maanantai 31. heinäkuuta 2017

Kolme pointtia ”savupiippu asiaan”

Vaskiluodossa parhaillaan purettavaan vaarallisen huonoon kuntoon päästettyyn savupiippuun liittyen esitän kolme näkökulmaa:

1. Laillisuusnäkökulma
2. Valtakunnallinen rahoitus suojelukohteille
3. Erilaiset mielipiteet

1. Kun huonokuntoisia kohteita, savupiippuja ym. joudutaan purkamaan, on aivan olennaisen tärkeää, että asiat ovat muodollisesti hoidettu oikein, sataprosenttisesti. Eli kaikki luvat ja päätökset on tehty asianmukaisessa järjestyksessä, ja ne ovat lainvoimaisia, ja kestävät myös mahdollisen valituskierteen.

Isoissa asioissa on hyvä myös saada asialle läpinäkyvyyttä, julkisuutta siis. Erilaiset mielipiteet ovat tarpeen, kunnes lopullinen lainvoimainen päätös on olemassa. Siihen on sitten kaikkien tyydyttävä.

Virkamiesten lomilla ollessa toimittajien tekemät lehtikirjoitukset antavat asukkaille ja kansalaisille mielestäni vääränlaisen kuvan: päätökset tehdään pelkästään kiinteistöjä hallinnoivien tahojen, ja esim. purkutöitä tekevien yritysten ”määräyksestä”.

2. Kohteilla joilla on suojelustatus, joita on eriasteisia, ei Suomessa ole riittävän vahvaa asemaa. Perussyy on se, ettei miltään taholta tule riittäviä resursseja suojellun kohteen saneeraamiseksi, ei edes ylläpitoon.

Tällaisia resursseja ollaan päinvastoin ajamassa alas, ja vastuuta halutaan siirtää tulevaisuudessa yhä enemmän kuntatasolle. Päätöksiä tekevien valtuutettujen, ja myös virkamiesten asema on käymässä jatkossa kohtuuttoman vaikeaksi (ei se helppoa ole nytkään).

Valtakunnallisesti merkittävien kohteiden arvo ymmärretään usein paremmin muualla kuin paikallisella tasolla. Siksi museoviraston ja elyjen toimintaa tulisi entisestään vahvistaa, ei vaikeuttaa.

Kun kunnissa ja kaupungeissa ”haasteelliset suojelukohteet” yhtiöitetään tai muuten laitetaan erillisten kiinteistöyhtiöiden hallinnoimiksi, tulos on useimmiten kohteen vähittäinen tuhoutuminen. Valitettavasti.

Onnistuneitakin esimerkkejä on. Myös meillä Vaasassa. Alueita otetaan kokonaisvaltaisen saneerauksen piiriin, ja kohteille etsitään ja löydetään uusiokäyttöä. Tähän tulee pyrkiä ja päästä mahdollisimman monessa suojelukohteessa.

3. Millaiseksi ympäröivä maailmamme muuttuu, globaalisti ja paikallisesti, on meistä ihmisistä kiinni. Muutos on jatkuvaa, sen kait jokainen näkee ja hyväksyykin. Varmaankin ymmärretään se, että kaikilla ei ole samoja intressejä.

Ainakin kolme osapuolta on syytä tarkastella, ja miettiä asioita näiden näkökulmasta.

- Yksityinen ja yritysten raha, ts. voittoa omistajilleen ajava osapuoli.

- Viranomaiset ja edustuksellisen demokratian päättäjät, ts. laillisuuden takaajat.

- Kansalaiset, alueiden asukkaat, kolmannen sektorin toimijat, ruohonjuuritasolla vaikuttajat ts. yhdistykset ja yksittäiset henkilöt (hyvin monenlaisia intressejä).

Asukasyhdistyksemme on sääntöjemme mukaisesti ” toimialueensa asukkaitten puoluepoliittisesti sitoutumaton etujärjestö, joka toiminnallaan ottaa kantaa ja vaikuttaa ekologisten, esteettisten ja eettisten arvojen huomioonottamiseen alueella tapahtuvasta kaupungin kehittämisestä päätettäessä § 2).”

Aimo Nyberg
Puheenjohtaja, Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry

Lue myös aikaisempi kirjoitukseni Vaskiluoto mielessäin 8/12

http://vaasaennenjanyt.blogspot.fi/2017/02/vaskiluoto-mielessain-812.html


Kuva: AN 6.6.2009


Kuva: AN 10.2.2017Kuvat ja teksti. Aimo Nyberg


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...