keskiviikko 27. marraskuuta 2013
Asukasyhdistyksemme syyskokous on tänään 27.11. 2013 vahvistanut vuoden 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry. Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf.
Osoitetiedot: Yhdistyksellä ei ole omaa toimitilaa
Nettisivut: Virallinen, ilmainen sivustomme ei enää toimi, uusitaan heti vuoden 2014 alussa.
Pj:n ylläpitämä epävirallinen blogi: http://www.vaasaennenjanyt.blogspot.fi/

Toimintasuunnitelma 1.1.2014–31.12.2014
Yhdistys on toimialueensa asukkaitten puoluepoliittisesti sitoutumaton etujärjestö, joka toiminnallaan ottaa kantaa ja vaikuttaa ekologisten, esteettisten ja eettisten arvojen huomioonottamiseen alueella tapahtuvasta kaupungin kehittämisestä päätettäessä.

Tulevana toimintakautena yhdistys verkostoituu ja etsii hyviä yhteistyökumppaneita tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi. Tavoitteena on toimintamuotojen monipuolistaminen, ja erityisesti nuorten saaminen mukaan. Vuonna 2014 yhdistyksemme viettää 20-vuotisjuhlia järjestämällä 1 – 2 juhlatilaisuutta. Suunnitteilla on pitää ohjelmallinen ilta Faroksella 6.9.2014. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräisten kevät- ja syyskokouksen lisäksi toimikauden aikana järjestetään kaikille avoimia tapahtuma ja tempauksia. Jäsenkokousten yhteyteen pyritään saamaan kiinnostavat alustuspuheenvuorot. Kevätkokous järjestetään Kulttuurikasarmilla toukokuussa. Syyskokous marras-joulukuussa.

HALLITUS

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, alustavan aikataulun mukaan n. kerran kuukaudessa. Uusien jäsenten saaminen mukaan yhdistyksen toimintaan koetaan tärkeäksi jatkuvuuden turvaamiseksi.

JÄSENISTÖ

Jäsenkirjeitä lähetetään kaksi – kolme vuoden aikana. Yhteydenpitoa s-postilla, tekstiviesteillä jne. lisätään sitä mukaa, kun yhteystietoja saadaan päivitettyä. Muutokset yhteystiedoissa tulee mielellään ilmoittaa jäsensihteerille, tai jollekin hallituksen jäsenelle.

TALOUS

Taloudenhoidossa pyritään entiseen tapaan tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta. Tilaisuuksien järjestämisestä tehdään tarkat laskelmat ja riskikartoitukset. Taloudellinen tilanne ja kuitit kartoitetaan hallituksen kokouksissa kaksi kertaa vuodessa ja seurataan talousarvion toteutumista. Hyvä tilanne jäsenmaksujen maksamisen suhteen pyritään säilyttämään. Kartoitetaan mahdollisuuksia löytää etuja / alennuksia jäsenistölle. Jäsenkortin käyttöönotto mahdollistuu, kun jäsenmäärä kasvaa riittävästi.

KOULUTUKSET

VKA r:n hallituksen jäseniä kannustetaan menemään tarpeelliseksi kokemiinsa koulutustilaisuuksiin. Tapauskohtaisesti ja hallituksen päätöksellä koulutuskuluja voidaan joiltakin osin myös korvata. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan taloudellisesti jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaa tukeviin koulutuksiin. Tuen saaneilta edellytetään joko suullista tai kirjallista raportointia koulutuksen annista.

JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen esitelehtinen päivitetään, ja sitä monistetaan jakoon. Vaasa-teemaa esittäviä postikortteja voidaan tehdä lisää, jos hyviä aiheita löytyy. Tavoitteena on saada yhdistykselle omia myytäväksi sopivia, pienimuotoisia tuotteita.

MUUTA

Vaasan yleiskaava 2030 saa lainvoiman, valtuuston (joulukuu 2011) hyväksymässä muodossa, tai HO:n ja KHO:n päätösten myötä joiltain kohdin korjattuna ja nykyisen valtuuston hyväksymässä muodossa. VKA ry jatkaa tarpeen mukaan aktiivista toimintaa tärkeiksi kokemiensa keskikaupungin ja Vaskiluodon kohteiden asukasnäkökulmien esille tuomista kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Vapun aikoihin ollaan mukana kaupungin järjestämissä siivoustapahtumissa.

Osallistutaan keväällä tutustumisretkelle Raahen Kruununmakasiiniin yhdessä Vaasan oppaiden ja Vaasa 400-piirin kanssa.

Jatketaan yhteistyötä muiden vaasalaisten asukasyhdistysten kanssa, mm. mahdollisen yhteisen asuntomessumatkan merkeissä Jyväskylään heinäkuussa 2014.

Vasa förr och nu – Vaasa ennen ja nyt eli vanhojen ja tämän päivän valokuvien katselu iltoja järjestetään Vasa Arbiksen / Vaasa Opiston kanssa.

Uumaja on yksi vuoden 2014 Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Mahdollisuuksien mukaan käynnistetään yhteydenpito sikäläisiin asukas-/kansalaisjärjestöihin.

TIEDOTTAMINEN

Yleisötilaisuuksista ja tapahtumista laitetaan tiedot Pohjalaiseen ja Vasabladetiin, ensisijaisesti ilmaisille tapahtumakalenteri sivuille. Positiivisen julkisuuden saamiseksi ollaan yhteydessä mahdollisimman moneen mediaan. Mahdollisuuksien mukaan käydään kertomassa VKA ry:n toiminnasta muiden yhdistysten tilaisuuksissa. Hyödynnetään jäsenistön yhteyksiä muihin yhdistyksiin yhteistyön aikaansaamiseksi tärkeiksi koettujen asioiden puolesta.

Yhdistyksemme nettisivustojen käyttöä ja tunnettavuutta ja erityisesti kaksikielisyyttä on parannettava! Yhdistyksen Facebook-sivu on myös saatava aktiiviseen käyttöön.

LOPUKSI

Tulevana toimikautena VKA ry pyrkii saamaan positiivista julkisuutta juhlavuoden tapahtumien myötä. Jäsenmäärän kasvattaminen ja uusien aktiivitoimijoiden löytäminen on tie eteenpäin.

Syyskokous, Vaasassa 27.11.2013 Aimo Nyberg pj. ja Lars-Eric Häggman siht.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...