TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

Tämä Vaasa-aiheinen kaupunkiblogi on avoin myös Sinun asiallisille kuville ja kirjoituksille, suomeksi tai ruotsiksi. Kaikki tekijäinoikeudet & vastuut kirjoittajilla ja kuvaajilla! Ota yhteyttä sivuston ylläpitoon/Aimo.

torstai 1. kesäkuuta 2017

Kesäkuun lukupaketti

Nyt on tämän aika!

Vaasan keskustan osayleiskaava on tänään saatu nähtäville. Lausunnon antamiseen, mahdollisten muistutusten tekemiseen on aikaa kuukausi, 3.7. asti. Luku-urakka on suuri, mutta ”pakollinen”. Asukasyhdistyksemme hallitus pyrkii saamaan kannanoton aikaiseksi lähiviikkoina.

VAASAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2040 koskee Vaasan keskusta-aluetta, mukaan lukien Onkilahden kaakkoisranta, hautausmaa-alue, Hietasaari, Hietalahden ranta- ja urheilupuisto, Kuparisaari, Etelä- ja Pohjois-Klemettilä sekä Vöyrinkaupunki.

Katso

https://www.vaasa.fi/kaavoitus/oyk_keskusta

Lainaus:

”Osayleiskaavan päätavoitteet ovat keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen, kaupunkirakenteen kehittäminen energiatehokkaasti ja resurssiviisaasti, keskustan laajentaminen ja tiivistäminen sekä asukasmäärän nostaminen, liikenteen ja liikkumisen kehittäminen keskustassa, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan huomioiminen sekä ilmastonmuutoksen ja maankohoamisen vaikutusten huomioonottaminen tulevaisuuden kaupunkirakenteessa ja rantaviivassa. 


Keskustan osayleiskaavan laatimisesta tehtiin kaavoituspäätös vuonna 2013, ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä vuoden 2013 lopussa. Kaavan luonnosvaiheessa tehtiin useita selvityksiä, mm. keskustan täydennysrakentamisen ja korkean rakentamisen mahdollisuuksista sekä keskustan liikenteen ja liikkumisen kehittämismahdollisuuksista. Osayleiskaavan luonnos pidettiin nähtävillä keväällä 2016. Nähtävilläolon jälkeen kaavaa on kehitetty luonnosvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana on mahdollista osallistua kaavan valmisteluun antamalla muistutuksen kaavasta. Kaavaehdotus on nähtävillä 1.6.–3.7.2017. Tavoitteena on hyväksytty kaava vuoden 2018 alussa.” 

Muistetaan myös tämä!

Vaasan kaupunki on pyytänyt meitä vaasalaisia kertomaan, millaista kaupunkirakentamista vaasalaiset haluavat tulevaisuudessa? Suosittelen, kannattaa vastata tähän nettikyselyyn, - kun kerran meille tällainen mahdollisuus annetaan!

https://www.vaasa.fi/tiedote/yli-400-vuotta-vaasalaista-kaupunkirakentamista-millaista-kaupunkiymparistoa-tulevaisuudenNettikuva: Vaasan Kauppatorin ympäristöä, ajankohta ja kuvaaja eivät minulla valitettavasti ole tiedossa.

Aimo Nyberg, VKA ry:n pj.
aimonyberg(at)gmail.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti