keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Evangeliska folkhögskolan

Asemakaava vireille: Evangeliska folkhögskolan (ak1064)
Kuulutusaika 19. – 26.11.2015

Lainaus kaavoituksen sivulta:
”Evangeliska folkhögskolanin asemakaavan muutoksella tarkistetaan vuodelta 1998 olevaa asemakaavaa sekä tutkitaan kaavamuutosalueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.

Kaavamuutoksen tarkoitus on muuttaa osittain tontin käyttötarkoitusta. Kaavamuutos jakaa koulutontin kahtia ja osoittaa toisen tonteista asuinkerrostalorakentamiselle sekä mahdollistaa laajennuksen rakentamisen koulurakennusten tontille. Uudisrakentamisen kaupunkikuvalliset tavoitteet ovat korkeat johtuen sijainnista valtakunnallisesti merkittävällä Vaasan keskustan rantavyöhykkeellä.”

VKA ry:n mielipide, koskien Evangeliska folkhögskolan (ak1064)

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys toteaa OAS- asiakirjojen perusteella seuraavaa: Mielestämme on hienoa ja tärkeää, että tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että jatkotoimissa pitää ottaa huomioon hankkeen sijainti valtakunnallisesti arvokkaalla alueella.

Kansantaloudellisesti olisi sinänsä tarkoituksenmukaista korjata rakennuksia, eikä hävittää jo tehtyä työtä. Kuvauksen mukaan purettavat rakennukset ovat jo huonossa kunnossa, mikä voitaneen olettaa olevan tarkemmin tutkittu, mutta ulkopuolelta ei asiaa voida tarkemmin arvioida, joten emme ota siihen enempää kantaa.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa asuinkerrostalotontti, jonka myymällä hankkeesta vastaava voisi korjata/ uusia koulutustoimintaan tarkoitettuja rakennuksia.

Nykyiset rakennukset ovat 2-4 kerroksisia. Alue on jo rakennettu varsin tehokkaasti. Paikoitusta esitetään asiakirjoissa rakennettavaksi maan alle.

Kantakaupungin asukasyhdistyksen mielestä uudisrakennusten korkeus varsinkin Rantakadun osuudella on erityisesti sovitettava olemassa olevaan katu- ja kaupunkikuvaan. Hankkeelta toivotaan myös hienovaraista ympäristöön sovittavaa arkkitehtuuria täydentämään arvokasta miljöötä.

Korsholmanpuistikon puolella oleva uudempi rakennus esimerkiksi on Vaasan olosuhteissa harvinaisen hyvin sovitettu yhteen Piispasen talon kanssa.

Kulku maanalaiseen pysäköintitilaan pitäisi ehkä järjestää palokadun kautta tai kaupungin omistaman tontin vierestä. Rantakadun puolelta se edellyttää huolellista suunnittelua niin, ettei pilata katukuvaa kuten Rantakadulla eräässä kohdassa (ent. maanmittauskonttorin suunnassa) on tehty.

OAS on tässä vaiheessa riittävä. Kuitenkin myös vaikutukset muuhun kuin kulttuuriympäristöön pitäisi kaavaa laadittaessa huomioida. Ja myös esim. miten mahdollisen uuden asuintalon pihaan järjestetään kiinteistön viheralue/ leikkipaikka niin ettei se ole aivan varjossa.

Asukasyhdistyksemme seuraa hankkeen suunnittelua ja etenemistä ja on valmis kommentoimaan asiaa, kun kaavoitus etenee ja hankkeen tiedot täydentyvät.

Esitämme vielä toiveen, että aikaa lausuntojen antamiseen annetaan enemmän kuin yksi viikko. Asiaan perehtymiseen, lausunnon laatimiseen menee mitä luultavimmin kaikilla asianosallisilla kahdesta viikosta kuukauteen. Toivomme, että tämän kertainen lyhyt aika oli poikkeus, ja jatkossa palataan normaalimpiin lausunnonantoaikoihin.

Syyskokouksessa valitun työryhmän puolesta
Aimo Nyberg, puheenjohtaja, Anttu Kankaanpää, sihteeri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...