keskiviikko 3. lokakuuta 2012

Mielipide asemakaavan muutoksesta MÄKIKAIVONTIE 1

Vaasan kaupungin kaavoitus
PL 3
65101 Vaasa
Kaavan valmistelija Janina Lepistö

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf

Mielipide, koskien asemakaavan muutosluonnosta, luonnosta tonttijaosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskien 9. kaupunginosan korttelissa 23 sijaitsevia tontteja nro 11 ja 17 sekä katualuetta (Mäkikaivontie 1)

Asukasyhdistyksemme kokouksessa 1.10.2012 esittelin hallituksellemme samana päivänä postin minulle tuoman mielipidepyynnön ja siihen kuuluvan materiaalin. Kohteeseen perehtyminen jäi tällä kertaa melko vähiin, mutta päädyimme esittämään mielipiteenämme seuraavan puoltavan lausunnon:

Havainnekuvissa esitetty kohde on mitä ilmeisimmin ainutlaatuinen puukerrostalo, ainakin Suomessa. Piirrokset kertovat rohkeasta, uudenlaisesta puuarkkitehtuurista. Tällaista tarvitaan Vaasaan.

Tulevan, suunnitelmissa olevan Korsholmanpuistikon sillan, ja jo olemassa olevien julkisten rakennusten lähelle tulevan uudisrakennuksen on oltava riittävän korkea ja volyymiltaan alueen kaupunkikuvaan sopiva.

Havainnekuvissa oleva toteutusmalli on vahva ratkaisu, kadunkulman korkeampi osa on suorastaan huima, elementtirakenteisen puuarkkitehtuurin rohkea kokeilu! Toivoa sopii, että tämän suuntaisesti voidaan edetä.

Tämän kohteen toteuttaminen lisää todennäköisesti myös lähialueen pysäköintiongelmia. Tämän ratkaisemiseksi on mietittävä keinoja tulevassa suunnittelussa koko alueella.

Haluamme ilmaista mielipiteenämme, että kannatamme esitettyjä asemakaavan muutosta ja tonttijakoa.

Vaasassa 3.10.2012
Aimo Nyberg, puheenjohtaja
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry

Tutustu kaupungin kaavoituksen sivuilla KUULUTUS 3.10.2012 materiaaliin!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...