sunnuntai 25. lokakuuta 2020

Vaasan metsänhoitosuunnitelma 2020 - 2030 nähtäville

 

Yle uutisoi näin 21.10.2020

”Vaasan metsäsuunnitelmaluonnos 2020-2030 on tulossa nähtäville loppuvuonna - luontojärjestöt toivovat kaupungilta riittäviä osallistumismahdollisuuksia ja läpinäkyvyyttä kaupungin metsänhoitoon.”

”Järjestöt toivovat, että metsänhoitosuunnitelman luonnos olisi nähtävillä myös netissä, että sitä voisi kommentoida netin kautta.” 

 

 Kuva: AN

 

Poikkeuksellisesti lainaan tähän blogikirjoitukseen myös alla olevan Vaasan ympäristöseuran tiedotuksen kokonaisuudessaan.

Vaasan ympäristöseuran tiedotus 21.10.2020

Vapaa julkaistavaksi

Vaasan metsäsuunnitelma tulossa nähtäville - luontojärjestöt vetoavat kaupunkiin laadukkaan vuorovaikutuksen puolesta

Vaasan ympäristöseura, Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys, Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys ja Luonto-Liitto Pohjanmaa vetoavat Vaasan kaupunkiin, jotta se valmistelee laadukkaan vuorovaikutusprosessin Vaasan metsäsuunnitelmasta 2020-2030. Metsäsuunnitelmaluonnos on kaupungin ilmoituksen mukaan tulossa nähtäville loppuvuonna.

Vaasan metsäsuunnitelma koskee koko kaupungin noin 4150 hehtaarin metsäomaisuutta, joka vastaa yli kymmenesosaa Vaasan maapinta-alasta. Metsäsuunnitelma sisältää hakkuita ja muita hoitotoimenpiteitä kymmenvuotiskaudelle. Tämän kokoluokan suunnitelmassa se voi tarkoittaa satoja hehtaareja hakkuuesityksiä.

Metsäsuunnitelmaluonnoksen nähtävilläoloajan tulee olla riittävän pitkä, jotta osallisilla on aito mahdollisuus perehtyä siihen. Kohtuullinen nähtävilläoloaika on järjestöjen mielestä vähintään puolitoista kuukautta.

Edellinen Vaasan kaupungin metsäsuunnitelma pidettiin nähtävillä vain paperiversiona kaupungin tiloissa. Tämä ei järjestöjen mielestä tänä päivänä riittävästi takaa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia. Luonnos pitää asettaa nähtäville myös netissä, mielellään niin että sitä voi kommentoida kuvioittain nettipalvelun kautta.

Kaupunginosayhdistysten sekä luonnonsuojelu- ja ulkoilujärjestöjen näkemyksiä on luontevaa koota perinteisen lausunnonpyyntömenettelyn kautta. Laadukkaaseen vuorovaikutukseen kuuluu myös vastinekäytäntö sekä se, että luonnoksiin ollaan valmiita tekemään muutoksia, mikäli näitä riittävän hyvillä perusteilla esitetään.

Järjestöt kehottavat kaupunkia tiedottamaan metsäsuunnitelmasta myös kaupungin nettisivuilla. Tällä hetkellä kaupungin nettisivuilta ei löydy tietoa käynnissä olevasta metsäsuunnitelman uusimisesta. Esimerkiksi metsäsuunnitelman projektisuunnitelma, tieto metsäsuunnitelman tekijästä tai projektin yhteyshenkilöstä eivät löydy kaupungin nettisivuilta. Järjestöjen mukaan pitäisi olla vakiintunut käytäntö, että kaupunki tiedottaa näin tärkeästä prosessista kaupungin keskeisimmän tiedotuskanavan kautta.

- Metsäsuunnitelmalla on huomattavia vaikutuksia Vaasan luontomaisemaan, luonnon monimuotoisuuteen, virkistykseen sekä kaupungin mahdollisuuksiin saavuttaa hiilineutraalius 2020-luvulla. Metsäsuunnitelma vaikuttaa paljon enemmän näihin asioihin kuin esimerkiksi yksittäinen asemakaava tai osayleiskaava. Vuorovaikutuksen tulee olla vähintäänkin samalla tasolla kuin kaavojen laatimisen yhteydessä, toteaa Vaasan ympäristöseuran puheenjohtaja Matti Tuomaala.

Järjestöt vetoavat kaupunkiin myös, jotta se painottaa metsäsuunnitelmassa luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä sekä hiilivarastojen ja -nielujen vahvistamista. Vaasan ympäristöseura on jättänyt kaupungille syksyllä 2019 arvometsäesityksen, joka sisältää 750 hehtaaria METSO-ohjelman kriteereja täyttäviä metsikköalueita kaupungin mailla. Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys on jättänyt kaupungille hoito- ja suojeluesityksen Vähäkyrön alueen metsistä.

Vaasan kaupunki on hiljattain aloittanut kampanjan, jossa se ilmoittaa tähtäävänsä Suomen onnellisimmaksi kaupungiksi. Luontojärjestöt muistuttavat, että oleskelu metsässä lisää tutkitusti ihmisten hyvinvointia, ja että myös metsän laadulla on merkitystä. Luonnonvarakeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan ihminen elpyy parhaiten iäkkäässä, yli 100-vuotiaassa metsässä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista vierastaa avohakkuita.

- Kaupungin olisi nyt jokaisen hakkuuesityksen kohdalla hyvä miettiä, tekeekö tämä hakkuu ihmisiä onnellisemmaksi vai aiheuttaako se mielipahaa alueita käyttäville, sanoo Luonto-Liitto Pohjanmaan puheenjohtaja Asseri Laitinen.

Lisätiedot:

Matti Tuomaala, puheenjohtaja, Vaasan ympäristöseura ry

Asseri Laitinen, puheenjohtaja, Luonto-Liitto Pohjanmaa ry

Pentti Kananoja, sihteeri, Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry

Anne Paadar, puheenjohtaja, Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys ry

Birthe Weijola, varapuheenjohtaja, Vaasan ympäristöseura ry

Linkit:

Vetoomus laadukkaan vuorovaikutuksen ja luonto- ja virkistysarvojen huomioimiseksi Vaasan kaupungin metsäsuunnitelmassa 2020-2030 (19.10.2020):

Vaasan kaupungin metsäsuunnitelma – Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n hoitoesitys Vähäkyrön alueen metsistä (10.8.2019):

Aloite vuorovaikutuksen järjestämisestä ja luonto- ja virkistysarvojen huomioinnista Vaasan kaupungin metsäsuunnitelman laadinnasta (5.3.2019):

https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/vaasan-metsasuunnitelma-2020-2030?

Vaasan ja Mustasaaren arvometsiä – 10 suojeluehdotusta luonnon ja ihmisten hyväksi (7.3.2017):

https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/Metsiensuojeluesitys

Luken väitöskirjatutkijan Jenni Simkinin tuoreet tutkimustulokset, jonka mukaan ihminen elpyy parhaiten yli 100-vuotiaassa metsässä:

https://www.luke.fi/blogi/metsalla-on-valia-ihminen-elpyy-eri-tavalla-erilaisissa...

Suomalaisten suhtautuminen avohakkuisiin on selvitetty Helsingin yliopiston metsäekonomian laitoksen tutkimusraportissa "Suomen metsät ja metsäpolitiikka - kansalaisten näkemyksiä" (Valkeapää ym., 2009)

https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/suomen... Lainaus päättyy

 

Kuva ja tekstin koonti: Aimo Nyberg

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...