sunnuntai 13. syyskuuta 2015

Syyskuu aikaa

Vain pari viikkoa on enää aikaa kommentoida ja esittää omia mielipiteitään Vaasan satamatie asiassa.

Hankkeen aikaisemmat vaiheet, nykytilanne ja myös meille jokaiselle tarjottu mahdollisuus omien näkökulmien esiintuomiseen, ovat esillä netissä syyskuun 2015 loppuun asti!

Tutustu alla oleviin linkkeihin! Ja ota kantaa!

Vaasan satamatie

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) Vaasan satamatiestä Vaskiluodon ja Vähäkyröntien välillä. Työ on jatkoa vuonna 2010 valmistuneelle pääsuuntaselvitykselle, jossa tien sijaintivaihtoehtoja selvitettiin alustavasti.

Suunnitelmavaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä suunnittelualueen tärkeistä kohteista voi antaa kartalle paikannettua palautetta karttapalautepalvelussa. Kaikki karttapalautepalvelun käyttäjät voivat nähdä annetut palautteet ja kommentoida toistensa palautteita. Aiemmin annetun palautteen kanssa voi olla samaa tai eri mieltä ja lisäksi perustella näkemyksensä. Saatua palautetta hyödynnetään suunnittelussa ja vaikutusarvioinnissa.

Karttapalautepalvelu löytyy osoitteesta
http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/vaasansatamatie/

Vaasan satamatien linjausvaihtoehtoja on tarkistettu YVA-ohjelmasta saadun yhteysviranomaisen lausunnon ja hankkeesta saadun palautteen pohjalta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitaviin viimeisimpiin suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua hankkeen Internetsivuilla https://www.ely-keskus.fi/web/ely/epo-tiehankkeet-vaasan-satamatieKuva: AN 11.5.2014. Tehdäänkö tähän tie ja siltayhteys moottoritieltä Emäntälahden kautta Sundominsillalle Myrgrundiin?

Miten asiaan vaikuttaa se, että Juckasgrunnan on jo parina kesänä ollut merimetsojen ”miehittämä”?


Vaasan keskussairaalan vaatimat tulevat laajennukset tehdään mahdollisesti myös merelle päin.

Alue voi siis kokea suuria muutoksia vuosikymmenten kuluessa. Maankohoaminen vaikuttaa ilman muuta, ja jossain vaiheessa mahdollisesti edessä olevat ruoppaukset Eteläisellä kaupunginselällä muuttaisivat oleellisesti maisemia.

Mielipiteitä toivottavasti vaasalaisilla on, suuntaan tai toiseen.

Siispä mennään kommentoimaan suunnitelmia nettisivuille!

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tiet tulee rakentaa maalle, ja maan allekin tarvittaessa. Vesialueet, meri erityisesti eläköön omillaan, ja maa saakoon kohota aikojen kuluessa omia aikojaan. Ellei sitten merien pinnat ala jopa kohota ilmastomuutoksen aiheuttamien vaikutusten takia?

Mahtipontiset ruoppaukset, koko lahden ylittävät penkereet ja sillat ovat todella kalliita ratkaisuja. Ne tuntuvat myös ekologisilta ja esteettisiltä arvoiltaan kyseenalaisilta. Veden päälle, savipohjaiseen merenlahteen tien tekeminen ei liene niitä helpoimpia tieinsinöörien töistä.

Aimo Nyberg

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...