torstai 2. lokakuuta 2014

Tästä puhuttiin 1.10.

Otamme tässä Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n blogissa uudelleen käyttöön TÄSTÄ PUHUTTIIN – kirjoitukset, eli pj:n lyhyet yhteenvedot hallituksemme kokouksissa käsitellyistä asioista.

Asukasyhdistyksemme hallituksen kokouksessa 1.10. keskusteltiin näistä asioista: Uusia jäseniä on saatu tasaiseen tahtiin, joskin olemme edelleen kovin pieni yhdistys. Maksavien jäsenten määrä ei näytä vielä tänäkään vuonna ylittävän sadan jäsenen maagista rajaa. Keskustelussa tuotiin esiin se, että yhteydenpitoa mukaan tulleiden uusien jäsenten ja hallituksemme välillä on edelleen syytä parantaa. Uusien jäsenten toiveita ja ideoita pitää pystyä aidosti huomioimaan.

Jäseniksi on tullut muitakin kuin vain kantakaupungin alueella asuvia, tätä kehitystä pidimme ihan positiivisena. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat liittyä yhdistykseemme (ilmoittavat siitä jollekin hallituksemme jäsenelle, ja seuraava hallituksen kokous sitten hyväksyy eli kirjaa henkilön yhteystiedot)

20-v juhlien loppuarvioinnissa totesimme kaiken sujuneen mallikkaasti, eli voimme olla tyytyväisiä. Perustajäsenten huomioiminen oli juhlamme tärkein osuus, ja sitä on arvostettu kovasti. Juhlapuheista on myös saatu kiitosta, - asiaa puhuivat Rapo ja Katajamäki!
Taiteellinen ohjelma, arpajaiset ja tietenkin buffet alkuillasta muodostivat sopivan kokonaisuuden, ohjelmaa ei ollut liikaa, mutta kaikki tarpeelliset asiat kuitenkin onnistuneen juhlan läpiviemiseen.

Till Umeå – Uumajan matka on siirtynyt jonkin verran alkuperäisitä suunnitelmista, osittain uumajalaisten toiveesta. Kullturfondetin apurahan turvin teemme tutustumiskäynnin, eli viikonlopun laivareissun Uumajaan vielä tämän kuun aikana, eli 18.-19.10 tai 25.-26.10 (hotellien varaukset tiukilla). Jos olet halukas tulemaan mukaan, ota yhteyttä mahdollisimman nopeasti. (Anders / Riitta tai Aimo 050 3308540).

Vaasan satamatie asiassa keskustelua syntyi taas kovasti. ELY:n järjestämään työpajaan osallistui 23.9. vain Aimo, jolta kuultiin selostus tämän hetkisestä tilanteesta. Yhdistyksemme aikaisempi kanta on ollut ns. Vikbyn vaihtoehtoa puoltava. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan haluttu asiaan sanoa mitään lopullista. Puheenjohtajan laatima luonnos mielipiteestä jätetiin vielä ”kypsymään” ja odottamaan asioiden eteenpäin menoa. Seurataan tilannetta.

ELY-keskus on avannut hankkeelle internetsivut osoitteeseen:
suomenkieliset sivut: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/epo-tiehankkeet-vaasan-satamatie ruotsinkieliset sivut: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/epo-tiehankkeet-vaasan-satamatie

Hankkeessa järjestettiin työpaja 23.9.2014. Internetsivuille on nyt lisätty työpajan muistio sekä tilaisuudessa esitetyt aineistot.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma asetetaan julkisesti nähtäville myöhemmin tänä vuonna. Nähtävilläolon tarkka ajankohta ei ole vielä selvillä, mutta siitä kuulutetaan mm. alueen lehdissä. Ohjelman nähtävilläoloaikana järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus.

Kiitokset kaupungin viheralueyksikölle! Jotain osataan tehdä todella hyvin Vaasan kaupungin viheralueiden (puistojen, leikkialueiden ym. viheralueiden) suunnittelu-, rakennus-, kunnossapito- ja hoitotoimenpiteistä vastaavassa viheralueyksikössä. Tämä näkyy upeina kukkaistutuksina, hyvin hoidettuina puistoina ja bulevardeina kaupunkimme keskustassa. Mm. Vaskiluodon sillan alkuosan, Vaasanpuistikon ja Rantakadun uudet viheralueet ovat huomiota herättävän hienoja!

Yhdistyksemme hallitus omasta puolestaan, ja kaupunkilaisilta kuultujen kiittävien kommenttien innoittama, päätti lähettää suuret kiitokset kaupungin viheralueyksikölle vastaaville esimiehille ja käytännön toimet toteuttaneille työntekijöille!

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, Vaasan yleiskaava 2030 asiasta otettiin vielä keskusteluun. Pitkä prosessi kaiken kaikkiaan oli tarpeen, vaikka yhdistyksemme valitus ei mennyt läpi. Onneksi Sundbackien valitus hyväksyttiin, joten Vaskiluodon asia meni hyvin. Tilannetta seurataan tottakai edelleen.

Syyskokous 17.12. Kokouksessa valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle (tai nykyiset uudestaan) ja puheenjohtaja, sekä tehdään suunnitelmat vuodelle 2015. Kokouspaikka on vielä avoin, ja myös se järjestetäänkö sääntömääräisen vuosikokouksen yhteyteen jonkinlainen yleisötilaisuus. Paikkoja saa ehdottaa Aimolle. Jäsenkirje 4/2014 tulossa joulukuun alussa.

Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 26.11. 2014.

(Yllätys yllätys, tämä kokous sujui sen veran reippaasti, eli olimme valmiit jo ennen klo 19.00. Osa meistä päätti lähteä vielä Ritziin katsomaan luontoelokuvaa!)

Yhteenvedon on koonnut Aimo Nyberg
Virallinen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa hallituksemme kokouksessa.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...