TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

Blogi on avoin kaikille asiallisille kuville ja kirjoituksille, suomeksi, ruotsiksi ja millä kielellä tahansa! Kaikki tekijäinoikeudet juttujen kirjoittajilla ja kuvien kuvaajilla! Yhteystiedot saa sivuston ylläpitäjältä.
tiistai 11. elokuuta 2015

Vaasan rakennusjärjestys ehdotuksesta

Esitys Vaasan uudeksi rakennusjärjestykseksi on loppusuoralla.
Tällainen kannanotto lähti asukasyhdistyksemme mielipiteenä Vaasan kaupungin rakennusvalvontaan.

Vaasan kaupunki
Rakennusvalvonta
Vt. rakennustarkastaja Paula Kemppinen

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennusvalvontatoimisto
Raastuvankatu 21 B
65101 Vaasa

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n hallitus on kokouksessaan 4.8.2015 keskustellut Vaasan kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta, ja lausuu siitä lyhyesti:

Vaasan kaupungin rakennusjärjestyksen valmistelu on tehty asianmukaisesti, ja lopputulos on riittävän hyvä. Tosin se on monin kohdin kovin ympäripyöreää tekstiä, kuten tällaiset tekstit tahtovat usein olla. Asiakirja kaipaisi kenties soveltamisohjeita: Ainakin dokumentissa pitäisi olla eri alueille (esim. ranta-asuminen / ydinkeskusta) erilaisia määräyksiä /soveltamissääntöjä.

Mielestämme ehdotettu Vaasan kaupungin rakennusjärjestys mahdollistaa Vaasan kauniin kaupunkikuvan sopusuhtaisen kehittämisen, sekä vanhaa rakennuskantaa vaalien, että kohtuullisen, laadukkaan uudisrakentamisen tulevina vuosina.

Vaasan kaupungin rakennusjärjestys luo hyvät puitteet myös yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen päättäjien, viranomaisten ja kaikkien asianosallisten kesken.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n hallitus

Vaasassa 10.8.2014
Kokouksen puolesta Aimo Nyberg, puheenjohtaja