torstai 31. lokakuuta 2019

Mustasaaressa nähdään pelkästään pellot

Pohjalaisessa (29.10.2019) oli tärkeä, asiaa selventävä uutinen.

Lainaus

”Vaasan ja Mustasaaren satamatiehanke polkee paikoillaan. 

Vielä vuonna 2017 Satamatieksi oli tarjolla viisi erilaista vaihtoehtoa. Viime vuonna vaihtoehtojen määrä oli pudonnut kolmeen. Jäljellä ovat Kaupunginselän ylittävä silta, Fladan ja Vikby. 

Viime aikoina Satamatie ei ole edennyt. Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on tehnyt tiehankkeelle ympäristövaikutusten arvioinnin, ja sen yhteydessä alustavaa yleissuunnittelua. 

Tämän jälkeen Satamatien suunnitteluprosessi ely-keskuksessa keskeytettiin. 

– Sellainen poikkeuksellinen päätös tehtiin siinä vaiheessa, että lopetettiin suunnittelu, kun todettiin, ettei näistä vaihtoehdoista oikein mikään ollut sellainen, jota kannattaisi viedä eteenpäin. Ja sitten tosiaan vielä tämä epäselvyys siitä, mikä olisi näitä molempia kuntia tyydyttävä ratkaisu, sanoo hankevastaavana toiminut investointipäällikkö Ari Perttu Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta.”

Lainaus päättyy


Tämä on siis tilanteen kuva nyt, vuoden 2019 syksyllä.

Hanke on ollut aktiivisesti vireillä jo yli 10 vuotta.

Mitkä ovat seuraukset Vaasan seudulle, jos hanke on jumissa pitkään?


Pohjalaisen uutisen osana oli erinomainen karttakuva. Katso lehdestä tai netistä (edellyttää tilausta)

https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/satamatie-jumitti-vaasan-ja-mustasaaren-paattamattomyyteen-ely-keskus-keskeyttanyt-suunnittelun-liikennetaloudellisesti-kannattamaton-1.3134127

Kyseistä karttaa katsomalla nähdään tosiasiat

- Vaskiluoto on saari

- Kaupungista päin Vaskiluotoon on vain yksi silta, v. 2013 kunnostettu, raskaitakin kuljetuksia kestävä, korkeatasoinen, useampi kaistainen pengertie ja siltayhteys

- Vaskiluodon toinen yhteys mantereelle on Sundomin kautta. Siltayhteys Myrgrundiin suuntaan on vuosikymmenten takaa, eikä silta ole luokitukseltaan samaa tasoa kuin silta kaupunkiin päin.


Vaskiluodosta pääsee nykyäänkin Vaasan ulkopuolisille pohjoiseen ja etelään vieville valtateille ajamatta Vaasan keskustan läpi, mutta silloin on ajettava Sundomin keskustan kautta. Tie on mutkainen, kapeahko ja asutuksen keskellä, ts. lisääntyviä rekka- ym. raskaita teollisuuskuljetusta ei näille tieosuuksille ymmärrettävästi toivota lisää.

Vaasan satamatie, jota voisi kutsua myös yksinkertaisesti ohitustieksi, on välttämätön.

Kokonaisuuteen tulee kuulua Vaasan satamatieratkaisu, ja sitä täydentävä tieyhteys eli valtatie 8:n jatke Vikby – Martoinen (piirretty vihreällä Pohjalaisessa olevaan karttaan).

Kun karttaan katsoo ilman ennakkoasenteita, ymmärtää jokainen alueen kokonaisetua ajatteleva, että jotain pitää tehdä, ja pian! Nykytilanteessa ole mitään järkeä. Vaskiluotoon tehdään suuria investointeja, satamaan ja teollisuuteen, myös asumiseen ja palveluihin on tulossa lisäystä. Liikenne kasvaa väistämättä, etenkin kumipyörillä. Joukkoliikennettä, kenties jopa raiteilla, on järkevää saada pikaisesti parannettua, jotta yksityisautoilu voisi jollain aikataululla vähentyä.

Onko mitään tehtävissä, ettei Vaasanpuistikkolla, Vaasan Kauppatorin laidalla, nähdä tulevaisuudessa raskaan- ja vaarallistenkin kuljetusten jatkuvia jonoja? Melu-, tärinä- ja pölyhaitat kasvavat, jalankulkijoiden ja kevyenliikenteen reitit jäävät yhä enemmän autoille alisteisiksi, toisin sanoen ihmisten viihtyvyys ja turvallisuus kärsivät, eikä Vaasassa päästä asetettuihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin.

Kun puhutaan Vaasan keskusta-alueen elävöittämisestä, niin asukkaiden ja alueella asioivien kannalta oleellista olisi saada autojen määrää kaiken kaikkiaan vähennettyä, eli lisää parkkitilaa maan alle, ja läpiajoliikenne mahdollisimman vähiin.Järvelä on täysin oikeassa! 

Pohjalainen (30.10.2019): Vikby-linjaus olisi edullisin toteuttaa

Lainaus

”Vaasan teknisen toimen johtajan Markku Järvelän mukaan tilanne on oleellisesti muuttunut Satamatiestä tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin ja alustavan yleissuunnitelman jälkeen. 

– Wärtsilän hanke ja satama-alueen logistiikkainvestoinnit lisäävät selvästi Satamatien tarvetta. 

– Poliittisen tason keskustelu pitäisi saada eteenpäin. 

Satamatien edistäminen on linjattu Vaasan kaupungin strategiassa. Vaasan kaupungin yleiskaavassa Satamatielle on varaus maastokäytävänä. 

Järvelän mukaan käytännössä vain ne vaihtoehdot, jotka kiertävät eteläisen Kaupunginselän eteläpuolelta, ovat mahdollisia toteuttaa. 

– Puhutaan vaihtoehdoista Fladan ja Vikby. Vikby-linjaus on järkevin ja edullisin. 

Sillan tai tunnelin toteuttaminen olisi teknisesti vaikeaa, ja lisäksi hinta olisi moninkertainen esimerkiksi Vikby-vaihtoehtoon verrattuna. Lisäksi tunnelin käyttökustannukset voisivat nousta valtaviksi. 

Mitä peltoalueisiin tulee, Järvelä muistuttaa, että valtio on hoitanut vuosikymmenten kuluessa kymmeniä samantyyppisiä kokonaisuuksia. 

– Teiden rakentamisen yhteydessä on tehty tilusjärjestelyhankkeita, joissa peltoalueita on koottu järkeviin kokonaisuuksiin. Maanomistajien tilanne on niiden ansiosta jopa parantunut. 

Järvelä peräänkuuluttaa keskusteluihin asiantuntevia tahoja, joilla on aiempaa kokemusta vastaavantyyppisistä hankkeista.

– Vuoropuhelua pitäisi pystyä käymään ilman, että tunteet ottavat vallan.” 

Lainaus päättyy


Puolisen vuotta sitten, ennen eduskuntavaaleja kirjoitin aiheesta tässä blogissa näin:
27. helmikuuta 2019 / Vaasan satamatie – ikuisuusprojekti?

http://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2019/02/vaasan-satamatie-ikuisuusprojekti.html


Toivoa on oltava edelleen, - johtavissa poliitikoissa! 

Nimenomaan ylätason päättäjissä, heihin pitää nyt luottaa. Eli toivon, että kansanedustajiemme kokonaisnäkemys Vaasan seudun merkityksestä koko Suomelle on oleellisesti oikeampi kuin kuntatason johtavilla päättäjillämme alueellamme on viime aikoina ollut, etenkin Mustasaaressa.

Vaasan satamatieasiassa kaupunkimme päättäjiltä ei haluja ja yritystä ratkaisuun pääsemiseksi ole ymmärtääkseni puuttunut, mutta viime vuosien kuntaliitosasian arkaluonteisuuden vuoksi ei kyetty olemaan riittävän päättäväisiä.

Koska tämä Vaasan satamatie on valtakunnantason tieasia, se on vietävä nyt maaliin eduskunta- ja hallitustasolla!

Tähän on nyt uskoakseni edellytyksiä 

Liikenneministerinä on nyt SDP:n Sanna Marin. Vaaleissa suoraan valituksi tullut Kim Berg, kuten myös EU:n komissaariksi nousevan Jutta Urpilaisen paikalle eduskuntaan nouseva Matias Mäkynen ovat molemmat vahvoja tahtopoliitikkoja, joilla yhteydet valtakunnalliseen päätöksentekoon kyllä toimivat. Miapetra Kumpula-Natrin vaikutusmahdollisuudet ovat myös ainutlaatuiset kaikenlaiseen infraan liittyen, Vaasan satamatie ja Sininen Tie ovat koko Euroopan mitassa todella tärkeitä kehittämiskohteita.
 

RKP on Vaasan ja koko seudun onneksi taas hallituspuolue. Anna-Maja Henriksson ja Joakim Strand ovat kokeneita poliitikkoja, ja pystyvät hoitamaan suuria ja pienempiäkin asioita kuntoon, kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Unohtaa ei pidä myöskään muita puolueita, ja niiden Vaasaan ja alueen kehittämiseen myötämielisesti suhtautuvia poliitikkoja. Erittäin tärkeää tukea koko Pohjanmaan rannikkoseudulle on tullut aikaisemman hallituksen elinkeinoministeriltä, nykyiseltä valtiovartainministeriltä Mika Lintilältä.

Myös kaikkien muiden, tässä nyt nimeltä mainitsemattomien poliitikkojen toimia, yhteistyötä tarvitaan.

On rohkaisevaa kuulla tämä 

Lainaus Pohjalaisesta (30.10.2019)

”Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand pitää Satamatietä merkittävimpänä tiehankkeena vuosiin. 

Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Joakim Strand (r.) pitää Satamatietä äärimmäisen tärkeänä Vaasan seudulle ja koko läntiselle Suomelle. 

Toimitus tavoitti Strandin Tukholmasta Pohjoismaiden Neuvoston tapaamisesta. 

– On kaikin puolin iloinen asia, että liikenne satamaan kasvaa yritystemme investointien sekä lisääntyvän meriliikenteen ansiosta. 

– Satamatie on alueen työpaikkojen, myös mustasaarelaisten työpaikkojen, näkökulmasta ylivoimaisesti merkittävin tiehanke vuosikausiin, linjaa Strand. 

Strandin mukaan Vaasa ja Mustasaari suunnittelevat lähiaikoina tapaavansa asian tiimoilta. 

– Olemme myös Vaasan vaalipiirin kaikkien puolueiden edustajien puolesta sekä RKP:n eduskuntaryhmän puolesta tehneet talousarvioaloitteen lisäresursseista Vaasan Satamatien jatkosuunnitteluun, Strand kertoo.”

Lainaus päättyyKuva: AN. 27.1.2016. Menossa kaupungista Vaskiluotoon päin. Kuvattu Vaskiluodon sillalla.


Kuva: AN. 6.12. 2016. Tässä ollaan menossa Vaskiluodosta Sundomiin päin. Vaskiluodon satama-aluetta kuvattu Myrgrundin sillalta.

Kuvat ja teksti: Aimo Nyberg, Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n varapuheenjohtaja
aimonyberg(at)gmail.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...