TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

Blogi on avoin kaikille asiallisille kuville ja kirjoituksille, suomeksi, ruotsiksi ja millä kielellä tahansa! Kaikki tekijäinoikeudet juttujen kirjoittajilla ja kuvien kuvaajilla! Yhteystiedot saa sivuston ylläpitäjältä.
torstai 6. huhtikuuta 2017

Ravilaakson rakentamista vietävä eteenpäin!


Kuva: AN. 23.12.2016. Raviradan aitaa.

Ravilaakson alueelle järjestettiin muutama vuosi sitten arkkitehtuurikilpailu, sen tuloksena syntyi hyviä suunnitelmia, joita on edelleen kehitelty. Alue on nykypäivän mittakaavassa suuri hanke, ja mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja järkevän kaupungin laajentamisen. Hanketta tulee nyt vaan viedä määrätietoisesti eteenpäin.

Lainaus kaupungin sivuilta:

Vaasan raviradan alueen suunnittelu etenee

”Vuoden 2016 aikana Vaasan kaupunki on yhdessä 2014 ratkenneen ideakilpailun voittajatoimistoin Mandaworksin kanssa jatkokehittänyt ideasuunnitelmasta yleissuunnitelman. Sen tavoitteena on synnyttää Ravilaaksoon värikäs, aktiivinen ja sydämellinen uusi kaupunginosa, jossa kaikki oleellinen on lähellä. 

Alueen asemakaavatyö on käynnistynyt 3.11.2016, jolloin alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. Nyt on käynnissä vaihe, jossa pyritään vuorovaikutuksen kautta täsmentämään sekä kehittämään yleissuunnitelmaa ja asemakaavan tavoitteidenasettelua asemakaavaluonnoksen valmistelua varten teematyöpajojen avulla. 

Vuodenvaihteessa 2016-17 on pidetty teematyöpajoja aiheista energia, palvelut ja toiminnot sekä rakentaminen. Ravilaaksoon teematyöpajasarjan huipentumana järjestetään Vaasan pääkirjaston Draamasalissa 11.4. kello 18.00-19.30 kaikille avoin yleisötilaisuus. Tilaisuudessa esitellään hanketta, vaihdetaan ajatuksia ja kehitetään ideoita asemakaavaluonnoksen valmistelutyön tueksi 2016 tehdyn yleissuunnitelman pohjalta.” 


Perehdytään asiaan, - olisi hyvä, jos Ravilaakso etenee, eikä pääpaino Vaasassa siirry ns. postimerkkikaavoitukseen, eli myötäillä jokaista rakennusliikkeen toivetta saada tehdä melkein mitä vaan ja minne vaan.

Kaupungin kaavoituksen kotisivuilla on ajantasa tietoa siitä missä mennään eri kohteissa. Kannatta aina silloin tällöin käydä katsomassa.

https://www.vaasa.fi/node/1581

Ravilaakson koodi on ak1079:Ravilaakso

Kohde avautuu Detalplaner under arbete – kohdasta

Nähdään tiistaina 11.4. klo 18.00 – 19.30 Draamasalissa Ravilaakso yleisötilaisuudessa!

Aimo Nyberg, VKA ry:n pj.

Ps. asukasyhdsityksemme viralliset kannanotot ovat yhdistyksemme virallisilla sivuilla.(ks. linkki sivuston vasemmasta laidasta) Tämän blogin sivuilla kirjoitusten teksteistä kukin kirjoittaja vastaa itse, eli omalla nimellään julkaisemistaan mielipiteistään.