lauantai 11. helmikuuta 2012

Huomioitavia seikkoja

Kaupunkisuunnittelu on tänä päivänä aikamoista palapelin tekemistä. Tai oikeastaan se on vielä vaikeampaa. Kulloisenkin, tavoiteltavana olevan lopputuloksen rinnalla tuntuu aina olevan useampia mahdollisia vaihtoehtoja, jotka voivat toteutua, ja siis palapelin paloja joudutaan muuttamaan, uusimaan alinomaa. Mikään ei tunnu olevan pysyvää, monet asiat venyvät tai menevät muutoin uusiksi vähän väliä.

Ja sitten on uskomaton määrä lakisääteisiä selvityksiä, mitä pitää tehdä, ennen kuin voidaan edetä asiassa vaiheesta toiseen.

On myös kovin monia tahoja, jotka oikeutetusti tai ei, ovat omalla asiallaan ja siis vaatimassa etujensa huomioonottamista.

Tämän lisäksi useimmat maallikot eivät ymmärrä tästä ulospäin hitaana näkyvästä työstä, jatkuvasta puurtamisesta yhtään mitään, vaan vaativat kärsimättöminä tuloksia välittömästi, aina kun asia tulee jossain vaiheessa esille.

Mietin tässä nyt itsekseni, voisiko myös olla niin, että juuri tämä kaikki tekee tämän teidän työnne niin äärettömän kiehtovaksi! Ja samalla meille kaikille muille niin suunnattoman tärkeäksi.

Facebookin peukuttajat ym. Idols äänestäjät viestittävät mielestäni sellaisesta tulevaisuudesta, jossa erilaisten välineiden luomat uudenlaiset keinot mahdollistavat jokaisen omaan elämään ja sen laatuun vaikuttamisen, itseään koskeviin ja koskettaviin kysymyksiin halutaan ottaa kantaa. Erityisesti haluasian nostaa suureen arvoon Mark Zuckerbergin maailmalle lanseeraaman Tykkää napin. Nopeudessaan ja aidon välittämisen osoittamisessa siinä on jotain suorastaan vallankumouksellista ajankuvaa.

Minua on aina huolestuttanut näissä kunnallisen demokratian kiemuroissa se, että asioiden valmistelut alkavat ja jatkuvat liian pitkään ilman, että suurin osa asianosallisista ei edes tiedä tai osaa ottaa selville heitä koskevien asioiden tai olosuhteiden muutossuunnitelmista. Ja sitten ajaudutaan törmäyskurssille. Valituksilta ei silloin voida useinkaan välttyä.

Voi käydä myös niin päin, että ”välinpitämättömät” ihmiset jättävät myös tehdyt positiiviset suunnitelmat ja uudistukset kokonaan ilman kommentointia. Onhan totuuden nimessä sanottava, että valtavan suuri osa suunnittelutyöstä on erittäin onnistunutta ja lähes kaikkien mieleen, elämän laatu ja olosuhteet paranevat yleensä näin pikku hiljaa. Joskus saattaa kuitenkin käydä jopa niin, että yksittäinen valittaja saa aikaan suuren hiljaisen enemmistön vastaisen muutoksen aikaan. Koska suunnittelijoiden on aina jotenkin reagoitava tehtyihin valituksiin, he voivat kääntää asian päälaelleen, ja vain yksi taho tai henkilö on tyytyväinen muiden ihmetellessä kuinka tässä näin pääsi käymään. Jonkinlaista positiivista peukkunappia siis mielestäni tullaan tarvitsemaan!

Kun nyt ryminällä käynnistynyt suuri kuntauudistus on todella vyörymässä päälle, ehkä vuosienkin ajaksi, on mielestäni yhdeksi oleellisimmaksi näkökulmaksi otettava kansalaisten oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa omassa lähiympäristössään tehtäviin päätöksiin. Suomalainen kansanvalta tulee jatkossakin pysymään edustuksellisena, näin on oltava ilman muuta. Kuitenkin on suotavaa, ettei päätösten teko karkaa ihmisiltä liian kauas. Poliittisten päättäjien oma velvollisuus on löytää keinot ylläpitää ja kehittää yhteydenpitoa äänestäjiinsä eli meihin kansalaisiin. Vahvat päättäjät tietävät voivansa luotaa kansalaisten tukeen.

Tähän lopuksi haluan siteerata tämän aamuisessa Pohjalaisessa (11.2.2012) olevaa Vaasan yliopiston aluetieteen professori Hannu Katajamäen mielipidekirjoitusta, jossa hän arvioi julkaistuja kuntaliitosehdotuksia hienosti ja asiantuntevasti monelta kantilta katsoen. Otsikon ”Vaikeaa on” alla Katajamäki toteaa mm. näin:

”Valmiit vaihtoehdot ovat onneton lähtökohta. Kunpa uudistusten valmistelijat kykenisivät perääntymään sen verran, että uudet kunnat valmisteltaisiin puhtaalta pöydältä. Suuren kuntauudistuksen tarvetta ei ole kukaan kiistänyt. Erimielisyydet liittyvät menettelytapaan.”

”Uudet kunnat muodostettaisiin alhaalta ylöspäin järkeviksi toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Tähdellisintä olisi taata kansalaisille kohtuuetäisyydellä sijaitsevat peruspalvelut suomeksi tai ruotsiksi.”

”Suurkunnissa tarvitaan toimivaltaista lähidemokratiaa kuntien sisälle. Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista ja lähipalvelujen järjestämisen tavoista haluttaisiin keskustella, mutta siihen on tarjolla murheellisen vähän aineksia.”

”Ehkä hallintouudistusten valmistelijoiden olisi viimein nöyrryttävä huomaamaan, että kansalaisten hyvän elämän edellytysten turvaaminen edellyttää erilaisia ratkaisuja maan eri osissa.”

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Päivitetään yhdessä Rojektin sivuja!

    Rojektissa on kohteita jo melkoinen määrä. Aika ajoin pienempiä ja isompiakin päivityksiä kohde-esittelyihin on tehty ja saadaan varmast...