tiistai 15. syyskuuta 2020

Mistä vaihtoehtoinen paikka Marianpuiston kerrostalolle?

 

Kyllä – on syytä vielä harkita vaihtoehtoista paikkaa siilojen tilalle kaavoitetulle kerrostalolle! 

Erinomainen ajatus olisi kilpailuttaa viljasiilojen purkaminen siten, että urakan ottava rakennusfirma saisi rakennusoikeutta muualta kuin siilojen nykyiseltä paikalta ja alkuperäisen Marianpuiston alueelle kaavoitetulta pienehköltä tontilta. Näin rakennusfirmalle voisi mahdollisesti tulla tilaisuus useammankin kuin yhden kerrostalon rakentamiseen? Yksittäisen asunnon hintakin laskisi oleellisesti: siilojen purkamisen hintalappua ei kukaan tiedä, joka tapauksessa se on niin paljon, että olisi mielekästä jakaa lasku mahdollisimman monen uuden asunnon ostajan kesken. Tulevat asukkaathan tämän lopuilta maksavat, sillä Vaasan kaupunki ja kilpailutuksen voittava rakennusfirma eivät luonnollisestikaan suostu maksumiehiksi.

On hölmöläisten hommaa, jos itsepintaisesti pidetään kiinni juuri tälle ranta-alueelle rakentamisesta, kun vaihtoehtoja aivan varmasti löytyy.

Ratkaisu mahdollistaisi Marianpuiston ennallistamisen, ja arvokkaan kulttuuriympäristön säilymisen aikakautensa loistokkaana esimerkkinä.

 

Kuntalaisaloite jätetty tänään Vaasan kaupungille

Puisto, ei kerrostaloa viljasiilojen paikalle Park, inte höghus på sädessilornas plats

Vaasa • Kuntalaisaloite

Julkaistu 
26.3.2020 

Lähetetty kuntaan 
14.9.2020  

Vaasan kaupunginjohtaja Häyrylle

Me allekirjoittaneet keräsimme 26/3 ja 14/9 2020 välisenä aikana allekirjoituksia kuntalaisaloitteelle viljasiilojen tontin palauttamiseksi kaduksi ja puistoksi. 

Aloitteen allekirjoitti runsaat 400 kuntalaista, nettiosoitteella www.kuntalaisaloite.fi (lähetetty kaupungin kirjaamoon Oikeusministeriön nettipalvelun kautta) ja liitteessä oleville paperilistoille.

Toivomme ja uskomme aloitteen huomioimista kaupungin päättäessä viljasiilojen alueesta.  

Vaasassa 15/9 2020

Vastuuhenkilöt:
Birgitta Lång, Marita Koskinen, Pirjo Rautio, Aimo Nyberg, Anders Boucht (Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys ry:n hallituksen jäseniä)

 

Aloitteen sisältö

PUISTO, EI KERROSTALOA VILJASIILOJEN PAIKALLE

Vaasan Höyrymyllyn betonisten viljasiilojen suojelu on hiljattain kumottu Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Voimassa olevan asemakaavan mukaan siilot voidaan näin ollen purkaa ja korvata isolla kerrostalolla käytettävissä olevalle pienelle tontille aivan rautatien vierelle. Rakennusyhtiön, jolle rakennuslupa myönnetään, pitää suunnitelmien mukaan kustantaa siilojen purkaminen. Sen arvioidaan maksavan noin miljoona euroa. Purkukulut siirtyvät luonnollisesti asuntojen hintaan.

Vaasan Höyrymylly rakensi kyseiset viljasiilot 50-luvun lopulla kaupungin asukkaiden vastalauseista huolimatta. Siilot kohoavat rannalla, Museokadun jatkeella, peittäen yläpuolella sijaitsevat arvokkaat rakennukset, etenkin maaherrantalon.
Siilot ovat olleet käyttämättöminä 90-luvulta lähtien, jolloin Höyrymylly lopetti toiminnan Vaasassa. Suunnitelmaa, jolla ne olisi muutettu esimerkiksi opiskelija-asunnoiksi ei toteutettu.

Me allekirjoittaneet vaasalaiset vastustamme uutta, näköalaa peittävää rakennusta tälle kauniille ja arvokkaalle paikalle. Haluamme, että kaupunki purkaa siilot ja palauttaa alueen kaduksi ja puistoksi.
Menestyvällä Vaasalla on varaa korostaa ainutlaatuista ranta-aluettaan kaikkien yhteisenä tilana, kaupunkilaisten ja vierailijoidenkin ilona.


PARK, INTE HÖGHUS PÅ SÄDESSILORNAS PLATS

Skydddet av Vasa Ångkvarns sädessilor i betong hävdes nyligen i Högsta förvaltningsdomstolen. Silorna kan därför rivas och enligt gällande stadsplan ersättas med ett stort höghus på den befintliga lilla tomten alldeles invid järnvägen. Den byggnadsfirma, som av staden beviljas byggnadsrätt skall enligt planerna bekosta rivningen av silorna. Rivningskostnaderna beräknas till c 1 miljon € och kommer naturligvis att överföras på bostädernas pris.

Vasa Ångkvarn byggde dessa sädessilor i slutet av 50-talet trots stadsbornas protester. Silorna står på gatan vid Museigatans slut mot stranden och skymmer ovanliggande värdefulla byggnader, isynnerhet landshövdingsresidenset. De har stått oanvända sedan 90-talet efter att Ångkvarnen flyttades från Vasa. Planer att omvandla dem till t.ex. studentbostäder har inte förverkligats.

Vi undertecknade vasabor motsätter oss en ny skymmande byggnad på denna vackra och ärevördiga plats. Vi vill att staden svarar för rivningen av silorna och återställer området som gata och park.
Ett framgångsrikt Vasa har råd att hålla detta unika strandområde öppet för allmänheten till alla stadsbors och besökares glädje.

Ansvarspersoner:
Birgitta Lång, Marita Koskinen, Pirjo Rautio, Aimo Nyberg, Anders Boucht (medlemmar i Invånarföreningen i centrala Vasa rf:s styrelse)

 

Tähän loppuun laitan jutun kuvituskuvaksi kuvamanipulaation, jossa pohjakuvana on ilmakuva alueelta vuodelta 1936. Siiloja ei silloin vielä ollut.

 

Kuvan päälle on piirretty punainen laatikkokerrostalo, se on kuvitteellinen, eikä ole siis minkään oikean suunnitelman mukainen. Sellaisia kun ei ole vielä käytettävissä. 

Vaasan kaupungilla olisi todennäköisesti paremmat mahdollisuudet ”tehdä siiloilla voittoa” ajattelemalla asiaa vielä kerran. Merellistä rantarakentamista ei tarvitse sitoa vain tähän paikkaan, eli toistaa taas samaa virhettä, joka tehtiin aikoinaan jo siilojen rakentamisesta päätettäessä.

Toivotaan, että keskusteluja Vaasan päättäjien kesken tässä esitetystä aiheesta halutaan edelleen jatkaa.

 

Tekstin koonti ja kuva: Aimo Nyberg

 

 

 


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...