sunnuntai 24. marraskuuta 2013

Saako kannatusta?
Ehdotukset kannanotoiksi syyskokoukselle 27.11.2013

Seuraavat ehdotukset on toimitettu pj:lle 20.11. mennessä. Kaksi ensimmäistä ehdotusta (1 ja 2) on saatu jäseniltä, ja loput (3,4 ja 5) ovat yhdistyksemme hallituksen ehdotuksia syyskokoukselle (kaikkien tekstien sanamuodot pj:n kirjoittamia)

Alla oleviin ehdotusten sisältöihin ja sanamuotoihin voi tehdä muutosehdotuksia. Tai myös esittää syyskokouksessa koko ehdotuksen hylkäämistä. Jos sinulla on vielä uusia ehdotuksia syyskokouksemme päätettäväksi, niin esityksesi on oltava kirjoitetussa muodossa, suomeksi tai ruotsiksi.

1. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry haluaa esittää kiitokset Vaasan kaupungille onnistuneesta ja hyvin hoidetusta Vaskiluodon sillan kunnostusprojektista. Itse silta on hieno ja laadukas. Myös liikennejärjestelyt, etenkin Vaskiluodosta tultaessa on tehty onnistuneesti. Myös muualla keskustassa on kehitetty paljon jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen olosuhteita, kuten Rauhankadulla, Kirkkopuistikon länsipuolen pyörätiellä (jalkakäytävä on jaettu erillisiksi, ja liikennemerkeillä osoitetuiksi jalankulku- ja pyörätieksi). Koulukadulle on saatu tarpeelliset saarekkeet rajoittamaan nopeuksia, ja parantamaan jalankulkijoiden ja kevyenliikenteen asemaa.

Rantakadun ja Faroksen kohdan uusista liikennevaloista on kuultu muunlaisiakin mielipiteitä. Asukasyhdistyksemme mielestä kaupunkialueella ei tule sallia kovavauhtista läpiajoliikennettä ns. vihreällä aallolla. Nyt on saatu parannettua kantakaupungin asukkaiden turvallisuutta ja autoistumisen haittoja kaupungin ydinkeskustassa ainakin hieman pienennettyä. Tästä yhdistyksemme haluaa antaa kiitokset kotikaupungillemme, päättäjille ja kaikille asiaan vaikuttaneille suunnittelijoille ja toteutuksen eri tahoille.

2. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry haluaa ilmaista tukensa kaupungin suunnitelmille selvittää nykytilannetta ja kehittää Vaasan keskustassa olevia palokujia niille kuuluvalle kaupunkikuvalliselle tasolle. Myös asukasnäkökulmia on selvitettävä ”kujakohtaisesti”, erilaiset paikalliset olosuhteet huomioiden. Yhdistyksemme haluaa korostaa jo alkaneen laadukkaan suunnittelun ja toteutuksen jatkamista, ts. palokujien ”puistomaisuus” ja jalankulkijoiden / kevyenliikenteen liikkumisen helppous on tulevilla toimilla saatava paranemaan.

Kaupunkien, myös Vaasan, keskusta-alueiden tiivistyminen on tosiasia. Mm. ekologisista syistä ja asukkaiden ikärakenteen kannalta tätä kehitystä ei ole syytä vastustaa. Tämä tarkoittaa myös paineita mm. ullakkorakentamiseen, ja täällä Vaasassa erityisesti myös uudisrakentamista joidenkin palokujien varsille. Tämä kehitys on mahdollista toteuttaa ilman kohtuuttomia ylilyöntejä, ja tavalla, jossa arvostus ja kunnioitus perinteitä kohtaan pidetään mielessä. Kaupunkikuvan ajallinen kerroksellisuuden huomioiminen on herkkä taitolaji, jossa parhaat tulokset saadaan maltilla ja riittävän laajapohjaisella yhteistyöllä. Alueen asukkaiden kuuleminen on oleellinen osa tätä kehitystä.

3. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry haluaa kiinnittää vaasalaisten huomiota Vaasan Kruununmakasiiniin. Museolautakunnan / Talotoimen / kaupungin päättäjien tulee ottaa asia käsittelyyn. Kaupungin taloudellisen tilanteen huomioon ottaen yhdistyksemme esittää toiveen, että ainakin kaupunkisuunnittelussa virkamiehet voisivat päivittää sekä aikatauluttaa aiemmin tehtyjä suunnitelmiaan, ja kertoa niistä julkisuudessa, sekä järjestää myös kaikille avoimen ideakilpailun Kruununmakasiinin uusiokäytöstä. Esimerkkinä voidaan hyvin käyttää Raahen Kruununmakasiinin onnistunutta uudelleen käyttöönottoa.

4. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry on jo pitkään ajanut Vaasan Satamatien rakentamista, jotta kantakaupungin läpiajoliikenne saadaan merkittävästi vähentymään. Vaihtoehdoista parhaana olemme pitäneet Sundomin ja Vikbyn kautta rakennettavaa tietä. Hankkeen eteneminen on hidasta. Asia ei ole Vaasan kaupungin päätettävissä, vaan valtion tiehallinnon hanke, ja prosessi, jossa myös Mustasaaren kunnalla on oma roolinsa.

Yhdistyksemme esittää toiveen Vaasan kaupungille ja Mustasaaren kunnalle, että Vaasan Satamatie -hanketta ajetaan ponnekkaasti eteenpäin kaikin mahdollisin keinoin. Asia on siinäkin mielessä ajankohtainen, että kuntien nykyinen raja menee Sundominlahden pohjukassa, joka on kasvamassa umpeen melkoisella vauhdilla. Tämä sinänsä luonnollinen ja väistämätön kehityskulku edellyttää molemmilta kunnilta kykyä sopia yhteisestä suunnittelusta ja aikanaan päätettävien toimenpiteiden aikatauluista ja kustannusten mahdollisesta jakamisesta.

5. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry pitää toimivaa joukkoliikennettä hyvin tärkeänä. Kantakaupungin autoistuminen on sitä pienempää, mitä paremmin keskustaan pääsee yleisillä kulkuvälineillä. Joukkoliikenteen on toimittava myös toiseen suuntaan, eli kaupungista on päästävä sujuvasti muihin kaupunginosiin. Ja aikataulujen tulee olla kohtuulliset, niin hyvin toimivat, että yleisillä kulkuvälineillä liikkuminen on mielekästä.

Tiedottaminen aikatauluista, bussien reiteistä, muutoksista jne. on viime vuosina siirtynyt enenevässä määrin nettiin. Perinteisen ”vanhanaikaisen” tiedottamisen vähentyminen on vaikeuttanut etenkin iäkkäämmän väestön tiedonsaantia.

Kaupungin kasvaessa, laajentuessa eivät bussiyhteydet aina pysy mukana. Yksi ongelmakohta, eli vaikeasti busseilla tehtävä edestakainen matka on ainakin välillä Keskusta – Kivihaka – Keskusta. Asiakaspalautetta antamalla asioihin voidaan vaikuttaa. Tässä suhteessa liikennöitsijöiden ja matkustajien intressit ovat yhteneväiset. Tiedonkulussa ei vaan saa olla puutteita. Tästä syystä yhdistyksemme korostaa ihmisläheisen asiakaspalautejärjestelmän tärkeyttä. Opiskelijoiden ja nuorison lisäksi busseja käyttävät myös sellaiset vanhemmat ihmiset, jotka eivät ole tottuneet käyttämään aikataulujen ja reittien valintaan matkapuhelimia ja tietokoneita.

Wilima-matkainfo aikataulupalvelu toimii kaiken kaikkiaan hyvin, ja on erinomainen näyttö osavasta Vaasasta. Tämän nettipalvelun ohella on liikennöitsijöiden ja Matkahuollossa / Vaasan Paikallisliikenteessä ylläpidettävä jatkossakin hyvin toimivaa asiakasläheistä, henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Yksi konkreettinen parannusehdotus: Vaasan keskustasta on päästävä edestakaisin keskipäivän aikaan käymään ostoksilla Kivihaassa. Ja niin, ettei pidä samalla reissulla matkustaa ympäri Gerbytä. Esim. bussi saapuu suoraan Vaasan keskustasta Kivihakaan klo 12.00, ja takaisinpäin bussi lähtee esim. klo 13.00, siis suoraan keskustaan mutkittelematta muiden alueiden kautta. Useampiakin vuoroja voisi toki olla hyvä järjestää.

Tutustu Wilima-matkainfoon

Käännökset ruotsikiksi saadaan syyskokoukseemme eli keskiviikoksi Arbikselle 27.11. klo 19.15.

Tervetuloa mukaan kaikki! 

Sääntömääräistä syyskokoustamme edeltää klo 17.30 alkaen kahvitarjoilu ja klo 18 - 19.15 Gunnar Bäckmanin valokuvaesitys Mitt Vasa, Minun Vaasa.

Illasta on odotettavissa mieleenpainuva, ainutlaatuinen Vaasa ennen ja nyt ilta! Kannattaa pyytää ystäviä, tuttuja mukaan!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...