perjantai 18. lokakuuta 2019

Vaasan metsäsuunnitelma 2020 -2030

Vaasan kaupunki on uusimassa metsäsuunnitelmaansa. Loppusyksyn 2019 aikana uudet suunnitelmat asetetaan nähtäville kaupunkilaisten arvioitavaksi ja kommentoitavaksi.

Nykyinen metsäsuunnitelma 2010 - 2019 päättyy, ja nyt siis kaupungin metsäomaisuuden hoidosta, hakkuumääristä ja -tavoista laaditaan ohjeistus vuosikymmeneksi eteenpäin.

Metsäsuuunnitelma 2020-2030 tulee koskemaan kaikkia kaupungin omistamia metsiä Vaasassa ja Vähäkyrössä - yhteensä noin 4150 hehtaaria: Pilvilammen ja Öjbergetin retkeilyalueet, Vaskiluodon, Mustikkamaan, Ämmämäen, Storbergetin ja Bölenmetsän virkistysalueet, isoja metsäpalstoja Öjenissä, sekä kaupunginosapuistoja ym. pienempiä metsäalueita.

Vaasan kaupunki on Pohjanmaan suurimpia metsänomistaja.

Millaiset näkymät virkamiehillä ja poliittisilla päättäjillä tässä tilanteessa on? Ollaanko nyt mahdollisesti laittamassa enenevässä määrin metsäomaisuutta rahaksi? Tästä saattoi antaa esimakua jo Vaasan saaristossa koettu Lammassaaren hakkuiden tilanne. (Lainaus: Yle, uutiset 12.6.2018, Mökkiläiset vaativat Vaasan Lammassaaren hakkuista luopumista. Vaasassa sekä ympäristöseura että mökkiläiset ovat vedonneet Vaasan kaupunkiin, ettei se koskisi Lammassaaren vanhoihin metsiin.)

Lammassaaren metsät ovat 10 vuotta sitten hyväksytyssä metsäsuunnitelmassa luokiteltu talousmetsäksi. Viimeisin vaihe tässä kaupungin omistaman vanhan kuusimetsän hakkuu/suojeluasiassa näyttäsi tämän aamun lehden mukaan olevan se, että Valtio ostaa kiistellyn metsän Lammassaaresta (Pohjalainen 18.10.2019, Jari Jurkka).

Eli Ely haluaa ostaa kohteet suojelutarkoituksiin osana Metso-toimintaohjelmaa. Vaasan kaupungin hallitus käsittelee asiaa uutisen mukaan tulevana maanantaina.


Metsäsuunnitelmia tehdään, ja niitä sitten toteutetaan

On täysin selvää, että tulevan vuosikymmenen kaupungin metsäsuunnitelmalla on suuria ja kauaskantoisia vaikutuksia Vaasan luontomaisemaan, luonnon monimuotoisuuteen, virkistykseen ja kaupungin mahdollisuuksiin saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Toivotaan, että kaupunkilaisia ja vaasalaisia yhdistyksiä, seuroja ym. saadaan metsäasioista kiinnostumaan, ja edelleen vaikuttamaan tuleviin toimenpiteisiin. Tilaisuus vaikuttaa metsäasioihin on tässä mittakaavassa siis vain kerran kymmenessä vuodessa! Vaikuttaa pitää nyt, ennen kuin tulevat hakkuualueet ja aikataulut ovat karttoihin merkitty.

Metsäalan osaajien, kaupungin metsiä hoitavien ammattilaisten kanssa on mahdollista, näin haluan uskoa, saada aikaiseksi hyvä Vaasan metsäsuunnitelma 2020-2030.

Vaasan kaupunki on jo järjestänyt keväällä asiasta osallistumiskokouksia (mm. kaikille avoin tiedotustilaisuus Draamasalissa 5.6.2019).

Loppusyksyn tilaisuuksista ei ole vielä tiedotettu.

Kun metsäsuunnitelma 2020 - 2030 asetetaan julkisesti nähtäville, siihen on aikaa reagoida ilmoitetun nähtävillä ajan puitteissa.

Kaupungin kuulutuksia kannattaa siis seurata (Vasan kaupungin nettisivut)
https://www.vaasa.fi/

Vaasan ympäristöseuran FB- sivuilla on myös luvattu pitää tiedotus asiasta ajan tasalla.
https://www.facebook.com/VYSVMF/

Asiassa aktiivisin toimija on Vaasan ympäristöseura - Vasa miljöförening 
https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa
 
Lue lisää Vaasan metsäsuunnitelmasta 2020 -2030 Vaasan ympäristöseuran nettisivulta: 
https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/vaasan-metsasuunnitelma-2020-2030
Kuvituskuvat 1 – 4: AN, 14.10.2019.

Vaskiluoto on kaiken kaikkiaan suurten muutosten edessä. On mahdotonta ennustaa, mitä nämä Wärtsilän ym. teollisuuden, sataman, hankkeet tulevat lopulta merkitsemään Vaskiluodon metsäalueelle, jolla on Vaasan yleiskaavassa V- kaavamerkintä eli virkistysalueen status?

Kuva 1. Metsän läpi tehdään entistä parempi kevyenliikenteen väylä, eli nykyistä levennetään, ei kuitenkaan asfaltoida.

Kuva 2. Niemeläntien varteen, metsään on suunnitteilla kerrostaloja. Suunnitelmissa on vain matalia asuinkerrostaloja.

Kuva 3. Kosteikkoalue, ja entinen Haukilampi ovat katoamassa kokonaan.

Kuva 4. Zip Adventure Parkin laajennuksia / Niemeläntien varren tulevia kerrostaloja varten kaadetaan jo metsää, kuivataan suoaluetta.

Vaskiluodon metsä on edelleen upeaa virkistysaluetta, kuntoiluun ja moneen muuhun tarkoitukseen sopiva ulkoilualue kaikille vaasalaisille. Siellä kannattaa käydä useastikin, viettää ns. laatuaikaa, unohtaa kiireet ja vaan nauttia olostaan. Metsässä tämä onnistuu suurimmalle osalle suomalaisista.

Kuulolla siis metsäasioista huolta kantavien pitää nyt olla, seurata tilannetta, ja tarvittaessa toimia niillä keinoin, joita asukkailla, kansalaisilla on.

Kuva ja teksti: Aimo Nyberg
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n hallituksen jäsen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...