sunnuntai 10. helmikuuta 2013

Pitkän kaavan mukaan

Kaavoitus tapahtuu, etenee tässä ja nyt, mutta prosessina se on ”päättymätön”, asioiden eteneminen niin sanotusti alusta loppuun on vuosikymmeniä vievä ylemmältä kaavatasolta alemmalle etenevä, vaihe vaiheelta tarkentuva päätösten ja konkreettisten ratkaisujen ketju.

 

Kuva: AN, Lähde: Antero Alku, esitelmä 14.4.2010.

Yllä oleva malli ei kuvaa tämän hetkistä tilaa Vaasassa, vaan on jonkinlainen yleinen aikajana.
Vaasassa odotellaan yleiskaavavaiheen etenemistä päätökseen, eli lainvoimaiseksi tuloa. Yleiskaavasta yli vuosi sitten jätetyt kymmenet valitukset odottavat edelleen Vaasan Hallinto-oikeuden käsittelyä ja päätöksiä.

On jossain määrin harmillista, ettei kaavoituksen kokonaisuutta, ja sen vaatimaa aikaa, ymmärretä kovinkaan hyvin. Vaasassakin yleinen ilmapiiri on sellainen, että täällä kaavoittajien työ kestää pitempään kuin muualla, ja se maksaa liikaa, ja että konsultteja käytetään turhaan jne.

Tämä asenne näkyy mielestäni lehtien mielipidepalstoilla, ja itse asiassa myös toimittajien tekemissä jutuissa. Hyvin usein niissä myös vihjaillaan turhiin valituksiin, ja pienen piirin ”ammattivalittajiin”.

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelijoiden työ suuntautuu pitkälle tulevaisuuteen. Suunnitelmien teko on aivan välttämätöntä, ilman tätä työtä tulevaisuutta kohti mentäisiin mitä luultavimmin ns. vahvimman oikeudella, joka tarkoittaisi useimmiten maanomistajan ja suuren rahan ehdoilla. Tulos tästä olisi ”Manhattan mallin” mukainen!

Vaasan ja Merenkurkun alueella kaavoitukseen tuo oman lisänsä myös maankohoaminen. Sen vaikutukset ovat selvät ja mitattavia, ennustettaviakin siis. Maankohoamista me tavallista arkea elävät emme kuitenkaan näe; ilmiön voi kyllä ymmärtää, kun kuuntelee edellisten sukupolvien kertomuksia, tai kun esim. Vanhan Vaasan raunioilla oikein tosissaan ryhtyy asiaa ajattelemaan.

Millainen olisi oikea tapa saada ihmiset, asukkaat mukaan kaavoituksen pitkään prosessiin? Muut kaavoitukseen vaikuttamaan pyrkivät tahot kyllä osaavat pitää puolensa, ajaa etujaan, heidän keinoistaan ei kannata huolta kantaa.

Ehkäpä ei voida olettaa paikallisilta asukkailta, kulloisiltakin asianosallisilta, muuta kuin TÄSSÄ JA NYT reagointia. Kritiikkiin on aina annettava mahdollisuus, ennen päätöksentekoa varsinkin. Päätösten jälkeen luonnollisesti edetään sen mukaan. Kun suunnittelu ansaitsee kiitosta, myös sen esittämiseen tulisi olla hyvin toimivat kanavat. Erityisesti silloin, kun suuret joukot ovat ratkaisuihin tyytyväisiä, heidän ei kannata olla hiljaa, ettei vaan kävisi niin, että suunnitelmia muutetaan jonkun yksittäisen etujaan ajavan tahon tai henkilön toiveiden mukaisesti vastoin enemmistön tahtoa.

Ajankohtaisia tyytymättömyyden ilmauksia

Gerbyn ja Västervikin asukkailta on toimitettu kaupungille adressi, jossa esitetään kritiikkiä Vaasan tulevaisuuden saaristo-hankkeen loppuraportissa esitettyjä ratkaisuja kohtaan. Kritiikkiä on kuultu muualtakin. Vaasan saaristoon suunnitellun tieyhteyden, eräänlaisen kehätien, alkaminen Vaskiluodosta, nykyisen leirintäalueen kohdalta, on hyvin monen mielestä erittäin huono idea toteutettavaksi.

 

Kuva: Rajaus sivun 21 kuvasta, AIRIX Ympäristön loppuraportti

Vaasan yleiskaava 2030 / Tulevaisuuden saaristo suunnitelmat

Vaasan Tulevaisuuden saaristo 2080-hankkeen loppuraportista (annettu 18.12.2012) ei ainakaan toistaiseksi ole saatavilla paperiversiota, se löytyy kuitenkin netistä TÄÄLTÄ

Näihin asioihin, mm. Vaskiluodon osalta, palaan alkavan viikon aikana. Julkaisen myös hyvin mielelläni asiaan liittyviä muiden kirjoituksia, niin puoltavia kuin kriittisiäkin näkökantoja.

Kirjoitukset, kuvat osoitteella aimonyberg[at]gmail.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...