keskiviikko 27. helmikuuta 2013

Pirjo Andrejeff vastaa


Kysymyksen esittää: Aimo Nyberg
Vastauksen antaa: Kaupunginvaltuutettu Pirjo Andrejeff, SDP

Kaupunginvaltuutettu Pirjo Andrejeff, olit mukana paneelikeskustelussa 30.1. Vaasan yliopistolla, jossa pohdittiin MITEN TURVATAAN KANSALAISTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET.

Sinulla on pitkä kokemus kunnallispolitiikassa, kuudes valtuustokautesi on juuri alkanut, ja olet pitkäaikainen vaikuttaja myös asukasyhdistystoiminnassa. Toimit edelleen, kuten jo Vaasan asuntomessujen suunnittelun ja toteutuksen aikoihin, Suvilahden asukasyhdistyksen puheenjohtajana.

Olet siis ehdottomasti oikea henkilö valottamaan kokemuksiasi ja ajatuksiasi, mikä olisi oikea, toivottava suunta jatkossa.

KYSYMYS
Demokratia, ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ovat aina aikaan ja aikakausien suomiin mahdollisuuksiin sidottuja, toimintamuodot ovat muuttuvia, kehittyviä. Miten Sinä näet asian, miten samanaikaisesti pystyttäisiin vahvistamaan edustuksellista, vaaleilla valittavien valtuutettujen päätäntävaltaa ja vastuuta, ja samalla luoda edellytyksiä nykyistä toimivammalle ns. suoralle demokratialle?

VASTAUS
Pirjo Andrejeff:
Asioiden delegointi virkamiehille on viety liian pitkälle. Vaaleilla valittujen valtuutettujen pitää päästä jo asioiden tullessa vireille, puuttumaan niihin ja päästä sanomaan mielipiteensä. Kun jo varhaisessa vaiheessa pääsee asioihin puuttumaan, vältytään turhilta ja aikaa vieviltä valituksilta.

JATKOKYSYMYS
Nykyisellään asukasyhdistykset ovat kovin erilasia, yhdenasianliikkeistä asuinalueensa palveluja järjestäviin kolmannen sektorin toimijoihin asti. Tosiasia on, etteivät asukasyhdistykset esim. Vaasassa edusta kuin hyvin pientä osaa alueensa asukkaista. Yhdistysten suhde päättäjiin voi myös olla, ainakin ajoittain, hankkeita jopa jarruttava. Toki myös toisinpäin, asukkaiden paikallinen asiantuntemus ja ns. järjenkäyttö voi estää kohtuuttomuudet, joidenkin tahojen yksipuoliset ja alueelle jopa haitalliset hankkeet. Nykyisen kuntalain mukaisesti asukkailla ja asukasyhdistyksillä on tietynlainen asianosallisen asema mm. lausuntojen antajina oman alueensa kaavoitusasioissa. Tuleeko Sinun mielestäsi tätä kuulluksi tulemista jotenkin parantaa nyt uudistettavassa kuntalaissa, ja mitä se voisi tarkoittaa?

VASTAUS
Pirjo Andrejeff:
Kuulluksi tulemista pitää ehdottomasti parantaa. Se ei auta ketään, jos vain kuullaan, pitää myös aidosti kuunnella. Asukasyhdistyksille tulisi antaa vielä enemmän valtaa ja myös vastuuta oman alueensa kehittämisestä. Alueella asuvat ovat parhaita asiantuntijoita, silloin kun päätetään juuri heidän asioistaan. Asukasyhdistyksiin tulisi saada mukaan enemmän kaiken ikäisiä kuntalaisia. Lisäisikö se houkuttelevuutta, jos perustettaisiin asukasyhdistysten tilalle aluelautakuntia, joilla olisi omat rahat kaupungin talousarviossa (kuten nyt Vähässäkyrössä) ja näihin lautakuntiin valittaisiin jäsenet joko ilmoittautumalla tai jopa aluevaaleilla, jos halukkaita olisi enemmän kun mukaan mahtuu?? Pienempiä yhdistyksiä, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan voitaisiin yhdistää. Aktiivisuus voisi lisääntyä ja sitä kautta myös yhdistysten painoarvo.

Linkki:  http://www.suvilahtiseura.fi/

Kiitos haastattelusta!

AIKAISEMMAT SARJAN KIRJOITUKSET:

14.2. 2013 Marketta Kujala, kaupunkisuunnittelusta nyt ja tulevaisuudessa
11.2. 2013 Harri Nieminen, Vaasan yleiskaava 2030 / Vaasan Tulevaisuuden saaristo 2080
31.1. 2013 Tapio Parkkari, kaupunkiblogit demokratian palveluksessa

Jatkoa tulossa lähiaikoina, seuraa blogiamme! Ehdota kysymyksiä, haastateltavia, tai anna itse haastattelu!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...