perjantai 5. kesäkuuta 2020

Sisäsataman Terassi kuohuttaa taas mieliä


Kuva: AN, 5.6.2020 Sisäsatama Vaasa. Kuntsin modernin taiteen museon merenpuoleinen piha.

 

Aimo Nyberg

Tässä kommenttini Sinikka Terenius-Heikkilän kirjoitukseen Ilkka-Pohjalaisessa 5.6.2020 Lukijoilta: Vastaus kaupungin virkamiehille (kirjoitus on kokonaan luettavissa tämän blogijutun lopussa).


Erinomainen, asiallinen ja terassiasian ytimeen osuva kirjoitus! Kiitos Sinikka Terenius-Heikkilälle asian esille tuomisesta, ja viimekesäisen keskustelun uudelleen nostamisesta julkisuuteen.

Somessa ei näitä asioita tietenkään ratkota. Silti keskusteluja on tärkeää käydä, erilaisia mielipiteitä perusteluineen on ihan jokaisen syytä herkällä korvalla kuunnella.

Win-win tilanne ko. terassitoiminnan ja kulttuurilaitoksen kesken on toivottavasti mahdollista, yhteistyö on oikea tapa hoitaa asioita.

Itsestään selvää on, että kaiken toiminnan Kuntsin modernintaiteen museon yhteydessä on oltava  sen johdolla ja ehdoilla tapahtuvaa. Terassialueet ym. tilapäiset toiminnot ja rakennelmat alueella eivät voi nousta alueen tärkeimmiksi, kaupunkikuvassa näkyviksi ja kuuluviksi kohteiksi. Saatikka sitten jäädä paikoilleen ikuisesti, kun ovat ensin paikan ”vallanneet”.

Ottamatta kantaa siihen kuinka paljon uusia Sisäsataman Terassin tapaisia palveluja nykyisten lisäksi vielä tarvitaan Vaasan kantakaupungin ranta-alueelle, totean vain tämän: kaikkien lupien ja niiden myöntämismenettelyiden tulee olla kunnossa, ja kenen tahansa tarkistettavissa. Tälläkin alueella on voimassa monimutkainen kaavatilanne. Muutoksia tehtäessä nykytilanteeseen kyse on sekä Vaasan kaupungin että myös valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön mukaisten lakien ja säädösten huomioonottamisesta.

Poikkeuksellisen koronakevään aikanakaan ei mitä tahansa ole saanut tehdä. Jos tulossa on muutosideoita esim. uuden pysyvän WC-tilan rakentamiseksi Kuntsin modernintaiteen museon viereen, palvelemaan lähinnä tilapäisen kesäterassin asiakkaita, niin tämä rakennus vaatii luvan. Lupaa rakentaa ei voi saada vain ilmoittamalla asiasta kaupungille. Ensin pitää muuttaa alueen kaavamerkintöjä. Se taas edellyttää pitkää prosessia, jossa mm. on kuultava asianosallisia. Myös lähialueen asukkaita, muita alueen yrittäjiä, pelastustointa ym. viranomaisia.  

Aimo Nyberg

Varapuheenjohtaja/Vice-ordförande
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf

Suosittelen perehtymään

Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen huomioon ottaminen kaavoituksessa ja lupamenettelyssä. Oheinen muistio on laadittu ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä tänä keväänä 2020.

https://www.museovirasto.fi/uploads/Kulttuuriymparisto/RKY_menettelytapamuistio_2020.pdf  

Katso myös Vaasan rantapuistovyöhyke julkisine rakennuksineen ja Vaasan Höyrymylly

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1709

 

Katso ja kertaa kaikki Vaasan kohteet (kirjoita hakukenttään Vaasa)

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_list.aspx

 

Koska kaikilla ei ole mahdollisuutta lukea Ilkka-Pohjalaista, tai sen digilehteä, lainaan tähän loppuun poikkeuksellisesti koko kirjoituksen, jota olen yllä blogikirjoituksessani kommentoinut.

Lainaus IP-lehdestä 5.6.2020

Lukijoilta: Vastaus kaupungin virkamiehille

Kiitos kaupungin virkamiehille vastauksesta mielipidekirjoitukseeni. Osaan kysymyksistäni sain vastauksen, osa jäi vastaamatta. Oli kovin sekavaa tekstiä.

Kritiikkini kohde on nykyisen terassin ulkonäkö ja se miten lupa kyseisen rakennelman toteuttamiseen on syntynyt. Kirjoituksenne ei avaa päätöksentekoprosessia, kuka päätti, koska ja mitä. Olen pyrkinyt hakemaan tietoa Vaasan kaupungin sivuilta lautakuntien pöytäkirjoista ja virkamiespäätöksistä. Valitettavasti tietoa löytyi vasta kesäkuulta 2018.

Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että ranta-alue on vaasalaisille arvokas ja tärkeä ja sen kehittämisessä tämä on otettava huomioon.

Kirjoitatte, että 2017 Kuntsin modernin taiteen museoon etsittiin yrittäjää kahvilan pitämiseen museon sisällä julkisen hakumenettelyn kautta ja kun se ei tuottanut tulosta, päädyttiin neuvottelumenettelyyn. Vaasan silloinen museotoimenjohtaja Green allekirjoitti yrittäjän kanssa sopimuksen kahvila- ja terassipalveluiden tuottamisesta 5.1.2018, liite sopimukseen allekirjoitettiin 23.5.2018.

Nykyinen museotoimenjohtaja Bonelius esitti kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle sopimuksen ja liitteen uusimista 5.11.2019. Ravintolanpitäjä vuokraa nyt Kuntsin modernin taiteen museon keittiön palvelutiskeineen sekä pienen varaston ja saa käyttöoikeuden tiettyyn sosiaalitilaan. Tätä tarkoittanee kirjoituksessanne kohta: ”vaikkakin museokahvilan pidosta on sittemmin luovuttu”. Perusteita palvelukonseptin muuttamiselle kesken sopimuskauden ette avaa. Kokemuksesta voin sanoa, että museokahvilan taso ja palvelu eivät olleet omiaan nostamaan museon imagoa.

Tekstinne mukaan yrittäjä on lähtenyt kehittämään toimintaansa. Hyvä niin, mutta uudenkin sopimuksen liitteessä mainitaan ravintolanpitäjän velvollisuudesta hyväksyttää mahdolliset terassimuutokset... myös Vaasan kaupungin museoilla, sekä sopeuttaa terassi, terassin kalusteet ja myyntipiste museon yleisilmeeseen. Tämä velvoite sopimuksen liitteessä kertoo, että museolla on sanansa sanottavana terassin sopivuudesta nykyiseen miljööseen.

Tässäkö on vastaus kysymykseeni kuka, koska ja mitä?

Ei kuitenkaan pidä unohtaa rakennus- ja ympäristölautakunnan ja suunnittelujaoston vastuuta hyvän ympäristö- ja kaupunkikuvan luomisessa ja kehittämisessä.

Toteatte kirjoituksessa että terassi ei kaikilta osin vastaa ”luvalla ollutta”. Tämä asia tutkitaan myöhemmin. Tilapäisen luvan myöntämisessä kyse oli siitä, kuinka terassi toimii yhdessä museon toimintojen kanssa. Yrittäjä mainostaa terassiaan ”uudenlaiseksi, moderniksi viihdeterassiksi kaupungin parhaalla sijainnilla”. Miten tämä melko perinteinen kaljaterassi tukee modernin taiteen museon toimintaa? Tällä en tarkoita sitä, että vastustaisin perinteisiä kaljaterasseja, tai terasseja yleensä, kunhan ne asettuvat sujuvasti ympäristöönsä sekä estetiikkansa että toimintojensa puolesta.

Veistospuisto asettuu kirjoituksessa alisteiseen asemaan suhteessa terassiin. Veistospuiston ”toteuttamiseen vaikuttaa luonnollisesti se, minkälaiseksi terassialueen pysyvä lupa tulee muotoutumaan”. Minusta näitä kahta ei pidä asettaa vastakkain, vaan miettiä millainen terassi Veistospuistoon sopii. Moderneilla veistoksilla ja modernin taiteen museolla on elävä yhteys toisiinsa. Terassi on toiminnassa vain muutaman kuukauden vuodessa, Veistospuisto elävöittäisi rantaa läpi vuoden.

Kirjoituksesta jää hyvin epämääräinen tunne. Ymmärrän haparoinnin, kun ette voi sanoa tuleeko pysyvä terassi vai ei ja kokonaisvastuu ei tunnu kuuluvan kenellekään. Joistakin kohdista tekstiä saa käsityksen, että terassi tulee ja mietitään jo wc-tiloja ja asemakaavan muutosta.

Kun kirjoitatte pysyvästä luvasta terassille, niin toivottavasti tarkoitatte koko konseptin avaamista; kunnon ideakilpailua ja terassin suunnittelua siten, että se todella tukee modernin taiteen museon toimintaa ja sopii yhteen uusrenessanssia edustavan 1879 rakennetun vanhan tullipakkahuoneen ja Sisäsatama-alueen − kuten toteatte − ”valtakunnallisesti arvokkaan ympäristön” kanssa.

Sinikka Terenius-Heikkilä
Vaasa

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...