän ihmisten tekemiä, on noudatettava – tätä ei saa unohtaa luonnonhelmassakaan.

Jokamiehen oikeudet ja pesintärauha ovat aivan perustavanlaatuisia asioita, joihin kuuluvat aina sekä oikeudet että velvollisuudet.

Maan- ja metsän omistajilla on vieläkin laajemmat lakeihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ja siis vastuut ihmisen ja luonnon välistä suhteista nyt ja jatkossa. Suomessa on aivan tavallisilla ihmisillä poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet liikkua luonnossa. Tätä kannattaa arvostaa ja myös kunnioittaa, ja toimia siis niin, että suomalainen lähiluonto kaupungeissa ja laajemmillakin alueilla koko ekosysteemi voi jatkossa niin hyvin kuin on mahdollista.

 

LUONTOHAVAINTOJEN tekeminen ja merkitseminen erilaisiin tietojärjestelmiin on todella tärkeää.

Mm. lintuharrastajien tiira.fi sivustolle tekemät merkinnät ovat valtaisa kokonaisuus, josta on hyvin monenlaista hyötyä luonnossa tapahtuvien muutosten seurannassa.

Laji.fi -sivustolla on tärkeä rooli luonnontilan seurannassa, ja enenevässä määrin myös tulevaisuuden suunnittelussa (kaavoitus, rakentaminen jne.)

Molemmat yllä mainitut sivustot edellyttävät rekisteröitymistä ja kirjautumista, aina kun sivuja käyttää.

Sivustot ovat tutustumisen arvoisia, suosittelen

https://www.tiira.fi/  (sivuston uudistus etenee jollain aikataululla)

https://laji.fi/ 

 

Kuva: AN 22.4. 2023 Mustikkamaa, Melaniemi VAASA


 

LIITO-ORAVAN JÄLJILLÄ

Parhaillaan on paras aika liito-oravahavainnoille. Liito-orava on luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja EU:n alueella tiukasti suojeltu laji. Suomessa laji on luokiteltu vaarantuneeksi (Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2019). Tärkeää on huolehtia siitä, että liito-oraville tulevaisuudessakin löytyy sopivia elinpiirejä, eli varttuneita sekametsiä.

 


 

 

 

 

 

 


Kuvat: AN 22.4.2023. Kuvattu Mustikkamaan kuntoradan/hiihtoladun varrelta.

Mustikkamaalla metsä on riittävän suuri ja laadultaan sopivaa sekametsää liito-oravien levähdys ja pesintäalueeksi.

 

Liito-oravien kuvaamiseen kevät ei ole hyvä ajankohta. Edes kaukaa pitkällä zoomiobjektiivilla. Valoisaan päiväaikaan liito-oravat ovat koloissaan. Niiden olemassaolon alueella voi kyllä havaita – pienistä pitkulaisista keltaisista pipanoista.

Elokuun pimenevien iltojen aikoihin kuviakin liitelevistä liito-oravista ovat taitavat luontokuvaajat onnistuneet saamaan.

Itselläni ei ole kuvia liito-oravasta, vaikka olen niitä nähnyt mm. VKS:n takana rantametsikössä, korkeiden kuusien luona.

Tämän blogikirjoituksen loppuun lainaan kuvan (rajattu) kirjasta

HUUTO KAUPUNKILUONNON PUOLESTA (toim. Jaana Kanninen & Sanni Seppo, Vastapaino 2022).

Kirjan valokuvat ovat todella hyviä ja puhuttelevia, ja asiasisältö poikkeuksellisen painavaa, teos on vahva huuto kaupunkiluonnon säilyttämisen puolesta! Suosittelen!

 


Liito-oravakuvan on valokuvannut Tiina Tikka.

 

Kuvat ja teksti: Aimo Nyberg

Kaupunki- ja luontokuvaaja
Kuvisope, eläkkeellä

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Päivitetään yhdessä Rojektin sivuja!

    Rojektissa on kohteita jo melkoinen määrä. Aika ajoin pienempiä ja isompiakin päivityksiä kohde-esittelyihin on tehty ja saadaan varmast...