torstai 8. marraskuuta 2012

Kaupunginteatterin ja Vaasan Villatavaratehtaan korttelitYllä oleva yhdistyksemme logo blogikirjoitusten alussa kertoo siitä, että seuraava teksti on asukasyhdistyksemme virallinen lausunto.

Vaasan kaupunki
Kaavoitus
PL 3
65101 Vaasa
Muistutus

• Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskien 8. kaupunginosan kortteleita 1006 ja 2006 sekä liikennealuetta (Kaupunginteatterin ja Vaasan Villatavaratehtaan korttelit)

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry. Asukasyhdistyksemme hallitus on kokouksessaan 5.11.2012 ottanut seuraavan kannan:

Puutalot (Pitkäkatu 51) taitavat olla ko. kortteleiden kohteista hankalimmat, niin kaupunkisuunnittelulle kuin lausuntoja antaville tahoillekin. Kortteleiden asemakaavan ja tonttijaon muutoksessa on oletettavasti kysymys siitä, miten erilaiset intressipiirit suhtautuvat teatterin vieressä ja takana oleviin vanhoihin puutaloihin, ja niiden asukkaiden /omistajien näkemyksiin. Puutalo (Pitkäkatu 51) ja sen sisäpiha-alueet ovat merkitty edelleen voimassa olevassa keskustan osayleiskaavassa arvokkaiksi rakennuksiksi, joiden suojelusta päätetään asemakaavassa. Kadunvarsirakennusta on laajennettu ja muutettu useaan otteeseen. Vanhimman osan puurakennuksesta on suunnitellut C. A. Setterberg vuonna 1862 (Empireä edustava asuinrakennus).

Asukasyhdistyksemme mielipide on se, että ko. alkujaan Setterbergin piirtämä rakennus ansaitsee asiantuntevan kohtelun, jossa huomioidaan tapahtuneet muutokset itse rakennuksessa ja sen ympäristössä. Mitä toimia tämä edellyttää, tai mihin se johtaa, siihen on erittäin vaikea ottaa kantaa. Jos rakennus / rakennukset jäävät paikalleen tuleviksi vuosiksi, on niitä kunnostettava ja ylläpidettävä omistajien toimesta riittävin toimin, vaikkei niille suojelustatusta määrättäisikään, jotta ne eivät kokonaan rapistu ala-arvoiseen rappiotilaan. Mikäli ko. puutalot jossain vaiheessa puretaan, on harkittava Setterbergin piirtämän talon, tai jonkun osan siitä, uudelleen pystyttämistä muualle (?), tai ainakin rakennushistoriallisten yksityiskohtien talteen ottamista, ja mahdollisesti osien uusiokäyttöä.

Asukasyhdistykset ovat asukkaiden asialla. VKA ry. edellyttää, että alueen puutaloissa asuvien ihmisten intressit huomioidaan, ja erilaiset näkemykset onnistutaan sovittelulla ratkomaan. Kaikkia osapuolia koskevia, sitovia kompromisseja kenties tarvitaan. Ehdotettua tonttijaon muutosta asukasyhdistyksemme kannattaa.

Toinen erittäin tärkeä asia, kaikkia kaupunkilaisia koskeva kysymys ko. liikennealueella on riittävän pysäköintitilan turvaaminen, niin tuleville uusille alueen asukkaille, kuin myös muille alueella autoileville. Alue on aivan ydinkeskustan tuntumassa, ja tällekin alueelle tullaan tulevaisuudessa autoilla töihin, kauppoihin jne. todennäköisesti ainakin samalla volyymilla kuin nykyään. Vaasanpuistikon liikenne aivan vieressä, ja kenties tulevaisuudessa myös Vaasanpuistikon alla kulkeva tunneli tuovat parkkipaikkoja etsiviä autoja suurin määrin näille nyt suunnittelun kohteina oleville korttelialueille.

VKA ry. haluaa muistuttaa, että pysäköintitilaa on oltava riittävästi alueen asukkaiden omaan käyttöön, sekä alueen muuhun asiointiliikenteen tarpeisiin, niin kadunvarsilla kuin rakennettavissa parkkihalleissa. On myös huomioitava jo tapahtunut tosiasia; kaupungin aikaisemmissa kaavoitusratkaisuissa, voimassa olevissa kaavoissa olevat pysäköintiin varatut laitokset on Teatterikorttelin läheisyydessä kaikki jo ehditty muuttaa joko liike- tai asuntokortteleiksi.

