torstai 4. helmikuuta 2016

Evangeliska folkhögskolan, VKA ry:n lausuntoVaasa, 2.2.2016

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n lausunto

Koskee: Asemakaavamuutosluonnos ja korjattu osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ Evangeliska folkhögskolan (Rantakatu 21- 22)

Vaasan kaupunki/ kaavoitus,
PL 2, 65101 VAASA
Anne Majaneva, kaavoitusarkkitehti

Viitaten aiemmin 25.11.2015 esittämäämme mielipiteeseen toteaa yhdistys ao. asemakaavan luonnosvaiheessa seuraavaa:

Yhdistys esitti tuolloin mm. että uudisrakennusten korkeutta määriteltäessä varsinkin Rantakadun osuudella korkeus sovitettaisiin olemassa olevaan katu- ja kaupunkikuvaan. Kaavaluonnos mahdollistaa tämän.

Kulmarakennuksen suojelumerkintä ja määräys ovat kaavaluonnoksessa mukana. Kaavaluonnoksessa on myös kiitettävä erityismääräys jonka mukaan Rantakadun asuinrakennuksen julkisivun tulee jäsentelyn, materiaalien pintakäsittelyn ja värityksen suhteen olla kaupunkikuvallisesti ympäristökokonaisuuden huomioivaa.

Asemakaavamuutoksen asiakirjoissa oli alkuvaiheessa kuitenkin jo alustava luonnos uuden asuinrakennuksen ulkoarkkitehtuurista. Ehdotus herätti yhdistyksemme kokouksessa keskustelua. Tosin on kysymys julkisivuluonnoksesta eikä tarkkaa kuvaa lopputuloksesta siis voida tässä vaiheessa muodostaa. On silti oikein hyvä osallistumisen ja keskustelun kannalta, että piirroksia on mukana asian havainnollistamiseksi. Julkisivujen ei tarvitse olla kopioita vanhemman ajan rakennuksista. Kuitenkin uudisrakennus Rantakadun puolella voisi luonteeltaan olla hienovaraisempi ja enemmän asuinrakennukseksi leimautuva kuin piirustusluonnoksessa, vaikka onkin ymmärrettävää, että tässä kohtaa meren ja puiston puolelle näköalaa halutaan avata. Julkisivumateriaalin käytössä on tarpeen ottaa kaavan julkisivua koskeva erityismääräys huomioon, ehkä hieman vähemmän lasia/kiiltäviä pintoja olisi eduksi.

Rakennuslupahakemus ja kaavan mukaisuus käsitellään aikanaan kaupungin ao. lautakunnassa, jonka edelleen toivomme päätöstä tehdessään paneutuvan hakemukseen huolella, arvokkaaksi todetun miljöön vuoksi.

Jos Rantakadun asuinrakennuksen luonnospiirroksessa esitetty korkeusasema ja kerrosluku on sama kuin kaavassa tarkoitettu, ei rakennus korkeuden osalta yhdistyksen käsityksen mukaan epäsuhtaisesti nouse esiin.

Asemakaavaluonnoksessa on myös määräys siitä, että AK- tontilla on oltava vähintään 10m² järjestettyä pihatilaa asuntoa kohti. Naapuritontin kaava (YL/ päiväkoti, II- kerroksinen rakentaminen sallittu) ja ilmansuunta huomioon ottaen voidaan olettaa, että asianmukainen kohtuullisen valoisa pihatila järjestyy.

Yhdistyksen käsityksen mukaan kaavaluonnos on huolellisesti laadittu ja mahdollistaa yhdistyksen aiemmin mielipiteessä esittämät näkökohdat.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen puolesta Aimo Nyberg, puheenjohtaja, Anttu Kankaanpää, sihteeri

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry- Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Päivitetään yhdessä Rojektin sivuja!

    Rojektissa on kohteita jo melkoinen määrä. Aika ajoin pienempiä ja isompiakin päivityksiä kohde-esittelyihin on tehty ja saadaan varmast...