keskiviikko 28. syyskuuta 2016

Uutta tulossa Vaasan torille

Torille on tulossa muutoksia jo ensi kesänä.

Vielä ehtii kommentoida, mutta kiirettä pitää.


Kuvalainaus kaupungin sivuilta

Katso Vaasan kaupungin sivuilta
http://www.vaasa.fi/uutinen/kerro-mielipiteesi-torialueen-kehittamisesta

”Vaasan kauppatorista halutaan kehittää viihtyisä ja vetovoimainen paikka sekä perinteiselle torikaupalle että tapahtumille. Suunnitelmaluonnos torialueen kehittämiseksi on nyt nähtävillä ja kaikkien kommentoitavana 30.9. saakka.”

Asukasyhdistyksemme ei antanut torialueen kehittämishankkeesta omaa, yhtä kirjelmää, vaan hallituksemme kokouksessa asiasta keskusteltiin, ja päätettiin sitten antaa kukin omia mielipiteitämme.

Yllä olevaan linkkiin jokainen halukas antaa palautetta, mielipiteitään anonyyminä.

Vaasan kaupungilla on tällaisesta palautteen keräämisestä jo vuosien kokemus. Ilmeisesti systeemi on toimiva. Ja siitä on myös oikeasti hyötyä. Ja sitä paitsi, se antaa meille asukkaille oikeasti kivan mielen, kun annetaan mahdollisuus olla mukana oman ympäristön kehittämisessä.

Tämä ei tietenkään ole pois siltä, että asianosalliset, kuten asukasyhdistykset edelleen ottavat kantaa lausunnoillaan, muistutuksillaan, ehdotuksillaan myös suoraan kaavoitukseen ja kaupungin päättäviin elimiin.

Laitan tähän loppuun yhdistyksemme antaman lausunnon tärkeästä Vaasan keskussairaalan alueesta.
Kirjelmä on jo syyskuun alkupuolelta, ja toimitettu eteenpäin ajallaan. Koska yhdistyksemme on avoimeen tiedonvälitykseen luottava, julkaisen lausuntomme myös tässä allekirjoittaneen ylläpitämässä blogissa.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry. /
Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf.

Utlåtande om detaljplanen för området vid Centralsjukhuset och Sandvikens parkområde, inklusive Sandviksvillan och Bragegården.

Detaljplan för 10 stadsdelen, kvarter 11 och
Detaljplan för 10 stadsdelen, kvarter 5 och 6.

Centralsjukhusområdet

Nuvarande parkområde vid Gustavsborg bör hållas intakt och inte förminskas.

Enligt tidigare taget beslut motsätter sig föreningen att byggnader med mer än 12 våningsplan uppförs inom Vasa stad.

För att eliminera behovet av nya markområden anser föreningen att en mer ändamålsenlig användning av befintliga byggnader och områden samt en långsiktig helhetsplanering är essentiella för Centralsjukhuset. Detta kan dock svårligen göras innan definitiva beslut om den aktuella social- och hälsovårdsreformen fattats.

Området Sandviksvillan

Föreningen uppskattar den nuvarande planens skyddsbeteckningar och målsättningen att bevara befintliga parkområden vid Sandviksvillan.

Området Bragegården

Föreningen uppskattar bevarandet av Bragegårdens område i sin nuvarande form.

För hela det aktuella området anser Invånarföreningen att utrymmen för parkering bör koordineras såväl inom området som med befintliga parkeringsmöjligheter utanför detaljplaneområdet.

Vasa den 9 september 2016
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry./ Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf.
Aimo Nyberg, ordförande, Anttu Kankaanpää, sekreterare

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Päivitetään yhdessä Rojektin sivuja!

    Rojektissa on kohteita jo melkoinen määrä. Aika ajoin pienempiä ja isompiakin päivityksiä kohde-esittelyihin on tehty ja saadaan varmast...