tiistai 31. heinäkuuta 2012

Muistutus vanhan linja-autoaseman aukiostaYllä oleva yhdistyksemme logo blogikirjoitusten alussa kertoo siitä, että seuraava teksti on asukasyhdistyksemme virallinen lausunto, eli sen on hyväksynyt yhdistyksemme hallitus, eikä kyse siis ole vain tätä blogia ylläpitävän puheenjohtajan omasta kirjoituksesta.

Vaasan kaupunginhallitukselle /Vaasan kaupungin kaavoitus

Muistutus kaavaehdotuksesta koskien vanhan linja-autoaseman aukion aluetta
Vaasan Kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry. Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf.

Hallituksemme kokouksessa 30.7.2012 olemme Kantakaupungin asukasyhdistyksessä keskustelleet entisen linja-autoaseman suunnittelun nykyvaiheesta, ja pyydämme kunnioittaen saada esittää Vaasan kaupungin hallitukselle seuraavaa:

Tilanne nyt: Kaupunginhallitus on päättänyt 25.6.2012 lopettaa sopimusneuvottelut tuloksettomina kiinteistösijoitusyhtiö Spondan kanssa. Vanhan linja-autoaseman tontista aletaan välittömästi valmistella uutta tontinluovutuskilpailua. Kilpailu on avoin, jolloin myös Sponda voi siihen halutessaan osallistua.

Asukasyhdistyksemme muistuttaa, että Vaasan valtuuston hyväksymä (13.12.2011 § 163) kokonaisyleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Vanhan linja-autoaseman aukion alueen päätöksenteossa on mahdollista edetä vasta kun Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä tehdyistä valituksista.

Myöskään Ympäristöministeriön vahvistusta Maakuntavaltuuston 14.5.2012 hyväksymälle vaihekaavalle (Pohjanmaan liiton vaihekaava 1) ei vielä ole annettu.

Vanhan linja-autoaseman aukion alueella on voimassa ympäristöministeriön 8.11.1995 vahvistama Vaasan keskustan osayleiskaava, jossa alueen eteläosa on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K) ja linja-autoaseman korttelialueeksi (LA). Alueen pohjois-osa on merkitty maanalaiseksi pysäköintialueeksi (LP/m) ja jalankulkualueeksi.

Rohkenemme toivoa kohteen ottamista uuteen harkintaan. Hienoa olisi saada aikaan asiasta vielä keskustelua vaasalaisten keskuudessa. Toivottavasti arkkitehtitoimisto Laation laatimille luonnoksille ja alustaville havainnekuville tehdään vielä vaihtoehtoisia suunnitelmia ja etenemismalleja. Pelkkä Spondan vaihtaminen joksikin toiseksi rakennuttajaksi ei mielestämme ole nyt järkevää.

Poliittisille päättäjille toivomme viisautta edetä asiassa kaikkia näkökulmia ennakkoluulottomasti tutkien ja harkiten.

Vaasassa 30.7.2012 Aimo Nyberg, puheenjohtaja , Meta Sahlström, sihteeri Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry Invånarföreningen i centrala Vasa rf

VKA ry:n mielipide

Vanhan linja-autoaseman aukion alueesta uusi avoin kilpailu

Nyt olisi oikea aika miettiä koko hanketta. Suurisuuntaisen, koko korttelin kokoisen, kauppakeskuksen rakentamisen entisen linja-autoaseman aukiolle voisi mielestämme ideana ottaa uuteen, perusteelliseen käsittelyyn.

Parhaillaan kaupungin kaavoituksessa ja netissä esillä oleva alueen kaavamuutos, ja sen liitteinä olevat alustavat luonnokset ja havainnekuvat, esittävät mahtipontista, alueen kokonaan täyttävää kauppakeskusta.

Tämän sijaan tulee mielestämme laatia vaihtoehtoinen toteutusmalli, jossa alueelle saadaan myös asuntoja, ja julkisia toimintoja, palveluja, ja alueelle jätettäisiin myös avointa kaupunkitilaa. Nyt toteutettavaksi haluttava malli on mielestämme liian suuri sellaisenaan, kerralla toteutettavaksi, ja siis myös muut vaihtoehdot jatkossa poissulkeva. Asukkaiden kannalta tämä on lyhytnäköistä suunnittelua, ja yksipuolisesti vain kauppakeskuksen ja sen rakennuttajan intressit huomioivaa.

Nykyinen matkakeskus tehtiin hyvin pienelle tontille radan toiselle puolelle, jotta rautatie- ja bussiliikenne saatiin Vaasassakin toimimaan yhdessä ja asiakasystävällisemmin. Valmistunut matkakeskus on kovin pieni, - onko varmaa, ettei entisen linja-autoaseman aukiota joskus vielä tarvita?

Spondan kanssa ko. hanketta on väännetty ainakin neljä vuotta. Tänä aikana asukasyhdistyksemme on esittänyt useita mielipiteitä ja kannanottoja, joissa on myös kritisoitu päättäjien ja kaupunkisuunnittelun ajamia ratkaisuja. Näkemyksiämme ei ole mielestämme riittävästi kuunneltu. Asia etenee jatkossakin poliittisten päättäjien yhteisesti valitseman toteutusmallin mukaisesti, demokraattisen käsittelyn ja päätösten kautta.

Tätä asiaa koskevat VKA ry:n aikaisemmat mielipiteet ja lausunnot:
- 8.10.2009 Vaasan kaupunginhallitukselle osoitettu kirjelmä, suomeksi ja ruotsiksi
- 8.4.2010 Vaasan kaupunginhalitukselle / Kaupunginkanslian keskuskirjaamo, KUNTALAISALOITE, koskien ”vanhan linja-autoaseman” suunnittelua
- 23.11.2010 Lehdistötiedote: Kantakaupungin asukasyhdistys ehdottaa asuntoja linja-autoasemalle

Nämä tekstit löytyvät yhdistyksemme viralliselta nettisivulta http://vkaicv.nettisivu.org/  kohdasta kannanotot.

Vaasassa 30.7.2012 Aimo Nyberg, puheenjohtaja Meta Sahlström, sihteeri Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry Invånarföreningen i centrala Vasa rf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...