Aikaisemmassa kaavassa oli tällä nyt kyseessä olevalla Teatterikorttelin alueella pysäköitiin suunniteltu 4-kerroksinen, 3 tonttia leveä rakennelma johon olisi mahtunut n. 720 autopaikkaa, 20% konttoritilojen lisäksi.

Nyt tässä uudessa kaavaehdotuksessa ne on korvattu yhdellä maanalaisella yleisellä pysäköintilaitoksella, jossa on vähintään 200 yleistä paikkaa. Tämän lisäksi kiinteistöt hoitavat oman pysäköintivelvoitteensa, käyttäen pysäköintinormia liiketilat 1 ap/70 m² ja asuminen 1 ap/85 m². Ehdotetun mitoituksen pohjana on teatterin alueelle vuoden 2006 pysäköintiselvityksessä osoitetut noin 300 - 350 yleistä paikkaa.

Tämän lisäksi on mahdollista, että nykyisen toriparkin lisälaajennus tulee ajankohtaiseksi. Se voisi pidemmällä aikavälillä tuoda merkittävästi uutta pysäköintivolyymia koko keskustan alueelle. Yleisenä parkkialueena Toriparkki tulee mitä luultavimmin tulevaisuudessakin palvelemaan ainoastaan maksukykyisiä asiakkaita, ja markkinahinnoin.

Näin asioiden edetessä rakennusfirmat saisivat mahtumaan Teatterikorttelin alueelle aika muhkeita 4 - 8 kerroksisia asuin- tai konttorirakennuksia. Sinänsä jos suunniteltavat tornitalot olisivat tyylillisesti sukua keskenään, eikä yhtä ristiriitaisia kuin naapurikorttelissa, voisi kaupunkikuva parantuakin.

Nyt teatterikorttelin, ja aiemmin koko alueella suunnitelmallisesti edennyt pysäköintitalovarausten pienentäminen arveluttaa. Pysäköintiselvityksiä on tehty (2006), mutta on syytä kysyä, onko niissä huomioitu riittävästi asukasnäkökulmaa? Kaupungin on luonnollisesti tasapainoiltava kokonaishankkeesta kaupungille tulevien tulojen ja menojen kanssa; toivottavasti pelkkä raha ei kuitenkaan ratkaise kaikkea.

Pysäköintiratkaisut ovat myös ympäristöratkaisuja. Keskustan pysäköintitaloista luopuminen tapahtuu asumisviihtyvyyden kustannuksella. Käsillä olevassa asemakaavanmuutoksessa luovutaan jälleen yhdestä osayleiskaavan ja asemakaavan pysäköintitalovarauksesta. Se on vastoin Maankäyttö- ja rakennuslain yleistä tavoitetta (1 §), alueiden käytön suunnittelun tavoitteita (5 §), yleiskaavan sisältövaatimuksia (39 §) ja asemakaavan yleistä tarkoitusta (50 §).

Autot pois ydinkeskustasta. Yksi näkemys on tietysti sekin, että kaupungin keskustan autoistumista voidaan estää vähentämällä /poistamalla kokonaan alueelta ilmaiset ja edulliset pysäköintimahdollisuudet. Onko tämä toivottavaa, ja mihin tällainen kehitys sitten johtaisi? Valintoja tekevillä päättäjillä on suuri vastuu, - tasapainon löytymisestä on kait tässäkin kyse. Kaupunginteatterin ja Vaasan Villatavaratehtaan korttelit ovat kuitenkin juuri sellaisella etäisyydellä torista, Vaasan mahdollisesta autottomasta kävelykeskustasta, että juuri sinne on rakennettava merkittävästi pysäköintitilaa, toivottavasti myös ilmaisia, tai ainakin edullisia asukaspysäköinnin ja alueella asioinnin mahdollistavia parkkialueita / pysäköintilaitoksia.

Asukasyhdistyksemme VKA ry. esittää edellä olevien näkökohtien huomioimista 8. kaupunginosan kortteleiden 1006 ja 2006 asemakaavan ja tonttijaon muutoksen, sekä Kaupunginteatterin ja Vaasan Villatavaratehtaan kortteleiden liikennealueen suunnitelmia eteenpäin vietäessä.

Vaasassa 5.11.2012
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf

Aimo Nyberg, puheenjohtaja, Meta Sahlström, sihteeri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...