TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

Blogi on avoin kaikille asiallisille kuville ja kirjoituksille, suomeksi, ruotsiksi ja millä kielellä tahansa! Kaikki tekijäinoikeudet juttujen kirjoittajilla ja kuvien kuvaajilla! Yhteystiedot saa sivuston ylläpitäjältä.
sunnuntai 2. huhtikuuta 2017

Tiedotuslehti 1/2017 ilmestynyt

Paljon on asiaa, hyödyllistä tietoa taas jaettu kuntalaisille. Tämä on todella kiitettävää palvelua kaupungilta! Kiitokset kaikille, joille tästä kunnia kuuluu.

https://www.vaasa.fi/tiedote/tuoreessa-tiedotuslehdessa-juttua-rakennushankkeista-ja-vaikuttamisesta


Kuva kansikuvasta: AN. Kannessa komeasti Vanhan Vaasan asukasyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Robert Wentjärvi (vas.) ja hallituksen jäsen Olavi Laitala (oik.).

Vaasan kaupungin tiedostuslehti 1/2017 on taas tuhti lukupaketti. Lehti kannattaa pitää tallessa, ja lukea sitä pitkin vuotta, ja seurata miten asiat kaupungissa etenevät.

Kaksiosainen ja kaksikielinen tiedotuslehti pitää sisällään:

• Ajankohtaista kuntavaaliasiaa
• Kaavoituskatsaus 2017
• Asiaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista ja mm. asukasyhdistyksistä

Asukasyhdistyksiin voi jokainen halutessaan liittyä. Vaasan kantakaupungin alueella tämä tapahtuu siten, että ilmoittaa jonkun yhteystiedon hallituksemme jollekin jäsenelle. Yhdistyksemme on rekisteröitynyt yhdistys, ja meillä on säännöt, vuosikokoukset ym. toimintaa. Jäsenmaksu on 10 € vuodelta 2017.

Katso lisää yhdistyksemme virallisilta sivuilta

http://vkaicv.nettisivu.org/

Tietoja koko kaupungin asukasyhdistyksistä löydät kaupungin sivuilta

https://www.vaasa.fi/node/16681/

Asukasyhdistykset Vaasassakin ovat hyvin erilaisia. Niin alueelliselta kooltaan kuin edustamaltaan asukasmäärältään mitattuina, ja tietenkin myös eroja on siinä mitä toiminnassa kulloinkin painotetaan, halutaan nostaa ns. tärkeimmiksi asioiksi.

Ei ole olemassa mitään yhtä kaikkien asukkaiden yhteistä intressiä. Ristiriitoja ja mielipiteiden eroja luonnollisesti on, ja se on kaiken yhteistyön lähtökohta. Kunhan osataan tuoda omat mielipiteet asiallisesti esille, ja sitten niistä puhua, keskustella, väitelläkin. Toimivan demokratian avulla sitten syntyvät päätökset, ja myös toimintaa yhteisesti sovitulla tavalla.

Asukasyhdistykset saattavat painottaa toimintaansa sellaisiin asioihin, jotka ovat tai ovat olleet yhdistyksen perustamisvaiheessa aktiivisten toimijoiden ”suuria kysymyksiä”. Oman yhdistyksemme VKA ry:n osalta kiistatta tällainen näkökulma on ollut kantakaupunkilaisten lähivirkistysalueiden puolustaminen. Tämä on tarkoittanut mm. Vaskiluodon metsän merkityksen korostamista. Myös Vaasan keskustan läpiajoliikenteen, erityisesti raskaan- ja vaarallisten kuljetusten vastustaminen on ollut toinen iso teema. Tähän on liittyneet kysymykset Vaasan satamatiestä ja myös toriparkki asiat.

Kaavoitukseen toivotaan nykylain mukaisesti myös asukkailta mielipiteitä, kannanilmaisemista tekeillä oleviin muutoksiin. Tämäkin puoli pyritään myös omassa yhdistyksessämme hoitamaan.

On selvää, että kaiken kaikkiaan kolmannella sektorilla, erilaisilla vapaaehtoistyötä tekevillä yhteisöillä, on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli paikallisten arjen kysymysten ratkomisessa. Kunnan toimien, ja yksityisten palveluiden tuottajien rinnalle tarvitaan pienimuotoista ja kenties jopa nykyistä suurempaakin kansalaisten toinen toisilleen tekemää työtä: auttamista, neuvontaa, lähipalveluja arjen sujumiseksi, lähimmäisestä välittämistä, kanssaeläjistä, omista naapureistaan huolehtimista.

Ratkaisu kun kaikkeen tulevaan ei mielestäni voi olla pelkkä kaiken yksityistäminen, pelkään kaupalliseen toimintaan siirtyminen. Eikä myöskään sokea usko kunnallisten palvelujen tulevaisuuteen, ei ainakaan nykyisellä lähes täysin ilmaisella tasolla. Suomen väestön ikärakenne, perinteisen työn väheneminen, globaalin talouden pääomien kasaantuminen, maailmanpolitiikan trendit, johtanevat lähiaikoina uudenlaiseen todellisuuteen. Toivottavasti osaamme ja ehdimme siihen sopeutua. Silloin on syytä pitää mielessä niin vanhat viisaudet toinen toisistamme huolehtimisesta, kuin myös syntymässä olevan uudenlaisen jakamistalouden suomat mahdollisuudet.

Aimo Nyberg VKA ry:n pj. 050 3308540