TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

Blogi on avoin kaikille asiallisille kuville ja kirjoituksille, suomeksi, ruotsiksi ja millä kielellä tahansa! Kaikki tekijäinoikeudet juttujen kirjoittajilla ja kuvien kuvaajilla! Yhteystiedot saa sivuston ylläpitäjältä.
torstai 2. helmikuuta 2017

Vaasan Sähkön asemakaavan tarkistus

Entisen Vaasan Sähkön pääkonttorin alue

Tutustu!

https://www.vaasa.fi/kuulutukset/kirkkopuistikko-4-kaavamuutos-alkaa

Lainaus

”Asemakaavalla tarkistetaan 20.3.2000 lainvoiman saanutta asemakaavaa numero 859 2. kaupunginosassa tontilla 1007- 4 (Kirkkopuistikko 4) sekä yleisillä alueilla 9903-6 ja 9906-5 (osa palokadusta). Suunnittelualueella sijaitsee Vaasan Sähkön entinen konttorirakennus.

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt kiinteistön omistaja.

Asemakaavan muutoksella lisätään rakennusoikeutta asuin- ja liikerakentamiseen osoitetulla, yksityisessä omistuksessa olevalla tontilla. Perusteluna asemakaavamuutokselle on yleinen asuntotarpeen kasvu alueella ja tontin tehostaminen. Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Suunnittelualue rajautuu palokatuun ja Kirkkopuistikkoon, jotka ovat valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja ympäristöjä (RKY). Tontilla on useita kaavalla suojeltuja rakennuksia. Lisäksi naapuritontilla (Kirkkopuistikko 2) sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri, joka on suojeltu rakennussuojelulailla. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi suunnittelualueen kaupunkikuvalliset tavoitteet ovat korkeat. Asemakaavan muutoksella on tavoiteltava keskeiselle, näkyvälle ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle paikalle sopivaa arkkitehtuuria.”

 ”Kaavan vaikutuksista tullaan kertomaan kaavan selostuksessa. Kaavatyössä on tarkoitus arvioida ainakin seuraavia vaikutuksia:
 • vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
 • vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
 • vaikutukset rakennettuun ympäristöön
 • vaikutukset ihmisiin ja ihmisten elinoloihin
 • liikenteelliset vaikutukset
Vaikutusten arviointi tehdään yhdessä eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa."


Kuva kaavoitus prosessista (kaupungin kaavoituksen sivulta)


Nyt ollaan siis kohdassa ALOITUS.

Mielipiteitä kysytään osallisilta, kuten meiltä Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:ltä. On hyvä myös muistuttaa, että jokainen vaasalainen voi halutessaan mielipiteensä antaa, suullisesti tai kirjallisesti suoraan kaavoitukseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan tavoitteista voi esittää mielipiteitä kaavoitukselle nähtävilläoloaikana 2.2.- 15.2.2017. (MRL 63§, MRL 30§)

Yhdistyksemme hallitus antaa mielipidelausunnon kahden viikon sisällä.

Ps. onko sinulla valokuvia tästä alueesta. Rakennuksista, pihapiiristä jne. Vanhoja kuvia tai uudempaa, - tässä blogissa julkaistaan mielellään kaikkien kuvia, pieniä tarinoita, muistoja…

Ollaan yhteydessä
Aimo Nyberg
aimonyberg(at)gmail.com
050 3308540