tiistai 22. toukokuuta 2012

Ajatuksia Vaasan keskustastrategiasta (22.5.2012)


Kuva AN. Wasaborgin kortteli 29.7.2011

Päättäjillä vastuullinen tehtävä

Vaasan nykyisillä ja tulevilla päättäjillä on suuri vastuu ja velvollisuus ratkaista Vaasan keskustan kehityksen suuntaviivat niin, että seuraavien sukupolvien vaasalaiset voivat olla tyytyväisiä ja ylpeitäkin kauniista, elävästä, toiminnallisesta, ihmisten ehdoilla kehittyvästä kotikaupungistaan.

Vaasa on Suomen länsirannikon helmi, kauniiksi kehuttu niin kaupunkikuvaltaan kuin luonnon maisemiltaankin. Merellinen menestyjä on ahkerien ihmisten rakentama, tänne ovat uskaltautuneet myös muualta tulevat, niin ihmiset kuin pääomaakin. Täältä on ollut myös helppo lähteä maailmalle, ja onnistua, menestyä muualla.

Vaasa on ollut ja on niin henkinen kuin taloudellinen portti länteen, ja maailmalta takaisin Suomeen päin. Tulevaisuuden Vaasan tulee kehittyä elinvoimaisena, elämämme sykkeen pitää kuulua ja näkyä kauas, niin Suomessa kuin maailmallakin. Kaupunkimme tulee jatkossakin näyttää keskustan osalta komealta, kauniilta, oikealta kaupungilta, ts. kaupunkikuvan ilmeen tulee olla yhtä aikaa arvokas, perinteitä kunnioittava, ja samaan aikaan edistää nykypäivän ja tulevaisuuden toimintamuotoja, lisätä ihmisten viihtyvyyttä, turvallisuutta, toiminallisutta ja yhteisöllisen identiteetin kokemista.

Vaasan keskusta-alueen tulee kehittyä ihmisten, niin asukkaiden kuin ostoksille saapuvien, kulttuurin ja vapaa-ajan rientoihin tulevien toiveita ja tarpeita kunnioittaen. Myös kaikkien ikäryhmien erityispiirteet on osattava ottaa huomioon. Viime vuosikymmenten monikulttuurinen, kielellisten ja sosiaalisten eroavuuksien kasvu tulee varmasti monipuolistamaan ja rikastuttamaan vaasalaisten elämää merkittävästi. Tämän pitää näkyä Vaasan keskustan tulevaisuuden visioiden laadinnassa.

On hyvä, että Vaasassa on nyt tällaiseen strategiaprojektiin lähdetty, ja monia erilaisia tahoja on kutsuttu mukaan. Tavallisten ihmisten kuulemiselle ja vaikutusmahdollisuuksien antamiselle meille jokaiselle pitää myös antaa suuri arvo. Vuorovaikutus päätöksiä tekevien poliitikkojen, suunnitteluportaan, ja omasta lähiympäristöstään kiinnostuneiden kansalaisten välillä on tulevaisuuden toimintamalli, jolle toivoisi täällä Vaasassa kaikkien ennakkoluulottoman tuen. Mielenkiintoista on nähdä, miten uusi tuleva kuntalaki tämän näkökulman ottaa huomioon.

Ellei strategian laadinnan ja hyväksymisen jälkeen oikeasti myös ryhdytä toimiin, edessä on mitä ilmeisimmin - taantuminen, - antaa mennä miten menee -tyylillä kaupunkisuunnittelu ajautuu tapauskohtaisesti etenevään poikkeamien kaaokseen, jossa ihmiset ja inhimillisyys jyrätään kovien markkinatalouden lakien mukaisesti ns. maanrakoon. Tällöin voidaan kuvitella tilanne, jossa ihmiset sukkuloivat kellareissa keinovaloissa ostoskeskuksista toiseen, ja maanpinnalla kadut ja parkkialueet ovat täynnä autoja. Puistot on muutettu maksullisiksi parkkihalleiksi, vapaat rantareitit on myyty ja rakennettu asunnoiksi muualta muuttaneille uusille veronmaksajille.

Pahimmillaan Vaasan keskusta on tulevina vuosikymmeninä läpeensä autoistunut, esim. Vaasanpuistikko läpiajoreittinä ruuhkautuu pahoin, koko keskusta on meluisa, saastunut ja hyvin vaarallinen alue ihmisille. Nyt on todellakin syytä miettiä autojen, erityisesti keskustan läpiajoliikenteen siirtämistä maanalle tunneleihin. Ratkaisu on kallis, mutta mielestäni on ehdottomasti toimittava näin päin, ihmiset ja kevyen liikenteen väylät maanpinnalla ja autot parkkihalleineen maanalle!

Yhteenveto:

- Ydinkeskustassa kaupunkitila on aivan liian arvokasta annettavaksi autoille ja rekoille, keskustassa pitää olla toisenlaista.

- Vaasassa meillä on nyt mahdollisuus kehittää Vaasan keskustaa kevyenliikenteen mallikaupungiksi!

- Nyt kun vietämme Setterbergin juhlavuotta, meillä on oivallinen hetki nähdä ja tajuta Vaasan keskustan alunperinkin väljän ja paloturvallisen ruutukaavan nerokkuus, ja hyödyntää nyt tätä perintöä suunnittelemalla kaupunkitilaa edelleen riittävän väljäksi (eli välttää turhan kovia tehokkuuslukuja), ja pitämällä ihmisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä ensisijaisina , sekä korostamalla asuinympäristömme laadullisia seikkoja, kuten ydinkeskustan autottomuutta, terveellisyyttä ja saasteettomuutta, puistikoiden vehreyttä, torialueen elävyyttä, arvokkaan historian, menneiden aikojen perinteiden ja muistojen kunnioittamista.

- Asukasyhdistyksemme (Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry) on jo useamman vuoden ajan tuonut esille Vaasan keskustan läpi ajavan liikenteen ongelmia. Vaasan Satamatie Vaskiluodosta Sundomin kautta kaupunkia ympäröiville pääteille on yksi mahdollinen osaratkaisu, jonka toteutuminen vuosikymmenten kuluessa voi olla mahdollista. Tämän vision rinnalle tarvitaan myös tunnelisuunnitelmia, konsulttiyhtiö SITO Oy:n tekemien luonnosten mukaisia, tai niiden parannettuja sovellusversioita.

- Nyt tehtyjä alustavia suunnitteluvaihtoehtoja, aikatauluja, mahdollisuuksia edetä vaiheittain, tulee vielä selkeyttää, myös kustannuksista ja niiden jakamisesta tulee uskaltaa puhua. Kyseessä on pitkän aikavälin hankkeesta, varautumisesta tulevaisuuteen. Eri vaihtoehtojen etujen, haittojen, vaikutusten kartoitusta jatketaan siltä pohjalta, millaisen periaateratkaisun kaupunkimme päättäjät tekevät. Päätösten aika on ilmeisesti jo tämän vuoden puolella. Tekeekö päätöksen nykyinen vai syksyllä valittava uusi valtuusto jää nähtäväksi.

Nyt jos koskaan sopii toivoa päättäjiltämme tahtoa ja kykyä perehtyä asiaan!

Aimo Nyberg Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n pj.


Kuva AN, Tuuliviirit Vaasan vankilan myymälän katolla 10.9.2008

Mihin suuntaan Sinä haluat Vaasaa kehittää?
Ota kantaa, kommentoi rohkeasti!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...